Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Rok zalozenia: 1999 | Rektor: Prof. zw. dr hab. Zbigniew Machaliński

przejdź do spisu treści Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 1999 roku.. Studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na uczelni działają trzy wydziały: Wydział Pedagogiki, Wydział Administracji i Nauk o Polityce oraz Wydział Studiów Europejskich. W ofercie są także  podyplomowe studia kwalifikacyjne i doskonalące. Obecnie w murach GWSH zdobywa wykształcenie prawie pięć tysięcy osób.

GWSH ma strukturę trzywydziałową. Największym wydziałem jest Wydział Pedagogiki, oferujący zarówno studia na poziomie licencjackim jak i magisterskim. Od lat niezmiennym zainteresowaniem wśród studentów cieszą się specjalności pedagogika resocjalizacyjna oraz pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

Na wydziale Administracji i Nauk o Polityce, który jest drugim co do wielkości wydziałem na uczelni,  można podjąć studia na 6 specjalnościach. Wśród których jest bardzo popularna specjalność dziennikarstwo i public relations.

Na Wydziale Studiów Europejskim są prowadzone zajęcia na kierunkach europeistyka i zarządzanie. Nowością w roku akademickim 2010/2010 jest możliwość kontynuacji nauki, po uzyskaniu dyplomu licencjata uczelni, na studiach magisterskich na specjalnościach europejska integracja polityczna, europejska integracja gospodarcza.

Studiuj za darmo w GWSH. W roku akademickim 2010/2011 będzie można podjąć studia w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na pięciu specjalnościach współfinansowanych ze środków unijnych w ramach programu Kapitał Ludzki. Na kierunku pedagogika specjalność doradztwo zawodowe, ma kierunku administracja specjalności administracja publiczna i administracja gospodarcza oraz na kierunku zarządzanie specjalność zarządzanie sportem i samodzielny księgowy. Współfinansowane są także podyplomowe studia kwalifikacyjne pedagogika lecznicza.
Rektor GWSH
prof. zw. dr hab. Zbigniew Machaliński


Prorektor ds. studenckich
dr Waldemar Budziński

Kanclerz GWSH
mgr Wiktor Usik


Dziekanat Wydziału Studiów Europejskich – rekrutacja

tel. (58) 306-54-78 wew. 22                         
rekrutacja_wse@gwsh.gda.pl

Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk o Polityce – rekrutacja

tel. (58) 306-54-78 wew. 23                      
rekrutacja_politologia@gwsh.gda.pl                  

Dziekanat Wydziału Pedagogiki – rekrutacja
 tel. (58) 306-54-78 wew. 40 lub 41
 tel. (58) 300-05-19
rekrutacja_pedagogika@gwsh.gda.pl
przejdź do spisu treści Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
  • Pedagogika
  • Politologia
  • Zarządzanie
  • Europeistyka
  • Administracja

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

  • Pedagogika
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Europeistyka
 

Studia podyplomowe (3 semestry)

Studia kwalifikacyjne
Pedagogika lecznicza  Studiuj za darmo


Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Logopedia szkolna
Wiedza o kulturze
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Oligofrenopedagogika
Surdotyflopedagogika
Profilaktyka i resocjalizacja
Terapia pedagogiczna
Terapia zajęciowa
Socjoterapia
Przygotowanie pedagogiczne

Studia doskonalące
Muzealnictwo i wystawiennictwo
Dzieło sztuki w procesie nauczania
Samorząd terytorialny i rozwój regionalny

Kierunki wykładane na uczelni

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika resocjalizacyjna II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie