Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Rok zalozenia: 1974 | Rektor: prof. zw. Jerzy Kaszuba


Najmłodsza akademia muzyczna w Polsce
, powstała w 1974r. jako filia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. W 1979r. uzyskała samodzielność. Imię Feliksa Nowowiejskiego zostało nadane uczelni 29 grudnia 1981r.

Uczelnia prowadzi dwuletnie Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu, Podyplomowe Studia Instrumentalistyki , Podyplomowe Studia Wokalistyki, czteroletnie Studia doktoranckie w dyscyplinie Instrumentalistyka.


Władze Uczelni:


Rektor
prof. zw. Jerzy Kaszuba

Prorektor ds. organizacji, nauki i współpracy zagranicznej 
prof. zw. Maria Murawska

Prorektor ds. artystycznych
prof. dr hab. Hanna Michalak

Kanclerz
mgr Marek Czerski


WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, TEORII MUZYKI I REŻYSERII DŹWIĘKU


STUDIA STACJONARNE


Studia pierwszego stopnia (3-letnie) i drugiego stopnia (2-letnie)
 • kierunek Kompozycja i teoria muzyki
specjalności:
• Kompozycja
• Teoria muzyki


Studia pierwszego stopnia (3-letnie)
 • kierunek Reżyseria dźwięku

Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji
Zakład Reżyserii Dźwięku


WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY


STUDIA STACJONARNE

Studia pierwszego stopnia (3-letnie)
 • kierunek: Instrumentalistyka

specjalność: gra na instrumencie:
fortepian, organy, akordeon, klawesyn, flet, flet traverso, obój, obój barokowy, klarnet, fagot, trąbka, puzon, waltornia, tuba, perkusja, skrzypce, skrzypce barokowe, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, lutnia.

Studia drugiego stopnia (2-letnie)

 • kierunek: Instrumentalistyka
specjalność: gra na instrumencie:
fortepian, organy, akordeon, klawesyn, flet, flet traverso, obój, obój barokowy, klarnet, fagot, trąbka, trąbka naturalna, puzon, waltornia, tuba, perkusja, skrzypce, skrzypce barokowe, altówka, altówka barokowa, wiolonczela, wiolonczela barokowa, kontrabas, gitara, lutnia.

Katedra Fortepianu
Katedra Instrumentów Smyczkowych
Katedra Kameralistyki
Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji
Katedra Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej


WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI


STUDIA STACJONARNE

Studia pierwszego stopnia (4-letnie) i drugiego stopnia (2-letnie)
 • kierunek Wokalistyka
specjalność: Wokalno-aktorska


Katedra Wokalistyki
Zakład Kameralistyki Wokalnej
Zakład Aktorstwa i Ruchu Scenicznego


WYDZIAŁ DYRYGENTURY, JAZZU I EDUKACJI MUZYCZNEJ


STUDIA STACJONARNE

Studia pierwszego stopnia (3-letnie)
 • kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
specjalność: Edukacja muzyczna
specjalizacja Dyrygentura chóralna
specjalizacja Muzyka kościelna

Studia drugiego stopnia (2-letnie)
 • kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
specjalności: Edukacja muzyczna
specjalizacja Edukacja w szkolnictwie artystycznym

specjalności: Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych
specjalizacja Muzyka w teatrze
specjalizacja Prowadzenie orkiestr dętych

specjalności:Kształcenie w zakresie muzyki sakralnej


Studia pierwszego stopnia (3-letnie) i drugiego stopnia (2-letnie)
 • kierunek: Dyrygentura
specjalność: Dyrygentura symfoniczno-operowa


Studia pierwszego stopnia (3-letnie) i drugiego stopnia (2-letnie)
 • kierunek: Jazz i muzyka estradowa
specjalności: Instrumentalistyka jazzowa
Wokalistyka jazzowa
Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

Katedra Dyrygentury
Katedra Jazzu
Katedra Chóralistyki i Edukacji Muzycznej
- Zakład Emisji Głosu
- Pracownia Pedagogiki Szkolnej


                      STUDIA PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE                   


Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu,
Podyplomowe Studia Instrumentalistyki,
Podyplomowe Studia Wokalistyki,
Studia Doktoranckie w dyscyplinie Instrumentalistyka


                          JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE                             


Studium Języków Obcych
Studium Pedagogiczne
Studium Muzyki Dawnej
Studium Muzyki Współczesnej
Zakład Kameralistyki Fortepianowej
EGZAMINY WSTĘPNE 2015/2016


Egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbędą się
w siedzibie Uczelni w dniach:

22 - 25 czerwca 2015 roku - studia stacjonarne


Szczegółowe zasady rekrutacji


Kierunki wykładane na uczelni:

dyrygentura I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
instrumentalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
jazz i muzyka estradowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kompozycja i teoria muzyki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
reżyseria dźwięku I stopnia Stacjonarny
wokalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
  ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz
 •  
 • Telefon: (52) 321 15 25
 • Fax: (52) 321 23 50
 • Strona: http://www.amuz.bydgoszcz.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie