Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Rok założenia: 1947

przejdź do spisu treści

Uczelnia z przyszłością


Politechnika Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną kształcącą profesjonalistów, którzy z powodzeniem znajdują zatrudnienie na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy – dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Program kształcenia stale dostosowujemy do potrzeb światowej floty i gospodarki. Prowadzimy szereg kierunków powiązanych z gospodarką morską i transportem, które gwarantują zdobycie ciekawej specjalności i rozwój kariery zawodowej. Dbamy o odpowiednie zaplecze dydaktyczne i naukowe, sprzęt najnowszej generacji i zgodność programów kształcenia ze standardami międzynarodowych konwencji STCW.

Ważnym elementem edukacji w Politechniki Morskiej w Szczecinie jest praktyczna nauka zawodu realizowana w bardzo szerokim zakresie. Słuchacze wszystkich wydziałów i specjalności odbywają praktyki zawodowe. Studenci kierunków „pływających” już od pierwszych chwil mają kontakt z morzem – na prowadzonych tuż po zakończeniu rekrutacji kursach z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa, przygotowywani są do działania w sytuacji zagrożenia. W dalszym toku studiów przechodzą kolejne szkolenia, np. z zakresu morskich systemów łączności i nawigacji, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami uznawanymi przez armatorów na całym świecie.

Absolwenci kierunków „lądowych” mogą liczyć na zdobycie najwyższych kwalifikacji i umiejętności cenionych przez przyszłych pracodawców. Uczelnia wdraża liczne projekty finansowane z zewnętrznych środków – programy stażowe, płatne praktyki. Współpracujemy intensywnie z otoczeniem biznesowym i społecznym uczelni, zapewniając studentom komfortowy start na rynku pracy.

Nie samą nauką się żyje

Życie studenckie to nie tylko nauka ale również zabawa, życie nocne, możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Studenci cenią sobie miasta, w których rozrywki te dostępne są na wysokim poziomie i w przystępnych cenach.

Jak więc można spędzić wolny czas w Szczecinie?
Oto wybrane propozycje:

KULTURA I SZTUKA – Oferta obejmuje m.in.: cztery teatry,muzea, trzy multipleksy oraz kino niezależne. Imprezy plenerowe to przede wszystkim Dni Morza, koncerty organizowane w Teatrze Letnim, juwenalia oraz dni artystów ulicy. Inne imprezy otwarte organizowane są najczęściej na Jasnych Błoniach lub na Wałach Chrobrego, a więc bardzo blisko osiedla akademickiego.

SPORT – Trasy rowerowe, tor kolarski, baseny, w tym basen Akademii oraz budowany basen olimpijski, kluby żeglarskie, cenione na świecie ośrodki sztuk walki (brazylijskie jujitsu, aikido, karate), orliki, nowoczesny tor gokartowy, stok narciarski i lodowisko. Studenci Politechniki korzystać mogą z uczelnianej sali gimnastycznej (sekcja siatkówki, karate, piłki nożnej) i siłowni.

ŻYCIE NOCNE – W Szczecinie funkcjonuje kilkadziesiąt pubów i dyskotek. Większość dedykowana jest studentom, których w Szczecinie jest ponad 60 tysięcy. Co pewien czas organizowane są imprezy nocne takie jak np. pokazy sztucznych ogni, koncerty oraz inne imprezy okolicznościowe. Dla kinomanów raz na jakiś czas organizowane są nocne maratony filmowe.

ZIELEŃ – Szczecin nie bez powodu zwany jest „zielonym miastem”. Park Kasprowicza, Różanka i Park Żeromskiego to jedne z najważniejszych zielonych miejsc, w których studenci mogą spędzać wolny czas między zajęciami. W weekend wybrać się można do Puszczy Bukowej, w które znajduje się jezioro Szmaragdowe, Puszczy Wkrzańskiej lub Lasu Arkońskiego.

WODA – Autobusem lub tramwajem dojedziemy nad jezioro Głębokie, gdzie znajduje się park linowy, lub jezioro Dąbie, które połączone jest z zalewem Szczecińskim. Tu znajdują się liczne mariny żeglarskie. Pół godziny drogi od Szczecina znajduje jezioro Miedwie z bogatą infrastrukturą turystyczną. Pociągiem nad morze dojedziemy w dwie godziny – wodolotem w godzinę.

Stać Cię na studia

Nasi studenci nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Politechnika Morska w Szczecinie ma atrakcyjny i dobrze funkcjonujący system pomocy materialnej - zapewnia studentom wsparcie finansowe i miejsce w akademiku. Każdy student może się ubiegać o stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe. Poniżej prezentujemy ich wykaz.

Stypendia socjalne – do 1051,70 zł/ mies.
Są one przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 1051,70 zł netto.
W ramach uprawnień do stypendium socjalnego studentowi na studiach stacjonarnych przysługuje prawo do zwiększenia z tytułu zamieszkania: - 200 zł w domu studenckim Uczelni, a przez jeden semestr wskazany przez studenta 370 zł, - 80 zł w innym obiekcie.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 200-500 zł/mies.
Są przeznaczone dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Kwota stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być podwyższona o 100%.

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów - 100-900 zł/ mies.
Są one przyznawane od drugiego roku studiów studentom, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali wysoką średnią arytmetyczną ocen, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium to jest udzielane niezależnie od innych stypendiów. Dla studentów, którzy oprócz wysokiej średniej ocen mają inne osiągnięcia np. naukowe, artystyczne lub sportowe, wysokość stypendium ulega powiększeniu o odpowiedni współczynnik.

Stypendia ERASMU+ – od 400 EURO do 600 EURO/mies.
Każdy student, na każdym poziomie studiów (czyli na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich), ma tzw. kapitał mobilności wynoszący 12 miesięcy. Jest to czas wystarczający na to żeby w trakcie swoich studiów zrealizować zarówno wyjazd na studia (trwający 1 lub 2 semestry) jak i wyjazd na praktyki (który musi trwać minimum 2 miesiące). Studenci II, III i IV roku studiów mogą wyjechać za granicę na półroczne stypendium http://erasmusplus.am.szczecin.pl/studenci-am/wysokosc-stypendiow . Warunkiem jest dobra znajomość języka w jakim prowadzone będą wykłady na uczelni docelowej oraz dobre wyniki w nauce.

Zapomogi – do 1000 zł jednorazowo
Są one przyznawane studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do takich zdarzeń należy śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, nieszczęśliwy wypadek itd. Są one przyznawane niezależnie od innych stypendiów.

To łatwiejsze niż myślisz

Nabór na uczelnię odbywa się według bardzo prostych zasad. Wystarczy zdać egzamin maturalny i złożyć odpowiednie dokumenty. Dla tych, którzy nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów Akademia Morska w Szczecinie organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

Oferta kierunków


Wydział Nawigacyjny
ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
+48 91 48-09-354
+48 91 48-09-510
dn@am.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

Niestacjonarne
Wydział Mechaniczny 
ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
tel. 91 48 09 512,
91 48 09 513 
dm@am.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

Niestacjonarne
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
ul. Henryka Pobożnego 11 
70-500 Szczecin 
tel. 91 448 04 35,
91 48 09 630,
91 48 09 636 
dtd@am.szczecin.pl stacjonarne
dtz@am.szczecin.pl niestacjonarne


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia I stopnia (lic.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

Niestacjonarne


Wydział Informatyki i Telekomunikacji
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. 91 48 09 893 
91 48 09 894 
informatyka@am.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne


Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. 91 48 09 842
91 48 09 955
de@am.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne


Kliknij aby pobrać :


przejdź do spisu treściRok 2017 to ważny jubileusz w historii polskiego szkolnictwa morskiego. Przed siedemdziesięciu laty, 1 stycznia 1947 roku, powołano do życia Państwową Szkołę Morską w Szczecinie, której idee kontynuowały tradycje sięgające czasów międzywojennych oraz czerpały z doświadczeń pierwszych polskich ośrodków szkolących ludzi morza. To właśnie tam mają swoje źródło idee, które przyświecają codziennej pracy dzisiejszej Akademii Morskiej w Szczecinie. 

Propozycja zlokalizowania w Szczecinie szkoły kształcącej kadry dla potrzeb gospodarki morskiej powstała w grudniu 1945 roku. Z wielu koncepcji realizacji tego zamiaru przeważyło przeniesienie Wydziału Nawigacyjnego z Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni do Szczecina. Powstałą na jego bazie Państwową Szkołę Morską w Szczecinie powołano z początkiem 1947 roku. 

W kolejnych latach nastąpił szereg przemian w szczecińskiej edukacji morskiej. Szkoły likwidowano, tworzono na nowo, łączono – cały czas jednak tworzyły one wspólną historię szkolnictwa morskiego na tym terenie. Ta historia trwa do dziś. Punktem kulminacyjnym tegorocznego jubileuszu będą uroczyste obchody, które zaplanowano na termin od 31 maja do 2 czerwca 2017 roku. To wtedy odbędzie się zjazd absolwentów, uroczysty bal, oraz wiele atrakcji, jak m.in. koncert w Filharmonii Szczecińskiej w wykonaniu Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie oraz zaproszonych gości, a także wodowanie książki. Zapraszamy na stronę www.70lat.am.szczecin.pl 


przejdź do spisu treści

Geodezja i kartografia


Wydział: Wydział Nawigacyjny
Limity przyjęć: 48 / 64
Forma studiów: Stacjonarne / Niestacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia (inżynierskie)
Języki wykładowe: Polski

Specjalność

 • Geoinformatyka
 • Hydrografia

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunek.

Program studiów

Celem 7 semestralnych studiów inżynierskich jest wykształcenie specjalistów dla instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii. Program studiów obejmuje 7 semestrów zajęć dydaktycznych, w tym 4 tygodnie praktyki. Zawiera on 46 przedmiotów realizowanych w ciągu 2605 godzin, z czego na przedmioty kształcenia ogólnego przypada 315 godzin, na przedmioty podstawowe 345 godzin, na przedmioty kierunkowe 1375 godzin oraz przedmioty specjalistyczne 570 godzin. Przedmioty do wyboru obejmują 720 godzin. Egzaminowi bądź zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Student przed przystąpieniem do egzaminu inżynierskiego jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej oraz sprawozdania z odbytej praktyki. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Celem kształcenia na kierunku geodezja i kartografia jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z geodezji i kartografii i innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej.

Ukończenie studiów zapewnia uzyskanie wiedzy potrzebnej do dalszego rozwoju zawodowego i naukowego. Ma na celu dostarczenie umiejętności niezbędnych do zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz organów administracji publicznej, których działalność związana jest z szeroko pojętą geodezją, ze szczególnym uwzględnieniem geoinformatyki i hydrografii. Rozwijanie umiejętności wykorzystania matematyki, nauki i wiedzy inżynierskiej pozwala osiągnąć nadrzędne cele programu, jakimi są: wskazanie drogi naukowej w dyscyplinie geodezja i kartografia, wdrożenie w proces naukowy i promowanie umiejętności krytycznego myślenia. Celem kształcenia jest również rozwijanie umiejętności projektowania systemów geoinformatycznych poprzez skuteczne łączenie zawodowej wiedzy teoretycznej z praktyką. Rozwój odpowiedzialności zawodowej, w tym etycznej postawy w zawodzie, uświadomienie obowiązków wobec społeczeństwa i środowiska stanowią dalsze nierozerwalne cele kształcenia.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku geodezja i kartografia posiada wymaganą wiedzę z zakresu: nauk podstawowych, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz umiejętności specjalistyczne z obszaru geodezji i kartografii. W szczególności absolwent posiada niezbędny zasób wiedzy i praktycznego doświadczenia do wykonywania prac z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie i znajdujących się na nim obiektach. W tym celu ma opanowane technologie prac pomiarowych, wykorzystujące elektroniczne urządzenia i aparaturę pomiarową, metody satelitarne, hydrograficzne oraz metody fotogrametrii i ogólnie teledetekcji. W obszarze geodezji wyższej posiada znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. W obszarze geodezji gospodarczej posiada znajomość prawa geodezyjnego pozwalającą określać i ewidencjonować stan własności Ziemi.

Ponadto absolwent posiada umiejętności techniczne oraz wiedzę ekonomiczną i prawną z zakresu katastru i gospodarki nieruchomościami. Zna podstawy gospodarki gruntami, oraz projektowania rozwoju obszarów wiejskich i miejskich.

Ponadto absolwent zna zasady sporządzania map zasadniczych, gospodarczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Posiada znajomość języka obcego, w tym również w obszarze słownictwa specjalistycznego z zakresu geodezji i kartografii. Absolwent jest przygotowany do korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.

Nabyta przez absolwenta wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne predysponują go do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach, administracji oraz szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Absolwent specjalności geoinformatyka posiadając duży zasób wiedzy z zakresu systemów informacji geograficznej, fotogrametrii i teledetekcji, kartografii jest przygotowany do praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy i rozwiązywania konkretnych zadań związanych z budową systemów geoinformatycznych. Uzyskana w trakcie studiów znajomość systemów oprogramowania GIS pozwoli mu ponadto na twórcze podejście do podejmowanych zagadnień.

Absolwent specjalności geoinformatyka ma podstawy do poszukiwania zatrudnienia we wszelkich przedsiębiorstwach wykorzystujących informacje geograficzne, w przedsiębiorstwach hydrograficznych („surveying”) a także w administracji publicznej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent ma możliwość, po odbyciu trzyletniej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w dziedzinie geodezji i kartografii lub hydrografii.

Prognozy dla kierunku

Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego, kierunku geodezja i kartografia, opuszczają uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami zgodnymi z wymaganiami środowiska geodezyjnego. Mogą podejmować pracę zawodową na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw geodezyjnych, geoinformatycznych, hydrograficznych, biurach projektowych, w służbie geodezyjnej i kartograficznej oraz w instytutach naukowo-badawczych.

W ostatnich kilkunastu latach rozwój technologii geodezji morskiej, hydrografii, geoinformatyki zapewnił intratne pracy dla naszych absolwentów i ta tendencja utrzyma się w przyszłości. Rosnące zapotrzebowanie na dane geoprzestrzenne jest dowodem pozytywnych perspektyw zatrudnienia geoinformatyków, a eksploracja mórz i oceanów hydrografów.

Po zdobyciu doświadczenia i niezbędnej praktyki, absolwenci kierunku geodezja i kartografia mogą przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz państwowych uprawnień hydrograficznych. Uprawnienia zawodowe pozwalają na samodzielne wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych a także nadzorowanie wykonywania takich prac.


przejdź do spisu treści

Informatyka


Wydział: Wydział Nawigacyjny
Limity przyjęć: 36 / 64
Forma studiów: Stacjonarne / Niestacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia (inżynierskie)
Języki wykładowe: Polski

Specjalność

 • Informatyka Morska
 • Programowanie
 • Technologie multimedialne

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunek.

Wybór specjalności dokonywany będzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan określa i podaje do wiadomości studentów, które z oferowanych specjalności będą uruchomione w danym roku akademickim.

Program studiów.

Celem 7 semestralnych studiów inżynierskich jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr dla instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się realizacją zadań z zakresu informatyki w szczególności w dziedzinie programowania, technik multimedialnych, programowania symulatorów i gier oraz systemów informatycznych działających w branży morskiej.

Program studiów obejmuje 7 semestrów zajęć dydaktycznych oraz 4 tygodnie praktyki programowej. Zawiera on 41 przedmiotów realizowanych w ciągu 2335 godzin, z czego na przedmioty kształcenia ogólnego przypada 285 godzin, na przedmioty podstawowe 450 godzin, na przedmioty kierunkowe 1000 godzin oraz na przedmioty specjalistyczne 600 godzin. Przedmioty do wyboru obejmują 870 godzin ECTS co stanowi ponad 30% ogólnej liczby godzin.

Egzaminowi bądź zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów.

Student przed przystąpieniem do egzaminu inżynierskiego jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej oraz sprawozdania z praktyki programowej.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Celem kształcenia na kierunku Informatyka jest zapewnienie studentom poznania szerokich podstaw wiedzy z informatyki oraz innych powiązanych dyscyplin nauki, które pozwalają na osiągnięcie dużej elastyczności w czasie planowania kariery zawodowej. Ukończenie studiów według zatwierdzonego programu pozwala na uzyskanie wiedzy niezbędnej do dalszego rozwoju zawodowego i naukowego. Kierunek pozwala na zdobycie umiejętności przydatnych w wielu sektorach gospodarki, w szczególności Informatyki: w zakresie programowania, inżynierii oprogramowania, systemów operacyjnych, baz danych, metod sztucznej inteligencji i technik multimedialnych. Ponadto rozwijanie wiedzy z zakresu matematyki, nauki i wiedzy inżynierskiej pozwalają na osiągnięcie nadrzędnych celów takich jak: wskazanie drogi naukowej w informatyce, wdrożenie w proces naukowy i promowanie umiejętności krytycznego myślenia. Celem kształcenia jest również nabycie i rozwijanie umiejętności projektowania systemów, jako elementów procesu technicznego poprzez skuteczne łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną. Rozwój odpowiedzialności zawodowej, etyczna postawa w zawodzie oraz uświadomienie obowiązków wobec społeczeństwa i środowiska stanowią dalsze, nierozerwalne cele kształcenia.

Profil absolwenta.

Informatyka jest dziedziną rozwijającą się niezwykle dynamicznie, stąd też podstawowymi kwalifikacjami absolwenta kierunku Informatyka w AM w Szczecinie będą umiejętności abstrakcyjnego myślenia, ścisłego i formalnego opisu zjawisk oraz twórcze i pragmatyczne podejście do rozwiązywania zadań zawodowych typowych dla informatyka.

Absolwent Informatyki będzie posiadał gruntowne przygotowanie:

 • informatyczne (języki i techniki programowania, systemy operacyjne, projektowanie systemów, bazy danych) konieczne do zrozumienia zjawisk i procesów informatycznych zachodzących w otoczeniu,
 • ogólne (matematyka, podstawy automatyki i elektroniki),
 • specjalistyczne z zakresu analizy, projektowania, programowania, implementacji, uruchamiania czy też administrowania systemami informatycznymi małej lub średniej skali; zostanie wdrożony do podjęcia pracy samodzielnej, jak i w większych zespołach, przy realizacji zarówno nowych systemów informatycznych, jak i obsłudze systemów istniejących,
 • praktyczne i specjalistyczne, którego przykładem szczegółowym są szeroko rozumiane technologie internetowe obejmujące projektowanie, programowanie, uruchamianie i utrzymywanie sieci i serwerów internetowych, a także tworzenie stron, portali internetowych, handel elektroniczny - przygotowanie to obejmować będzie także różne interakcje, np. z serwisami bazodanowymi, do ustawicznego samokształcenia, co wynika z konieczności nadążania za nieustannie zmieniającymi się okolicznościami, a w szczególności za ciągle pojawiającymi się nowymi technologiami informatycznymi,
 • w ramach programu kształcenia student wybiera jedną z dwóch specjalizacji: systemy informatyczne o nastawieniu mocno związanym z programowaniem i zaawansowaną inżynierią oprogramowania od projektu, przez implementację po testowanie aplikacji lub informatykę morską nastawioną na techniki multimedialne, grafikę komputerową oraz tworzenie symulatorów, w tym symulatorów morskich oraz systemy radio- i telekomunikacji.

Absolwenci kierunku informatyka znajdą zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach branży informatycznej, a także instytucjach korzystających z technologii informatycznych. Będą również przygotowani do rozpoczęcia działalności na własny rachunek, tworząc samodzielnie firmy o charakterze usługowym (projektowanie, wdrażanie, doradztwo). Znajomość języka obcego absolwentów osiąga poziom biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W szczególności zaś absolwenci powinni znaleźć zatrudnienie w charakterze specjalistów z zarządzania systemami informatycznymi, programowania, w tym programowaniu na urządzenia mobilne czy programowania aplikacji internetowych, specjalistów wykorzystujących techniki multimedialne, administrujący bazami danych i sieci komputerowe czy specjalistów od analiz big-data. Mogą także związać się z instytucjami branży morskiej, w szczególności w zakresie programowania symulatorów morskich i budowy systemów nawigacyjnych i telekomunikacyjnych.

Prognozy dla kierunku.

Po ukończeniu tych studiów absolwent znajdzie pracę w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych, w szczególności pracę w zespołach projektowych, w tym programistycznych. Z łatwością odnajdzie swoje miejsce w organizacjach i przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne systemy zarządzania, sterowania i inżynierii wiedzy. Dzięki temu, że w trakcie studiów studenci poznają technologie informatyczne stosowane w branży, mogą podejmować pracę zawodową na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw informatycznych o wysokim stopniu specjalizacji. Zdobyte na uczelni umiejętności ułatwią prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci kierunku uzyskują podczas studiów poszerzoną znajomość języka angielskiego, także specjalistycznego w dziedzinie wiedzy, którą się zajmują. Dzięki temu bez problemu mogą odnaleźć się nie tylko na polskim, ale też światowym rynku pracy.


przejdź do spisu treści

Nawigacja


Wydział: Wydział Nawigacyjny
Limity przyjęć: 215 / 128
Forma studiów: Stacjonarne / Niestacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia (inżynierskie)
Języki wykładowe: Polski

Specjalność

 • Transport morski
 • Połowy morskie
 • Inżynieria ruchu morskiego
 • Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
 • Ratownictwo
 • Morskie systemy informatyczne
 • Eksploatacja jednostek pływających offshore
 • Transport morski i śródlądowy
 • Górnictwo morskie
 • Żeglarstwo morskie

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunek.

Wybór specjalności dokonywany będzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan określa i podaje do wiadomości, które z oferowanych specjalności będą uruchomione w danym roku akademickim.

Program studiów

Zakres programu nauczania jest zgodny z Mię­dzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht, STCW 78 z jej późniejszymi zmianami. Plan studiów obejmuje 6 semestrów zajęć dydaktycznych oraz 2 semestry praktyki lądowej (śródlądowej) i morskiej. Po pierwszym roku studenci mają możliwość wyboru specjalności:

 • transport morski – przygotowuje do pracy na różnych typach statków transportowych: masowce, kontenerowce, tankowce, gazowce, chemikaliowce, promy, samochodowce, statki pasażerskie,
 • inżynieria ruchu morskiego – przygotowuje do pracy na morzu oraz w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą ze szczególnym uwzględnieniem służb kontroli ruchu, wydziałów bezpieczeństwa żeglugi, urzędów morskich,
 • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne – przygotowuje do pracy na morzu oraz w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą ze szczególnym uwzględnieniem biur hydrograficznych, urzędów morskich, górnictwa morskiego, morskiego przemysłu wydobywczego, służb geodezyjnych, inspekcji portowych, inspektoratów żeglugi śródlądowej, okrętowych dyrekcji dróg wodnych,
 • ratownictwo morskie - przygotowuje do pracy na morzu oraz w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą ze szczególnym uwzględnieniem Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Polskiego Ratownictwa Okrętowego oraz inspektorów żeglugi śródlądowej, okręgowych dyrekcji dróg wodnych,
 • morskie systemy informatyczne - przygotowuje do pracy na morzu z poszerzoną wiedzą o informacje z zakresu systemów informatycznych, inżynierii oprogramowania i projektowaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w transporcie morskim, eksploatacji statków i nawigacji. Wiedza ta pozwoli absolwentom na zatrudnienie w działach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, takich jak armatorzy, spedytorzy, porty, administracja morska, klasyfikatorzy i inne, a także w firmach tworzących i wdrażających systemy informatyczne dla potrzeb transportu morskiego,
 • eksploatacja jednostek pływających offshore - przygotowuje do pracy na różnych typach statków, w szczególności wykonujących prace „offshorowe” – konstrukcyjne, wydobywcze, pogłębiarskie, obsługi platform wiertniczych, morskich elektrowni wiatrowych, instalacji podwodnych (rurociągów, kabli),
 • górnictwo morskie - przygotowuje do pracy na różnych typach statków, w szczególności wykonujących prace związane z górnictwem morskim – wydobyciem węglowodorów oraz konkrecji z dna morskiego,
 • żeglarstwo morskie - przygotowuje do pracy na różnych typach statków, w szczególności jednostkach żaglowych zajmujących się żeglugą komercyjną – pasażerskich jachtach morskich,

Egzaminowi bądź zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Studenci mają obowiązek przygotowania sprawozdania z programowej praktyki morskiej, pracy dyplomowej inżynierskiej i zdania egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. Po spełnieniu wymagań określonych rozporządzeniem ministra właściwego ds. gospodarki morskiej w zakresie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy absolwenci ww. specjalności uzyskują kwalifikacje uprawniające do pełnienia na statku funkcji oficerskich na poziomie operacyjnym (oficer wachtowy) i zarządzania (starszy oficer i kapitan).

Absolwenci mają możliwość kontynuacji studiów na kierunku nawigacja na IIst. – studia magisterskie. Czasokres spełnienia wymagań (praktyk morskich) po studiach inżynierskich określony rozporządzeniem ministra właściwego ds. gospodarki morskiej w zakresie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy jest w takim wypadku przeniesiony na czas po studiach magisterskich.

Profil absolwenta

Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego ww. specjalności są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, w jednostkach organizacyjnych związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi, służbach armatorskich oraz szeroko rozumianym sektorze gospodarki morskiej.

Charakteryzuje ich:

 • dobre przygotowanie zawodowe,
 • nowoczesna wiedza techniczna,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność samokształcenia,
 • umiejętność wdrażania postępu technicznego,
 • duża sprawność fizyczna i manualna,
 • odporność na stresy,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialność.

Prognozy dla kierunku

Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego, kierunku nawigacja, opuszczają uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami zgodnymi z wymaganiami międzynarodowej konwencji STCW. Mogą podejmować pracę zawodową na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw gospodarki morskiej od służb i floty handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, poprzez flotę połowową, pasażerską, przemysłową i usługową.

Rozwój technologii eksploracji mórz i oceanów oraz globalizacja handlu stanowią zapewnienie pozytywnych perspektyw światowej gospodarki morskiej. Absolwenci kierunku nawigacja znajdą pracę na statkach transportowych, offshore, zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na najnowocześniejszych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych.

Po zdobyciu morskiego doświadczenia i niezbędnej praktyki, absolwenci kierunku nawigacja mogą także być zatrudnieni w lądowych służbach eksploatacyjnych, technicznych, administracji morskiej, instytucjach klasyfikacyjnych i służbie SAR. Postępująca automatyzacja jednostek pływających nie wyeliminuje z rynku pracy nawigatorów, na barkach których zawsze pozostanie odpowiedzialność za bezpieczną eksploatację (nawigację, załadunek i wyładunek).


Wydział: Wydział Nawigacyjny
Forma studiów: Stacjonarne / Niestacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia (magisterskie)
Języki wykładowe: Polski

Specjalność

 • Transport Morski

Program studiów

Trzy-semestralne studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku nawigacja lub kierunków pokrewnych transport, geodezja i kartografia po weryfikacji podstawowej wiedzy nawigacyjnej.

Treści programowe stanowią rozszerzenie zakresu wiedzy przekazanej studentom na studiach inżynierskich kierunku nawigacja. Przedstawiony program nauczania obejmuje ogółem 24 przedmioty z 940 godzinami zajęć, a w tym:

 • przedmioty podstawowe - 250
 • przedmioty kierunkowe - 600
 • przedmioty obieralne - 90

Zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów.

Nie podlegają zaliczeniu wykłady z przedmiotów, dla których w danym semestrze przewidziany jest egzamin. Zaliczeń dokonuje prowadzący zajęcia, na podstawie ocen prac kontrolnych, sprawdzianów bieżących, testów, sprawozdań, projektów, prac przejściowych. sSudent ma obowiązek przygotowania i obrony pracy magisterskiej.

Celem kształcenia na kierunku nawigacja jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z nawigacji i innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Ukończenie studiów zapewnia uzyskanie wiedzy potrzebnej do dalszego rozwoju zawodowego i naukowego. Ma na celu dostarczenie umiejętności niezbędnych do zatrudnienia w sektorze gospodarki morskiej, transportu, budownictwa. Nabyte kwalifikacje i umiejętności pozwalają na: kontynuację drogi naukowej w zakresie nawigacji i technologii nawigacyjnych, wdrożenie w proces naukowy i promowanie umiejętności analitycznego myślenia. Celem kształcenia jest również rozwijanie umiejętności estymacji bezpieczeństwa nawigacji na akwenach wodnych, zasad projektowania elementów infrastruktury nawigacyjnej, wykorzystania i budowy narzędzi symulacyjnych obiektów pływających i systemów nawigacyjnych.

Profil absolwenta

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym: magister inżynier. Jest przygotowany do twórczej pracy w zespołach badawczych i wdrożeniowych w tematyce nawigacyjnej; przedsiębiorstwach projektujących, organizujących, zabezpieczających i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej; wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych; służbach kontroli lub nadzoru ruchu i komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych. Absolwent ma opanowane umiejętności współpracy z ludźmi i kierowania zespołami oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Prognozy dla kierunku

Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego, kierunku nawigacja stopnia drugiego, opuszczają uczelnię z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami zgodnymi ze standardami międzynarodowymi (odpowiednik studiów „Nautical Operations” w Norwegii i krajach Unii Europejskiej). Mogą oni podejmować pracę zawodową na światowym rynku pracy przedsiębiorstw gospodarki morskiej od służb i floty handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, poprzez flotę pasażerską, przemysłową i usługową. Otwierają się też przed nimi perspektywy pracy dydaktycznej oraz naukowo-badawczej w polskich i zagranicznych uczelniach i ośrodkach morskich.


przejdź do spisu treści

Oceanotechnika


Wydział: Wydział Nawigacyjny
Limity przyjęć: 48
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia (inżynierskie)
Języki wykładowe: Polski

Specjalność

 • Projektowanie i budowa okrętów
 • Projektowanie i budowa jachtów

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunek.

Wybór specjalności dokonywany będzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan określa i podaje do wiadomości studentów, które z oferowanych specjalności będą uruchomione w danym roku akademickim.

Program studiów

Program studiów został opracowany tak, aby zapewnić studentom poznanie szerokich podstaw wiedzy z projektowania i budowy różnych obiektów pływających (statki transportowe, jednostki offshore, jachty, małe okręty wojenne, pływające drony i aparaty podwodne). Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji jakie uzyskuje student podczas studiów pozwalają na osiągnięcie dużej elastyczności w czasie planowania swojej kariery zawodowej.

Program studiów został przygotowany przez 5 profesorów oraz doktorów habilitowanych o łącznie 150 letnim oświadczeniu i dorobku naukowym w zakresie teorii okrętu i projektowania jednostek pływających (w tym zakresie jest to prawdopodobnie najlepsza kadra w Polsce). Wszystkie osoby prowadzące zajęcia mają minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na takich samych lub pokrewnych przedmiotach a także doświadczenie praktyczne – przemysłowe. Około 10% zajęć prowadzonych będzie przez osoby na co dzień pracujące w firmach prywatnych w obszarze związanym z projektowaniem i budową statków.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w Szczecinie w pomieszczeniach Uczelni. W trakcie zajęć wykorzystywane będą m.in. laboratoria komputerowe, laboratoria projektowe oraz symulatory okrętowe, wyposażone w najnowocześniejsze i powszechnie stosowane oprogramowanie komputerowe. Do zajęć wykorzystywane będzie także oprogramowanie, z którym absolwent może się spotkać w przyszłym miejscu pracy w Polsce jak i na świecie. Niektóre zajęcia będą odbywały się w laboratoriach fizycznych, w których studenci poznają technologię budowy małych jednostek pływających np. jachtów wykonanych z laminatów poliestrowo – szklanych.

Oprócz programu studiów w laboratoriach fizycznych, studenci będą mogli rozwijać własne zainteresowania w zakresie projektowania i budowy różnych jednostek pływających. Będą mogli w ramach studenckich kół naukowych brać udział w studenckich zawodach lub regatach np. rowerów wodnych WATERBIKE, prototypowych łodzi z napędem elektrycznym i ogniwami fotowoltaicznymi, dronów pływających i pojazdów podwodnych, itp.

Profil absolwenta

Najważniejsze cechy absolwentów i absolwentek kierunku oceanotechnika:

 • Posiadanie wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych, jachtów żaglowych i motorowych.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, organizacji produkcji i marketingu związanego z ww. jednostkami.
 • Znajomość najnowszych systemów komputerowych do projektowania, konstruowania i zarządzania produkcją w przemyśle okrętowym.
 • Posługiwanie się językiem obcym z uwzględnieniem języka specjalistycznego i problematyki oceanotechnicznej.

Absolwenci i absolwentki studiów na kierunku oceanotechnika mogą znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, biurach projektowo-konstrukcyjnych i placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską, w przedsiębiorstwach górnictwa morskiego.

Prognozy dla kierunku

Na potrzebę kształcenia na kierunku oceanotechnika wskazuje szereg dokumentów o charakterze strategicznym, dlatego absolwenci będą poszukiwanymi pracownikami w najbliższych kilkunastu latach. Poniżej wskazano trzy najważniejsze tego rodzaju dokumenty:

 • Od stycznia 2017 r. obowiązuje w Polsce ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Jednym z zadań wynikających pośrednio z tej ustawy jest odbudowa szkolnictwa kształcącego kadry dla przemysłu okrętowego.
 • W lutym 2017 roku została przyjęta przez Polski Rząd „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” wskazująca na potrzebę odbudowy przemysłu stoczniowego. Jednym z programów flagowych tej strategii jest Program Batory, który ma służyć odbudowie i umocnieniu przemysłu stoczniowego m.in. przez projektowanie i budowę innowacyjnych jednostek pływających i konstrukcji morskich, w tym jednostek typu offshore.
 • Kierunek oceanotechnika jest zgodny z jedną z regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego tj. działalnością morską w tym techniką morską ujętą w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020”.

Studia na kierunku Oceanotechnika są dofinansowane z funduszy unijnych. Efektem tego dofinansowania są:

 • Bezpłatne studia dla wszystkich osób, w tym osób spoza Unii Europejskiej rozpoczynających studia na kierunku oceanotechnika jesienią 2018 r. Osoby te nie muszą ponosić opłat za studia w całym okresie 3,5 lat studiów, o ile zaliczą każdy semestr nauki. Liczba bezpłatnych miejsc jest jednak ograniczona.
 • Dostęp do najnowocześniejszego oprogramowania i sprzętu komputerowego zakupywanego z funduszy unijnych, w tym do nowoczesnego laboratorium projektowania statków i jachtów.
 • Dostęp do płatnych staży dla najlepszych 30% studentów na kierunku oceanotechnika.
 • Dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Studenci i studentki kierunku oceanotechnika, bez względu na narodowość, mogą również korzystać ze wsparcia oferowanego w ramach programu ERASMUS+. Oznacza to, że również osoby spoza Unii Europejskiej mogą wyjechać np. na dwumiesięczną praktykę do zagranicznej firmy.


przejdź do spisu treści

Transport


Wydział: Wydział Nawigacyjny
Limity przyjęć: 20
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia (inżynierskie)
Języki wykładowe: Polski

Specjalność

 • Technologie i Systemy Nawigacyjne
 • Inżynieria Bezpieczeństwa Transportu Morskiego
 • Technologie Systemów Bezzałogowych

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunek.

Wybór specjalności dokonywany będzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan określa i podaje do wiadomości studentów, które z oferowanych specjalności będą uruchomione w danym roku akademickim.

Program studiów

Celem 7 semestralnych studiów inżynierskich jest wyszkolenie grupy wysoko kwalifikowanych specjalistów dla instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem, eksploatacją i organizacją transportu, znających funkcjonowanie nowoczesnych systemów transportowych, nawigacyjnych oraz bezzałogowych, potrafiących je projektować, eksploatować oraz naprawiać. Plan studiów obejmuje 7 semestrów zajęć dydaktycznych, w tym 4 tygodnie praktyki.

Egzaminowi bądź zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Studenci mają obowiązek przygotowania sprawozdania z programowej praktyki, pracy dyplomowej inżynierskiej i zdania egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.

Absolwenci są przygotowani do: rozwiązywania praktycznych i teoretycznych problemów w zakresie organizacji/planowania/projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania/nadzorowania/zarządzania procesami transportowymi, pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu i firmach projektowo-doradczych, w szczególności z sektora transportu wodnego.

Kierunek transport charakteryzuje się systemowym podejściem stosowanym do projektowania, modernizacji i eksploatacji systemów transportowych, w szczególności transportu wodnego oraz zarządzania w tych systemach. Podstawą kształcenia jest nauka o systemach transportowych integrująca technologię przewozów po drogach wodnych, systemy nawigacyjne, infrastrukturę i bezpieczeństwo transportu oraz zarządzanie i sterowanie transportem. W porównaniu z kierunkiem transport realizowanym na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu cechuje go specjalizacja w zakresie technologii i systemów nawigacyjnych, bezpieczeństwa transportu wodnego (morskiego i śródlądowego), bezzałogowych jednostek transportowych.

Profil absolwenta

Studenci specjalności Technologie i Systemy Nawigacyjne uzyskują dużą wiedzę techniczną i znajomość nowoczesnych technologii. Absolwenci posiadają doskonałą znajomość systemów komputerowych, praktycznie umożliwiającą zarządzanie statkowymi sieciami informatycznymi, bazami danych oraz samodzielne projektowanie i pracę w zespole programistycznym. Posiadają dużą wiedzę w zakresie elektroniki i automatyki pozwalającą na dokonywanie samodzielnych napraw i montażu sprzętu na statku. Dobrze znają problemy współczesnej transmisji danych w systemach nawigacyjnych. Absolwenci potrafią diagnozować i naprawiać nowoczesne systemy nawigacyjne oraz mostka zintegrowanego. Potrafią projektować systemy nawigacyjne i wspomagania nawigacji, znają ich funkcjonowanie oraz protokoły transmisji i wymiany danych.

Miejsca pracy absolwentów specjalności to przedsiębiorstwa zajmujące się wdrażaniem, diagnostyką, projektowaniem, eksploatacją i organizacją systemów nawigacyjnych oraz transportowych przede wszystkim morskich, ale także lądowych.

Studenci specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa Transportu Morskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: funkcjonowania transportu morskiego ze szczególnym naciskiem na zapewnienie mu bezpieczeństwa. Posiadają umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie organizowania systemów transportowych w aspekcie ich bezpieczeństwa. Umieją nadzorować, kontrolować i zarządzać bezpieczeństwem i ryzykiem w morskich systemach transportowych. Posiadają dobrą znajomość systemów jakości i zarządzania jakością w transporcie i umiejętność przygotowywania audytów oraz prowadzenia przedsiębiorstw transportowych pracujących pod kontrolą systemów jakości. Posiadają znajomość norm prawnych polskich i unijnych dotyczących problematyki bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Znają podstawy budowy nowoczesnych, zrównoważonych i przyjaznych środków i infrastruktury transportu. Potrafią określać oddziaływanie środków i infrastruktury transportu na środowisko naturalne i środowisko pracy. Posiadają odpowiednie przygotowanie do stosowania nowoczesnych metod eksperymentalnych i obliczeniowych w zakresie bezpieczeństwa technicznego oraz ekologii w transporcie. Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności wykonywania badań stanu technicznego środków transportu oraz infrastruktury wg wymaganych standardów. Potrafią aktywnie oceniać wszelkie zagrożenia systemów transportowych i projektować ich zabezpieczenia oraz ich systemy nadzoru i monitoringu.

Miejsca pracy absolwentów specjalności to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, eksploatacją i organizacją transportu, jednostki administracji państwowej i samorządowej w zakresie planowania i nadzoru technicznego nad systemami transportowymi, jednostki badawcze, techniczne i normatywne w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa i tworzenia przepisów.

Studenci specjalności Technologie Systemów Bezzałogowych uzyskują dużą wiedzę techniczną i znajomość nowoczesnych technologii. Absolwenci posiadają doskonałą znajomość systemów komputerowych, praktycznie umożliwiającą zarządzanie nowoczesnymi systemami bezzałogowymi eksploatowanymi w różnych środowiskach, bazami danych oraz samodzielne projektowanie i pracę w zespole programistycznym. Posiadają dużą wiedzę w zakresie elektroniki i automatyki pozwalającą na dokonywanie samodzielnej diagnostyki, napraw i montażu sprzętu. Dobrze znają problemy współczesnej transmisji danych wykorzystywanych w systemach bezzałogowych. Absolwenci potrafią projektować systemy wspomagania nawigacji, znają ich funkcjonowanie oraz protokoły transmisji i wymiany danych.

Miejsca pracy absolwentów specjalności to przedsiębiorstwa zajmujące się wdrażaniem, diagnostyką, projektowaniem, eksploatacją i organizacją systemów transportowych, a w szczególności bezzałogowych jednostek latających, nawodnych i lądowych.

Prognozy dla kierunku

Miejsca pracy absolwentów to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, eksploatacją i organizacją transportu (szczególnie wodnego - morskiego i śródlądowego), w tym firmy logistyczne i spedycyjne, przedsiębiorstwa i instytucje prowadzące działalność w zakresie projektowania/wdrażania/eksploatacji/diagnostyki informatycznych systemów nawigacyjnych i transportowych, jednostki administracji państwowej i samorządowej w zakresie planowania i nadzoru technicznego nad systemami transportowymi, jednostki badawcze, techniczne i normatywne w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa i tworzenia przepisów.

Dodatkowo absolwenci TiSN mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się wdrażaniem, diagnostyką, naprawą, projektowaniem, eksploatacją i organizacją systemów nawigacyjnych oraz transportowych przede wszystkim morskich, ale także lądowych.


przejdź do spisu treści

Żegluga śródlądowa


Wydział: Wydział Nawigacyjny
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia (inżynierskie)
Języki wykładowe: Polski

Opis studiów

Akademia Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce od roku akademickiego 2019/2020 będzie prowadzić studia na kierunku żegluga śródlądowa. Jego absolwenci po odbyciu wymaganej praktyki i spełnieniu odpowiednich warunków otrzymają certyfikaty uprawniające do zajmowania stanowisk oficerskich na statkach śródlądowych w żegludze międzynarodowej. W toku studiów uzyskają wiedzę zawodową i umiejętności z zakresu:

 • Informacji technicznych dotyczących statków, ich wyposażenia i obsługi;
 • Stateczności i załadunek statków;
 • Manewrowania jednostką śródlądową, szczególnie na akwenach ograniczonych, podejściach do portów i śluz;
 • Komunikacji i łączności w systemie międzynarodowym;
 • Nowoczesnych systemów nawigacji elektronicznej oraz map elektronicznych – w szczególności Inland ECDIS;
 • Oznakowania nawigacyjnego;
 • Systemów zarządzania i monitorowania ruchu VTMS i RIS;
 • Budowli hydrotechnicznych;
 • Transportu LNG;
 • Cyfrowych bazy nawigacyjnych oraz wykorzystania baz hydrometeorologicznych i meteorologicznych do planowania bezpiecznej nawigacji;
 • Zagadnień logistyki i łańcucha transportowego w żegludze śródlądowej.

Kształcenie odbywać się będzie na poziomie operacyjnym, zgodnie z międzynarodową konwencją STCW.


przejdź do spisu treści

Geoinformatyka


Wydział: Wydział Nawigacyjny
Limity przyjęć: 32
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia (magisterskie)
Języki wykładowe: Polski

Program studiów

Celem 3 semestralnych studiów magisterskich jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z zakresu zarówno geodezji i kartografii, jak i informatyki oraz innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Program studiów obejmuje 3 semestry zajęć dydaktycznych. Moduł przedmiotów obieralnych zawiera 9 przedmiotów z czego obieranych jest 4. Egzaminowi bądź zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Student przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Ukończenie studiów według zatwierdzonego programu zapewnia uzyskanie wiedzy potrzebnej do podjęcia pracy na rynku pracy oraz dalszego rozwoju naukowego. Ma na celu dostarczenie umiejętności niezbędnych do zatrudnienia w sektorze informatyki i geodezji oraz systemów informacji przestrzennej. Rozwijanie umiejętności i kompetencji, wiedzy i umiejętności, pozwalają osiągnąć nadrzędne cele programu, jakimi są: wskazanie drogi naukowej z wykorzystaniem narzędzi geoinformatyki, wdrożenie w proces naukowy i promowanie umiejętności analitycznego myślenia. Celem kształcenia jest również rozwijanie umiejętności zarządzania informacją przestrzenną oraz programowania i projektowania elementów infrastruktury informacji przestrzennej.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku geoinformatyka stopnia drugiego posiada wymaganą, poszerzoną wiedzę z zakresu: nauk podstawowych, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz umiejętności specjalistyczne z obszaru geoinformatyki, geodezji i kartografii oraz informatyki. W szczególności absolwent posiada poszerzoną wiedzę do wykonywania prac z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie w środowisku informatycznym. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu geodezji i pozycjonowania, programowania, tworzenia modeli i wizualizacji 3D, wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych w środowisku systemów informacji przestrzennej, a także z zakresu aplikacji mobilnych i internetowych, skaningu laserowego oraz nowoczesnych technologii teledetekcyjnych. Dodatkowo studenci kierunku geoinformatyka mają możliwość zdobycia poszerzonej wiedzy na temat sztucznej inteligencji, kartografii multimedialnej, geoinformatycznych rozwiązań sieciowych, fuzji geodanych oraz systemów modelowania informacji o budynkach (w tym modelowania 3D/CAD).

Absolwenci kierunku geoinformatyka znajdą zatrudnienie w branży geodezyjnej, w szczególności w firmach wdrażających nowoczesne technologie pomiarowe. Zatrudnienie w firmach informatycznych znajdą absolwenci specjalizujący się w wykorzystaniu narzędzi programistycznych do geolokalizacji i tworzenia analiz przestrzennych. Absolwenci będą również przygotowani do założenia własnej firmy i rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych i pomiarowych. Absolwent jest przygotowany do korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwenci mogą także kontynuować swój rozwój naukowy na studiach III st., uczelniach i ośrodkach badawczo-rozwojowych w Polsce i za granicą.

Prognozy dla kierunku

W ostatnich kilkunastu latach rozwój technologii informatycznych w geodezji i kartografii stworzył potrzebę kształcenia specjalistów z zakresu geoinformatyki i zapewnił miejsca pracy dla naszych absolwentów. Ta tendencja jeszcze wzrasta w wyniku konieczności tworzenia i obsługi bardzo dużych zbiorów danych geoprzestrzennych. Prognozy zatrudnienia po kierunku są bardzo pozytywne.


 

przejdź do spisu treści

Mechanika i budowa maszyn


Wydział: Wydział Mechaniczny
Forma studiów: Stacjonarne / Niestacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia (inżynierskie) i Drugiego stopnia (magisterskie)
Języki wykładowe: Polski, Angielski

Specjalność

Obierana na 2 semestrze, obowiązuje od 3 semestru

Program studiów

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
studia 4-letnie (8 semestrów), specjalności:

 • eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)

Kierunki dyplomowania:

 • układy napędowe z silnikami tłokowymi
 • napędy turbinowe
 • eksploatacja zbiornikowców
 • eksploatacja chemikaliowców
 • eksploatacja chłodnicowców
 • eksploatacja gazowców
 • komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową
 • elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania
 • diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)
 • eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych (ESOiJM)
 • eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych (EOUNiE)
 • technika chłodnicza i klimatyzacyjna (TCHi K)
 • technologia i technika recyklingu (TiTR)

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

 • diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)
 • diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych (DiRSW)

Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pracować jako oficer mechanik na statkach lub być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie. Może pracować w służbach nadzoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych i służbach dozoru technicznego zakładów przemysłowych, w serwisach technicznych firm przemysłu maszynowego, w administracji morskiej, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z przemysłem okrętowym i maszynowym, w firmach konsultacyjnych i doradztwa przemysłu maszynowego.

Absolwent specjalności diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pracować na statkach lub być zatrudniony w charakterze rzeczoznawcy i inspektora towarzystwa klasyfikacyjnego, jako specjalista w stoczniach i zakładach remontowych zarówno przemysłu okrętowego, jak i w energetyce przemysłowej, w przedsiębiorstwach magazynowania, przeładunku, transportu i przesyłu nośników energii, np. w terminalach LNG oraz w zakładach związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, na przykład w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach czynników technologicznych.

Absolwent specjalności diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych posiada umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Może być zatrudniony w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji siłowni wiatrowych morskich i lądowych, w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, w elektrowniach i elektrociepłowniach, w firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne. 

Absolwent specjalności eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może być zatrudniony jako oficer mechanik na statku, w służbach dozoru technicznego armatorów, towarzystw klasyfikacyjnych i przedsiębiorstw przemysłu energetycznego.

Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych po uzyskaniu dyplomu jest przygotowany do nadzorowania i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz bezpiecznej pracy na statkach lub jachtach motorowych w charakterze oficera mechanika. Może być zatrudniony w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w służbach nadzoru technicznego, administracji morskiej, w firmach serwisowych, projektowych i technologicznych, związanych z budową, wyposażeniem i eksploatacją statków i jachtów oraz w zakładach przemysłu maszynowego.

Absolwent specjalności technika chłodnicza i klimatyzacyjna będzie dysponował wiedzą w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji, kogeneracji, nowoczesnych technik pomiarowych i systemów automatyki pomiarowej, wymiany ciepła, ochrony środowiska, transportu morskiego gazów skroplonych, budowy i eksploatacji instalacji niskotemperaturowych, procesów technologicznych w instalacjach gazów skroplonych. Absolwent będzie przygotowany do działalności w sferze: projektowania, zastosowania i eksploatacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych systemów technicznych oraz obsługi technologicznej.

Absolwent specjalności technologia i technika recyklingu będzie posiadał wiedzę dotyczącą technicznych aspektów procesów związanych z recyklingiem urządzeń technicznych wycofywanych z eksploatacji, konstrukcji budowlanych, energetycznych, przemysłowych instalacji  chemicznych  i petrochemicznych  itp. Przygotowany  jest  do  pracy w  specjalistycznych  przedsiębiorstwach  recyklingowych  oraz  posiada  niezbędne  umiejętności  w zakresie  organizacji  i nadzoru  procesów  recyklingu:  przetwarzania,  utylizacji,  odzysku,  regeneracji.


przejdź do spisu treści

Mechatronika


Wydział: Wydział Mechaniczny
Forma studiów: Stacjonarne / Niestacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia (inżynierskie), Drugiego stopnia (magisterskie)
Języki wykładowe: Polski

 

Składanie dokumentów: od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.
Badania lekarskie: od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 12.07.2019 r.


przejdź do spisu treści

Logistyka


Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Limity przyjęć: 175
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia (inżynierskie)
Języki wykładowe: Polski

Specjalności

 • Logistyka Przedsiębiorstw (LP)
 • Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym (LiZwEST)
 • Logistyka Turystyki Wodnej (LTW)
 • Logistyka Metropolitalna (LM)

Opis studiów

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów kierunku logistyka do rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym projektowania systemów i procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Ścieżka kariery


przejdź do spisu treści

Transport


Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Limity przyjęć: 57
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia (inżynierskie)
Języki wykładowe: Polski

Specjalności

 • Eksploatacja Portów i Floty Morskiej (EPiFM)
 • Żegluga Śródlądowa (ŻŚ)
 • Logistyka Transportu Zintegrowanego (LTZ)
 • Eksploatacja Terminali Kontenerowych (ETK)

Opis studiów

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów kierunku transport do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu i firmach projektowo-doradczych, w szczególności związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską.


przejdź do spisu treści

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Limity przyjęć: 23
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia (inżynierskie)
Języki wykładowe: Polski

Specjalności

 • Zarządzanie Jakością Produkcji i Usług (ZJPiU)
 • Zarządzanie Innowacjami w Produkcji i Usługach (ZIwPiU)
 • Zarządzanie Przemysłowymi Systemami Energetycznymi (ZPSE)

Opis studiów

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji do rozwiązywania problemów w zakresie inżynierii produkcji, w tym projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach i koordynowania zespołów pracowniczych oraz udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych.


przejdź do spisu treści

Uczelnia z przyszłością


Kształcimy poszukiwanych specjalistów 

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy - dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Flota światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy specjalistów: kapitanów, oficerów pokładowych i oficerów mechaników okrętowych. Jest to szansa dla Ciebie na szybki awans zawodowy i osiąganie wysokich zarobków w młodym wieku.

Kariera i zarobki

Absolwenci mają jasno określoną i pewną drogę awansu zawodowego. Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro miesięcznie. 

Już po sześciu latach, w wieku niespełna 30 lat można zdobyć dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i wynagrodzenie około 5000 euro! 

Wydział Nawigacyjny     Wydział Mechaniczny

Osoby, które chcą pracować na lądzie, znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i maszynowego, jako wysoko cenieni specjaliści dozoru technicznego oraz diagnostyki i remontów maszyn, w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach i portach, biurach projektowych i służbach dozoru technicznego.

Wysoki poziom kształcenia

Program kształcenia dostosowany jest do współczesnych warunków eksploatacji floty. 

Umożliwia to nowoczesna baza dydaktyczna, włącznie ze świetnie wyposażonym statkiem szkolno-badawczym Nawigator XXI, laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, symulatorami, silnikami, kokpitami sterowniczymi, elektronicznymi mapami oraz nowoczesnymi pracowniami komputerowymi. 

To łatwiejsze niż myślisz

Nabór na uczelnię odbywa się według bardzo prostych zasad. Wystarczy zdać egzamin maturalny i złożyć odpowiednie dokumenty. Dla tych, którzy nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów Akademia Morska w Szczecinie organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

Oferta kierunków


Wydział Nawigacyjny
ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
+48 91 48-09-354
+48 91 48-09-510
dn@am.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Navigation (in English)
 • Nawigacja
 • Oceanotechnika
 • Transport
 • Żegluga śródlądowa

Niestacjonarne

 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Nawigacja

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

 • Geoinformatyka
 • Navigation (in English)
 • Nawigacja

Niestacjonarne

 • Geoinformatyka
 • Navigation (in English)
 • Nawigacja

studia III stopnia (dr)

Stacjonarne

 • Geodezja i kartografia
 • Transport
Wydział Mechaniczny 
ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
tel. 91 48 09 512,
91 48 09 513 
dn@am.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

 • Mechanika i budowa maszyn /Polski, Angielski
 • Mechatronika

Niestacjonarne

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

 • Mechanika i budowa maszyn /Polski, Angielski

Niestacjonarne

 • Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
ul. Henryka Pobożnego 11 
70-500 Szczecin 
tel. 91 448 04 35,
91 48 09 630,
91 48 09 636 
dn@am.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

 • Logistyka
 • Transport
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Niestacjonarne

 • Logistyka
 • Transport
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

 • Transport
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Niestacjonarne

 • Transport
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kliknij aby pobrać :


Oferta kierunków


Wydział Nawigacyjny
ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
+48 91 48-09-354
+48 91 48-09-510
dn@am.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

Niestacjonarne


Wydział Mechaniczny 
ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
tel. 91 48 09 512, 
91 48 09 513 
dn@am.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

Niestacjonarne
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
ul. Henryka Pobożnego 11 
70-500 Szczecin 
tel. 91 448 04 35, 
91 48 09 630, 
91 48 09 636 
dn@am.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia I stopnia (lic.)

Stacjonarne

Niestacjonarne

studia II stopnia (mgr)

Stacjonarne

Niestacjonarne

 


Wydział Informatyki i Telekomunikacji
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. 91 48 09 893 
91 48 09 894 
di@am.szczecin.pl


studia I stopnia (inż.)

Stacjonarne

Niestacjonarne


Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. 91 48 09 842
91 48 09 955
de@am.szczecin.pl


Stacjonarne

NiestacjonarneKierunki wykładane na uczelni:

geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
geoinformatyka II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
nawigacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
oceanotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
żegluga śródlądowa Inżynier Stacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

analizy statystyczne i eksploracja danych
budowa i eksploatacja maszyn
geodezja i kartografia
geoinformatyka
inspekcje morskie FSC, PSC
pilotaż morski
programowanie aplikacji internetowych
programowanie komputerów
radiokomunikacja
technologie informacyjne na morzu
transport
transport LNG i eksploatacja terminali
zarządzanie i auditing w ochronie środowiska

Główny adres uczelni


Wydziały

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Dziekanat studiów stacjonarnych
pokój 130 czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 09:00 - 13:00
środa - nieczynne

Dziekanat studiów niestacjonarnych
pokój 127 czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 09:00 - 13:00
środa - nieczynne

e-mail: dnz@am.szczecin.pl
tel. 91 48-09-510, 354 (studia stacjonarne)
tel. 91 48-09-578, 358 (studia niestacjonarne)
tel. 91 48-09-515 (kierownik Dziekanatu)
tel. 91 48-09-355 (sekretariat)

Dziekanat Wydziału Mechanicznego
ul. Willowa 2, pok. 103
czynny:
poniedziałek - 11:00 - 17:00
wtorek - 09:00 - 13:00
środa - nieczynny
czwartek - 11:00 - 15:00
piątek - 09:00 - 13:00

tel. 91 48-09-512
fax. 91 48-09-380
e-mail: dm@am.szczecin.pl
tel. 91 48-09-513 (studia stacjonarne)
tel. 91 48-09-594 (sprawy finansowe)
tel. 91 48-09-380 (studia niestacjonarne)

Dziekanat Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
ul. H. Pobożnego 11
studia stacjonarne - pok. 17
poniedziałek - w godz. od 12:00 do 15:00
wtorek - w godz. od 9:00 do 12:00
środa - nieczynne
czwartek, piątek - w godz. od 9:00 do 12:00
studia niestacjonarne – pok. 16
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa - w godz. od 08:00 do 12:00
czwartek i piątek - w godz. od 10:00 do 14:00

e-mail: dtd@am.szczecin.pl(studia stacjonarne)
e-mail: dtz@am.szczecin.pl( studia niestacjonarne)
tel. 91 48-09-663, 631, 686 (studia stacjonarne)
tel. 91 48-09-630 (studia niestacjonarne)
tel. 91 48-09-632, 730 (kierownik Dziekanatu, biuro Dziekana)

Dziekanat Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
e-mail: de@am.szczecin.pl
Kierownik Dziekanatu
e-mail: e.kostecka@am.szczecin.pl
tel. (91) 48 09 955

Samodzielny Referent
e-mail: k.kaczmarczyk@am.szczecin.pl
tel. (91) 48 09 842

Dziekanat czynny jest dla studentów:
Poniedziałek: 9.00-12.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa: NIECZYNNY

Czwartek: 11.00-15.00
Piątek: 9:00 - 13.00

Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
ul. Wały Chrobrego 1-2, pok. 174
czynny:
poniedziałek: 8:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 12:00
środa: nieczynny
czwartek: 8:00 – 15:00
piątek: 8:00 – 12:00
tel. 91 48 09 893 (studia stacjonarne i niestacjonarne)
tel. 91 48 09 894 (kierownik dziekanatu) 
e-mail: informatyka@am.szczecin.pl


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Żegluga śródlądowa

Akademia Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce od roku akademickiego 2019/2020 będzie prowadzić studia na kierunku żegluga śródlądowa

czytaj dalej

Geoinformatyka

Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie zaprasza na studia II stopnia -magisterskie. Nabór trwa do 1 marca 2019

czytaj dalej

Oceanotechnika

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, biurach projektowo-konstrukcyjnych i placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską, w przedsiębiorstwach górnictwa morskiego.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Politechnika Morska REKRUTACJA 2023

Na studiach inżynierskich i licencjackich przygotowaliśmy 15 kierunków - wśród nich studia po angielsku, studia dla przyszłych marynarzy, a także inżynierów, konstruktorów, jeden kierunek licencjacki.

czytaj dalej

Nawigacja ze specjalnością ratownictwo – profesja z przygodą w tle

Studiowanie nawigacji nie musi automatycznie oznaczać pracy na mostku kapitańskim. Gdzie i co studiować, aby nie wiało nudą, jaka uczelnia zapewni atrakcyjne programy studiów? Odpowiedź znajduje się na Wałach Chrobrego w Szczecinie.

czytaj dalej

Po maturze - czas na relaks !

6 maja od godz. 12:00 - Akademia Morska w Szczecinie zaprasza maturzystów na kawę

czytaj dalej

Zapraszamy na spacer NIEwirtualny!!!

Czekaliśmy na to kilka miesięcy - zapraszamy Was na spacer #niewirtualny po Akademii Morskiej w Szczecinie.

czytaj dalej

Powtórz z nami materiał - zdaj maturę! Bezpłatny kurs z matematyki.

Trwają zapisy na bezpłatne korepetycje z matematyki - Pitagoras 2021 - które odbędą się w marcu i kwietniu .

czytaj dalej

Nabór uzupełniający w Akademii Morskiej w Szczecinie

Jak co roku – ogłaszamy nabór uzupełniający na kierunki w AMS. Tym razem zapraszamy chętnych na wszystkie nasze kierunki, z zastrzeżeniem, że ilość miejsc jest ograniczona.

czytaj dalej

MATURZYŚCI - decydujące starcie!

Wyniki matur już ogłoszone, gratulujemy wszystkim, którzy mogą już wybierać wymarzone studia. Wiemy jednak, że jak co roku, niektórym maturzystom nie powiodło się w pierwszym terminie.

czytaj dalej

#AkademiaEko - KONKURS

UWAGA – OGŁASZAMY KONKURS! Lato w pełni, ale pomyśleliśmy, że to dobry czas, żeby czegoś się od Was nauczyć. Pokażcie nam, jak dbać o środowisko? W jaki sposób na co dzień – sami, z przyjaciółmi, rodziną – troszczycie się o przyszłość naszej planety? Tak – planety!

czytaj dalej

Akademia Morska w Szczecinie z nagrodą PRIMUS i certyfikatem Uczelnia Liderów

W X jubileuszowym Konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia Liderów

czytaj dalej

Wirtualne Dni Otwarte Akademii Morskiej w Szczecinie 24 i 25 czerwca 2020r

W tym roku nie możemy spotkać się z Wami w murach naszej Uczelni - ale to nie oznacza, że zrezygnowaliśmy z uchylenia drzwi Akademii Morskiej w Szczecinie. Zapraszamy na www, Facebooka oraz YouTube. Spotkajcie się z nami w internecie - 24 i 25 czerwca od godziny 10:30.

czytaj dalej

WEBINARIUM: STATKI AUTONOMICZNE – PRZYSZŁOŚĆ DALEKA CZY BLISKA?

17 czerwca o godzinie 17. Współorganizatorem spotkania online jest Akademia Morska w Szczecinie.

czytaj dalej

KONKURS NAWIGACYJNY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA OCEANÓW

Akademia Morska w Szczecinie ogłasza konkurs nawigacyjny z okazji Światowego Dnia Oceanów, przypadającego na dzień 8 czerwca.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane