Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Rok zalozenia: 1945


Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
, powołana została wiosną 1945 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych (PWSSP) w Łodzi. Wydarzenie to było ukoronowaniem wieloletnich starań miejscowych artystów - Władysława Strzemińskiego i Stefana Wegnera - oraz przybyłych do Łodzi Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, Romana Modzelewskiego, Ludwika Tyrowicza, Władysława Daszewskiego i Stefana Byrskiego.
Początkowo utworzono tylko trzy wydziały: Wydział Włókienniczy, którym kierował Leon Ormezowski, Wydział Ceramiki kierowany przez Julię Kotarbińską oraz Wydział Grafiki prowadzony przez Ludwika Tyrowicza. Pierwszym dyrektorem szkoły został Leon Ormezowski, malarz kolorysta. W pierwszych dwóch latach ustalono profil uczelni. Miała ona kształcić studentów w zakresie sztuk użytkowych, ale także tzw. sztuk czystych. Do głównych specjalizacji należały: ceramika, włókiennictwo, meblarstwo oraz druk na tkaninie. Założyciele uczelni świadomie nawiązywali do tradycji Bauhausu. Od początku istnienia PWSSP zależało na ścisłej współpracy z lokalnym i krajowym przemysłem.

W roku szkolnym 1946/47 obok Wydziału Włókienniczego i Ceramiki stworzono Wydział Plastyki Przestrzennej prowadzony przez Władysława Strzemińskiego, założyciela grupy „a.r.”, wybitnego artystę, teoretyka i pedagoga PWSSP w latach 1945–1950. Jego sztuka, koncepcja dydaktyczna, a przede wszystkim śmiałość i nowatorstwo myśli określiły ówczesny charakter szkoły. W zdominowanej przez kolorystów powojennym wyższym szkolnictwie artystycznym w Polsce, łódzka placówka stanowiła wyjątkową enklawę nowoczesności. Dlatego też z końcem l. 40. jej działalność szybko została ograniczona przez realizujące stalinowski kurs polityki władze państwowe. Unikalna geneza szkoły i myśl stojąca za jej powstaniem nie zostały jednak zapomniane i stanowiły inspirację dla kolejnych pokoleń jej wykładowców, w coraz mniejszym stopniu ograniczanych przez politykę i państwową ideologię.

W ponad pięćdziesięcioletnią historię obecnej ASP w Łodzi wpisało się wielu znakomitych pedagogów. Obok założycieli PWSSP byli to m.in. Roman Artymowski, Stefan Byrski, Stanisław Fijałkowski, Zdzisław Głowacki, Marian Jaeschke, Tomasz Jaśkiewicz, Lena Kowalewicz, Stefan Krygier, Lech Kunka, Antoni Starczewski, Maria Stieber, Janina Tworek-Pierzgalska czy Teresa Tyszkiewicz.

W 1976 roku Uczelnia, mieszcząca się dotąd w niewielkim, międzywojennym budynku przy ul. Narutowicza 77, otrzymała nową siedzibę, wzniesioną wg projektu Bolesława Kardaszewskiego. Monumentalny gmach stanowi do dziś jedyny w Polsce przykład kompleksu zrealizowanego na potrzeby współczesnej, wielowydziałowej uczelni artystycznej. W 1987 roku, przyjmując imię Władysława Strzemińskiego, jako swego patrona, Uczelnia wpisała również w swój program kontynuację jego idei, kontynuację twórczą, ewolucyjną, wiążącą tradycję ze współczesnością. W 1996 szkoła otrzymała status Akademii Sztuk Pięknych.


Studia magisterskie
 • WYDZIAŁ GRAFIKI i MALARSTWA
Kierunek: GRAFIKA
Specjalność: projektowanie graficzne
Specjalność: grafika warsztatowa
Specjalność: multimedia

Kierunek: MALARSTWO
Specjalność: malarstwo sztalugowe

Studia stacjonarne I stopnia
 • WYDZIAŁ TKANINY I UBIORU
Kierunek unikatowy: TKANINA I UBIÓR
Specjalność: projektowanie ubioru
Specjalnosć: projektowanie biżuterii
Specjalność: projektowanie tkaniny
Specjalność: projektowanie tkaniny drukowanej
 • WYDZIAŁ WZORNICTWA I ARCHITEKTURY WNĘTRZ
Kierunek: WZORNICTWO
Specjalność: projektowanie form przemysłowych
Specjalność: projektowanie komunikacji wizualnej

Kierunek: ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Specjalność: projektowanie obiektów użyteczności publicznej
Specjalność: projektowanie przestrzeni wysatwienniczej
Specjalność: projektowanie wnętrz w strukturach historycznych
Specjalność: projektowanie wnętrz mieszkalnych
Specjalność: projektowanie mebli systemowych i unikatowych
 • WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH
Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Specjalność: projekty wizualne
Specjalność: techniki teatralne, filmowe i telewizyjne

Studia stacjonarne II stopnia
 • WYDZIAŁ TKANINY I UBIORU
Kierunek: Wzornictwo
Specjalności:
- ubiór,
- biżuteria,
- tkanina,
- tkanina drukowana.
 • WYDZIAŁ WZORNICTWA I ARCHITEKTURY WNĘTRZ
Kierunek: Wzornictwo
Specjalności:
- projektowanie form przemyslowych,
- projektowanie komunikacji wizualnej.
 • WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Specjalność:
- projekty wizualne.

Studia niestacjonarne I stopnia
 • WYDZIAŁ GRAFIKI I MALARSTWA
Kierunek: GRAFIKA
Specjalność: projektowanie graficzne
Specjalność: grafika artystyczna
 • WYDZIAŁ TKANINY I UBIORU
Kierunek unikatowy: TKANINA I UBIÓR
Specjalność: projektowanie ubioru
Specjalność: projektowanie biżuterii
Specjalność: projektowanie tkaniny
Specjalność: projektowanie tkaniny drukowanej
 • WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH
Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
specjalność: Sztuka i technologia animacji 
specjalność: Projekty wizualne 

Studia niestacjonarne II stopnia
 • WYDZIAŁ GRAFIKI I MALARSTWA
Kierunek: GRAFIKA
Specjalność: projektowanie graficzne
Specjalność: grafika artystyczna
 • WYDZIAŁ TKANINY I UBIORU
Kierunek: WZORNICTWO
Specjalność: ubiór
Specjalność: biżuteria
Specjalność: tkanina
Specjalnność: tkanina drukowana
 • WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH
Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
specjalność: Projekty wizualne 


Zapraszam !!

www.asp.lodz.pl

Wydziały na uczelni:

malarstwa i grafiki
sztuk wizualnych
tkaniny i ubioru
wzornictwo i architektura wnętrz

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie