Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie


przejdź do spisu treści

Kształcimy poszukiwanych specjalistów 

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy - dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Flota światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy specjalistów: kapitanów, oficerów pokładowych i oficerów mechaników okrętowych. Jest to szansa dla Ciebie na szybki awans zawodowy i osiąganie wysokich zarobków w młodym wieku.

Kariera i zarobki

Absolwenci mają jasno określoną i pewną drogę awansu zawodowego. Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro miesięcznie. Już po sześciu latach, w wieku niespełna 30 lat można zdobyć dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i wynagrodzenie około 5000 euro!

Osoby, które chcą pracować na lądzie, znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i maszynowego, jako wysoko cenieni specjaliści dozoru technicznego oraz diagnostyki i remontów maszyn, w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach i portach, biurach projektowych i służbach dozoru technicznego.
 

Wysoki poziom kształcenia

Program kształcenia dostosowany jest do współczesnych warunków eksploatacji floty. 
Umożliwia to nowoczesna baza dydaktyczna, włącznie ze świetnie wyposażonym statkiem szkolno-badawczym Nawigator XXI, laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, symulatorami, silnikami, kokpitami sterowniczymi, elektronicznymi mapami oraz nowoczesnymi pracowniami komputerowymi. 
 


Wydziały i kierunki studiów

ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
tel. 91 48 09 510, 91 48 09 358, 91 48 09 354 
 
kierunki studiów
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
  (Geoinformatyka, Hydrografia)

 • INFORMATYKA
  (Informatyka morska, Systemy informatyczne )

 • NAWIGACJA
  (Transport morski transport morski, Połowy morskie, Inżynieria ruchu morskiego, Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne, Ratownictwo, Morskie systemy informatyczne, Eksploatacja jednostek pływających offshore, Transport morski i śródlądowy, Górnictwo morskie, Żeglarstwo morskie)

 • TRANSPORT
  (także studia doktoranckie, Technologie i systemy nawigacyjne, Inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego, Technologie systemów bezzałogowych)

 • OCEANOTECHNIKA
  (Projektowanie i budowa okrętów NOWOŚĆ!!, Projektowanie i budowa jachtów NOWOŚĆ!!)

 • GEOINFORMATYKA
  (Geoinformatyka, studia magisterskie)

 • GEOINFORMATYKA
  (studia podyplomowe)

 • PILOTAŻ MORSKI
  (studia podyplomowe)

 • INSPEKCJE MORSKIE FSC, PSC
  (studia podyplomowe)

 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH
  (studia podyplomowe)

 • PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW
  (studia podyplomowe)

 • ANALIZY STATYSTYCZNE I EKSPLORACJA DANYCH
  (studia podyplomowe)

 • RADIOKOMUNIKACJA
  (studia podyplomowe)

 • TECHNOLOGIE INFORMACYJNE NA MORZU
  (studia podyplomowe)

 • TRANSPORT
  (studia doktoranckie)

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
  (studia doktoranckie)
 
ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
tel. 91 48 09 512, 91 48 09 513 
 
kierunki studiów
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
  (Eksploatacja siłowni okrętowych, Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, Eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych, Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych, Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych)

 • MECHATRONIKA
  (Elektroautomatyka okrętowa, Mechatronika systemów energetycznych)

 • TRANSPORT LNG I EKSPLOATACJA TERMINALI
  (studia podyplomowe)

 • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
  (studia doktoranckie)
 
ul. Henryka Pobożnego 11 
70-500 Szczecin 
tel. 91 448 04 35, 91 48 09 630, 91 48 09 636 

kierunki studiów
 • LOGISTYKA
  (Logistyka przedsiębiorstw, Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym, Eksploatacja terminali kontenerowych, Logistyka portów jachtowych NOWOŚĆ!!)

 • TRANSPORT
  (Eksploatacja portów i floty morskiej, Żegluga śródlądowa, Logistyka transportu zintegrowanego, Eksploatacja portów jachtowych, Eksploatacja terminali kontenerowych NOWOŚĆ!!, Systemy transportu zintegrowanego, Intelligent transport systems NOWOŚĆ!!, Inland shipping management NOWOŚĆ!!)

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
  (Zarządzanie jakością produkcji i usług, Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach, Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi, Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym)

 • ZARZĄDZANIE I AUDITING W OCHRONIE ŚRODOWISKA
  (studia podyplomowe)przejdź do spisu treści

Wydziały i kierunki studiów

 
ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
tel. 91 48 09 510, 91 48 09 358, 91 48 09 354 
 
kierunki studiów
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA 
  (Geoinformatyka, Hydrografia)

 • INFORMATYKA 
  (Informatyka morska, Systemy informatyczne )

 • NAWIGACJA 
  (Transport morski transport morski, Połowy morskie, Inżynieria ruchu morskiego, Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne, Ratownictwo, Morskie systemy informatyczne, Eksploatacja jednostek pływających offshore, Transport morski i śródlądowy, Górnictwo morskie, Żeglarstwo morskie)

 • TRANSPORT 
  (także studia doktoranckie, Technologie i systemy nawigacyjne, Inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego, Technologie systemów bezzałogowych)

 • OCEANOTECHNIKA 
  (Projektowanie i budowa okrętów NOWOŚĆ!!, Projektowanie i budowa jachtów NOWOŚĆ!!)

 • GEOINFORMATYKA 
  (Geoinformatyka, studia magisterskie)

 • GEOINFORMATYKA 
  (studia podyplomowe)

 • PILOTAŻ MORSKI 
  (studia podyplomowe)

 • INSPEKCJE MORSKIE FSC, PSC
  (studia podyplomowe)

 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH 
  (studia podyplomowe)

 • PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW 
  (studia podyplomowe)

 • ANALIZY STATYSTYCZNE I EKSPLORACJA DANYCH 
  (studia podyplomowe)

 • RADIOKOMUNIKACJA 
  (studia podyplomowe)

 • TECHNOLOGIE INFORMACYJNE NA MORZU 
  (studia podyplomowe)

 • TRANSPORT 
  (studia doktoranckie)

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA 
  (studia doktoranckie)
ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
tel. 91 48 09 512, 91 48 09 513 
 
kierunki studiów
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 
  (Eksploatacja siłowni okrętowych, Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, Eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych, Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych, Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych)

 • MECHATRONIKA 
  (Elektroautomatyka okrętowa, Mechatronika systemów energetycznych)

 • TRANSPORT LNG I EKSPLOATACJA TERMINALI 
  (studia podyplomowe)

 • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN 
  (studia doktoranckie)
ul. Henryka Pobożnego 11 
70-500 Szczecin 
tel. 91 448 04 35, 91 48 09 630, 91 48 09 636 

kierunki studiów
 • LOGISTYKA 
  (Logistyka przedsiębiorstw, Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym, Eksploatacja terminali kontenerowych, Logistyka portów jachtowych NOWOŚĆ!!)

 • TRANSPORT 
  (Eksploatacja portów i floty morskiej, Żegluga śródlądowa, Logistyka transportu zintegrowanego, Eksploatacja portów jachtowych, Eksploatacja terminali kontenerowych NOWOŚĆ!!, Systemy transportu zintegrowanego, Intelligent transport systems NOWOŚĆ!!, Inland shipping management NOWOŚĆ!!)

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 
  (Zarządzanie jakością produkcji i usług, Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach, Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi, Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym)

 • ZARZĄDZANIE I AUDITING W OCHRONIE ŚRODOWISKA 
  (studia podyplomowe)

przejdź do spisu treściRok 2017 to ważny jubileusz w historii polskiego szkolnictwa morskiego. Przed siedemdziesięciu laty, 1 stycznia 1947 roku, powołano do życia Państwową Szkołę Morską w Szczecinie, której idee kontynuowały tradycje sięgające czasów międzywojennych oraz czerpały z doświadczeń pierwszych polskich ośrodków szkolących ludzi morza. To właśnie tam mają swoje źródło idee, które przyświecają codziennej pracy dzisiejszej Akademii Morskiej w Szczecinie. 

Propozycja zlokalizowania w Szczecinie szkoły kształcącej kadry dla potrzeb gospodarki morskiej powstała w grudniu 1945 roku. Z wielu koncepcji realizacji tego zamiaru przeważyło przeniesienie Wydziału Nawigacyjnego z Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni do Szczecina. Powstałą na jego bazie Państwową Szkołę Morską w Szczecinie powołano z początkiem 1947 roku. 

W kolejnych latach nastąpił szereg przemian w szczecińskiej edukacji morskiej. Szkoły likwidowano, tworzono na nowo, łączono – cały czas jednak tworzyły one wspólną historię szkolnictwa morskiego na tym terenie. Ta historia trwa do dziś. Punktem kulminacyjnym tegorocznego jubileuszu będą uroczyste obchody, które zaplanowano na termin od 31 maja do 2 czerwca 2017 roku. To wtedy odbędzie się zjazd absolwentów, uroczysty bal, oraz wiele atrakcji, jak m.in. koncert w Filharmonii Szczecińskiej w wykonaniu Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie oraz zaproszonych gości, a także wodowanie książki. Zapraszamy na stronę www.70lat.am.szczecin.pl 


przejdź do spisu treści
Akademia Morska w Szczecinie zaprasza maturzystów, którzy w sierpniu planują przystąpić do poprawkowego egzaminu maturalnego.

Bezpłatne zajęcia, na które nie obowiązują zapisy będą odbywać się między
6 a 17 sierpnia
, w gmachu AM przy Wałach Chrobrego w godz. 10:00-12:30. 

Zajęcia poprowadzi prof. Lech Kasyk, kierownik Zakładu Matematyki, który od lat prowadzi kurs, udowadniając, że matematyka nie jest taka trudna i każdy może uporządkować wiedzę, nadrobić zaległości, a w efekcie - pomyślnie zaliczyć egzamin dojrzałości.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie uczelni:

http://www.am.szczecin.pl

przejdź do spisu treści
Otworzyliśmy nabór uzupełniający na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych w Akademii Morskiej w Szczecinie:

na kandydatów czekamy do 14 września 2018 r.
OFERTA KIERUNKÓW - studia stacjonarne:

Wydział Nawigacyjny

• Geodezja i Kartografia
• Informatyka
• Nawigacja 
(w języku polskim oraz angielskim, studia I i II stopnia)
• Oceanotechnika
• Transport
• Geoinformatyka (studia II stopnia)

Wydział Mechaniczny

• Mechanika i budowa maszyn (studia I i II stopnia)
• Mechatronika

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

• Logistyka
• Transport (studia I i II stopnia)
• Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I i II stopnia)

Pełna oferta kierunków - stacjonarnych i niestacjonarnych znajduje się na stronie: www.rekrutacja.am.szczecin.plNOWOŚCI

Na Wydziale Nawigacyjnym uruchamiamy kierunki: Oceanotechnika - studia inżynierskie, Geoinformatyka - studia drugiego stopnia, a także na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu - Zarządzanie - studia inżynierskie, niestacjonarne.

Oceanotechnika to kierunek, który jest odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się obecnie rynku branży morskiej. Rozwijający się przemysł w sektorze stoczniowym w regionie, a także rozwój technologii w zakresie projektowania i budowy statków oraz jachtów - wszystkie te zagadnienia sprawiają, że rynek będzie potrzebował specjalistycznie wykształconych kadr. Studenci Oceanotechniki do wyboru mają dwie specjalności - projektowanie i budowa okrętów oraz projektowanie i budowa jachtów.

Geoinformatyka na studiach magisterskich to kierunek łączący zakres wiedzy z geodezji i kartografii, informatyki oraz innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Absolwenci kierunku to przyszła kadra firm i instytucji geodezyjnych, w szczególności stosujących nowoczesne technologie i wdrażających innowacyjne systemy pomiarowe.

Zarządzanie w Akademii Morskiej w Szczecinie to kierunek przygotowujący do pełnienia funkcji kierowniczych - w różnych typach firm, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw sektora gospodarki morskiej oraz ściśle z nim związanych, a także sektora TSL (transport-spedycja-logistyka). Absolwent zyska umiejętności zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także niezbędne w dzisiejszej rzeczywistości umiejętności interpersonalne. Dużym plusem Zarządzania na WIET jest ścisłe powiązanie wydziału z otoczeniem biznesowym - branżą morską i transportową. Rekrutacja na studia niestacjonarne na WIET trwa do 26 września.
przejdź do spisu treści Trwają ostatnie dni naboru na studia niestacjonarne na Wydziałach Nawigacyjnym i Mechanicznym.


Wydział Nawigacyjny przyjmuje chętnych na kierunek nawigacja:
 • studia I stopnia do 8 stycznia 2018 r. (ogłoszenie wyników 10 stycznia),
 • studia II stopnia do 5 marca 2018 r. (ogłoszenie wyników 7 marca).

Wydział Mechaniczny prowadzi rekrutację na kierunek mechanika i budowa maszyn:
 • studia I stopnia do 14 stycznia 2018 r.,
 • studia II stopnia do 28 lutego 2018 r.


Sesja zjazdowa na kierunkach nawigacja, mechanika i budowa maszyn trwa 10 tygodni:
od stycznia do marca – studia I stopnia,
od marca do czerwca – studia II stopnia.

W lutym mija termin rekrutacji na semestr zimowy studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu .


WIET przyjmuje chętnych na studia II stopnia – kierunki:
zarządzanie i inżynieria produkcji, transport oraz transport w języku angielskim - do 20 lutego 2018 r.
przejdź do spisu treści Akademia Morska w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych maturzystów na bezpłatny kurs z matematyki przygotowujący do egzaminu maturalnego „PITAGORAS 2017”.


Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie 27 lutego o 17:30 , ul. Szczerbcowa 4, sala 5-6. Zajęcia będziemy prowadzić dwa razy w tygodniu, po dwie godziny, do wyboru będą cztery grupy. Podczas spotkania będzie można dobrać dogodny termin i godzinę. Na zajęcia NIE OBOWIĄZUJĄ ZAPISY.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie uczelni:

http://www.am.szczecin.pl

Wydziały na uczelni:

inżynieryjno-ekonomiczny transportu
mechaniczny
nawigacyjny

Kierunki wykładane na uczelni:

budowa i eksploatacja maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
nawigacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
oceanotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

analizy statystyczne i eksploracja danych
budowa i eksploatacja maszyn
geodezja i kartografia
geoinformatyka
inspekcje morskie FSC, PSC
pilotaż morski
programowanie aplikacji internetowych
programowanie komputerów
radiokomunikacja
technologie informacyjne na morzu
transport
transport LNG i eksploatacja terminali
zarządzanie i auditing w ochronie środowiska

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Pitagoras 2019 - kurs z matematyki dla maturzystów

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza maturzystów do udziału w BEZPŁATNYM kursie przygotowującym do MATURY Z MATEMATYKI.

czytaj dalej

DZIEŃ OTWARTY w Akademii Morskiej w Szczecinie

15 marca 2019 r. w godz. 9:00-16:30

czytaj dalej

Geoinformatyka

Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie zaprasza na studia II stopnia -magisterskie. Nabór trwa do 1 marca 2019

czytaj dalej

Trwa nabór w Akademii Morskiej w Szczecinie – zapraszamy kandydatów

Otworzyliśmy nabór uzupełniający na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych w Akademii Morskiej w Szczecinie: na kandydatów czekamy do 14 września 2018 r.

czytaj dalej

Kurs przed maturą poprawkową z matematyki

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza maturzystów, którzy w sierpniu planują przystąpić do poprawkowego egzaminu maturalnego.

czytaj dalej

Dzień otwarty w AKADEMII MORSKIEJ w SZCZECINIE

Prezentacja sprzętu, symulacje, konkursy i ciekawe spotkania - mnóstwo atrakcji czeka na uczestników dnia otwartego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie