Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy


przejdź do spisu treści

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest najmłodszą publiczną uczelnią medyczną w Polsce, której ofertę dydaktyczną stanowi siedemnaście kierunków prowadzonych na trzech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu. Proces dydaktyczny przebiega na poziomach: studia I stopnia, studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie i studia III stopnia. Uczelnia realizuje również studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim. 

Uczelnia zatrudnia około 1300 osób (w tym ponad 760 nauczycieli akademickich) oraz kształci prawie 6000 studentów (w tym ok. 200 obcokrajowców). Collegium Medicum UMK jest uczelnią kameralną, której atutem jest doskonała znajomość studentów, którzy nie są tu anonimowymi postaciami ale partnerami we wzajemnym rozwoju naukowym. Siła Collegium Medicum UMK tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie kadry nauczającej. Od kilku lat absolwenci Uczelni, którzy zdobyli wykształcenie pod kierunkiem znakomitych specjalistów, plasują się w ścisłej czołówce najlepiej zdających Lekarski Egzamin Końcowy. 

Collegium Medicum UMK korzysta z bazy dwóch szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy, dla których Uczelnia jest podmiotem tworzącym. Szpitale stanowią bazę dla nauczania i prowadzenia badań naukowych przez kadrę uniwersytecką. Z roku na rok powiększają się możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych i prac badawczych w obiektach stanowiących integralną część Collegium Medicum UMK, czego przykładem są powstające na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy: nowy budynek Kliniki Psychiatrii, Zespół Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralna Sterylizatornia oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. 


Kierunki Studiów


STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE

WYDZIAŁ LEKARSKI

KIERUNEK LEKARSKI

BIOTECHNOLOGIA

OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMERTII

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

FARMACJA

ANALITYKA MEDYCZNA

KOSMETOLOGIA

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

ZDROWIE PUBLICZNE

TERAPIA ZAJĘCIOWA

PIELĘGNIARSTWO

FIZJOTERAPIA

DIETETYKA

RATOWNICTWO MEDYCZNE

POŁOŻNICTWO

AUDIOFONOLOGIA

ELEKTRORADIOLOGIA

ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ

STUDIA II STOPNIA

WYDZIAŁ LEKARSKI

BIOTECHNOLOGIA

OPTOMETRIA

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

KOSMETOLOGIA

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

ZDROWIE PUBLICZNE

PIELĘGNIARSTWO

FIZJOTERAPIA

DIETETYKA

POŁOŻNICTWO

 

przejdź do spisu treści

KIERUNEK LEKARSKI


Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2018/2019: 200 osób
Minimalna liczba punktów 2017/2018: 80 pkt.

Studia niestacjonarne
Limit przyjęć 2017/2018: 50 osób
Minimalna liczba punktów 2017/2018: 71,65 pkt.

Zasady rekrutacji na rok akademicji 2017/2018: konkurs świadectw maturalnych
Wymagany przedmiot obowiązkowy: biologia - poziom rozszerzony, p1=0,55
Wymagany przedmiot dodatkowy: chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka - poziom rozszerzony, p2=0,45


Jedyny w Polsce unikatowy pełnowymiarowy PROGRAM KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO 

Nasz autorski pomysł polega na łączeniu tematów i dyscyplin tak, aby uczyć się w sposób zrozumiały i zachowujący wiedzę na zawsze. Albowiem człowiek jest nierozerwalną całością, wszystkie jego układy wzajemnie na siebie wpływają, razem się rodzą i razem starzeją, a pojedyncza komórka jest tak samo ważna jak cały system. Także nauczanie kliniczne prowadzimy interdyscyplinarnie, a wiele modułów jest unikatowych i innowacyjnych np.

1. Wybrane choroby cywilizacyjne w skład którego wchodzą:

 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Otyłość
 • Aids
 • Wybrane choroby psychiczne i uzależnienia jako choroby cywilizacyjne
 • Ekologia w walce z chorobami cywilizacyjnymi

2. Człowiek wobec zagrożeń środowiska w skład którego wchodzą:

 • Mikrobiologia
 • Parazytologia
 • Profilaktyka zakażeń
 • Higiena i epidemiologia

3. Ciąża i poród – współczesne wyzwania w skład którego wchodzą:

 • Położnictwo
 • Neonatologia
 • Diagnostyka prenatalna
 • Prawo wobec ciąży
 • Bioetyka ciąży w aspekcie wielowyznaniowym

Bycie lekarzem to leczenie ciała i często również duszy.

Podczas studiów na Wydziale Lekarskim nauczycie się teorii i nabędziecie praktycznych umiejętności. Wielu absolwentów poświęca się pracy naukowej i to również dzięki nim powstają nowoczesne leki i nowe, innowacyjne metody leczenia. Jedno jest pewne: Na tych studiach nie będziecie się nudzić. Medycyna jest fascynującą nauką.

Collegium Medicum UMK ma bardzo dobrą kadrę naukowo-dydaktyczną. Nowoczesną pod względem diagnostycznym i terapeutycznym bazę kliniczną. Zapewniamy też możliwość studiowania wg indywidualnego programu studiów lub indywidualnej organizacji studiów. 

SKOŃCZYLIŚCIE STUDIA I CO DALEJ? 

To pytanie, które stawia sobie wielu absolwentów. Życie bowiem weryfikuje marzenia w zderzeniu z rzeczywistością i zdarza się, że absolwenci nie znajdują pracy w swoim zawodzie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim tylko nieliczni decydują się na pracę odmienną ze swoimi kompetencjami. Na tych, którzy zdecydują się pracować jako lekarze, czekają ciekawe perspektywy i dobrze płatna praca.

Absolwent kierunku lekarskiego ma możliwość przystąpienia do stażu podyplomowego, po którym zdaje Lekarski Egzamin Końcowy.

Może specjalizować się w różnych specjalnościach medycznych, ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe oraz o przyjęcie na studia doktoranckie.

Ma możliwość zatrudnienia jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych.

Może podjąć pracę w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej, a także pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia.

Ale najważniejsze jest to, że absolwent kierunku lekarskiego znajduje pracę w wyuczonym zawodzie. Może więc warto zostać studentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK?

przejdź do spisu treści

 


RATOWNICTWO MEDYCZNE


Limit przyjęć 2018/2019 
studia stacjonarne: 60 osób
studia niestacjonarne: 50 osób

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ RATOWNICTWO MEDYCZNE? 

 • Ustawa „O państwowym ratownictwie medycznym” zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny ma nową pozycję i nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. To atrakcyjny zawód, który łączy w sobie niesienie pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.Ratownictwo
 • Zdobędziecie dużą wiedzę z zakresu nauk podstawowych i dyscyplin klinicznych.
 • Zdobędziecie umiejętności wykonywania medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego, kwalifikacji do pracy w oddziałach szpitalnych, ze szczególną preferencją szpitalnych oddziałów ratunkowych.
 • Nauczycie się współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz przedstawicielami niemedycznych, zawodowych i niezawodowych, służb i organizacji ratowniczych.
 • Uzyskacie tytuł ratownika medycznego, który pozwoli wypełniać w przyszłości obowiązki dydaktyczne w zakresie promocji zdrowia i nauczania pierwszej pomocy, jak również szereg zadań menadżerskich i kierowniczych w strukturach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.
 • Będziecie umieli prowadzić akcje ratunkowe w zdarzeniach masowych i katastrofach.
 • Nasza Uczelnia posiada pracownie dydaktyczno-naukowe, laboratoria i specjalistyczne pomieszczenia dydaktyczne wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt do ćwiczeń z zakresu medycznych czynności ratunkowych.
 • Będziecie uczestniczyć nie tylko w wykładach i ćwiczeniach, ale również w sympozjach i kongresach z zakresu medycyny ratunkowej.

Po ukończeniu I stopnia studiów macie możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia z zakresu zdrowia publicznego. Wiedza, która zdobędziecie podczas studiów i duże umiejętności praktyczne pozwolą Wam znaleźć ciekawą pracę w jednostkach systemu ratownictwa medycznego. 

Absolwenci pracują między innymi:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratunkowych,
 • w szkołach wyższych i ośrodkach nauczających,
 • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego,
 • w powiatowych i wojewódzkich zespołach ds. opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jako instruktor pierwszej pomocy,
 • w szkołach, jednostkach straży pożarnej, w różnych służbach ratunkowych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości.

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
finanse i rachunkowość I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
kierunek lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelniPytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do: 

Dział Dydaktyki CM
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13, budynek A, II piętro, pok. 12  
e-mail: dydaktyka@cm.umk.pl
tel. 52 585-37-75
tel. 52 585-38-19


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane