Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Rok założenia: 1945

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, powołana została wiosną 1945 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych (PWSSP) w Łodzi. Wydarzenie to było ukoronowaniem wieloletnich starań miejscowych artystów - Władysława Strzemińskiego i Stefana Wegnera - oraz przybyłych do Łodzi Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, Romana Modzelewskiego, Ludwika Tyrowicza, Władysława Daszewskiego i Stefana Byrskiego.

Początkowo utworzono tylko trzy wydziały: Wydział Włókienniczy, którym kierował Leon Ormezowski, Wydział Ceramiki kierowany przez Julię Kotarbińską oraz Wydział Grafiki prowadzony przez Ludwika Tyrowicza. Pierwszym dyrektorem szkoły został Leon Ormezowski, malarz kolorysta. W pierwszych dwóch latach ustalono profil uczelni. Miała ona kształcić studentów w zakresie sztuk użytkowych, ale także tzw. sztuk czystych. Do głównych specjalizacji należały: ceramika, włókiennictwo, meblarstwo oraz druk na tkaninie. Założyciele uczelni świadomie nawiązywali do tradycji Bauhausu. Od początku istnienia PWSSP zależało na ścisłej współpracy z lokalnym i krajowym przemysłem.
 
W roku szkolnym 1946/47 obok Wydziału Włókienniczego i Ceramiki stworzono Wydział Plastyki Przestrzennej prowadzony przez Władysława Strzemińskiego, założyciela grupy „a.r.”, wybitnego artystę, teoretyka i pedagoga PWSSP w latach 1945–1950. Jego sztuka, koncepcja dydaktyczna, a przede wszystkim śmiałość i nowatorstwo myśli określiły ówczesny charakter szkoły. W zdominowanej przez kolorystów powojennym wyższym szkolnictwie artystycznym w Polsce, łódzka placówka stanowiła wyjątkową enklawę nowoczesności. Dlatego też z końcem l. 40. jej działalność szybko została ograniczona przez realizujące stalinowski kurs polityki władze państwowe. Unikalna geneza szkoły i myśl stojąca za jej powstaniem nie zostały jednak zapomniane i stanowiły inspirację dla kolejnych pokoleń jej wykładowców, w coraz mniejszym stopniu ograniczanych przez politykę i państwową ideologię.
W ponad pięćdziesięcioletnią historię obecnej ASP w Łodzi wpisało się wielu znakomitych pedagogów. Obok założycieli PWSSP byli to m.in. Roman Artymowski, Stefan Byrski, Stanisław Fijałkowski, Zdzisław Głowacki, Marian Jaeschke, Tomasz Jaśkiewicz, Lena Kowalewicz, Stefan Krygier, Lech Kunka, Antoni Starczewski, Maria Stieber, Janina Tworek-Pierzgalska czy Teresa Tyszkiewicz.
 
W 1976 roku Uczelnia, mieszcząca się dotąd w niewielkim, międzywojennym budynku przy ul. Narutowicza 77, otrzymała nową siedzibę, wzniesioną wg projektu Bolesława Kardaszewskiego. Monumentalny gmach stanowi do dziś jedyny w Polsce przykład kompleksu zrealizowanego na potrzeby współczesnej, wielowydziałowej uczelni artystycznej. W 1987 roku, przyjmując imię Władysława Strzemińskiego, jako swego patrona, Uczelnia wpisała również w swój program kontynuację jego idei, kontynuację twórczą, ewolucyjną, wiążącą tradycję ze współczesnością. W 1996 szkoła otrzymała status Akademii Sztuk Pięknych.
 

Kierunki studiów

Wydział Grafiki i Malarstwa

KIERUNEK: GRAFIKA

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Specjalności:

 • projektowanie graficzne
 • grafika warsztatowa
 • multimedia

STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA

Specjalność:

 • projektowanie graficzne
Wydział Malarstwa i Rysunku

KIERUNEK: MALARSTWO

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Specjalność:

 • malarstwo
 • rysunek 
Wydział Tkaniny i Ubioru

KIERUNEK: TKANINA I UBIÓR

STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA

Specjalności:

 • projektowanie ubioru
 • projektowanie biżuterii
 • projektowanie tkaniny
 • projektowanie tkaniny drukowanej

STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA

Specjalności:

 • projektowanie ubioru
 • projektowanie tkaniny drukowanej
Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz

KIERUNEK: WZORNICTWO

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Specjalności:

 • design
 • projektowanie komunikacji wizualnej

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Specjalności:

 • projektowanie produktu
 • projektowanie systemów wizualnych

KIERUNEK: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA

Pracownie specjalistyczne:

 • Pracownia projektowania wnętrz użyteczności publicznej
 • Pracownia projektowania wnętrz uniwersalnych
 • Pracownia projektowania wnętrz mieszkalnych
 • Pracownia projektowania przestrzeni dla rozrywki i rekreacji
 • Pracownia interdyscyplinarnych działań wizualnych
 • Pracownia projektowania przestrzeni publicznych i struktur wielkopowierzchniowych

NOWOŚĆ!

Dla studentów obu kierunków na studiach II stopnia:
Pracownia projektowania przestrzeni i obiektów wirtualnych dla gier.

Wydział Sztuk Wizualnych

KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Specjalności:

 • techniki teatralne, filmowe i telewizyjne
 • projekty wizualne
 • animacja
 • fotografia i multimedia

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Specjalności:

 • projekty wizualne
 • intermedia
Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych

KIERUNEK: RZEŹBA

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Specjalności:

 • obiekt rzeźbiarski
 • przestrzenne formy interaktywne

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Specjalności:

 • rzeźba interdyscyplinarna
 • kreacja przestrzeni

Studia Podyplomowe

 • Moda, stylizacja, trendy (Projektowanie ubioru)
 • Design – projektowanie produktu
 • Projektowanie architektury wnętrz i wystawiennictwa
 • Stylizacja, aranżacja i dekoracja wnętrz
 • Projektowanie graficzne
 • Malarstwo i rysunek
 • lustracja i komiks z elementami preprodukcji gier i filmów
 • Food design (Projektowanie kulinariów)
 • Projektowanie biżuterii
 • Tkanina – konstrukcja, dekonstrukcja, rekonstrukcja

Doktoranckie Studia Środowiskowe

Studia doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w obszarze sztuki, dziedzinie sztuki plastyczne w dwóch dyscyplinach artystycznych: sztuki piękne i sztuki projektowe.

Studia doktoranckie prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ofercie są także studia niestacjonarne w języku angielskim.


Kliknij aby pobrać :


Zapraszam !!


Kierunki wykładane na uczelni:

architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
grafika Magister Stacjonarny   |   I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
malarstwo Magister Stacjonarny
rzeźba I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
tkanina i ubiór I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


ul. Franciszkańska 76/78 / 91-838 Łódź (budynek Wydziału Sztuk Wizualnych)

DOM STUDENTA

ul. Młynarska 42 a / 91-838 Łódź / +48 696 074 138 / akademik@asp.lodz.pl


Rekrutacja

REKRUTACJA ON-LINE

e-rekrutacja.asp.lodz.pl

Studia I i II stopnia,

studia jednolite magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne

+48 42 25 47 508

rekrutacja@asp.lodz.pl

www.rekrutacja.asp.lodz.pl


Doktoranckie Studia Środowiskowe

+48 42 25 47 485

dss@asp.lodz.pl / www.asp.lodz.pl

Studia podyplomowe

+48 42 25 47 483 / +48 696 067 419

podyplomowe@asp.lodz.pl

www.podyplomowe.asp.lodz.p/


Zajęcia artystyczne

AKADEMIA KREATYWNEGO SENIORA

seniorzy@asp.lodz.pl

Akademia Kreatywnego Seniora to uniwersytet trzeciego wieku działający przy łódzkiej ASP. Zapraszamy na zajęcia artystyczne prowadzone przez wykładowców uczelni.

LABORATORIUM DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH

+48 42 25 47 525

laboratorium@asp.lodz.pl

www.laboratorium.asp.lodz.pl

Laboratorium Działań Artystycznych organizuje i prowadzi warsztaty artystyczno-edukacyjnych skierowane do dzieci, młodzieży i innych zainteresowanych osób. Zajęcia prowadzone są przez studentów ASP w Łodzi, którzy doskonalą umiejętności pracy w charakterze animatora działań artystycznych. 

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Letnie Międzynarodowe Kursy Grafiki i Tkaniny Artystycznej (PATA)

w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane