Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Rok założenia: 1947

przejdź do spisu treści

Uczelnia z przyszłością


Politechnika Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną kształcącą profesjonalistów, którzy z powodzeniem znajdują zatrudnienie na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy – dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Program kształcenia stale dostosowujemy do potrzeb światowej floty i gospodarki. Prowadzimy szereg kierunków powiązanych z gospodarką morską i transportem, które gwarantują zdobycie ciekawej specjalności i rozwój kariery zawodowej. Dbamy o odpowiednie zaplecze dydaktyczne i naukowe, sprzęt najnowszej generacji i zgodność programów kształcenia ze standardami międzynarodowych konwencji STCW.

Ważnym elementem edukacji w Politechniki Morskiej w Szczecinie jest praktyczna nauka zawodu realizowana w bardzo szerokim zakresie. Słuchacze wszystkich wydziałów i specjalności odbywają praktyki zawodowe.

Studenci kierunków „pływających” już od pierwszych chwil mają kontakt z morzem – na prowadzonych tuż po zakończeniu rekrutacji kursach z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa, przygotowywani są do działania w sytuacji zagrożenia. W dalszym toku studiów przechodzą kolejne szkolenia, np. z zakresu morskich systemów łączności i nawigacji, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami uznawanymi przez armatorów na całym świecie.

Absolwenci kierunków „lądowych” mogą liczyć na zdobycie najwyższych kwalifikacji i umiejętności cenionych przez przyszłych pracodawców. Uczelnia wdraża liczne projekty finansowane z zewnętrznych środków – programy stażowe, płatne praktyki. Współpracujemy intensywnie z otoczeniem biznesowym i społecznym uczelni, zapewniając studentom komfortowy start na rynku pracy.

Nie samą nauką się żyje

Życie studenckie to nie tylko nauka ale również zabawa, życie nocne, możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Studenci cenią sobie miasta, w których rozrywki te dostępne są na wysokim poziomie i w przystępnych cenach.

Jak więc można spędzić wolny czas w Szczecinie?
Oto wybrane propozycje:

KULTURA I SZTUKA – Oferta obejmuje m.in.: cztery teatry,muzea, trzy multipleksy oraz kino niezależne. Imprezy plenerowe to przede wszystkim Dni Morza, koncerty organizowane w Teatrze Letnim, juwenalia oraz dni artystów ulicy. Inne imprezy otwarte organizowane są najczęściej na Jasnych Błoniach lub na Wałach Chrobrego, a więc bardzo blisko osiedla akademickiego.

SPORT – Trasy rowerowe, tor kolarski, baseny, w tym basen Akademii oraz budowany basen olimpijski, kluby żeglarskie, cenione na świecie ośrodki sztuk walki (brazylijskie jujitsu, aikido, karate), orliki, nowoczesny tor gokartowy, stok narciarski i lodowisko. Studenci Politechniki korzystać mogą z uczelnianej sali gimnastycznej (sekcja siatkówki, karate, piłki nożnej) i siłowni.

ŻYCIE NOCNE – W Szczecinie funkcjonuje kilkadziesiąt pubów i dyskotek. Większość dedykowana jest studentom, których w Szczecinie jest ponad 60 tysięcy. Co pewien czas organizowane są imprezy nocne takie jak np. pokazy sztucznych ogni, koncerty oraz inne imprezy okolicznościowe. Dla kinomanów raz na jakiś czas organizowane są nocne maratony filmowe.

ZIELEŃ – Szczecin nie bez powodu zwany jest „zielonym miastem”. Park Kasprowicza, Różanka i Park Żeromskiego to jedne z najważniejszych zielonych miejsc, w których studenci mogą spędzać wolny czas między zajęciami. W weekend wybrać się można do Puszczy Bukowej, w które znajduje się jezioro Szmaragdowe, Puszczy Wkrzańskiej lub Lasu Arkońskiego.

WODA – Autobusem lub tramwajem dojedziemy nad jezioro Głębokie, gdzie znajduje się park linowy, lub jezioro Dąbie, które połączone jest z zalewem Szczecińskim. Tu znajdują się liczne mariny żeglarskie. Pół godziny drogi od Szczecina znajduje jezioro Miedwie z bogatą infrastrukturą turystyczną. Pociągiem nad morze dojedziemy w dwie godziny – wodolotem w godzinę.

Stać Cię na studia

Nasi studenci nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Politechnika Morska w Szczecinie ma atrakcyjny i dobrze funkcjonujący system pomocy materialnej - zapewnia studentom wsparcie finansowe i miejsce w akademiku. Każdy student może się ubiegać o stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe. Poniżej prezentujemy ich wykaz.

Stypendia socjalne – do 1051,70 zł/ mies.
Są one przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 1051,70 zł netto.W ramach uprawnień do stypendium socjalnego studentowi na studiach stacjonarnych przysługuje prawo do zwiększenia z tytułu zamieszkania: - 200 zł w domu studenckim Uczelni, a przez jeden semestr wskazany przez studenta 370 zł, - 80 zł w innym obiekcie.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 200-500 zł/mies.
Są przeznaczone dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Kwota stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być podwyższona o 100%.

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów - 100-900 zł/ mies.
Są one przyznawane od drugiego roku studiów studentom, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali wysoką średnią arytmetyczną ocen, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium to jest udzielane niezależnie od innych stypendiów. Dla studentów, którzy oprócz wysokiej średniej ocen mają inne osiągnięcia np. naukowe, artystyczne lub sportowe, wysokość stypendium ulega powiększeniu o odpowiedni współczynnik.

Stypendia ERASMU+ – od 400 EURO do 600 EURO/mies.
Każdy student, na każdym poziomie studiów (czyli na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich), ma tzw. kapitał mobilności wynoszący 12 miesięcy. Jest to czas wystarczający na to żeby w trakcie swoich studiów zrealizować zarówno wyjazd na studia (trwający 1 lub 2 semestry) jak i wyjazd na praktyki (który musi trwać minimum 2 miesiące). Studenci II, III i IV roku studiów mogą wyjechać za granicę na półroczne stypendium http://erasmusplus.am.szczecin.pl/studenci-am/wysokosc-stypendiow . Warunkiem jest dobra znajomość języka w jakim prowadzone będą wykłady na uczelni docelowej oraz dobre wyniki w nauce.

Zapomogi – do 1000 zł jednorazowo.
Są one przyznawane studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do takich zdarzeń należy śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, nieszczęśliwy wypadek itd. Są one przyznawane niezależnie od innych stypendiów.

To łatwiejsze niż myślisz

Nabór na uczelnię odbywa się według bardzo prostych zasad. Wystarczy zdać egzamin maturalny i złożyć odpowiednie dokumenty. Dla tych, którzy nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów Akademia Morska w Szczecinie organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

Oferta kierunków


Wydział Nawigacyjny
ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
+48 91 48-09-354
+48 91 48-09-510
dn@pm.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

Niestacjonarne
Wydział Mechaniczny 
ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
tel. 91 48 09 512,
91 48 09 513 
dm@pm.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

Niestacjonarne
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
ul. Henryka Pobożnego 11 
70-500 Szczecin 
tel. 91 448 04 35,
91 48 09 630,
91 48 09 636 
dtd@pm.szczecin.pl stacjonarne
dtz@pm.szczecin.pl niestacjonarne


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia I stopnia (lic.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

Niestacjonarne


Wydział Informatyki i Telekomunikacji
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. 91 48 09 893 
91 48 09 894 
informatyka@am.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

Niestacjonarne


Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. 91 48 09 842
91 48 09 955
de@pm.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne


Kliknij aby pobrać :


przejdź do spisu treści

Automatyka i robotyka


Wydział: Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 4 lata
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier


Czego nauczycie się na studiach? 

Automatyka i robotyka to najnowszy kierunek na Politechnice Morskiej, która będąc jedną z czołowych polskich uczelni pod kątem innowacyjności technologicznej, rozszerza swoją ofertę edukacyjną o najbardziej "przyszłościowe" kierunki studiów.

Nowoczesna gospodarka stwarza nieustannie powiększającą się pulę stanowisk pracy w branży automatyki i robotyki. Inżynierowie specjalizujący się w tych zagadnieniach będą w najbliższych latach, jednymi z liderów tworzącego się przemysłu 4.0.

Poznacie jak programować roboty przemysłowe, których zastępy już teraz opanowały automatyczne linie produkcyjne w najnowocześniejszych fabrykach.

Na tych, którzy nie lubią zamkniętych przestrzeni, czekają nowoczesne firmy z licznymi flotami dronów i pojazdów autonomicznych, które ktoś musi zaprogramować i wdrożyć procedury ich bezpiecznego funkcjonowania.

W trakcie studiów zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, eksploatacji i diagnostyki układów regulacji automatycznej i systemów robotycznych z wykorzystaniem narzędzi i technik informatycznych, w tym oprogramowania SCADA.Argumenty

Profesjonalna kadra praktyków

Nasza kadra to wybitni specjaliści-praktycy, korzystający z najnowszych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych udostępnianych przez współpracujące z Politechniką Morską czołowe firmy z branży. Nauka zawodu pod ich kierunkiem, to gwarancja płynnego poruszania się w obszarze najnowszych technologii w automatyce i robotyce.

Nie realizujemy abstrakcyjnych projektów, nasze zajęcia laboratoryjne i praktyki studenckie (za które studenci otrzymują wynagrodzenie) są najściślej jak to możliwe związane z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Studenci odbywają praktyki we współpracujących z Politechniką najlepszych firmach z branży nowoczesnych technologii przemysłowych. Bardzo często praktyki studenckie przeradzają się w profesjonalne kontakty, co skutkuje ofertami pracy i zatrudnieniem.

Języki obce, bezpieczeństwo, wszechstronność

Podczas wszystkich semestrów nauki kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych, co zapewnia szerokie możliwości w trakcie starania się o ciekawe praktyki zawodowe (także zagraniczne) i jest przepustką do świata nowoczesnego przemysłu.

Studiując u nas, nabierasz także biegłości w ekonomicznych, prawnych i etycznych aspektach zawodu inżyniera automatyka, poznajesz zagadnienia odpowiedzialności za realizowane zadania związane z pracą zespołową i dbaniem o bezpieczeństwo i higienę pracy przy urządzeniach elektrycznych, elektromechanicznych i robotycznych.

Wykształcone "umiejętności miękkie" pozwolą Tobie na podjęcie pracy także na stanowiskach bezpośrednio nie związanych z obsługą techniczną aparatury i urządzeń, a zaangażowanych w zespołowe tworzenie strategicznych przemysłowych projektów inwestycyjnych.Praca

Nieograniczone możliwości zatrudnienia - Ty wybierasz branżę

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia kierunku automatyka i robotyka o profilu praktycznym i uzyskaniu dyplomu inżyniera, absolwenci są przygotowani do pracy zawodowej w firmach oraz zakładach przemysłowych we wszystkich gałęziach nowoczesnej gospodarki, których działalność obejmuje wykorzystywanie robotów, złożonych układów mechatronicznych i zautomatyzowanych systemów wytwórczych. W szczególności są to: przemysł oparty o produkcję przemysłową, zbrojeniowy, motoryzacyjny, transport, telekomunikacja, innowacyjne jednostki naukowo-badawcze, biura konstrukcyjno-projektowe.

Kadry inżynierskie z kompetencjami z zakresu automatyki i robotyki wraz z rzeszą informatyków są zachęcani bardzo wysokimi zarobkami i doskonałymi warunkami pracy przez lawinowo rozwijające się sieci "inteligentnych" fabryk opartych na innowacyjnych procesach decyzyjnych, produkcyjnych i dystrybucyjnych napędzanych wizjonerskimi koncepcjami rozwoju sztucznej inteligencji, IoT (internetu rzeczy) i połączenia środowiska pracy maszyn i ludzi w jedną, wydajną i bezpieczną sieć.

Dodatkowo, absolwenci kierunku automatyka i robotyka o profilu praktycznym:

 • potrafią dokonać́ wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań́ inżynierskich;
 • mają szerokie kompetencje związane z kontrolą elektrycznych systemów przemysłowych i ochroną osób przy nich pracujących;
 • potrafią dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić w zakresie wynikającym z zasad automatyki i robotyki istniejących rozwiązań technicznych takich jak urządzenia, obiekty, systemy, procesy itp.;
 • potrafią porozumiewać się̨ przy użyciu rożnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim;
 • mają świadomość́ odpowiedzialności za realizowane zadania, związane z pracą zespołową i dbaniem o bezpieczeństwo i higienę pracy przy urządzeniach elektrycznych, elektromechanicznych i robotycznych;
 • mają świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
 • rozumieją potrzebę̨ ciągłego dokształcania się̨ i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych;
 • posiadają praktykę̨ zawodową: warsztatową elektryczną, elektroniczną i elektromechaniczną oraz praktykę̨ odbytą w firmach i przedsiębiorstwach branży elektrycznej, elektronicznej i automatyki przemysłowej;
 • są doskonale przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

więcej ...


przejdź do spisu treści

Teleinformatyka


Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 3,5 letnie
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier

Specjalność

 • Eksploatacja systemów łączności,
 • Projektowanie systemów łączności


Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunek. Program studiów inżynierskich kierunku teleinformatyka obejmuje łącznie 3,5 roku nauki, podzielone na 7 semestrów w tym jeden semestr przeznaczony jest na realizacje praktyki.

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę po piątym semestrze studiów w firmach branży IT, ICT oraz branży elektroniki morskiej. Po trzecim semestrze mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności.

Decyzję o uruchomieniu w danym roku akademickim poszczególnych specjalności podejmuje dziekan, uwzględniając zadeklarowane przez studentów wybory specjalności oraz stan liczbowe grup studenckich.

Wybierając kierunek teleinformatyka zdobędziesz wiedzę i umiejętności zarówno z informatyki jak i telekomunikacji, uzyskasz kompetencje do pracy w firmach informatycznych jak i powiązanych w telekomunikacją.

Elementami wyróżniającymi teleinformatykę na Politechnice Morskiej w Szczecinie, na tle innych kierunków występujących w Polsce i na świecie jest:

 • ukierunkowanie efektów kształcenia na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Student/ka będzie miał możliwości praktycznego opanowania umiejętności w licznych nowoczesnych specjalistycznych laboratoriach podczas wielu zajęć laboratoryjnych i projektowych.
 • rozszerzenie programu studiów o przedmioty związane z nawigacją oraz urządzeniami nawigacyjnymi stosowanymi na statkach. Student/ka uzyska specjalistyczna wiedzę i umiejętności pozwalające na eksploatację i projektowanie systemów teleinformatycznych w sektorze transportu, w tym transportu morskiego.

Uwzględnienie w programie kształcenia wspomnianych zagadnień powiązanych z problemami nawigacji jest unikatowe w skali kraju, a także w skali światowej.

Absolwenci kierunku teleinformatyka uzyskują podczas studiów poszerzoną znajomość języka angielskiego, także specjalistycznego w dziedzinie wiedzy, którą się zajmują. Dzięki temu mogą odnaleźć się nie tylko na polskim, ale też światowym rynku pracy.

Zalety

Uzyskanie uniwersalnych kompetencji obejmujących zarówno wiedzę i umiejętności z informatyki jak i telekomunikacji

 • zdobycie wielu umiejętności praktycznych – poprzez naukę w nowoczesnych specjalizowanych laboratoriach,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z podstaw nawigacji i urządzeń nawigacyjnych,
 • coroczne aktualizowanie programu studiów,
 • aktualizowanie programu studiów przy współpracy z firmami sektora IT, ICT i sektora gospodarki morskiej.

Praca

Po ukończeniu studiów na kierunku teleinformatyka absolwent/ka

 • znajdzie pracę w firmach informatycznych,
 • znajdzie pracę w firmach telekomunikacyjnych,
 • odnajdzie się w firmach zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem systemów przesyłania danych i informacji,
 • znajdzie pracę w firmach zajmujących się sieciami komputerowymi, przemysłowymi sieciami komputerowymi, sieciami mobilnymi oraz internetem rzeczy (IoT),
 • wykorzysta swoją wiedzę i umiejętności w firmach zajmujących się elektroniką morską i sieciami teleinformatycznymi na statkach,
 • wykorzysta swoją wiedzę w innych firmach zajmujących się transportem,
 • odnajdzie się nie tylko na polskim, ale też światowym rynku pracy (dzięki dobrej znajomości języków obcych).

Profil absolwentów

Stając się absolwentem/ką kierunku teleinformatyka uzyskasz następujące kompetencje:

 • zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych;
 • zdobędziesz wiedzę ogólną w zakresie przedmiotów matematyczno-fizycznych, podstawowych przedmiotów elektronicznych i przedmiotów ekonomiczno-humanistycznych;
 • zdobędziesz nowoczesną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i telekomunikacji;
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów teleinformatycznych.

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 2535 godzin na osobę w tym:

 • 1095 godzin wykładów realizowanych jednocześnie dla wszystkich studentów na roku
 • 195 godzin ćwiczeń (w grupach 32 osobowych)
 • 1035 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych (w grupach 16 osobowych)
 • 210 godzin zajęć projektowych (w grupach 8 osobowych)

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę po piątym semestrze studiów w firmach branży IT, ICT oraz branży elektroniki morskiej. Po trzecim semestrze mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności:

 • Eksploatacja systemów łączności – ESŁ
 • Projektowanie systemów łączności – PSŁ

Program studiów

Teleinformatyka zajmuje się techniką przesyłu informacji oraz narzędziami logicznymi do sterowania przepływem oraz transmisją danych za pomocą różnych mediów. Jak sama nazwa wskazuje, jest działem obejmującym swym zakresem informatykę i telekomunikację. Zatem wybierając ten kierunek zdobędziesz wiedzę w oby ww. dziedzinach oraz uzyskasz kompetencje do pracy zarówno w firmach informatycznych jak i powiązanych z telekomunikacją. Elementy wyróżniające kierunek teleinformatyka na Politechnice Morskiej w Szczecinie, na tle innych podobnych kierunków oferowanych w Polsce i na świecie:

Studiując w naszej uczelni będziesz miał/a możliwość praktycznego opanowania niezbędnych w pacy umiejętności podczas zajęć w licznych nowoczesnych, specjalistycznych laboratoriach oraz podczas zajęć projektowych.

 • Oferujemy program studiów rozszerzony o przedmioty związane z nawigacją oraz urządzeniami nawigacyjnymi stosowanymi nie tylko w technice morskiej, ale także we wszystkich pozostałych lądowych i powietrznych systemach transportowych. Zatem po ukończeniu tego kierunku uzyskasz specjalistyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na eksploatację i projektowanie systemów teleinformatycznych w sektorze transportu.

Uwzględnienie w programie kształcenia wspomnianych zagadnień powiązanych z problemami nawigacji jest unikalne w skali kraju a także w skali światowej.

Opis programu studiów w poszczególnych semestrach

Semestr 1 – W semestrze dominują przedmioty ogólne oraz podstawowe. Studenci mają do wyboru jeden z dwóch przedmiotów w dwóch modułach obieralnych przedmiotów ogólnych. Dokonują także wyboru języka kontynuowanego przez następne 3 semestry. Realizowane są także przedmioty podstawowe (analiza matematyczna, fizyka, elektrotechnika). Rozpoczyna się także realizacja przedmiotów kierunkowych (podstawy programowania, technologie programowania).

Semestr 2 – W semestrze kontynuowane są przedmioty ogólne w dwóch modułach obieralnych oraz przedmioty podstawowe (algebra liniowa matematyka dyskretna, elektronika). Realizowane są przedmioty kierunkowe (technika cyfrowa, architektura systemów mikroprocesorowych). Rozpoczyna się wychowanie fizyczne, które kontynuowane jest przez następne 4 semestry.

Semestr 3 – W semestrze realizowane są głównie przedmioty kierunkowe (układy i systemy automatyki, podstawy telekomunikacji, programowanie obiektowe, sieci komputerowe, systemy operacyjne, teoria systemów). Realizowane są ostatnie przedmioty podstawowe (inżynieryjne zastosowanie probabilistyki i statystyki, oprogramowanie inżynierskie). W takcie semestru studenci dokonują wyboru jednych z dwóch specjalności: eksploatacja systemów łączności lub projektowanie systemów łączności. Semestr 4 – W semestrze realizowane są głównie przedmioty kierunkowe i specjalnościowe.

Dwa przedmioty specjalistyczne przeprowadzone są niezależnie od wyboru specjalności (seminarium dyplomowe, nawigacja obiektów mobilnych). W semestrze studenci dokonują wyboru tematu pracy dyplomowej. Semestr 5 – Podobnie jak w semestrze 4, realizowane są głównie przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Jeden przedmiot (urządzenia nawigacyjne) przeprowadzony jest niezależnie od wyboru specjalności. Semestr 6 – Semestr przeznaczony jest na realizację praktyki programowej. Semestr 7 – W semestrze realizowane są ostanie przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Realizowane są projekty indywidualne i zespołowe, studenci kończą pisanie pracy dyplomowej.


przejdź do spisu treści

Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe


Wydział Mechaniczny
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 3,5 roku - 7 semestrów
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier

Specjalność

 • Eksploatacja siłowni wiatrowych
 • Diagnostyka systemów przemysłowych


Podczas studiów studenci zdobywają szeroki pakiet wiedzy z zakresu inżynierii mechanicznej, mechatroniki i innych powiązanych dziedzin. Pozwala to na elastyczne dokonywanie wyboru przyszłej ścieżki kariery zawodowej.

Absolwenci mają wiedzę i umiejętności pozwalającą na płynne poruszanie się w kilku dziedzinach inżynieryjnych i mogą starać się o pracę w sektorze przedsiębiorstw komercyjnych oraz organów administracji publicznej, których działalność związana jest z szeroko pojętą inżynierią przemysłową oraz technologiami offshore, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki maszyn.

Celem kształcenia jest również rozwijanie umiejętności projektowania i eksploatacji systemów przemysłowych oraz biegle poruszanie się w dynamicznie rozwijającym się sektorze morskich elektrowni wiatrowych i innych odnawialnych źródeł energii (OZE) poprzez skuteczne łączenie zawodowej wiedzy teoretycznej z praktyką. 

Argumenty

Absolwenci kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe mają niezbędną wiedzę i umiejętności z przedmiotów ścisłych, technicznych oraz przyrodniczych. Ponadto, wykazują się umiejętnościami rozumienia problemów mechaniczno-energetycznych i wyodrębniania w nich istotnych zagadnień, z uwzględnieniem aspektów technicznych i prawnych; potrafią rozwiązywać zaawansowane problemy identyfikacji stanu technicznego urządzeń, rozwiązywać problemy z zakresu eksploatacji i diagnozowania maszyn.

Wydział Mechaniczny PM ma, oprócz nowoczesnych sal wykładowych i skomputeryzowanych laboratoriów, także własną gondolę turbiny wiatrowej (posadowioną na 20-mertowym maszcie), w której studenci odbywają specjalistyczne szkolenia.

Do pakietu wiedzy uzyskanej podczas studiów należy także znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska w systemach energetycznych, podstawy ekonomii i zarządzania. Absolwenci potrafią także stosować zdobytą wiedzę w praktyce. Sprawnie wykorzystują techniki informatyczne w pracach inżynierskich, wspomagając się wiedzą dotyczącą transferu technologii, trendów rozwojowych w przemyśle zarówno lądowym jak i offshorowym, infrastrukturze i sprzęcie pomiarowym; posługują się zawodowym językiem angielskim.

Politechnika Morska w Szczecinie współpracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami sektora energii wiatrowej i centrami szkoleniowymi, organizuje także konferencje poświęcone morskiej energetyce wiatrowej,  organizuje międzynarodowy konkurs na projekt o morskich elektrowniach wiatrowych - konkurs MEWy

Pracodawcy podkreślają, że cenną zaletą absolwentów Politechniki Morskiej jest praktyka zawodowa, którą jako studenci zdobywają w branżowych firmach, ze szczególnym uwzględnieniem firm produkujących i obsługujących morskie elektrownie wiatrowe.

Praca

Przewidywane możliwości zatrudnienia

Zapotrzebowanie na kadrę zarządzającą w sektorze morskiej energetyki wiatrowej będzie w najbliższych latach nieustannie wzrastało - artykuł o potrzebach kadrowych w MEW. 

Absolwenci kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, mogą podejmować pracę zawodową na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw bezpośrednio związanych z oceną jakości czy identyfikacją stanu technicznego urządzeń, jak też z szeroko pojętymi obszarami związanymi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Ponadto, poziom wiedzy zdobytej podczas studiów, pozwala absolwentom na dalsze rozwijanie kariery zawodowej także w instytucjach naukowo-badawczych w kraju lub za granicą.

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z systemami produkcyjnymi, energetyką odnawialną, w urzędach administracji państwowej, i samorządowej lub w biurach projektowych. 

Już dzisiaj, na europejskim rynku pracy brakuje specjalistów – wysoko wykwalifikowanych inżynierów związanych z szerokim spektrum eksploatacji i obsługiwania urządzeń i systemów przemysłowych. Szczególnie w przypadku specjalności eksploatacja siłowni wiatrowych, występuje bardzo znaczne niedosycenie tego typu specjalistami na rynku pracy, co bezpośrednio przekłada się na łatwość znalezienia pracy i wysokie zarobki już od najniższych stanowisk.

Po zdobyciu wiedzy, doświadczenia i niezbędnej praktyki, absolwenci kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, mogą także przystąpić do egzaminu GWO (Global Wind Organization) dające pełne światowe uprawnienia do pracy z urządzeniami i systemami morskich siłowni wiatrowych.

więcej ...


przejdź do spisu treści

Geodezja i kartografia


Wydział: Wydział Nawigacyjny
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier

Specjalność

 • Geoinformatyka
 • Hydrografia

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunek. Specjalność wybierana jest w dalszym toku studiów.


W trakcie studiów nauczysz się jak wytyczyć w terenie budynek, pomierzyć działkę i jak opracować Numeryczny Model Terenu przy pomocy drona. Dowiesz się co to ortofotomapa, jak ją wykonać a także, poznasz tajniki skaningu laserowego i opracowań 3D. Dowiesz się co to GIS (Geographic Information System) i jak wykorzystać potęgę danych geoprzestrzennych do uzyskiwania wielu praktycznych informacji, wykonując analizy w programach komputerowych.

Od trzeciego roku studiów jest możliwość poszerzania swojej wiedzy w kierunku geoinformatyki – budując bazy danych przestrzennych i projektując systemy geoinformatyczne lub hydrografii – wykonując w praktyce pomiary przy pomocy naszego sprzętu i łodzi pomiarowej Hydrograf XXI. Program studiów został opracowany tak, aby zapewnić studentom poznanie szerokiego zakresu wiedzy dotyczącej pomiarów geodezyjnych oraz opracowania wszelkiego rodzaju map i analiz geoprzestrzennych.

Geodeci, geoinformatycy i hydrografowie stoją w pierwszym szeregu zawodów używających najnowocześniejszych cyfrowych technologii dostępnych cywilom. Satelity, drony, lasery, superszybkie komputery, modelowanie 3D – to wszystko już elementy codzienności w pracy absolwentów geodezji i kartografii.

Kierunek studiów geodezja i kartografia na Politechnice Morskiej w Szczecinie jest niezwykły. Nauczymy Cię także wykonywać pomiary z powietrza, za pomocą dronów, z ziemi za pomocą specjalistycznych geodezyjnych urządzeń pomiarowych oraz pod wodą, gdzie obraz terenu jest „malowany dźwiękiem”.

W jaki sposób lokalizuje się miejsca pod budowę masztów telefonii komórkowych lub elektrowni wiatrowych? Nowoczesne mapy w kilka milisekund dostarczą nam odpowiedzi, które tereny najlepiej nadają się do tego celu. Trzeba tylko umieć zadać pytanie.

Mapy XXI wieku nie są już niemym zbiorem punktów, dziś możemy mapom zadawać pytania, wyciągać z nich przefiltrowane pod kątem naszych zainteresowań odpowiedzi. Tego nauczycie się na studiach na Politechnice Morskiej w Szczecinie.

Dodatkowo studenci odbywają dwutygodniowe zajęcia praktyczne po każdym roku studiów. Obowiązkowe są też praktyki w firmach geodezyjnych lub instytucjach państwowych zajmujących się geodezją i kartografią, geoinformatyka lub hydrografią.

Dlaczego warto?

Kto dziś nie potrzebuje informacji związanych z lokalizacją w przestrzeni? Czy są to mapy zapisane w bazach danych, pomiary geodezyjne na budowie, opracowania i analizy 3D lub 4D, zdjęcia i ortofotomapy z drona. Wszystkie one dotyczą przestrzeni, którą nauczymy Cię mierzyć i tworzyć.

Główne atuty absolwentek i absolwentów naszego kierunku geodezja i kartografia to:

 • Wiedza z zakresu pomiarów geodezyjnych.
 • Praktyczne umiejętności opracowania map i analiz geoprzestrzennych.
 • Praktyczne umiejętności pozyskania i opracowania danych pomiarowych z dronów, skaningu laserowego, hydrograficznych pomiarów podwodnych i nowoczesnego geodezyjnego sprzętu pomiarowego.
 • Umiejętność wykonywania pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem satelitarnych systemów wyznaczania pozycji, m. in.  GPS, GLONASS.
 • Znajomość najnowszych systemów komputerowych do projektowania, przetwarzania i zarządzania danymi przestrzennymi (m. in. GIS i CAD).
 • Wiedza i umiejętności z zakresu katastru i gospodarki nieruchomościami.
 • Umiejętność kreatywnego i przedsiębiorczego myślenia.
 • Posługiwanie się językiem obcym z uwzględnieniem języka specjalistycznego i problematyki geodezyjno-kartograficznej.

Wywiad z naszym studentem 

Co z pracą w zawodzie po studiach?

Ukończenie naszych studiów oprócz zdobytej wiedzy, zapewnia wiele wrażeń i jest wspaniałą przygodą. Swoje pasje możesz rozwijać także w ramach kół naukowych, gdzie wykonujemy wiele ciekawych i eksperymentalnych pomiarów. Pozwoli Ci to znaleźć pracę zarówno w Polsce, jak i za granicą, w firmach geodezyjnych, hydrograficznych, geoinformatycznych, urzędach, biurach projektowych, a także w instytucjach naukowo-badawczych.

Prognozy dla naszego kierunku są bardzo dobre. Jesteśmy częścią 15. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji – Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne. Dynamicznie rozwijająca się branża informatyczna i geoinformatyczna sprawia, że jesteśmy też częścią usług przyszłości zidentyfikowanych w ramach regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.

Mierzymy przestrzeń, tworzymy cyfrową przestrzeń, wizualizujemy i analizujemy ją w czasie. Mierzymy z powietrza z lądu i pod wodą. Jesteśmy geodezją przyszłości!

Program studiów

Celem 7 semestralnych studiów inżynierskich jest wykształcenie specjalistów dla instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii. Program studiów obejmuje 7 semestrów zajęć dydaktycznych, w tym 4 tygodnie praktyki. Zawiera on 46 przedmiotów realizowanych w ciągu 2605 godzin, z czego na przedmioty kształcenia ogólnego przypada 315 godzin, na przedmioty podstawowe 345 godzin, na przedmioty kierunkowe 1375 godzin oraz przedmioty specjalistyczne 570 godzin. Przedmioty do wyboru obejmują 720 godzin. Egzaminowi bądź zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Student przed przystąpieniem do egzaminu inżynierskiego jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej oraz sprawozdania z odbytej praktyki. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Celem kształcenia na kierunku geodezja i kartografia jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z geodezji i kartografii i innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej.

Ukończenie studiów zapewnia uzyskanie wiedzy potrzebnej do dalszego rozwoju zawodowego i naukowego. Ma na celu dostarczenie umiejętności niezbędnych do zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz organów administracji publicznej, których działalność związana jest z szeroko pojętą geodezją, ze szczególnym uwzględnieniem geoinformatyki i hydrografii. Rozwijanie umiejętności wykorzystania matematyki, nauki i wiedzy inżynierskiej pozwala osiągnąć nadrzędne cele programu, jakimi są: wskazanie drogi naukowej w dyscyplinie geodezja i kartografia, wdrożenie w proces naukowy i promowanie umiejętności krytycznego myślenia. Celem kształcenia jest również rozwijanie umiejętności projektowania systemów geoinformatycznych poprzez skuteczne łączenie zawodowej wiedzy teoretycznej z praktyką. Rozwój odpowiedzialności zawodowej, w tym etycznej postawy w zawodzie, uświadomienie obowiązków wobec społeczeństwa i środowiska stanowią dalsze nierozerwalne cele kształcenia.

Profil absolwentów

Absolwenci kierunku geodezja i kartografia posiadają wymaganą wiedzę z zakresu: nauk podstawowych, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz umiejętności specjalistyczne z obszaru geodezji i kartografii. W szczególności absolwenci posiadają niezbędny zasób wiedzy i praktycznego doświadczenia do wykonywania prac z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie i znajdujących się na nim obiektach. W tym celu opanowali biegle technologie prac pomiarowych, wykorzystujące elektroniczne urządzenia i aparaturę pomiarową, metody satelitarne, hydrograficzne oraz metody fotogrametrii i ogólnie teledetekcji. W obszarze geodezji wyższej absolwenci wykazują sie znajomością współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. W obszarze geodezji gospodarczej mają znajomość prawa geodezyjnego pozwalającą określać i ewidencjonować stan własności Ziemi.

Ponadto absolwenci posiadają umiejętności techniczne oraz wiedzę ekonomiczną i prawną z zakresu katastru i gospodarki nieruchomościami. Znają podstawy gospodarki gruntami, oraz projektowania rozwoju obszarów wiejskich i miejskich

Ponadto absolwenci znają zasady sporządzania map zasadniczych, gospodarczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Posługują sie językiem obcym, w tym również w obszarze słownictwa specjalistycznego z zakresu geodezji i kartografii. Absolwenci sa przygotowani do korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.

Nabyta przez absolwentki i absolwentów wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne predysponują go do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Absolwenci są przygotowanyi do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach, administracji oraz szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Absolwenci specjalności geoinformatyka posiadają duży zasób wiedzy z zakresu systemów informacji geograficznej, fotogrametrii i teledetekcji, kartografii jest przygotowany do praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy i rozwiązywania konkretnych zadań związanych z budową systemów geoinformatycznych. Uzyskana w trakcie studiów znajomość systemów oprogramowania GIS pozwoli im ponadto na twórcze podejście do podejmowanych zagadnień.

Absolwenci specjalności geoinformatyka mają podstawy do poszukiwania zatrudnienia we wszelkich przedsiębiorstwach wykorzystujących informacje geograficzne, w przedsiębiorstwach hydrograficznych („surveying”) a także w administracji publicznej.

Studia pierwszego stopnia są także przygotowaniem do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwenci mają możliwość, po odbyciu trzyletniej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w dziedzinie geodezji i kartografii lub hydrografii.

Prognozy dla kierunku

Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego, kierunku geodezja i kartografia, opuszczają uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami zgodnymi z wymaganiami środowiska geodezyjnego. Mogą podejmować pracę zawodową na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw geodezyjnych, geoinformatycznych, hydrograficznych, biurach projektowych, w służbie geodezyjnej i kartograficznej oraz w instytutach naukowo-badawczych.

W ostatnich kilkunastu latach rozwój technologii geodezji morskiej, hydrografii, geoinformatyki zapewnił intratne pracy dla naszych absolwentów i ta tendencja utrzyma się w przyszłości. Rosnące zapotrzebowanie na dane geoprzestrzenne jest dowodem pozytywnych perspektyw zatrudnienia geoinformatyków, a eksploracja mórz i oceanów hydrografów.

Po zdobyciu doświadczenia i niezbędnej praktyki, absolwenci kierunku geodezja i kartografia mogą przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz państwowych uprawnień hydrograficznych. Uprawnienia zawodowe pozwalają na samodzielne wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych a także nadzorowanie wykonywania takich prac.


przejdź do spisu treści

Informatyka


Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 3,5 roku - 7 semestrów
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier

Specjalność

 • Informatyka morska
 • Programowanie systemów informatycznych
 • Programowanie systemów multimedialnych

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunek.

Wybór specjalności dokonywany będzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan określa i podaje do wiadomości studentów, które z oferowanych specjalności będą uruchomione w danym roku akademickimW ramach 3.5 letnich studiów inżynierskich na kierunku informatyka zdobędziesz umiejętności, które uczynią z Ciebie wysokiej klasy specjalistę przygotowanego do spełnienia trudnych wymagań rynku pracy sektora IT.

Nabyte umiejętności pozwolą Tobie na swobodne posługiwanie się narzędziami współczesnej informatyki. Nauczysz się zaawansowanego programowania, zarządzania sieciami komputerowymi, bazami danych, będziesz stosować nowoczesne technologie webowe i multimedialne oraz sztuczną inteligencję.

Począwszy od 4 semestru wprowadzone zostaną przedmioty obieralne w ramach jednej z trzech wybranych przez Ciebie specjalności. Specjalności wybierają studenci indywidualnie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W ramach nich rozwiniesz swoje praktyczne umiejętności w jednej z trzech dróg. Możesz wybrać drogę programisty i projektanta systemów informatycznych, możesz zająć się wytwarzaniem systemów wykorzystujących nowoczesne systemu multimedialne, w tym na potrzeby wytwarzania gier lub nauczysz się wytwarzać systemy informatyczne branży morskiej,  w tym złożonych symulatorów i systemów nawigacyjnych.

Dzięki wymogowi ukończenia studiów ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2 przy jednoczesnym nabyciu umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym dla branży IT, dostajesz jednocześnie szansę na szybką międzynarodową karierę w tej branży.

Zalety

 • program aktualizowany przy współpracy z firmami sektora IT,
 • program aktualizowany co rok,
 • wybór specjalności dostosowany do współczesnych wymogów rynku
 • nowoczesne specjalności gwarantujące szybki rozwój zawodowy w przyszłości

Praca

 • programista systemów informatycznych
 • programista systemów webowych
 • programista symulatorów i gier
 • tester oprogramowania
 • projektant systemów informatycznych
 • administrator sieci komputerowych
 • administrator i projektant baz danych
 • projektant systemów wbudowanych i Internetu Rzeczy
 • grafik komputerowy

Program studiów.

Celem 7 semestralnych studiów inżynierskich jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr dla instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się realizacją zadań z zakresu informatyki w szczególności w dziedzinie programowania, technik multimedialnych, programowania symulatorów i gier oraz systemów informatycznych działających w branży morskiej.

Program studiów obejmuje 7 semestrów zajęć dydaktycznych oraz 4 tygodnie praktyki programowej. Zawiera on 41 przedmiotów realizowanych w ciągu 2335 godzin, z czego na przedmioty kształcenia ogólnego przypada 285 godzin, na przedmioty podstawowe 450 godzin, na przedmioty kierunkowe 1000 godzin oraz na przedmioty specjalistyczne 600 godzin. Przedmioty do wyboru obejmują 870 godzin ECTS co stanowi ponad 30% ogólnej liczby godzin.

Egzaminowi bądź zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów.

Student przed przystąpieniem do egzaminu inżynierskiego jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej oraz sprawozdania z praktyki programowej.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Celem kształcenia na kierunku informatyka jest zapewnienie studentom poznania szerokich podstaw wiedzy z informatyki oraz innych powiązanych dyscyplin nauki, które pozwalają na osiągnięcie dużej elastyczności w czasie planowania kariery zawodowej. Ukończenie studiów według zatwierdzonego programu pozwala na uzyskanie wiedzy niezbędnej do dalszego rozwoju zawodowego i naukowego. Kierunek pozwala na zdobycie umiejętności przydatnych w wielu sektorach gospodarki, w szczególności Informatyki: w zakresie programowania, inżynierii oprogramowania, systemów operacyjnych, baz danych, metod sztucznej inteligencji i technik multimedialnych.

Ponadto rozwijanie wiedzy z zakresu matematyki, nauki i wiedzy inżynierskiej pozwalają na osiągnięcie nadrzędnych celów takich jak: wskazanie drogi naukowej w informatyce, wdrożenie w proces naukowy i promowanie umiejętności krytycznego myślenia. Celem kształcenia jest również nabycie i rozwijanie umiejętności projektowania systemów, jako elementów procesu technicznego poprzez skuteczne łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną. Rozwój odpowiedzialności zawodowej, etyczna postawa w zawodzie oraz uświadomienie obowiązków wobec społeczeństwa i środowiska stanowią dalsze, nierozerwalne cele kształcenia.

Profil absolwentów

Informatyka jest dziedziną rozwijającą się niezwykle dynamicznie, stąd też podstawowymi kwalifikacjami absolwenta kierunku informatyka na Politechnice Morskiej w Szczecinie będą umiejętności abstrakcyjnego myślenia, ścisłego i formalnego opisu zjawisk oraz twórcze i pragmatyczne podejście do rozwiązywania zadań zawodowych typowych dla informatyka.

Absolwenci informatyki będą mieli gruntowne przygotowanie:

 • informatyczne (języki i techniki programowania, systemy operacyjne, projektowanie systemów, bazy danych) konieczne do zrozumienia zjawisk i procesów informatycznych zachodzących w otoczeniu,
 • ogólne (matematyka, podstawy automatyki i elektroniki),
 • specjalistyczne z zakresu analizy, projektowania, programowania, implementacji, uruchamiania czy też administrowania systemami informatycznymi małej lub średniej skali; zostanie wdrożony do podjęcia pracy samodzielnej, jak i w większych zespołach, przy realizacji zarówno nowych systemów informatycznych, jak i obsłudze systemów istniejących,
 • praktyczne i specjalistyczne, którego przykładem szczegółowym są szeroko rozumiane technologie internetowe obejmujące projektowanie, programowanie, uruchamianie i utrzymywanie sieci i serwerów internetowych, a także tworzenie stron, portali internetowych, handel elektroniczny - przygotowanie to obejmować będzie także różne interakcje, np. z serwisami bazodanowymi,
 • do ustawicznego samokształcenia, co wynika z konieczności nadążania za nieustannie zmieniającymi się okolicznościami, a w szczególności za ciągle pojawiającymi się nowymi technologiami informatycznymi.

W ramach programu kształcenia studenci wybierają jedną z dwóch specjalizacji: systemy informatyczne o nastawieniu mocno związanym z programowaniem i zaawansowaną inżynierią oprogramowania od projektu, przez implementację po testowanie aplikacji lub informatykę morską nastawioną na techniki multimedialne, grafikę komputerową oraz tworzenie symulatorów, w tym symulatorów morskich oraz systemy radio- i telekomunikacji.

Absolwenci najstarszej specjalności jaką jest informatyka morska są przygotowani do pracy w firmach informatycznych związanych z branżą morską. W ramach tej specjalności kształceni są przyszli deweloperzy morskich systemów informatycznych. Student poznaje to jak funkcjonują statkowe systemy informatyczne, w tym systemy nawigacyjne oraz systemy radiokomunikacji i łączności. Kształci się też w projektowaniu i budowaniu symulatorów morskich oraz systemów geoinformatycznych.

Absolwenci specjalności programowanie systemów informatycznych są przygotowani do pracy w zawodzie programisty. Jest to specjalność nastawiona mocno na naukę programowania i wszystkiego co jest z tym związane. Studenci poznają już od samego początku tajniki języków programowania obiektowego, projektowania i funkcjonowania systemów komputerowych. Ukierunkowanie tej specjalności to techniki programowania i poznanie narzędzi programistycznych z elementami pracy zespołowej, inżynierii oprogramowania, prowadzenia testów jednostkowych, budowy graficznych interfejsów użytkownika czy programowania niskopoziomowego oraz równoległego i rozproszonego, a także optymalizacji kodu. Jest to specjalność skrojona na miarę przyszłych zaawansowanych programistów.

Absolwenci specjalności programowanie systemów multimedialnych przygotowani są do realizacji zaawansowanych projektów informatycznych z wykorzystaniem metodyk zwinnych na przykładzie systemów multimedialnych, symulatorów oraz gier. Jest to specjalność najbardziej uniwersalna i dla osób chcących poznać tajniki programowania jak i technologie multimedialne. W ramach tej specjalności prowadzone są przedmioty z zakresu grafiki komputerowej, przetwarzania obrazów i dźwięku, programowania w silnikach graficznych, wirtualnej rzeczywistości, zarządzania gestami i śledzenia człowieka oraz ruchu gałek ocznych, a także wykorzystywania systemów Internetu Rzeczy do budowy zaawansowanych systemów informatycznych, symulatorów i gier.

Studenci poznają oprogramowanie zarządzania projektami Jira, uczą się automatyzować testy i wytwarzać efektywne aplikacje pod względem wydajności obliczeniowej oraz energetycznej na urządzenia desktopowe, mobilne i aplikacje webowe. Zakłada się tutaj prowadzenie praktycznych zespołowych zajęć projektowych w technikach zwinnych typu SCRUM odzwierciedlając prawdziwy zespół deweloperski, gdzie w poszczególnych sekcjach: grafiki, dźwięku, programowania, IoT oraz VR każdy znajdzie coś dla siebie i się w tym wyspecjalizuje.

Gdzie absolwenci znajdą pracę?

Absolwenci kierunku informatyka znajdą zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach branży informatycznej, a także instytucjach korzystających z technologii informatycznych. Będą również przygotowani do rozpoczęcia działalności na własny rachunek, tworząc samodzielnie firmy o charakterze usługowym (projektowanie, wdrażanie, doradztwo). Znajomość języka obcego absolwentów osiąga poziom biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

W szczególności zaś absolwenci powinni znaleźć zatrudnienie w charakterze specjalistów z zarządzania systemami informatycznymi, programowania, w tym programowaniu na urządzenia mobilne czy programowania aplikacji internetowych, specjalistów wykorzystujących techniki multimedialne, administrujący bazami danych i sieci komputerowe czy specjalistów od analiz big-data. Mogą także związać się z instytucjami branży morskiej, w szczególności w zakresie programowania symulatorów morskich i budowy systemów nawigacyjnych i telekomunikacyjnych. 

Szerokie możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu tych studiów absolwent znajdzie pracę w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych, w szczególności pracę w zespołach projektowych, w tym programistycznych. Z łatwością odnajdzie swoje miejsce w organizacjach i przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne systemy zarządzania, sterowania i inżynierii wiedzy. Dzięki temu, że w trakcie studiów studenci poznają technologie informatyczne stosowane w branży, mogą podejmować pracę zawodową na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw informatycznych o wysokim stopniu specjalizacji. Zdobyte na uczelni umiejętności ułatwią prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci kierunku uzyskują podczas studiów poszerzoną znajomość języka angielskiego, także specjalistycznego w dziedzinie wiedzy, którą się zajmują. Dzięki temu bez problemu mogą odnaleźć się nie tylko na polskim, ale też światowym rynku pracy.


przejdź do spisu treści

Nawigacja


Wydział: Wydział Nawigacyjny
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 4-letnie - 8 semestrów
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier

Specjalność

 • Transport morski
 • Inżynieria ruchu morskiego
 • Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
 • Ratownictwo
 • Eksploatacja jednostek pływających offshore
 • Transport morski i śródlądowy
 • Żeglarstwo morskie

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunek. 

Wybór specjalności dokonywany będzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan określa i podaje do wiadomości, które z oferowanych specjalności będą uruchomione w danym roku akademickim.


Studia na kierunku nawigacja – prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych w kształceniu najlepszych inżynierów XXI wieku, nowoczesnych laboratoriów i symulatorów, a także statku badawczo-szkoleniowego Nawigator XXI. Baza dydaktyczna i programy kształcenia spełniają wymagania międzynarodowych standardów, a uzyskany dyplom ukończenia studiów i kolejne dyplomy morskie uznawane są na całym świecie bez konieczności ich nostryfikacji. Nawigacja jest kierunkiem mundurowym - mundur dostarcza Politechnika Morska. Zobacz jak wyglądają umundurowani studenci Politechniki Morskiej w Szczecinie podczas inauguracji roku akademickiego.

Studia przygotowują do pracy w bardzo szerokim sektorze światowej gospodarki morskiej. Zdobywane doświadczenia praktyczne w najpotężniej dofinansowanym i rozwijającym się sektorze nowoczesnych technologii pozwolą studentom i absolwentom kierunku nawigacja nabyć i wykształcić umiejętności szybkiego reagowania i dostosowania się do zmian na rynku pracy. 

Zanim systemy satelitarne trafiły do powszechnego użycia na lądzie, wykorzystywali je w swojej pracy na statkach marynarze. Pierwsze prototypy komputerów zaprzęgnięte były w nauce do obliczeń przepowiedni pływów astronomicznych, które na co dzień analizują nawigatorzy.

Morskie farmy wiatrowej to już codzienność w pracy nawigatora. Twoi koledzy będą układali światłowody w sieci miejskiej, Ty połączysz nimi kontynenty pracując na statku, który układa kable na dnie oceanów. Poznacie potężną siłę natury jaką tworzą morza i oceany, zwiedzicie wiele krajów, będziecie pracowali w międzynarodowych zespołach, wśród ludzi różnych kultur i języków. Rozłóż skrzydła, podejmuj wyzwania i realizuj marzenia albo wybierz mocną, prostą ścieżkę z „nogami na ziemi” - wszystkie te zamierzenia są możliwe do realizacji pod jednym warunkiem – wybierz właściwy kierunek studiów – nawigację.

Dlaczego warto?

 • Kierunek otwiera drzwi do dynamicznego, międzynarodowego rynku pracy z możliwością wyboru regionów, firm, jednostek i okresów zatrudnienia.
 • Większość absolwentów w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów rozpoczyna szybki awans na rynku pracy.
 • Dzięki tym studiom karierę zbudujesz na morzu i szeroko wokół morza, a na lądzie we własnym kraju - dom i rodzinę.
 • Przyszła praca jest wymagająca, niełatwa, ale jest życiowym wyzwaniem dającym wiele satysfakcji, a przede wszystkim - właściwą gratyfikację. Kształtuje charaktery, umiejętność szybkiego dostosowania się do zmian i potrzebę samokształcenia.
 • Absolwenci uzyskują dyplom uznanej uczelni morskiej, kształcącej zgodnie z międzynarodowymi standardami.
 • Doświadczona kadra morska w gronie nauczycieli akademickich zapewnia praktyczny aspekt podejścia do wiedzy i umiejętności.
 • W czasie trwania studiów studenci mają płatne staże, praktyki i przechodzą wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, które otwierają im drogę do najlepszych pracodawców.
 • Studiujesz w atrakcyjnym mieście, w uczelni o ponad 75-letniej tradycji i najlepszym kampusie akademickim miasta (uczelnia, akademiki, biblioteka i czytelnie, pływalnia, kluby, teatry, kino, i parki, a także centra zakupowe  – wszystko w promieniu półtora kilometra).

Praca

Absolwenci kierunku nawigacja mogą pracować nie tylko w sektorach gospodarki morskiej, ale także odnajdą możliwości zatrudnienia w innych branżach współczesnego rynku pracy.

W szczególności mogą pracować jako:

 • marynarze poziomu operacyjnego i zarządzania (oficerowie i kapitanowie) na statkach handlowych w żegludze międzynarodowej, krajowej i śródlądowej
 • marynarze i pracownicy sektora offshore, wydobywczego i produkcyjnego, w tym zasobów energii odnawialnej,
 • w sektorze usług morskich: holowniczych, serwisowych, budowy i utrzymania dróg wodnych i portów,
 • oficerowie i kapitanowie nowoczesnej floty rybołówstwa morskiego oraz  nowoczesnych hodowli morskich,
 • oficerowie i kapitanowie floty pasażerskiej (na promach, morskich i oceanicznych statkach pasażerskich, a także komercyjnych jachtach pełnomorskich),
 • pracownicy służb hydrograficznych, straży granicznej, ratownictwa morskiego i wodnego,
 • pracownicy pilotażu morskiego, brzegowych stacji kontroli i zarządzania ruchem statków,
 • po zdobyciu stosownego doświadczenia morskiego, jako konsultanci ds. technicznych, eksperci w  zakresie operacji ładunkowych i rozliczeń statków
 • pracownicy instytucji klasyfikacyjnych i ubezpieczycieli,
 • eksperci w zakresie technicznego wyposażenia statków,
 • znajdują również zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej oraz jako kadra zarządzająca firm żeglugowych i agencji pośrednictwa pracy na morzu. 

Program studiów

Zakres programu nauczania jest zgodny z Mię­dzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht, STCW 78 z jej późniejszymi zmianami. Plan studiów obejmuje 6 semestrów zajęć dydaktycznych oraz 2 semestry praktyki lądowej (śródlądowej) i morskiej. Po pierwszym roku studenci mają możliwość wyboru specjalności:

 • transport morski – przygotowuje do pracy na różnych typach statków transportowych: masowce, kontenerowce, tankowce, gazowce, chemikaliowce, promy, samochodowce, statki pasażerskie,
 • inżynieria ruchu morskiego – przygotowuje do pracy na morzu oraz w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą ze szczególnym uwzględnieniem służb kontroli ruchu, wydziałów bezpieczeństwa żeglugi, urzędów morskich,
 • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne – przygotowuje do pracy na morzu oraz w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą ze szczególnym uwzględnieniem biur hydrograficznych, urzędów morskich, górnictwa morskiego, morskiego przemysłu wydobywczego, służb geodezyjnych, inspekcji portowych, inspektoratów żeglugi śródlądowej, okrętowych dyrekcji dróg wodnych,
 • ratownictwo morskie - przygotowuje do pracy na morzu oraz w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą ze szczególnym uwzględnieniem Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Polskiego Ratownictwa Okrętowego oraz inspektorów żeglugi śródlądowej, okręgowych dyrekcji dróg wodnych,
 • morskie systemy informatyczne - przygotowuje do pracy na morzu z poszerzoną wiedzą o informacje z zakresu systemów informatycznych, inżynierii oprogramowania i projektowaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w transporcie morskim, eksploatacji statków i nawigacji. Wiedza ta pozwoli absolwentom na zatrudnienie w działach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, takich jak armatorzy, spedytorzy, porty, administracja morska, klasyfikatorzy i inne, a także w firmach tworzących i wdrażających systemy informatyczne dla potrzeb transportu morskiego,
 • eksploatacja jednostek pływających offshore - przygotowuje do pracy na różnych typach statków, w szczególności wykonujących prace „offshorowe” – konstrukcyjne, wydobywcze, pogłębiarskie, obsługi platform wiertniczych, morskich elektrowni wiatrowych, instalacji podwodnych (rurociągów, kabli),
 • górnictwo morskie - przygotowuje do pracy na różnych typach statków, w szczególności wykonujących prace związane z górnictwem morskim – wydobyciem węglowodorów oraz konkrecji z dna morskiego,
 • żeglarstwo morskie - przygotowuje do pracy na różnych typach statków, w szczególności jednostkach żaglowych zajmujących się żeglugą komercyjną – pasażerskich jachtach morskich,

Egzaminowi bądź zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Studenci mają obowiązek przygotowania sprawozdania z programowej praktyki morskiej, pracy dyplomowej inżynierskiej i zdania egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. Po spełnieniu wymagań określonych rozporządzeniem ministra właściwego ds. gospodarki morskiej w zakresie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy absolwenci ww. specjalności uzyskują kwalifikacje uprawniające do pełnienia na statku funkcji oficerskich na poziomie operacyjnym (oficer wachtowy) i zarządzania (starszy oficer i kapitan).

Absolwenci mają możliwość kontynuacji studiów na kierunku nawigacja na II st. – studia magisterskie. Czasokres spełnienia wymagań (praktyk morskich) po studiach inżynierskich określony rozporządzeniem ministra właściwego ds. gospodarki morskiej w zakresie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy jest w takim wypadku przeniesiony na czas po studiach magisterskich.

Profil absolwentów

Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego PM ww. specjalności są doskonale dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, w jednostkach organizacyjnych związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi, służbach armatorskich oraz szeroko rozumianym sektorze gospodarki morskiej. 

Charakteryzuje ich:

 • dobre przygotowanie zawodowe,
 • nowoczesna wiedza techniczna,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność samokształcenia,
 • umiejętność wdrażania postępu technicznego,
 • duża sprawność fizyczna i manualna,
 • odporność na stresy,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialność.

Prognozy dla kierunku

Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego, kierunku nawigacja, opuszczają uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami zgodnymi z wymaganiami międzynarodowej konwencji STCW. Mogą podejmować pracę zawodową na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw gospodarki morskiej od służb i floty handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, poprzez flotę połowową, pasażerską, przemysłową i usługową.

Rozwój technologii eksploracji mórz i oceanów oraz globalizacja handlu zapewniają dobre perspektywy światowej gospodarce morskiej. Absolwenci kierunku nawigacja na PM znajdą pracę na statkach transportowych, offshore, zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na najnowocześniejszych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych.

Po zdobyciu morskiego doświadczenia i niezbędnej praktyki, absolwenci kierunku nawigacja mogą także być zatrudnieni w lądowych służbach eksploatacyjnych, technicznych, administracji morskiej, instytucjach klasyfikacyjnych i służbie SAR. Postępująca automatyzacja jednostek pływających nie wyeliminuje z rynku pracy nawigatorów, na barkach których zawsze pozostanie odpowiedzialność za bezpieczną eksploatację (nawigację, załadunek i wyładunek).


przejdź do spisu treści

Oceanotechnika


Wydział: Wydział Nawigacyjny
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 3,5-letnie - 7 semestrów
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier

Specjalność

 • Projektowanie i budowa okrętów
 • Projektowanie i budowa jachtów

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunek.

Wybór specjalności dokonywany będzie w semestrze wskazanym przez dziekana, który określa i podaje do wiadomości studentów, które z oferowanych specjalności będą uruchomione w danym roku akademickimTransport morski, poszukiwania i wydobycie surowców mineralnych z dna morskiego, badania oceaniczne, rekreacja i sporty morskie to obszary działalności, dla których niezbędne są jednostki pływające, nie tylko na powierzchni, ale także podwodne lub poruszające się po dnie morskim.

Coraz więcej tych jednostek pływających jest bezzałogowych, sterowanych za pomocą specjalistycznego oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję. Jednocześnie od projektowanych i budowanych jednostek pływających wymaga się, aby były ekologiczne i w jak najmniejszym stopniu miały negatywny wpływ na środowisko np. poprzez emisję spalin. Specjaliści z projektowania innowacyjnych, ekologicznych statków, jachtów, obiektów offshore i innych jednostek pływających są poszukiwani nie tylko w Polsce, ale także w Europie.

Studia na kierunku oceanotechnika na Politechnice Morskiej w Szczecinie zostały uruchomione, aby przygotować wysoko wykwalifikowane kadry dla biur projektowych, instytucji badawczych i przedsiębiorstw eksploatujących zasoby mórz i oceanów.

Argumenty

Zdobycie praktycznej wiedzy podczas studiów.

Najnowocześniejsze projektowe laboratoria komputerowe.

Oprogramowanie komputerowe do projektowania statków i jachtów takie samo jak używane w najlepszych światowych biurach projektowych i stoczniach:

 • SARC,
 • Maxsurf,
 • DelftShip,
 • Seaway,
 • Rhinoceros 3D Nurbus (po opanowaniu obsługi tego oprogramowania jest możliwość otrzymania certyfikatu),

Kształcenie ukierunkowane na potrzeby rynku pracy nie tylko w Polsce, ale także na świecie - kształcimy poszukiwanych specjalistów.

Poziom wynagrodzenia dobrze wykształconych specjalistów do projektowania statków i jachtów zaczyna się  od 3 tys. euro/mies.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:

 • wykonywania prac projektowo – konstrukcyjnych oraz technologicznych w zakresie budowy okrętów i obiektów oceanotechnicznych, jachtów, jednostek sportowych,
 • organizowania i nadzorowania produkcji w zakładach przemysłu okrętowego i przemysłu budowy jachtów,
 • organizowania i prowadzenia prac remontowych okrętów i obiektów oceanotechnicznych.

Rozwój:

Studenci, którzy ukończą studia inżynierskie na kierunku oceanotechnika PM, mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich kierunku oceanotechnika, bądź na studiach drugiego stopnia innych uczelni w obszarze nauk technicznych.

Praca:

 • stocznie produkcyjne,
 • stocznie remontowe,
 • zakłady przemysłu jachtowego,
 • zakłady kooperujące z przemysłem okrętowym,
 • biura projektowo – konstrukcyjne przemysłu okrętowego i energetyki,
 • służby techniczne przedsiębiorstw armatorskich,
 • placówki naukowo – badawcze przemysłu okrętowego i energetyki,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się eksploatacją mórz i oceanów oraz górnictwem morskim,
 • administracja morska,
 • instytucje nadzoru technicznego oraz porty i terminale.

Program studiów

Program studiów został opracowany tak, aby zapewnić studentom poznanie szerokich podstaw wiedzy z projektowania i budowy różnych obiektów pływających (statki transportowe, jednostki offshore, jachty, małe okręty wojenne, pływające drony i aparaty podwodne). Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji jakie uzyskuje student podczas studiów pozwalają na osiągnięcie dużej elastyczności w planowaniu swojej kariery zawodowej.

Program studiów został przygotowany przez 5 profesorów oraz doktorów habilitowanych o łącznie 150 letnim doświadczeniu i dorobku naukowym w zakresie teorii okrętu i projektowania jednostek pływających (w tym zakresie jest to prawdopodobnie najlepsza kadra w Polsce). Wszystkie osoby prowadzące zajęcia mają minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na takich samych lub pokrewnych przedmiotach, a także doświadczenie praktyczne – przemysłowe. Około 10% zajęć prowadzonych będzie przez osoby na co dzień pracujące w firmach prywatnych w obszarze związanym z projektowaniem i budową statków. 

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w Szczecinie w pomieszczeniach Uczelni. W trakcie zajęć wykorzystywane będą m.in. laboratoria komputerowe, laboratoria projektowe oraz symulatory okrętowe, wyposażone w najnowocześniejsze i powszechnie stosowane oprogramowanie komputerowe. Do zajęć wykorzystywane będzie także oprogramowanie, z którym absolwent może się spotkać w przyszłym miejscu pracy w Polsce jak i na świecie. Niektóre zajęcia będą odbywały się w laboratoriach fizycznych, w których studenci poznają technologię budowy małych jednostek pływających np. jachtów wykonanych z laminatów poliestrowo – szklanych.

Oprócz programu studiów w laboratoriach fizycznych, studenci będą mogli rozwijać własne zainteresowania w zakresie projektowania i budowy różnych jednostek pływających. Będą mogli w ramach studenckich kół naukowych brać udział w studenckich zawodach lub regatach np. rowerów wodnych WATERBIKE, prototypowych łodzi z napędem elektrycznym i ogniwami fotowoltaicznymi, dronów pływających i pojazdów podwodnych, itp.

Profil absolwentów

Najważniejsze cechy absolwentów i absolwentek kierunku oceanotechnika:

 • Posiadanie wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych, jachtów żaglowych i motorowych.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, organizacji produkcji i marketingu związanego z ww. jednostkami.
 • Znajomość najnowszych systemów komputerowych do projektowania, konstruowania i zarządzania produkcją w przemyśle okrętowym.
 • Posługiwanie się językiem obcym z uwzględnieniem języka specjalistycznego i problematyki oceanotechnicznej.

Absolwenci i absolwentki studiów na kierunku oceanotechnika mogą znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, biurach projektowo-konstrukcyjnych i placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską, w przedsiębiorstwach górnictwa morskiego.

Prognozy dla kierunku

Na potrzebę kształcenia na kierunku oceanotechnika wskazuje szereg dokumentów o charakterze strategicznym, dlatego absolwenci będą poszukiwanymi pracownikami w najbliższych kilkunastu latach. Poniżej wskazano trzy najważniejsze tego rodzaju dokumenty:

 • Od stycznia 2017 r. obowiązuje w Polsce ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Jednym z zadań wynikających pośrednio z tej ustawy jest odbudowa szkolnictwa kształcącego kadry dla przemysłu okrętowego.
 • W lutym 2017 roku została przyjęta przez Polski Rząd „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” wskazująca na potrzebę odbudowy przemysłu stoczniowego. Jednym z programów flagowych tej strategii jest Program Batory, który ma służyć odbudowie i umocnieniu przemysłu stoczniowego m.in. przez projektowanie i budowę innowacyjnych jednostek pływających i konstrukcji morskich, w tym jednostek typu offshore.
 • Kierunek oceanotechnika jest zgodny z jedną z regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego tj. działalnością morską w tym techniką morską ujętą w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020”.

Studia na kierunku oceanotechnika są dofinansowane z funduszy unijnych. Efektem tego dofinansowania jest:

 • Dostęp do najnowocześniejszego oprogramowania i sprzętu komputerowego zakupywanego z funduszy unijnych, w tym do nowoczesnego laboratorium projektowania statków i jachtów.
 • Dostęp do płatnych staży dla najlepszych 30% studentów na kierunku oceanotechnika.
 • Dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Studenci i studentki kierunku oceanotechnika, bez względu na narodowość, mogą również korzystać ze wsparcia oferowanego w ramach programu ERASMUS+. Oznacza to, że również osoby spoza Unii Europejskiej mogą wyjechać np. na dwumiesięczną praktykę do zagranicznej firmy.


przejdź do spisu treści

Transport


Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 3,5 roku - 7 semestrów
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier

Specjalność

 • eksploatacja portów floty morskiej
 • logistyka transportu zintegrowanego
 • eksploatacja terminali kontenerowych 


Celem kształcenia na kierunku transport jest przygotowanie absolwentów do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu i firmach projektowo-doradczych, w szczególności związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską.

Chcesz zostać specjalistą w zakresie nowoczesnego transportu ładunków, eksploatacji terminali transportu zintegrowanego i centrów logistycznych oraz organizacji zarządzania łańcuchem transportowym „door to door”?

Studiując kierunek transport na Politechnice Morskiej w Szczecinie zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • inżynierii ruchu transportowego,
 • inżynierii środków transportu,
 • analizy i zarządzania systemami transportowymi,
 • zarządzania procesami eksploatacyjnymi,
 • logistyki transportu.

Co więcej dadzą Ci studia na kierunku transport na PM?

Zdobędziesz umiejętność wykorzystania najnowszych technologii w pracy zawodowej i rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi. 

Od dziecka wiedziałeś, że jesteś liderem? Studia przygotują Cię do pracy na kierowniczych stanowiskach w jednostkach eksploatacyjnych i projektowo-konstrukcyjnych transportu, logistyki i spedycji w podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze oraz w instytucjach związanych z szeroko pojętym transportem.

Argumenty

 • Nowoczesna baza szkoleniowa i laboratoryjna.
 • Autorskie programy nauczania, powstające w odpowiedzi na potrzeby rynku
 • Ścisła współpraca uczelni z biznesem.
 • Staże i praktyki w ciekawych firmach.
 • Nauka profesjonalnego języka angielskiego (którego znajomość potwierdzisz odpowiednim certyfikatem!).

Praca

 • W sektorze usług TSL (transport, spedycja, logistyka),
 • W jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
 • kierownicze stanowiska menadżerskie w firmach, w których ważną role odgrywa transport drogowy, kolejowy lub wodny śródlądowy.

Celem kształcenia na kierunku transport jest przygotowanie absolwentów do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu i firmach projektowo-doradczych, w szczególności związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską.


przejdź do spisu treści

Żegluga śródlądowa


Wydział: Wydział Nawigacyjny
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 4-letnie, 8 semestrów
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier

Specjalność

 • Eksploatacja jednostek morskich i śródlądowych
 • Zarządzanie w żegludze śródlądowej


Studenci Wydziału Nawigacyjnego PM kierunku żegluga śródlądowa uczą się dwutorowo, nabywając kompetencje do pracy zarówno na jednostkach pełnomorskich, jak i śródlądowych. Podstawą szkolenia są treści programowe oparte na konwencji STCW (międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht) na poziomie operacyjnym. Każdy absolwent i absolwentka ma po zakończeniu szkolenia możliwość uzyskania dyplomu uprawniającego do zajmowania na stopniu oficerskim stanowiska na statkach żeglugi wielkiej. Szkolenie w zakresie konwencji STCW daje także możliwość szybkiego awansu na jednostkach żeglugi śródlądowej.

Druga droga absolwentów to kariera w międzynarodowej żegludze śródlądowej, możliwa dzięki przedmiotom specjalistycznym, które są zawarte w programach nauczania dotyczących pracy w szeroko pojętej branży śródlądowej. Przedmioty obejmują nie tylko eksploatację jednostek śródlądowych, ale także zarządzanie śródlądowym procesem transportowym. 

Daje to możliwość podjęcie pracy w firmach spedycyjnych oraz logistycznych. Wysoki nacisk kładzie się zarówno na nauczanie j. angielskiego, jak i niemieckiego, które dają możliwości zatrudnienia we flocie śródlądowej na terenie Unii Europejskiej na stanowisku kapitana. W ramach kierunku wdrażane są także treści programowe dotyczące przewozów ładunków ciekłych oraz gazów skroplonych i obsługi terminali LNG. Żegluga śródlądowa jest kierunkiem mundurowym - mundur dostarcza Politechnika Morska.

Argumenty

Wysokie pensje i pewność pracy w Polsce i UE, zarówno jako kapitan jednostki śródlądowej jak i kadra zarządzająca w transporcie śródlądowym. Możliwość pracy w centrach usługi informacji rzecznej (RIS). Możliwość podjęcia pracy w żegludze morskiej na stanowisku oficerskim. Po ukończeniu kursu na poziomie zarzadzania możliwość pracy jako kapitan żeglugi wielkiej.

Perspektywy pracy zarówno w żegludze morskiej jak i śródlądowej.

Szybka droga kariery zawodowej.

Pracownie, laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt

 • jedyny w Polsce symulator manewrowy jednostki śródlądowej.
 • symulator manewrowy statku morskiego.
 • symulator  systemu map elektronicznych ECDIS.
 • centrum Technologii Przewozów LNG- symulator  załadunku ładunków ciekłych.
 • symulator system antykolizyjnego ARPA.
 • symulator łączności satelitarnej GMDSS.
 • symulator systemów kierowania ruchem jednostek VTS.
 • symulator wirtualnych przeglądów statku.       

Certyfikaty

Kierunek żegluga śródlądowa na PM zapewnia studentom szereg bezpłatnych szkoleń STCW zawartych w programach nauczania takich jak:

1. Personal Survival Techniques - Indywidualne techniki ratunkowe.                                  
2. Basic Fire Prevention & Fire Fighting - Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy.                                      
3. Elementary First Aid - Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.                                  
4. Personal Safety and Social Responsibilities - Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna.           
5. Security- awareness - Problematyka ochrony na statku.
6. For seafarers with designated security duties - Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony.
7. Utilizing of radar and  ARPA -  operational level - Wykorzystanie radaru i  ARPA - na poziomie operacyjnym.
8.GMDSS – ROC - Operator globalnego morskiego systemu łączności bezpieczeństwa.
9. Hazardous cargo carriage on vessels - Przewóz ładunków niebezpiecznych.
10. Operational use electronic chart display and information systems - Obsługa i wykorzystanie ECDIS.
11. Bridge resource management - Nautyczne dowodzenie statkiem.

Praca

Praktyki na kierunku żegluga śródlądowa na Politechnice Morskiej realizowane będą zarówno na statkach pełnomorskich, promach, statku badawczo-szkolnym Nawigator XXI jak i na jednostkach śródlądowych takich jak barki, pchacze, lodołamacze oraz w firmach spedycyjnych i logistycznych.

Ukończenie gwarantuje zdobycie pracy w Polsce jak i za granicą, gdzie stawki kapitana sięgają nawet 600 do 800 euro dziennie.

Politechnika Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce od roku akademickiego 2019/2020 prowadzi studia na kierunku żegluga śródlądowa. Absolwenci PM, po odbyciu wymaganej praktyki i spełnieniu odpowiednich warunków otrzymają certyfikaty uprawniające do zajmowania stanowisk oficerskich na statkach śródlądowych w żegludze międzynarodowej. W toku studiów uzyskają wiedzę zawodową i umiejętności z zakresu:

 • Informacji technicznych dotyczących statków, ich wyposażenia i obsługi;
 • Stateczności i załadunek statków;
 • Manewrowania jednostką śródlądową, szczególnie na akwenach ograniczonych, podejściach do portów i śluz;
 • Komunikacji i łączności w systemie międzynarodowym;
 • Nowoczesnych systemów nawigacji elektronicznej oraz map elektronicznych – w szczególności Inland ECDIS;
 • Oznakowania nawigacyjnego;
 • Systemów zarządzania i monitorowania ruchu VTMS i RIS;
 • Budowli hydrotechnicznych;
 • Transportu LNG;
 • Cyfrowych bazy nawigacyjnych oraz wykorzystania baz hydrometeorologicznych i meteorologicznych do planowania bezpiecznej nawigacji;
 • Zagadnień logistyki i łańcucha transportowego w żegludze śródlądowej.

przejdź do spisu treści

Geoinformatyka


Wydział: Wydział Nawigacyjny
Typ studiów: studia II stopnia
Język: polski
Czas trwania: 1,5 roku - 3 semestry
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: magister

Specjalność

 • Geoinformatyka


Masz już podstawową wiedzę z geodezji, geografii, geoinformacji lub nauk (dyscyplin) pokrewnych? Lubisz lub chciałbyś/chciałabyś nauczyć się programować? A może by tak połączyć jedno z drugim i zostać specjalistą interdyscyplinarnym? Rozpocznij studia magisterskie na kierunku geoinformatyka!

Geoinformatyka odnosi się do wielu działalności zawodowych niezbędnych m.in. w: geodezji, architekturze i budownictwie – np. modelowanie 3D/CAD, modelowaniu informacji o budynku (BIM) czy też urbanistyce i planowaniu przestrzennym w zakresie chociażby inteligentnych miast (Smart City). Umiejętności geoinformatyków są też szeroko wykorzystywane przy nieinwazyjnych badaniach archeologicznych. 

Studiując na kierunku geoinformatyka poznasz nowoczesne techniki pomiarowe: współczesną fotogrametrię cyfrową czy teledetekcję, nauczysz się przeprowadzać zaawansowane analizy przestrzenne, zapoznasz się z regułami kartografii multimedialnej, fuzji geodanych, zastosowaniu technologii VR. Wszystko to połączysz ze znajomością języków skryptowych, umiejętnościami programowania aplikacji internetowych i stosowania dedykowanych narzędzi w środowisku GIS. Szkolenie studentów będzie obejmowało także komputerowe przetwarzanie, analizę i wizualizację cyfrową zgromadzonych hydro- i geodanych.

Argumenty

 • Program kształcenia aktualizowany o nowe trendy pomiarowe
 • Kształcenie zorientowane na potrzeby rynku pracodawców
 • Nowoczesne laboratoria komputerowe z wiodącym na rynku oprogramowaniem
 • Bogate zaplecze sprzętowe: m.in. drony, skanery laserowe, gogle VR, graficzne stacje robocze
 • Wykwalifikowana kadra specjalistów-praktyków
 • Rozbudowane zaplecze stypendialne – możliwość wyjazdów i staży zagranicznych, program Erasmus+

Praca

Zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w firmach z sektora:

 • geoinformatycznego,
 • geodezyjnego,
 • informatycznego,
 • budowlanego,
 • archeologicznego,
 • architektonicznego i projektowego,
 • leśniczego,
 • w urzędach oraz w instytucjach naukowo-badawczych.

Jak wyglądają studia na geoinformatyce


Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 1,5 roku (3 semestry). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 960 godzin na osobę w tym:

 • 360 godzin wykładów realizowanych jednocześnie dla wszystkich studentów na roku
 • 45 godzin ćwiczeń (w grupach 32 osobowych)
 • 480 godzin zajęć laboratoryjnych (w grupach 16 osobowych)
 • 75 godzin zajęć projektowych (w grupach 16 osobowych)

Program studiów

Program studiów zapewnia studentom szerokie podstawy wiedzy z zakresu zarówno geodezji i kartografii, jak i informatyki oraz innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Nabyta przez przyszłych absolwentów wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne umożliwią im posługiwanie się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, programowanie aplikacji mobilnych i internetowych oraz praktyczne wykorzystanie języków skryptowych w szczególności w programach typu GIS.Szkolenie studentów będzie obejmowalo także komputerowe przetwarzanie, analizę i wizualizację cyfrową zgromadzonych hydro- i geodanych.

Bazowym językiem skryptowym w trakcie nauki będzie język Python. Program kształcenia przewiduje zdobycie wiedzy w następujących obszarach:

 • informatyka (340 h)
 • geodezja i kartografia (190 h)
 • fotogrametria i teledetekcja (135 h)
 • systemy GIS (220 h)
 • kształcenie ogólne (210 h)

Zajęcia prowadzone będą w Szczecinie w salach PM. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną m.in.: skaner laserowy, UAV wraz z symulatorem, Total Station oraz odbiorniki GNSS, 17 nowych stacji graficznych do przetwarzania danych, nowa stacja graficzno-fotogrametryczna, system niezbędny do nauki oprogramowywania danych 3D w środowisku wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (m.in. z zestawami gogli VR). Dodatkowo w ramach studiów wykorzystywane będzie najnowocześniejsze oprogramowanie geodezyjne oraz oprogramowanie do integracji danych geodezyjnych i multi-sensorycznych zakupione z funduszy UE.

Profil absolwentów

Absolwenci i absolwentki studiów na kierunku geoinformatyka mogą znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w firmach geoinformatycznych, geodezyjnych, informatycznych, urzędach, pracowniach projektowych oraz instytucjach naukowo-badawczych.

Twoimi największymi atutami będą:

 • Znajomość technik pozycjonowania w dowolnie zorientowanej przestrzeni pomiarowej.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu programowania aplikacji mobilnych i internetowych.
 • Praktyczna umiejętność zaplanowania nalotu dronem i wykonanie ortofotomapy oraz modelu 3D.
 • Znajomość najnowszych systemów komputerowych do tworzenia geoportali.
 • Umiejętność opracowania modeli 3D w środowisku wirtualnej rzeczywistości.
 • Praktyczna umiejętność wykonania zaawansowanych analiz geoprzestrzennych oraz geowizualizacji.
 • Znajomość nowoczesnych technik teledetekcyjnych .
 • Posługiwanie się językiem obcym z uwzględnieniem języka specjalistycznego i problematyki geodezyjnej oraz informatycznej.

Geoinformatyka to kierunek przyszłości

Absolwenci tego kierunku są i bedą w najbliższych latach poszukiwanymi pracownikami. Świadczy o tym szereg dokumentów o charakterze strategicznym, w tym m.in.:

 • Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne są wskazane jako piętnasta krajowa inteligentna specjalność.
 • Kierunek geoinformatyka jest zgodny z jedną z regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego tj. „usługami przyszłości w tym ICT” ujętymi w „Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ RIS3 WZ”.
 • Potrzebę kształcenia studentów w obszarze geoinformatyki potwierdzili na spotkaniu z władzami Uczelni w październiku 2016 przedstawiciele firm z branży geodezyjnej, w tym Gispro, Geometr, Fotokart i OPGK Koszalin. Idea utworzenia tego kierunku jak i jego program są więc wynikiem współpracy AM z pracodawcami.

przejdź do spisu treści

Mechanika i budowa maszyn


Wydział: Wydział Mechaniczny
Typ studiów: studia I stopnia
Język: angielski polski
Czas trwania: 4-letnie - 8 semestrów (7 semestrów nauki + 1 semestr praktyk)
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier

Specjalność

WSZYSTKIE wymienione specjalności pozwalają po studiach kontynuować karierę na lądzie (tytuł inżyniera) oraz morzu (dyplom oficera):

Specjalności dające możliwość pracy na MORZU i LĄDZIE:

 • eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)
 • diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)
 • eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych (ESOiJM)

Specjalności dające możliwość pracy na LĄDZIE:

 • technika chłodnicza i klimatyzacyjna (TCHi K)
 • technologia i technika recyklingu (TiTR)
 • diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych (DiRSW)

Specjalność obierana jest na 2 semestrze, obowiązuje od 3 semestru.Studenci na kierunku mechanika i budowa maszyn Politechniki Morskiej w Szczecinie poznają kwestie umożliwiające bieżącą obsługę, zarządzanie oraz diagnozowanie urządzeń typowych dla siłowni okrętowej. Daje to absolwentom możliwość wyboru miejsca pracy począwszy od typowej ścieżki kariery w charakterze członka kadry oficerskiej statku, poprzez pracę w firmach naprawczo-serwisowych, na założeniu własnej działalności gospodarczej kończąc.

W trakcie studiów studenci nabywają kwalifikacji w zakresie obsługiwania siłowni okrętowych. Kwalifikacje te, po uzupełnieniu wymaganej praktyki na morzu zostają potwierdzone dyplomem oficera mechanika wachtowego wydanym przez odpowiedni organ administracji morskiej, pozwalając na pracę w składzie członków załóg obiektów pływających jako oficer mechanik okrętowy.

Podczas studiów przekazywana jest studentom wiedza z zakresu organizowania, zarządzania i wykonywania remontów urządzeń energetycznych, instalacji przemysłowych, instalacji chłodniczych oraz instalacji recyclingowych. Studenci uczeni są zasad pracy w zespole, zasad funkcjonowania służb technicznych, towarzystw klasyfikacyjnych, służb dozoru technicznego armatorów, organów dozoru technicznego.

Studenci poznają także jak koordynować prace związane z przebiegiem procesu eksploatacji urządzeń oraz nabywają umiejętności z zakresu prac wspomagających projektowanie prostych zadań inżynierskich, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją w stoczniach oraz zakładach produkcyjnych i remontowych.

Argumenty

Niezależnie od rozwoju autonomicznych jednostek transportowych, automatyzacji urządzeń energetycznych, czy też wdrażania technik komputerowych z zakresu sztucznej inteligencji nie zniknie potrzeba utrzymywania stanu technicznego tych urządzeń na właściwym poziomie. Mówiąc w skrócie ktoś będzie musiał umieć te urządzenia diagnozować i naprawiać.

Zdobyte podczas studiów kwalifikacje można wykorzystywać w różnych obszarach gospodarki, od szeroko rozumianej gospodarki morskiej, poprzez energetykę, przemysł wydobywczy, itp. zatem wraz z rozwojem zainteresowań, zmianami koniunktury oraz na skutek wpływu czynników zewnętrznych istnieje możliwość zmiany miejsca pracy, zapewniając wykorzystanie w dalszym ciągu wiedzy zdobytej podczas studiów.

Program kształcenia zapewnia realizację szkolenia na poziomie operacyjnym – pozwalając po ukończeniu studiów i uzupełnieniu praktyki na uzyskanie kwalifikacji oficerskich w Dziale Maszynowym. Program ten zapewnia również realizację szkolenia na poziomie zarządzania – pozwalając po dalszym uzupełnieniu praktyki i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na uzyskanie dyplomu drugiego oficera mechanika okrętowego. Dzieje się tak bez konieczności uczęszczania na półroczny kurs kwalifikacyjny stanowiący dla osób pracujących pewne wyzwanie finansowo-logistyczne.

Praca

Absolwenci PM uzyskując kwalifikacje pierwszego stopnia, otrzymują tytuł zawodowy inżyniera oraz uprawnienia do uzyskania dyplomu mechanika okrętowego na poziomie operacyjnym, na podstawie odrębnych przepisów, natomiast po studiach drugiego stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera i są przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Losy dotychczasowych absolwentów wykazują, że potrafią oni dobrze funkcjonować nie tylko w obszarach specyficznych dla gospodarki morskiej, ale również w energetyce, przemyśle wydobywczym, czy też przemyśle przetwórczo-chemicznym, wszędzie tam, gdzie potrzebne są wiedza i umiejętności z zakresu eksploatacji, diagnostyki i napraw urządzeń mechanicznych.

Program studiów

Kierunek: mechanika i budowa maszyn

Specjalności dające możliwość pracy na MORZU i LĄDZIE:

 • eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)
 • diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)
 • eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych (ESOiJM)

Specjalności dające możliwość pracy na LĄDZIE:

 • technika chłodnicza i klimatyzacyjna (TCHi K)
 • technologia i technika recyklingu (TiTR)
 • diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych (DiRSW)

Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pracować jako oficer mechanik na statkach lub być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty. Może pracować w służbach nadzoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych i służbach dozoru technicznego zakładów przemysłowych, w serwisach technicznych firm przemysłu maszynowego, w administracji morskiej, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z przemysłem okrętowym i maszynowym, w firmach konsultacyjnych i doradztwa przemysłu maszynowego.

Absolwent specjalności diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pracować na statkach lub być zatrudniony w charakterze rzeczoznawcy i inspektora towarzystwa klasyfikacyjnego, jako specjalista w stoczniach i zakładach remontowych zarówno przemysłu okrętowego, jak i w energetyce przemysłowej, w przedsiębiorstwach magazynowania, przeładunku, transportu i przesyłu nośników energii, np. w terminalach LNG oraz w zakładach związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, na przykład w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach czynników technologicznych.

Absolwent specjalności diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych posiada umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Może być zatrudniony w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji siłowni wiatrowych morskich i lądowych, w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, w elektrowniach i elektrociepłowniach, w firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne.

Absolwent specjalności eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może być zatrudniony jako oficer mechanik na statku, w służbach dozoru technicznego armatorów, towarzystw klasyfikacyjnych i przedsiębiorstw przemysłu energetycznego.

Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych po uzyskaniu dyplomu jest przygotowany do nadzorowania i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz bezpiecznej pracy na statkach lub jachtach motorowych w charakterze oficera mechanika. Może być zatrudniony w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w służbach nadzoru technicznego, administracji morskiej, w firmach serwisowych, projektowych i technologicznych, związanych z budową, wyposażeniem i eksploatacją statków i jachtów oraz w zakładach przemysłu maszynowego.

Absolwent specjalności technika chłodnicza i klimatyzacyjna będzie dysponował wiedzą w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji, kogeneracji, nowoczesnych technik pomiarowych i systemów automatyki pomiarowej, wymiany ciepła, ochrony środowiska, transportu morskiego gazów skroplonych, budowy i eksploatacji instalacji niskotemperaturowych, procesów technologicznych w instalacjach gazów skroplonych. Absolwent będzie przygotowany do działalności w sferze: projektowania, zastosowania i eksploatacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych systemów technicznych oraz obsługi technologicznej.

Absolwent specjalności technologia i technika recyklingu będzie dysponował wiedzą dotyczącą technicznych aspektów procesów związanych z recyklingiem urządzeń technicznych wycofywanych z eksploatacji, konstrukcji budowlanych, energetycznych, przemysłowych instalacji  chemicznych i petrochemicznych itp. Przygotowany będzie do pracy w specjalistycznych przedsiębiorstwach recyklingowych oraz posiada niezbędne umiejętności w zakresie organizacji i nadzoru procesów recyklingu: przetwarzania, utylizacji, odzysku, regeneracji.


przejdź do spisu treści

Mechatronika


Wydział: Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 4-letnie
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier

WSZYSTKIE wymienione specjalności pozwalają po studiach kontynuować karierę na lądzie (tytuł inżyniera)

studia 4-letnie , specjalności: 

 • mechatronika i elektrotechnika przemysłowa
 • eksploatacja systemów elektroenergetycznych

Specjalność mechatronika i elektrotechnika przemysłowa jest objęta konwencją STCW - po jej ukończeniu istnieje możliwość uzyskania dyplomu morskiego oficera elektroautomatyka okrętowego (ETO).Mechatronika jest działem inżynierii, który łączy mechanikę, elektronikę i elektrotechnikę, informatykę, automatykę i robotykę. Stanowi synergiczne ich połączenie.

Studia na kierunku mechatronika pozwalają na zdobycie wszechstronnego i nowoczesnego wykształcenia z możliwością podjęcia pracy na lądzie oraz alternatywnie na morzu.

Kierunek mechatronika na Wydziale Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki  Morskiej to kierunek mundurowy (po studiach otrzymujesz stopień oficera), który gwarantuje możliwość zdobycia wiedzy i praktyki w zakresie projektowania, wytwarzania i przede wszystkim eksploatacji najnowszej generacji urządzeń. Tego typu inżynierowie-specjaliści  będą w najbliższych latach jednymi z liderów tworzącego się przemysłu 4.0.

Wszyscy absolwenci świetnie sobie radzą na współczesnym rynku pracy. Właściwie już przed ukończeniem studiów mają zagwarantowane zatrudnienie. To właśnie podczas praktyk studenckich dają się poznać pracodawcom, jako wszechstronnie przygotowani teoretycznie potencjalni pracownicy. Ci, którzy decydują się na pracę na morzu szybko awansują z uwagi na deficyt oficerów na stanowiskach elektroautomatyka.

Mechatronika to supernowoczesny kierunek, który wciąż się rozwija, a mechatronik to niezaprzeczalnie zawód przyszłości zarówno na morzu jak i na lądzie.

Dlaczego warto?

 • Wielowymiarowe studia pozwalające zdobyć wszechstronną wiedzę oraz praktyczne umiejętności;
 • Pracownie i laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt na poziomie europejskim i światowym;
 • Doskonale przygotowana kadra dydaktyczna współpracująca z przemysłem oraz posiadająca doświadczenie morskie;
 • Płatne staże, szkolenia, praktyki i wyjazdy międzynarodowe.

Praca

Liczne oferty w przemyśle okrętowym, motoryzacyjnym, lotniczym;

 • w firmach serwisowych, diagnostycznych i remontowych;
 • w fabrykach przy nadzorze zautomatyzowanych procesów przemysłowych;
 • w stacjach badawczych, warsztatach, laboratoriach;
 • w biurach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych;
 • na morzu (oficer elektroautomatyk okrętowy - ETO);
 • w przemyśle związanym z odnawialnymi źródłami energii elektrycznej;
 • w branży medycznej;
 • własna działalność gospodarcza;
 • kariera naukowo-badawcza.

Program studiów

KIERUNEK: MECHATRONIKA
studia 4-letnie , specjalność: 

 • mechatronika i elektrotechnika przemysłowa (MiEP)

Absolwenci specjalności mechatronika i elektrotechnika przemysłowa dzięki wszechstronnemu wykształceniu kierunkowemu przygotowani są do wykonywania zawodu oficera elektroautomatyka okrętowego (ETO) na obiektach pływających, a także do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą i naprawami okrętowych urządzeń i systemów elektrycznych. Dzięki rozszerzonej wiedzy informatycznej możliwe jest łatwe zatrudnienie na lądzie w firmach i przedsiębiorstwach branży morskiej, elektrotechnicznej i elektroenergetycznej (także związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). 

 • systemów elektroenergetycznych (ESE)

Absolwenci specjalności eksploatacja systemów elektroenergetycznych zostają przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w zakładach eksploatujących i serwisujących maszyny i urządzenia elektryczne oraz układy mechatroniczne, automatyki przemysłowej i systemy elektromaszynowe. Mogą także podjąć pracę w przemyśle motoryzacyjnym, firmach eksploatujących trakcje elektryczne, sieci elektroenergetyczne jak również w takich, które stosują zaawansowane technologie automatyki, robotyki i mechatroniki oraz w firmach serwisowych i konsultingowych.


przejdź do spisu treści

Logistyka


Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 3,5 roku
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier

Specjalność

 • logistyka przedsiębiorstw
 • logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
 • logistyka metropolitalna


Logistyka to planowanie, realizacja i optymalizacja procesów przepływu produktów lub surowców. Inaczej to ujmując - logistyk to osoba, która dba o prawidłowe funkcjonowanie łańcucha dostaw, tak aby towar sprawnie pokonał drogę od momentu wyprodukowania do momentu kiedy znajdzie się w rękach finalnego klienta. 

Studiując logistykę, przygotowujesz się do podejmowania najtrafniejszych decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i informacjami w przedsiębiorstwie. Po studiach będziesz potrafił diagnozować i rozwiązywać problemy logistyczne oraz monitorować procesy gospodarcze. Procesy produkcyjne i transportowe nie będą miały przed Tobą tajemnic! Decyzje operacyjne i strategiczne dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa będą Twoją codziennością, a zmieniające się otoczenie gospodarcze i zasady konkurencji na rynku w tej branży będziesz rozumiał, jak mało kto.

Studia na kierunku logistyka na Politechnice Morskiej świetnie przygotowują do zadań, z jakimi borykają sią na co dzień logistycy. Są to na przykład, znajomość optymalizacji zapasów, planowania pozyskania półproduktów, dywersyfikacji sieci dostaw i innych problemów związanych z lokalnym i globalnym przepływem towarów. Wszystko to, w oparciu o najnowsze osiągnięcia cyfryzacji tych procesów.

Argumenty

 • Nowoczesna baza szkoleniowa i laboratoryjna
 • Autorskie programy nauczania, powstające w odpowiedzi na potrzeby rynku,
 • Ścisła współpraca uczelni z biznesem
 • Staże i praktyki w firmach, które są liderami na rynku usług logistycznych

Praca

 • W sektorze TSL (transport, spedycja, logistyka)
 • Logistyka w przedsiębiorstwach różnych branż
 • Operator, projektant i doradca logistyczny
 • W jednostkach administracyjnych i gospodarczych

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów kierunku logistyka do rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym projektowania systemów i procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Przyszłość szykuje dla logistyków całą paletę problemów, nad którymi będą musieli się pochylić i próbować znaleźć dla nich rozwiązanie. Dotyczy to również miast, których rola w gospodarce stale wzrasta. WIET jest pierwszym w Polsce wydziałem, na którym uruchomiono specjalność ukierunkowaną na te zagadnienia – logistykę metropolitalną.

Rokrocznie wzrasta zagęszczenie ruchu kołowego w polskich miastach – mówi dr Kinga Kijewska, koordynatorka kierunku logistyka na WIET – duża ilość samochodów dostawczych w wąskich ulicach historycznych części miast już teraz stanowi nie lada wyzwanie dla logistyki miejskiej, coraz bardziej widoczny jest problem dystrybucji towarów na ostatnim kilometrze – dodaje dr Kijewska.

Z próbami znalezienia rozwiązań dla współcześnie istniejących, realnych problemów, studenci mają do czynienia już na studiach. WIET ma liczne kontakty międzynarodowe, z czego bezpośrednio wynika duża ilość grantów i projektów realizowanych we współpracy z uczelniami z Europy, Japonii i Australii. Studenci są również częścią tych projektów i aktywnie w nich uczestniczą, stanowią bezpośrednie wsparcie takich inicjatyw. Zdobywając doświadczenie w międzynarodowych zespołach, mają także okazję do publikacji swoich pierwszych artykułów naukowych. Tak działają między innymi projekty GRASS i GRASS-NEXT zorientowane na opracowanie modeli monitorowania miejskiego ruchu pojazdów i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, które w jego wyniku powstaje.


przejdź do spisu treści

Zarządzanie


Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 3,5 roku
Forma: Studia niestacjonarne
Tytuł: lic.

Specjalność

 • Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji
 • Organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 


Zarządzanie to najnowsza propozycja Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu. To pierwszy kierunek licencjacki na Politechnice (dawniej Akademii) Morskiej w Szczecinie. Jego absolwenci nie tylko zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania, ale też odkryją, dlaczego każdy może być milionerem, a nie każdy nim zostaje.

Udział w zajęciach prowadzonych przez praktyków pozwoli na pracę na stanowiskach menadżerskich średniego i wyższego szczebla w regionie, Polsce i na świecie, w sektorze morskim, ale też związanym z bezpieczeństwem, nowymi technologiami. Z kolei rozszerzone zajęcia z języka angielskiego utorują ścieżki do szybkiego awansu i rozwoju kariery zawodowej. To bardzo wszechstronne studia.

Szkoła Menadżerów to propozycja zarówno dla absolwentów szkół średnich niemających doświadczenia, jak i dla tych, którzy mając już doświadczenia zawodowe chcieliby dalej się rozwijać i skończyć dodatkowy kierunek. Zarządzanie oferuje trzy specjalności: organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej oraz zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie bezpieczeństwem organizacji.

Pierwsza ze specjalności pozwoli m.in. na zdobycie wiedzy z zakresu marketingu, badań rynkowych, rachunkowości oraz analizy ekonomicznej, ale też da szansę na poszerzenie znajomości języka angielskiego o specjalistyczne branżowe słownictwo. Studenci nauczą się samodzielnie prowadzić firmy, tworzyć biznesplany i strategie marketingowe, a także poznają tajniki skutecznego komunikowania się oraz negocjacji.

Druga specjalność jest przeznaczona dla osób, które chciałyby poszerzyć wiedzę z zakresu marketingu, ale przede wszystkim zarządzania strategicznego i jakościowego, trzecia zaś dotyczy niezwykle ważnych dziś aspektów funkcjonowania firm i instytucji: bezpieczeństwa zasobów, danych i informacji.

Argumenty

 • Nowoczesna baza szkoleniowa i laboratoryjna
 • Autorskie programy nauczania, powstające w odpowiedzi na potrzeby rynku
 • Ścisła współpraca uczelni z biznesem
 • Staże i praktyki w ciekawych firmach
 • Nauka profesjonalnego języka angielskiego (którego znajomość potwierdzisz odpowiednim certyfikatem!)

Praca

 • W sektorze TSL (transport, spedycja, logistyka)
 • W jednostkach administracyjnych i gospodarczych
 • W firmach zarządzających informacją
 • Pracuj gdzie chcesz

Żegluga morska, porty, przemysł stoczniowy i offshore, sektor TSL, sprzedaż e-commerce to miejsca gdzie absolwenci naszego Wydziału, po takich kierunkach jak logistyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji radzą sobie świetnie, będąc w wielu przypadkach wyróżniającymi się spedytorami, logistykami, agentami, operatorami statków, szefami sprzedaży firm serwisowych czy zaopatrzeniowych, kierownikami zmian w różnego typu przedsiębiorstwach, dyrektorami. Wiele przedsiębiorstw co roku sięga po naszych kolejnych absolwentów, co jest najlepszym dowodem naszej wysokiej marki.

Dlatego też, mając świadomość, że we współczesnym świecie stałe są tylko zmiany oferujemy nowy kierunek – zarządzanie. "Szkoła Menedżerów", która da absolwentom najnowszą wiedzę o świecie zarządzania, pozwoli zrozumieć, dlaczego jedni wygrywają, a inni nie. Dlaczego jedne organizacje świetnie sobie radzą z konkurencją jak i zagrożeniami ich bezpieczeństwa, np. tak głośną dzisiaj problematyką cyberbezpieczeństwa, a inne sobie nie radzą i upadają.

Studia na kierunku zarządzanie otworzą studentów na nowe horyzonty, gdzie nabyte umiejętności przygotują absolwenta do pracy na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla w różnego typu strukturach. Czy to w gospodarce morskiej czy też instytucjach państwa czy samorządu, gdzie problematyka bezpieczeństwa jest coraz istotniejszym elementem funkcjonowania i rozwoju. Poszerzone zajęcia z języka angielskiego (bez tego ani rusz we współczesnym biznesie), przedmioty prowadzone również przez menedżerów, dyrektorów czy właścicieli przedsiębiorstw (np. przedsiębiorczość, geniusze zarządzania, kultura menedżerska, zarządzanie strategiczne, cyberbezpieczeństwo) pozwolą studentom na zrozumienie zasad efektywnego zarządzania i budowania własnej ścieżki kariery zawodowej.

Szkoła Menedżerów, dając szeroką podstawę uniwersalnych treści i umiejętności, daje wybór specjalizacji w przyszłej karierze zawodowej. Jednym z nich może być gospodarka morska, która wespół z sektorem TSL, w zglobalizowanej gospodarce jest kluczowa dla budowania bogactwa regionów i ich mieszkańców. Druga ścieżka to przygotowanie do kariery menedżerskiej na stanowiskach związanych z zarządzaniem systemami bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach i instytucjach. 

Nasza Szkoła Menedżerów to miejsce zarówno dla absolwentów szkół średnich nie mających doświadczenia jak i dla tych, którzy mając już doświadczenia zawodowe mają wysokie aspiracje zawodowe, w tym biznesowe i chcą zarządzać.

A dobrze jest grać w ekstraklasie menedżerów.


przejdź do spisu treści

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski
Czas trwania: 3,5 roku - 7 semestrów
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier

Specjalność

 • Zarządzanie jakością produkcji i usług 
 • Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach 
 • Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi


Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji do rozwiązywania problemów w zakresie inżynierii produkcji, w tym projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach i koordynowania zespołów pracowniczych oraz udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych.

Czujesz, że jesteś stworzony do funkcji kierowniczych? A może lubisz kreować nowatorskie rozwiązania? Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Morskiej jest dla Ciebie!

Studia przygotują Cię do pełnienia funkcji kierowniczych oraz wykonawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych ze szczególnym uwzględnieniem firm i instytucji gospodarki morskiej.

Uzyskasz kompetencje poszukiwane w przedsiębiorstwach produkcyjnych, badawczo-rozwojowych oraz jednostkach projektowych i doradczych nastawionych na wdrażanie i rozwój innowacji technologicznych i organizacyjnych. Dodatkowo będziesz je mógł potwierdzić zewnętrznym Certyfikatem Six Sigma Yellow Belt.

Nauczysz się, jak wyznaczać cele strategiczne i operacyjne w produkcji, a także zdobędziesz umiejętności skutecznej organizacji, koordynacji i kontroli wykonanych zadań produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii czy specjalistycznego oprogramowania.

Studia na tym kierunku przygotują Cię także do usprawniania procesów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów przemysłu 4.0. Zdobędziesz wiedzę o przedsiębiorczości, zasadach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, o etyce zarządzania i o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w globalnej gospodarce.

Argumenty

 • nowoczesna baza szkoleniowa i laboratoryjna,
 • autorskie programy nauczania, powstające w odpowiedzi na potrzeby rynku,
 • ścisła współpraca uczelni z biznesem,
 • staże i praktyki w ciekawych firmach,
 • nauka profesjonalnego języka angielskiego (którego znajomość potwierdzisz odpowiednim certyfikatem!),
 • możliwość uzyskania certyfikatu Six Sigma Yellow Belt.

Praca

 • przedsiębiorstwa produkcyjne różnych branż,
 • kierownicze stanowiska w działach utrzymania ruchu,
 • działy zarządzania jakością przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

przejdź do spisu treści

Pierwsze powojenne lata

Historia szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim zaczęła się w 1947 roku, kiedy do Szczecina przeniesiono Wydział Nawigacyjny z Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Przez kolejne lata szczecińska PSM ulegała licznym przekształceniom, zmieniała nazwy oraz uzyskała nową lokalizację przy Wałach Chrobrego (1962). Absolwenci szczecińskich szkół morskich z powodzeniem znajdowali zatrudnienie na trawlerach w przedsiębiorstwach połowowych i na statkach floty handlowej. Szczególnie rybołówstwo dalekomorskie przeżywało niesamowicie dynamiczny rozkwit, a szczecińscy absolwenci obecni byli na najodleglejszych łowiskach świata, odkrywali niepoznane do tej pory akweny połowowe, stając się niekwestionowanymi specjalistami w swoim fachu.

Renoma WSM

W toku kolejnych przekształceń organizacyjnych utworzono w 1968 r. Wyższą Szkołę Morską z dwoma wydziałami: Nawigacyjnym i Mechanicznym. WSM miała już pełny status szkoły wyższej, oferując absolwentom, oprócz fachowej wiedzy i cennych umiejętności, dylom ukończenia studiów wyższych. Gruntowne wykształcenie techniczne, znakomite przygotowanie pod kątem praktyki, stały u podstaw międzynarodowej renomy absolwentów szczecińskiej WSM.

Dynamiczny rozwój

W 1998 roku Uczelnia pozyskała nowoczesny statek szkolno-badawczy m/s Nawigator XXI, na którym odbywają praktyki studenci kierunków „pływających”.

W 2002 roku w Wyższej Szkole Morskiej został powołany Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu. W związku z rozszerzeniem oferty edukacyjnej, rozbudową infrastruktury i powiększeniem kadry akademickiej, Wyższa Szkoła Morska uzyskała w roku 2004 podwyższenie statusu uczelni i zmieniła nazwę na Akademia Morska w Szczecinie.

W ramach Akademii powstały dwa koleje wydziały: Informatyki i Telekomunikacji oraz Mechatroniki i Elektrotechniki, wyznaczając obecny trend w rozwoju tej uczelni, która zdecydowanie zwróciła się w kierunku najnowocześniejszych technologii. 

Nowy rozdział historii przed nami

W ciągu 75 lat szczecińskie uczelnie morskie przechodziły liczne, często burzliwe, zmiany organizacyjno-formalne, kadrowe i zmiany lokalizacji obiektów dydaktycznych. Zachowana została jednak ciągłość tradycji edukacji wysoko wyspecjalizowanej kadry oficerskiej. Mury szczecińskich uczelni morskich opuściło tysiące absolwentów, którzy nastepnie pracowali i pracują w kraju i za granicą w szeroko rozumianej gospodarce morskiej, ciesząc się reputacją znakomitych profesjonalistów. 1 września 2022 roku dokona się kolejny awans w rozwoju morskiego szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim - Akademia uległa przekształceniu w Politechnikę Morską - uczelnię o wyraźnie technicznym charakterze działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej.przejdź do spisu treści

Uczelnia z przyszłością


Politechnika Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną kształcącą profesjonalistów, którzy z powodzeniem znajdują zatrudnienie na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy – dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Program kształcenia stale dostosowujemy do potrzeb światowej floty i gospodarki. Prowadzimy szereg kierunków powiązanych z gospodarką morską i transportem, które gwarantują zdobycie ciekawej specjalności i rozwój kariery zawodowej. Dbamy o odpowiednie zaplecze dydaktyczne i naukowe, sprzęt najnowszej generacji i zgodność programów kształcenia ze standardami międzynarodowych konwencji STCW.

Ważnym elementem edukacji w Politechniki Morskiej w Szczecinie jest praktyczna nauka zawodu realizowana w bardzo szerokim zakresie. Słuchacze wszystkich wydziałów i specjalności odbywają praktyki zawodowe. Studenci kierunków „pływających” już od pierwszych chwil mają kontakt z morzem – na prowadzonych tuż po zakończeniu rekrutacji kursach z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa, przygotowywani są do działania w sytuacji zagrożenia. W dalszym toku studiów przechodzą kolejne szkolenia, np. z zakresu morskich systemów łączności i nawigacji, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami uznawanymi przez armatorów na całym świecie.

Absolwenci kierunków „lądowych” mogą liczyć na zdobycie najwyższych kwalifikacji i umiejętności cenionych przez przyszłych pracodawców. Uczelnia wdraża liczne projekty finansowane z zewnętrznych środków – programy stażowe, płatne praktyki. Współpracujemy intensywnie z otoczeniem biznesowym i społecznym uczelni, zapewniając studentom komfortowy start na rynku pracy.

Nie samą nauką się żyje

Życie studenckie to nie tylko nauka ale również zabawa, życie nocne, możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Studenci cenią sobie miasta, w których rozrywki te dostępne są na wysokim poziomie i w przystępnych cenach.

Jak więc można spędzić wolny czas w Szczecinie?
Oto wybrane propozycje:

KULTURA I SZTUKA – Oferta obejmuje m.in.: cztery teatry,muzea, trzy multipleksy oraz kino niezależne. Imprezy plenerowe to przede wszystkim Dni Morza, koncerty organizowane w Teatrze Letnim, juwenalia oraz dni artystów ulicy. Inne imprezy otwarte organizowane są najczęściej na Jasnych Błoniach lub na Wałach Chrobrego, a więc bardzo blisko osiedla akademickiego.

SPORT – Trasy rowerowe, tor kolarski, baseny, w tym basen Akademii oraz budowany basen olimpijski, kluby żeglarskie, cenione na świecie ośrodki sztuk walki (brazylijskie jujitsu, aikido, karate), orliki, nowoczesny tor gokartowy, stok narciarski i lodowisko. Studenci Politechniki korzystać mogą z uczelnianej sali gimnastycznej (sekcja siatkówki, karate, piłki nożnej) i siłowni.

ŻYCIE NOCNE – W Szczecinie funkcjonuje kilkadziesiąt pubów i dyskotek. Większość dedykowana jest studentom, których w Szczecinie jest ponad 60 tysięcy. Co pewien czas organizowane są imprezy nocne takie jak np. pokazy sztucznych ogni, koncerty oraz inne imprezy okolicznościowe. Dla kinomanów raz na jakiś czas organizowane są nocne maratony filmowe.

ZIELEŃ – Szczecin nie bez powodu zwany jest „zielonym miastem”. Park Kasprowicza, Różanka i Park Żeromskiego to jedne z najważniejszych zielonych miejsc, w których studenci mogą spędzać wolny czas między zajęciami. W weekend wybrać się można do Puszczy Bukowej, w które znajduje się jezioro Szmaragdowe, Puszczy Wkrzańskiej lub Lasu Arkońskiego.

WODA – Autobusem lub tramwajem dojedziemy nad jezioro Głębokie, gdzie znajduje się park linowy, lub jezioro Dąbie, które połączone jest z zalewem Szczecińskim. Tu znajdują się liczne mariny żeglarskie. Pół godziny drogi od Szczecina znajduje jezioro Miedwie z bogatą infrastrukturą turystyczną. Pociągiem nad morze dojedziemy w dwie godziny – wodolotem w godzinę.

Stać Cię na studia

Nasi studenci nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Politechnika Morska w Szczecinie ma atrakcyjny i dobrze funkcjonujący system pomocy materialnej - zapewnia studentom wsparcie finansowe i miejsce w akademiku. Każdy student może się ubiegać o stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe. Poniżej prezentujemy ich wykaz.

Stypendia socjalne – do 1051,70 zł/ mies.
Są one przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 1051,70 zł netto.
W ramach uprawnień do stypendium socjalnego studentowi na studiach stacjonarnych przysługuje prawo do zwiększenia z tytułu zamieszkania: - 200 zł w domu studenckim Uczelni, a przez jeden semestr wskazany przez studenta 370 zł, - 80 zł w innym obiekcie.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 200-500 zł/mies.
Są przeznaczone dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Kwota stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być podwyższona o 100%.

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów - 100-900 zł/ mies.
Są one przyznawane od drugiego roku studiów studentom, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali wysoką średnią arytmetyczną ocen, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium to jest udzielane niezależnie od innych stypendiów. Dla studentów, którzy oprócz wysokiej średniej ocen mają inne osiągnięcia np. naukowe, artystyczne lub sportowe, wysokość stypendium ulega powiększeniu o odpowiedni współczynnik.

Stypendia ERASMU+ – od 400 EURO do 600 EURO/mies.
Każdy student, na każdym poziomie studiów (czyli na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich), ma tzw. kapitał mobilności wynoszący 12 miesięcy. Jest to czas wystarczający na to żeby w trakcie swoich studiów zrealizować zarówno wyjazd na studia (trwający 1 lub 2 semestry) jak i wyjazd na praktyki (który musi trwać minimum 2 miesiące). Studenci II, III i IV roku studiów mogą wyjechać za granicę na półroczne stypendium http://erasmusplus.am.szczecin.pl/studenci-am/wysokosc-stypendiow . Warunkiem jest dobra znajomość języka w jakim prowadzone będą wykłady na uczelni docelowej oraz dobre wyniki w nauce.

Zapomogi – do 1000 zł jednorazowo
Są one przyznawane studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do takich zdarzeń należy śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, nieszczęśliwy wypadek itd. Są one przyznawane niezależnie od innych stypendiów.

To łatwiejsze niż myślisz

Nabór na uczelnię odbywa się według bardzo prostych zasad. Wystarczy zdać egzamin maturalny i złożyć odpowiednie dokumenty. Dla tych, którzy nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów Akademia Morska w Szczecinie organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

Oferta kierunków


Wydział Nawigacyjny
ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
+48 91 48-09-354
+48 91 48-09-510
dn@am.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

Niestacjonarne
Wydział Mechaniczny 
ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
tel. 91 48 09 512,
91 48 09 513 
dm@am.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

Niestacjonarne
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
ul. Henryka Pobożnego 11 
70-500 Szczecin 
tel. 91 448 04 35,
91 48 09 630,
91 48 09 636 
dtd@am.szczecin.pl stacjonarne
dtz@am.szczecin.pl niestacjonarne


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia I stopnia (lic.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

Niestacjonarne


Wydział Informatyki i Telekomunikacji
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. 91 48 09 893 
91 48 09 894 
informatyka@am.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne


Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. 91 48 09 842
91 48 09 955
de@am.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne


Kliknij aby pobrać :


Oferta kierunków


Wydział Nawigacyjny
ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
+48 91 48-09-354
+48 91 48-09-510
dn@pm.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

Niestacjonarne


Wydział Mechaniczny 
ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
tel. 91 48 09 512,
91 48 09 513 
dm@pm.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

Niestacjonarne


Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
ul. Henryka Pobożnego 11 
70-500 Szczecin 
tel. 91 448 04 35,
91 48 09 630,
91 48 09 636 
dtd@pm.szczecin.pl stacjonarne
dtz@pm.szczecin.pl niestacjonarne


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia I stopnia (lic.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

Niestacjonarne


Wydział Informatyki i Telekomunikacji
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. 91 48 09 893 
91 48 09 894 
informatyka@am.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

Niestacjonarne


Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. 91 48 09 842
91 48 09 955
de@pm.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne


Kliknij aby pobrać :


Kierunki wykładane na uczelni:

automatyka i robotyka Inżynier Stacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
geoinformatyka II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe Inżynier Stacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
navigation (in English) Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
nawigacja Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
oceanotechnika - budowa jachtów i okrętów Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
teleinformatyka Inżynier Stacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
żegluga śródlądowa Inżynier Stacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

big data
geoinformatyka i teledetekcja środowiska
transport LNG i eksploatacja terminali
zarządzanie bezpieczeństwem organizacji
zarządzanie i auditing w ochronie środowiska

Główny adres uczelniWydziały

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Dziekanat studiów stacjonarnych
pokój 130 czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 09:00 - 13:00
środa - nieczynne

Dziekanat studiów niestacjonarnych
pokój 127 czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 09:00 - 13:00
środa - nieczynne

e-mail: dnz@pm.szczecin.pl
tel. 91 48-09-510, 354 (studia stacjonarne)
tel. 91 48-09-578, 358 (studia niestacjonarne)
tel. 91 48-09-515 (kierownik Dziekanatu)
tel. 91 48-09-355 (sekretariat)

Dziekanat Wydziału Mechanicznego
ul. Willowa 2, pok. 103
czynny:
poniedziałek - 11:00 - 17:00
wtorek - 09:00 - 13:00
środa - nieczynny
czwartek - 11:00 - 15:00
piątek - 09:00 - 13:00

tel. 91 48-09-512
fax. 91 48-09-380
tel. 91 48-09-513 (studia stacjonarne)
tel. 91 48-09-594 (sprawy finansowe)
tel. 91 48-09-380 (studia niestacjonarne)

Dziekanat Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
ul. H. Pobożnego 11
studia stacjonarne - pok. 17
poniedziałek - w godz. od 12:00 do 15:00
wtorek - w godz. od 9:00 do 12:00
środa - nieczynne
czwartek, piątek - w godz. od 9:00 do 12:00
studia niestacjonarne – pok. 16
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa - w godz. od 08:00 do 12:00
czwartek i piątek - w godz. od 10:00 do 14:00

tel. 91 48-09-663, 631, 686 (studia stacjonarne)
tel. 91 48-09-630 (studia niestacjonarne)
tel. 91 48-09-632, 730 (kierownik Dziekanatu, biuro Dziekana)

Dziekanat Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
e-mail: de@pm.szczecin.pl
Kierownik Dziekanatu
tel. (91) 48 09 955

Dziekanat czynny jest dla studentów:
Poniedziałek: 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa: NIECZYNNY

Czwartek: 11.00-15.00
Piątek: 9:00 - 13.00

Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
ul. Wały Chrobrego 1-2, pok. 174
czynny:
poniedziałek: 8:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 12:00
środa: nieczynny
czwartek: 8:00 – 15:00
piątek: 8:00 – 12:00
tel. 91 48 09 893 (studia stacjonarne i niestacjonarne)
tel. 91 48 09 894 (kierownik dziekanatu) 
e-mail: informatyka@pm.szczecin.pl


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Automatyka i robotyka

to najnowszy kierunek na Politechnice Morskiej, która będąc jedną z czołowych polskich uczelni pod kątem innowacyjności technologicznej, rozszerza swoją ofertę edukacyjną o najbardziej przyszłościowe kierunki studiów.

czytaj dalej

Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe

Podczas studiów studenci zdobywają szeroki pakiet wiedzy z zakresu inżynierii mechanicznej, mechatroniki i innych powiązanych dziedzin.

czytaj dalej

Żegluga śródlądowa

Politechnika Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce od roku akademickiego 2019/2020 prowadzi studia na kierunku żegluga śródlądowa.

czytaj dalej

Geoinformatyka

Wydział Nawigacyjny Politechniki Morskiej w Szczecinie zaprasza na studia II stopnia -magisterskie.

czytaj dalej

Oceanotechnika - budowa jachtów i okrętów

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, biurach projektowo-konstrukcyjnych i placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską, w przedsiębiorstwach górnictwa morskiego.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Dlaczego Politechnika Morska w Szczecinie?

Znajdź swój kierunek!

czytaj dalej

Politechnika Morska w Szczecinie zaprasza do udziału w konkursie: Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz doktorantów.

czytaj dalej

Politechnika Morska REKRUTACJA 2023

Na studiach inżynierskich i licencjackich przygotowaliśmy 15 kierunków - wśród nich studia po angielsku, studia dla przyszłych marynarzy, a także inżynierów, konstruktorów, jeden kierunek licencjacki.

czytaj dalej

Nawigacja ze specjalnością ratownictwo – profesja z przygodą w tle

Studiowanie nawigacji nie musi automatycznie oznaczać pracy na mostku kapitańskim. Gdzie i co studiować, aby nie wiało nudą, jaka uczelnia zapewni atrakcyjne programy studiów? Odpowiedź znajduje się na Wałach Chrobrego w Szczecinie.

czytaj dalej

Po maturze - czas na relaks !

6 maja od godz. 12:00 - Akademia Morska w Szczecinie zaprasza maturzystów na kawę

czytaj dalej

Zapraszamy na spacer NIEwirtualny!!!

Czekaliśmy na to kilka miesięcy - zapraszamy Was na spacer #niewirtualny po Akademii Morskiej w Szczecinie.

czytaj dalej

Powtórz z nami materiał - zdaj maturę! Bezpłatny kurs z matematyki.

Trwają zapisy na bezpłatne korepetycje z matematyki - Pitagoras 2021 - które odbędą się w marcu i kwietniu .

czytaj dalej

Nabór uzupełniający w Akademii Morskiej w Szczecinie

Jak co roku – ogłaszamy nabór uzupełniający na kierunki w AMS. Tym razem zapraszamy chętnych na wszystkie nasze kierunki, z zastrzeżeniem, że ilość miejsc jest ograniczona.

czytaj dalej

MATURZYŚCI - decydujące starcie!

Wyniki matur już ogłoszone, gratulujemy wszystkim, którzy mogą już wybierać wymarzone studia. Wiemy jednak, że jak co roku, niektórym maturzystom nie powiodło się w pierwszym terminie.

czytaj dalej

#AkademiaEko - KONKURS

UWAGA – OGŁASZAMY KONKURS! Lato w pełni, ale pomyśleliśmy, że to dobry czas, żeby czegoś się od Was nauczyć. Pokażcie nam, jak dbać o środowisko? W jaki sposób na co dzień – sami, z przyjaciółmi, rodziną – troszczycie się o przyszłość naszej planety? Tak – planety!

czytaj dalej

Akademia Morska w Szczecinie z nagrodą PRIMUS i certyfikatem Uczelnia Liderów

W X jubileuszowym Konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia Liderów

czytaj dalej

Wirtualne Dni Otwarte Akademii Morskiej w Szczecinie 24 i 25 czerwca 2020r

W tym roku nie możemy spotkać się z Wami w murach naszej Uczelni - ale to nie oznacza, że zrezygnowaliśmy z uchylenia drzwi Akademii Morskiej w Szczecinie. Zapraszamy na www, Facebooka oraz YouTube. Spotkajcie się z nami w internecie - 24 i 25 czerwca od godziny 10:30.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane