Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie przejął tradycje zasłużonego dla kultury narodu i Kościoła w Polsce Wydziału Teologicznego Jagiellońskiej Wszechnicy i kontynuuje to dziedzictwo wieków pod opieką świętego Jana z Kęt, świętej Jadwigi Królowej oraz świętego Józefa Sebastiana Pelczara.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych.

Obecnie UPJPII liczy 3643 studentów i 356 pracowników (w tym 242 naukowo-dydaktycznych)

Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na sześciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Prawa Kanonicznego Teologicznym i zamiejscowym - Teologicznym Sekcja w Tarnowie.

Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego (stopnia pośredniego między magistrem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego.

Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury ((UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP - regulamin KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).


Kierunki studiów


Studia pierwszego stopnia (licencjackie)
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - stacjonarne
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - stacjonarne
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - niestacjonarne
 • Filozofia - stacjonarne
 • Historia - stacjonarne
 • Historia sztuki - stacjonarne
 • Muzyka kościelna - stacjonarne
 • Nauki o rodzinie - stacjonarne
 • Nauki o rodzinie - niestacjonarne
 • Ochrona dóbr kultury - stacjonarne
 • Praca socjalna - stacjonarne
 • Praca socjalna - niestacjonarne
 • Turystyka historyczna - stacjonarne
 • Turystyka religijna - stacjonarne
Studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające)
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - stacjonarne
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - niestacjonarne
 • Filozofia - stacjonarne
 • Historia - stacjonarne
 • Historia sztuki - stacjonarne
 • Muzyka kościelna - stacjonarne
 • Nauki o rodzinie - stacjonarne
 • Nauki o rodzinie - niestacjonarne
 • Praca socjalna - stacjonarne
 • Praca socjalna - niestacjonarne

Jednolite studia magisterskie
 • Prawo kanoniczne - stacjonarne
 • Teologia - stacjonarne
 • Teologia (w Tarnowie) - stacjonarne

Wirtualny spacer po UczelniKierunki wykładane na uczelni:

archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo Licencjat Stacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filozofia Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia sztuki Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
muzyka kościelna Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
nauki o rodzinie II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona dóbr kultury Licencjat Stacjonarny
praca socjalna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo kanoniczne Magister Stacjonarny
teologia Magister Stacjonarny
turystyka historyczna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie