Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Centrum Kształcenia PLEJADA

Centrum Kształcenia PLEJADA


Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim


UWAGA NAUKA ZA DARMO!!!


 
Kształcimy w zawodach:
 • technik masażysta   - 2 lata
  TYLKO U NAS UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE
 • opiekun medyczny   - 1 rok
 • opiekunka dziecięca - 2 lata
                                  i inne ...  
Podbudowa programowa

liceum ogólnokształcące lub inna szkoła średnia
(bez konieczności posiadania matury)

System nauki
 • nauczanie w systemie stacjonarnym i zaocznym
 • kształcenie trwa rok (dwa semestry) lub 2 lata (cztery semestry)
  w zależności od wybranego kierunku
Uzyskane kwalifikacje
 • Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe słuchacz otrzymuje  tytuł technika
  w wybranym zawodzie
Wymagane dokumenty
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia
 • ksero dowodu osobistego
 • podanie o przyjęcie do szkoły  (dostępne w sekretariacie szkoły)
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie (dotyczy zawodów medycznych)

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do końca sierpnia 2013 r.


Zapewniamy:
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • wysoką jakość kształcenia
 • profesjonalne pomoce dydaktyczne
 • praktyki zawodowe
A także:
 • wydajemy legitymacje szkolne i indeksy

Z A P R A S Z A M Y !!!

Kierunki wykładane na uczelni

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie