Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu


Akademia  Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (AST) została założona w 1946 roku przez Juliusza Osterwę, w wyniku połączenia trzech działających w Krakowie studiów: Studia Aktorskiego przy Starym Teatrze, Studia Aktorskiego przy Teatrze im. J. Słowackiego oraz Studia Dramatycznego Iwo Galla.

Obecna nazwa: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie,
obowiązuje od 1 października 2017 r.

Obecnie AST kształci studentów w ramach jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich, które na kierunku aktorstwo trwają 9 semestrów, a na kierunku reżyseria 10 semestrów. Posiada 5 wydziałów: Wydział Aktorski i Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie, Wydział Aktorski i Wydział Lalkarski w Filii we Wrocławiu oraz Wydział Teatru Tańca w Filii w Bytomiu. Filia AST we Wrocławiu prowadzi również kształcenie w ramach Podyplomowego Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży.   


FILIA WE WROCŁAWIU

Wydział Aktorski

kierunek: aktorstwo

specjalność:

 • aktorstwo dramatyczne

poziom studiów: jednolite magisterskie

czas trwania studiów: 9 semestrów
profil studiów: ogólnoakademicki 
limit przyjęć: ustalany corocznie przez Senat AST 

Przez cały okres studiów studenci pracują nad warsztatem aktorskim oraz nad rozwojem osobistych predyspozycji aktorskich. Wydział Aktorski jest uczelnią artystyczną, w której kształcenie nastawione jest na rozwój indywidualny osobowości artystycznej. Pedagodzy w sposób systemowy i zaplanowany przeprowadzają studenta przez skomplikowany proces tworzenia roli od elementarnych pojęć dotyczących istnienia na scenie rozpoczynając, poprzez uruchamianie impulsu wewnętrznego, dialogu, kontaktu z partnerem, uwagi scenicznej – na coraz bardziej zaawansowanym poziomie – aż do nabycia umiejętności przeprowadzenia całkowitego procesu twórczego od analizy roli do jej prezentacji na scenie. 

Program dydaktyczny Wydziału Aktorskiego obejmuje przedmioty kształcenia kierunkowego, podstawowego i ogólnego. Przedmioty kierunkowe na I roku to elementarne zadania aktorskie i podstawy gry aktorskiej, na II i III sceny klasyczne i sceny współczesne, na roku IV jest to przedstawienie dyplomowe, ponadto wiersz, proza, piosenka, wymowa, impostacja głosu.

Przedmioty te służą wprowadzeniu w podstawowe zasady aktorskiego rzemiosła, uruchomienia aparatu wykonawczego, wytrenowaniu ciała pod kątem elastyczności i plastyczności oraz rozbudowania wrażliwości oraz odpowiedniej emocjonalności scenicznej. Uczą posługiwania się ciałem, głosem w przestrzeni teatralnej, prowadzenia monologu wewnętrznego i dialogu z partnerem scenicznym, konstruowania zdarzenia scenicznego.

W programie studiów są też zajęcia kształcące muzycznie: umuzykalnienie, piosenka oraz zajęcia usprawniające ciało: taniec, rytmika, pantomima, plastyka ruchu scenicznego, trening aktorski wychowanie fizyczne, akrobatyka, pływanie.

Odrębną grupę zajęć stanowią zajęcia teoretyczne, które wyposażają studenta w niezbędną wiedzę w zakresie sztuki, filozofii i kultury: teatr i dramat powszechny, teatr i dramat polski, historia sztuki, historia filozofii, etyka, antropologia kultury.

Wydział Aktorski ukończyło wielu znakomitych aktorów, którzy osiągają sukcesy w filmie, serialu na scenie teatralnej w kraju i za granicą, są to m. in.: Mirosław Baka, Robert Więckiewicz, Jolanta Fraszyńska, Kinga Preis, Robert Gonera, Paweł Małaszyński, Krystian Wieczorek, Mariusz Jakus, Ilona Ostrowska, Eryk Lubos, Aleksandra Popławska, Aleksandra Hamkało, Marta Ścisłowicz.

W 2015 roku Wydział Aktorski we Wrocławiu uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk teatralnych. 

Wydział Lalkarski

kierunek: aktorstwo
specjalność:

 • aktorstwo teatru lalek

poziom studiów: jednolite magisterskie
czas trwania studiów: 9 semestrów
profil studiów: ogólnoakademicki

kierunek: reżyseria
specjalność:

 • reżyseria teatru lalek

poziom studiów: jednolite magisterskie
czas trwania studiów: 10 semestrów 
profil studiów: ogólnoakademicki

Program dydaktyczny Wydziału Lalkarskiego zawiera ponad 40 przedmiotów kształcenia kierunkowego, podstawowego i ogólnego. Obok przedmiotów praktycznych, funkcjonujących na wszystkich wydziałach aktorskich takich jak: technika i wyrazistość mowy, impostacja głosu, interpretacja wiersza, prozy i piosenki, plastyka ruchu scenicznego, taniec, sceny klasyczne i współczesne największa liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia związane z nauką gry lalkami i w masce. Podstawę nauczania kierunkowego na I roku studiów stanowi przedmiot „ elementarne zadania aktorskie w planie lalkowym”. Kształtuje on aktorską wyobraźnię, rozbudza wrażliwość plastyczną, poczucie przestrzeni i formy, uświadamia istotę animacji, stanowi punkt wyjścia do szczegółowego poznania klasycznych technik lalkowych – jawajki, pacynki, kukły i marionetki oraz gry w masce na II roku studiów. Przedmioty „gra aktorska w planie lalkowym” , „praca nad rolą” i „aktor z lalką na estradzie” na III roku to kolejny, wyższy stopień procesu dydaktycznego, kształcący umiejętność samodzielnej kreacji postaci scenicznej w teatrze lalek, konstruowania przedstawienia (małej formy teatralnej) oraz poczucia gry zespołowej i odpowiedzialności w dokonywaniu twórczych wyborów. 

Obok aktorskich zajęć praktycznych program studiów obejmuje przedmioty kształcące wrażliwość muzyczną i plastyczną. Są to np. umuzykalnienie i solfeż, rytmika, technika wokalna, zagadnienia plastyczne czy budowa lalek.

Duża grupę przedmiotów nauczania stanowią przedmioty teoretyczne, m.in. psychologia, historia kultury i historia sztuki, historia teatru i dramatu, historia i dramaturgia teatru lalek. Wszyscy studenci wydziału uczelni uczeni są pracy przed mikrofonem radiowym oraz sztuki charakteryzacji, obowiązkowo uczęszczają na lektoraty językowe oraz zajęcia na pływalni, sali gimnastycznej i siłowni.

Wydział Lalkarski posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuk teatralnych. 

Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży

kierunek: reżyseria


Wydziały na uczelni:

aktorski
lalkarski

Kierunki wykładane na uczelni:

aktorstwo Magister Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu
  ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław
 •  
 • Telefon: 71 358 34 00, 71 358 34 01
 • Fax: 71 358 34 21
 • Email: sekretariat@ast.wroc.pl
 • Strona: http://www.ast.wroc.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

RUSZAJĄ KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK AKTORSTWO

NA WYDZIALE AKTORSKIM

czytaj dalej

RUSZAJĄ KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK AKTORSTWO TEATRU LALEK

NA WYDZIALE LALKARSKIM

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane