Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zostań ekonomistą od ochrony zdrowia

Health Economics and Big Data Analytics – innowacyjne studia magisterskie w Akademii Leona Koźmińskiego

Ekonomika zdrowia i analityka danych, czyli Health Economics and Big Data Analytics (HEBDA) to nowe studia II stopnia na kierunku ekonomia, uruchamiane od najbliższego roku akademickiego w Akademii Leona Koźmińskiego. Są to studia dualne o profilu praktycznym, prowadzone w języku angielskim. Dualność kształcenia polega na tym, że duża część zajęć ma charakter praktyczny i odbywa się bezpośrednio u pracodawców.

Ekonomika zdrowia jest nową, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną nauk ekonomicznych, która ma praktyczne zastosowanie w sektorze ochrony zdrowia. Jej zadaniem jest tworzenie i dostarczanie metod i narzędzi analitycznych do szacowania skuteczności, wydajności i wartości procedur i technologii medycznych, których ostatecznym celem jest optymalna alokacja zasobów opieki zdrowotnej. W nadchodzących latach przewidziane jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

Program studiów został uznany za najlepszy w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i uzyskał dofinansowanie pokrywające ponad 70 % czesnego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki temu studenci zapłacą tylko 2900 zł za semestr nauki. Opłata jest taka sama dla studentów polskich i zagranicznych i obowiązuje przez cały dwuletni cykl kształcenia.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym, a ich absolwenci uzyskają tytuł magistra ekonomii. – Program studiów został przygotowany w porozumieniu z pracodawcami, którzy zadeklarowali chęć udziału w kształceniu dualnym. Stąd nasze głębokie przekonanie, że spełnia on oczekiwania rynku, na którym jest duży popyt na specjalistów od ekonomiki zdrowia, nie tylko w kraju, ale też za granicą – mówi prof. Katarzyna Kolasa, kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną w ALK i opiekunka kierunku.

Liczba miejsc na studiach HEBDA jest ograniczona. Może je podjąć tylko 25 osób z dyplomem licencjata. Warunkiem zakwalifikowania się jest posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i przystąpienie do egzaminu wstępnego on-line w jednym z trzech terminów: 23 maja, 23 lipca i 23 września 2019 r. Osoby z najlepszymi wynikami tego egzaminu zostaną przyjęte na studia.

Kierunek może być prowadzony w Akademii Leona Koźmińskiego także w kolejnych latach, jednak tylko osoby rozpoczynające studia w 2019/2020 r. skorzystają z unijnego dofinansowania.

Więcej informacji: https://www.kozminski.edu.pl/mie_hebda/
 

Powiązane kierunki

Prawo sztucznej inteligencji

innowacyjny kierunek studiów magisterskich w Akademii Leona Koźmińskiego

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane