Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Rok założenia: 2000

przejdź do spisu treści

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II / kiedyś Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej/ została powołana w 2000 r. Obecnie kształci ponad 3000 studentów na 18 kierunkach i 50 specjalnościach BEZPŁATNYCH studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (uzupełniających).

Rok 2013 wprowadził zmiany organizacyjne w Uczelni. Od września funkcjonują dwa wydziały: Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych.

AB w Białej Podlaskiej jest najlepszą uczelnią w kraju w ogólnopolskim rankingu "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw", wśród wszystkich państwowych wyższych szkół zawodowych w 2016, 2017 i 2018 roku.

W ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2017/2018 pojawiły się nowe kierunki: studia licencjackie Dietetyka, studia I stopnia w języku angielskim Turystyka i rekreacja - specjalność turystyka międzynarodowa w języku angielskim oraz Pielęgniarstwo.

Uruchamiając nowe kierunki studiów uczelnia tym samym zmierza ku praktycznemu profilowi kształcenia, by jak najlepiej przygotować absolwentów do rynku pracy.

Campus PSW (szczegóły) w Białej Podlaskiej to również nowoczesny akademik usytuowany około 250 m od głównego budynku PSW. Dysponuje 192 miejscami noclegowymi w pokojach jedno i dwuosobowych o wysokim standardzie wyposażenia. W 2-os. pokojach z łazienkami znajdują się m.in. lodówka, telewizor, telefon, stałe łącze internetowe, a w budynku znajduje się również: pralnia, suszarnia, sala fitness, siłownia, świetlica, sala konferencyjna. Dom Studenta oferuje miejsca dla kadry profesorskiej oraz miejsca dla studentów niepełnosprawnych. Na każdym piętrze znajdują się kuchnie z pełnym wyposażeniem.

AB  w Białej Podlaskiejj to!
 • PRESTŻIOWE NAGRODY W ŚWIECIE NAUKI POTWIERDZAJĄCE WYSOKĄ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA I OSIĄGNIĘCIA UCZELNI
 • STUDIA W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM 
 • BOGATA OFERTA EDUKACYJNA
 • NOWOCZESNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA DOPASOWANE DO ZAPOTRZEBOWANIA RYNKU PRACY
 • DOŚWIADCZONA KADRA
 • NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA
 • ŚWIATOWEJ KLASY SPRZĘT NAUKOWOBADAWCZY

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II  zaprasza na studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie, podyplomowe.


Kierunki Studiów


Studia I stopnia
 • budownictwo
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • rolnictwo
 • bezpieczeństwo narodowe
 • dietetyka
 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • filologia angielska
 • filologia rosyjska 
 • pedagogika
 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne
 • socjologia
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie
Studia jednolite magisterskie
 • fizjoterapia
Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)
 • bezpieczeństwo narodowe
 • ekonomia 
 • filologia angielska 
 • fizjoterapia
 • pielęgniarstwo
 • turystyka i rekreacja
 • zdrowie publiczne


przejdź do spisu treści

Budownictwo


Studia inżynierskie I stopnia na kierunku budownictwo trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Specjalności:

 • budownictwo ogólne 
 • odnawialne źródła energii w budownictwie

Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym. Absolwent studiów na kierunku Budownictwo uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Budownictwo posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i nadzorowania budów oraz organizowania procesu inwestycyjnego, prowadzenia remontów i oceny stanu technicznego budynków. Znają nowoczesne materiały i technologie robót wykończeniowych.

Nasi absolwenci mogą ubiegać się o przyznanie uprawnień budowlanych, po uzyskaniu niezbędnej praktyki zawodowej i zdaniu odpowiednich egzaminów przed okręgową komisją kwalifikacyjną Izby Inżynierów Budownictwa. Program studiów inżynierskich umożliwia ponadto podjęcie uzupełniających studiów magisterskich w uczelniach państwowych.

Absolwenci kierunku Budownictwo przygotowani są do pracy w biurach projektowych, na budowach oraz w urzędach na stanowiskach wymagających kwalifikacji w zakresie budownictwa.

Zajęcia realizowane są ze szczególnym naciskiem położonym na zdobycie praktycznych umiejętności.

Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu kształcenia. Stosownie do przedstawionego programu studenci odbywają praktyki kierunkowe i zawodowe w biurach projektowych i na budowach. Celem praktyk jest wykorzystanie zdobytej wiedzy do konkretnych zadań praktycznych. Praktyki odbywają się po II, IV i VI semestrze studiów. Łącznie każdy student odbywa 6 miesięcy praktyk.

Ponadto oferujemy:

 • certyfikowane bezpłatne szkolenia AutoCAD, Revit, Norma, Robot, MS Project;
 • wycieczki edukacyjne;
 • warsztaty i zajęcia projektowe prowadzone przez praktyków.

przejdź do spisu treści

Informatyka


studia stacjonarne i niestacjonarne, inżynierskie (I stopnia)
Studia na kierunku informatyka trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera informatyki.

Specjalności:

 • technologie mobilne
 • technologie internetowe i grafika komputerowa
 • inżynieria oprogramowania i systemy sieciowe
 • informatyka samochodowa
 • robotics and artificial intelligence
 • sterowanie adaptacyjne

Kierunek ten wyposaża absolwentów w wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień informatyki oraz dodatkowo w wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, kształci również zdolność analitycznego myślenia. 

Rozwój technik informacyjnych i powszechnie postępująca globalizacja są czynnikami, które powodują wzrost zainteresowania i znaczenia studiów o charakterze informatycznym. Rosnące zapotrzebowanie na absolwentów kierunków studiów informatycznych jest uwarunkowane ciągłym unowocześnieniem gałęzi przemysłu, informatyzacją infrastruktury urzędów państwowych czy wykorzystaniem komputerów jako narzędzi pracy w domu.

Absolwent kierunku Informatyka jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem i konserwacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. 

Integralnym elementem programu studiów inżynierskich jest praktyka zawodowa trwająca 4 tygodnie. Studentom umożliwia się także zdobywanie w trakcie studiów kwalifikacji pedagogicznych w zakresie nauczania informatyki, dających dodatkowo uprawnienia do nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych informatyki (technologii informacyjnej) i matematyki.

Oferujemy:

 • Nowoczesne wyposażenie pracowni i laboratoriów;
 • Dostęp do nowych technologii
 • Szeroki wachlarz ciekawych specjalności kształcenia;
 • Microsoft IT Academy - przygotowanie do certyfikatu;
 • Zajęcia prowadzone w formie e-learningowej - ucz się z domu;
 • Specjalne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych;
 • Staże zagraniczne;
 • MSDN - przyjdź, dostaniesz darmowe oprogramowanie Microsoft;
 • wycieczki edukacyjne do firm z branży IT.

Kontynuacja kształcenia

Po analizie programów studiów II stopnia (magisterskich) na renomowanych uczelniach zakres materiału został tak dobrany, aby umożliwić absolwentom kontynuację nauki i zdobycie tytułu magistra m.in. na Politechnice Lubelskiej. 

Oferowane specjalności:

 • TECHNOLOGIE MOBILNE

zgodnie z nazwą do głównych kierunków kształcenia w ramach tej specjalności należą: tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne w systemach Android, Windows, iOS oraz integracja aplikacji mobilnych z systemami informatycznymi;

 • TECHNOLOGIE INTERENTOWE I GRAFIKA KOMPUTEROWA

specjalność skupia się na Internecie, programowaniu WWW, technologiach multimedialnych, grafice komputerowej i obróbce obrazów;

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY SIECIOWE

w ramach tej specjalności, kształcenie dotyczy: programowania mikrokontrolerów, programowania i projektowania w środowiskach graficznych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych;

 • INFORMATYKA SAMOCHODOWA

w dobie powszechnej informatyzacji, samochód staje się komputerem obudowanym częściami mechanicznymi, istnieje zatem zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią zdiagnozować, naprawić i oprogramować skomplikowane systemy teleinformatyczne zintegrowane z nowoczesnymi pojazdami;

 • ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

within this specialty, education is focused on: neural networks and artificial intelligence, robot programming, image processing and object recognition, robotic control systems -programmable microcontrollers;

 • STEROWANIE ADAPTACYJNE 

ideą powstania tej specjalności była zgłaszana potrzeba analizy zachowań systemów komputerowych, samo uczenia się, modelowania i optymalizacji procesów.

Maturzystko, bądź sobą i sięgnij po to, co wydaje się zarezerwowane tylko dla mężczyzn! Naprawdę możesz zdobyć zawód o jakim marzysz, który zapewni Ci ciekawą i dobrze płatną pracę. Tego zawodu nie dotknie kryzys i bezrobocie. W tym zawodzie możesz pracować siedząc w ciepłym pokoju swojego domu. Podejmij studia inżynierskie. W niczym nie ustępujesz mężczyznom. Kobiety mają ogromny potencjał intelektualny, lepiej sprawdzają się w kontaktach z ludźmi, oraz w sytuacjach stresujących. Zasil szeregi silnie zaakcentowanej już obecności polskich kobiet wykonujących zawód informatyka. Dołącz do grupy wysoko wykwalifikowanych, świadomych siebie i swojej wartości kobiet, które pragną się rozwijać i włączyć w nurt budowania społeczeństwa informacyjnego. Gospodarka i przemysł potrzebuje fachowców, dobrych inżynierów - dokładnych, wytrwałych, zdyscyplinowanych i kreatywnych - właśnie Ciebie! Studiujące u nas Panie należą do grupy najlepszych studentów na kierunku Informatyka.

przejdź do spisu treści

Mechanika i budowa maszyn


Studia inżynierskie stacjonarne I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Łączna liczba godzin zajęć wynosi 2.361, w tym 1.935 godziny określone w standardach nauczania. Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym. Absolwent studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Do studiowania upoważnieni są absolwenci szkół średnich i ponadgimnazjalnych legitymujący się świadectwem maturalnym lub dojrzałości. O przyjęciu na studia stacjonarne i niestacjonarne decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ułożonej w oparciu o uzyskaną przez niego liczbę punktów, do wyczerpania limitu miejsc. Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty: język obcy nowożytny i jeden przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik w części pisemnej, które zdawał na egzaminie maturalnym (nowa matura) lub egzaminie dojrzałości (stara matura).

Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn jest wykształcenie i przygotowanie absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego (dużych, średnich i małych), w zakładach usługowych zajmujących się montażem, wytwarzaniem czy eksploatacją maszyn czy innych jednostkach, np. odbioru technicznego, naukowo-badawczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada umiejętności organizowania procesu inwestycyjnego, zarządzania pracą w grupie, prowadzenia remontów i oceny stanu technicznego maszyn. Absolwenci posiadają podstawowe umiejętności projektowania, realizacji, nadzoru technicznego maszyn. Posiadają gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

Absolwent uzyskuje znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, na kierunku Kosmonautyka i Lotnictwo.

Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje

 • budowa, wytwarzanie i eksploatacja maszyn, w tym silników lotniczych
 • praca zespołowa i kierowanie zespołem
 • prowadzenie remontów i oceny stanu technicznego maszyn
 • projektowanie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
 •  

Perspektywa zatrudnienia

 • przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego
 • inne gałęzie produkcji przemysłowej i usług zajmujące się projektowaniem, organizacją i automatyzacją procesów technologicznych oraz zagadnieniami eksploatacji maszyn
 • specjalistyczne jednostki odbioru technicznego produktów i materiałów
 • jednostki akredytacyjne i atestacyjne
 • jednostki zajmujące się problematyką naukowo-badawczą i konsultingową
 • własna firma

Praktyka inżynierska

Program praktyki powinien być związany z tematem pracy inżynierskiej wybranej przez studenta. Miejsce odbywania praktyk: biura projektowe, przedsiębiorstwa wykonawcze. Czas trwania - 4 tyg.

Przedmioty:

Wychowanie fizyczne I i II, Technologia informacyjna I, Przedmiot obieralny H1 (Historia lotnictwa/ Historia techniki / Innowacje techniczne), BHP, Ochrona własności intelektualnej, Język obcy I, II, III i IV, Prawo gospodarcze, Szkolenie biblioteczne, Szkolenie BHP, Grupa treści podstawowych, Matematyka I, II i III, Fizyka, Mechanika ogólna I i II, Wytrzymałość materiałów I i II, Mechanika płynów I i II, Grupa treści kierunkowych, Grafika inżynierska I i II, Inżynieria materiałowa I i II, Podstawy techniki, Podstawy chemii, Inżynieria ekologiczna, Techniki i systemy pomiarowe I, Podstawy elektrotechniki i elektroniki, Podstawy informatyki, Recykling, Techniki wytwarzania I, II i III, Podstawy automatyki I, Podstawy informatyki (języki programowania), Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn, Podstawy maszyn technologicznych I, Technologia maszyn I, Podstawy konstrukcji maszyn I i II, Termodynamika techniczna I i II, Pneumatyka z hydrauliką I, Podstawy eksploatacji maszyn, Diagnostyka maszyn, Przetwórstwo tworzyw polimerowych, Grupa treści specjalistycznych, Podstawy lotnictwa, Przepisy lotnicze, Aerodynamika, Lotnicze zespoły napędowe, Elektronika w sterowaniu zespołów napędowych, Diagnostyka zespołów napędowych, Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, Praca przejściowa (C10), Eksploatacja napędów lotniczych, Organizacja infrastruktury lotniczej, Wyposażenie i osprzęt statków powietrznych, Seminarium dyplomowe (C10), Ilość godzin, Ilość w semestrze, Praktyka inżynierska (4 tyg.),


przejdź do spisu treści

Rolnictwo


 - studia inżynierskie (I stopnia)

Specjalności:

 • behawiorystyka zwierząt NOWOŚĆ!
 • inżynieria produkcji żywności NOWOŚĆ!
 • projektowanie terenów zielonych
 • rolnictwo ekologiczne 
 • fundusze strukturalne i programy operacyjne Unii Europejskiej 

Studia inżynierskie na kierunku rolnictwo trwają 7 semestrów i stanowią autonomiczną formę wyższych studiów zawodowych.

Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera. Od kandydatów zamierzających się ubiegać się o przyjęcie na kierunek rolnictwo oczekuje się dobrego opanowania programu szkoły średniej, z naciskiem na przedmioty przyrodnicze.

Absolwent kierunku rolnictwo jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenie gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do pracy w administracji rolnej (rządowej i samorządowej), w usługach i doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów rolniczych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Organizacja studiów

Studentów obowiązuje grupa przedmiotów podstawowych, do których należą: chemia, statystyka matematyczna, informatyka, botanika rolnicza, biochemia, agrometeorologia, pracownia komputerowa, gleboznawstwo, fizjologia roślin, ekologia i ochrona środowiska, genetyka, mikrobiologia, grafika inżynierska, ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy, ekofilozofia, ekonomia, pedagogika z elementami psychologii, technologia informacyjna. Pozostałe grupy przedmiotów to przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne, które są różnicowane w zależności od wymogów programowych specjalności.

 • Specjalność: BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT - NOWOŚĆ!

Obecnie behawiorystyka zwierząt staje się dyscypliną wiedzy, która wzbudza coraz większe zainteresowanie, jednak ciągle brakuje specjalistów z zakresu tej dziedziny. Coraz większą uwagę przywiązuje się do zachowań zwierząt, poznania ich potrzeb, jak również zapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowania. Proponowana specjalność ma na celu przekazanie studentom niezbędnej wiedzy na temat zachowań i potrzeb zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt użytkowych i gospodarskich. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas kształcenia na specjalności Behawiorystyka zwierząt pozwolą przyszłym hodowcom zwierząt na lepsze zrozumienie relacji zachodzących między człowiekiem i zwierzęciem, poznanie potrzeb behawioralnych zwierząt  oraz zapewnienie lepszych warunków bytowania (dobrostanu zwierząt). Zdobyta wiedza i umiejętności będą użyteczne w wielu zawodach związanych z użytkowaniem zwierząt. Planowane przedmioty specjalnościowe to m.in.: podstawy psychologii zwierząt, mechanizmy zachowania się wybranych grup zwierząt, wybrane zagadnienia zooterapii, relacje człowiek – zwierzę. Proces uczenia się.

 • Specjalność: INŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI - NOWOŚĆ!

Zagadnienia związane z produkcją żywności są stale aktualne i obecne w naszym życiu. Specjalność ta ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy na temat: zasad produkcji żywności z surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zasad jej przechowywania oraz projektowania nowych wyrobów, a także zapoznanie z ekonomiką przedsiębiorstw żywnościowych i podstawami marketingu. Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani w zakładach produkcyjno-przetwórczych, w przemyśle rolno-spożywczym, w firmach zajmujących się jakością żywności i wprowadzaniem  jej na rynek. Przedmioty specjalnościowe to m.in. podstawy żywienia człowieka, projektowanie nowych wyrobów, higiena i toksykologia żywności, analiza sensoryczna i instrumentalna surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

 • Specjalność: PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH

Plan i program studiów gwarantuje przygotowanie specjalistycznej kadry dla utrzymania rewaloryzacji istniejących terenów zieleni oraz budowy i rozwoju nowych. Niektóre przedmioty, ze względu na charakter interdyscyplinarny, będą realizowane z udziałem specjalistów architektury i urbanistyki. Wybrane przedmioty kierunkowe i specjalistyczne to: projektowanie terenów zielonych, drzewa i krzewy ozdobne, kształtowanie i ochrona krajobrazu, rośliny ozdobne, ekonomia ogrodnictwa, urządzanie terenów zieleni. Grupę przedmiotów do wyboru obejmują: nasiennictwo i szkółkarstwo, zbiorowisko trawiaste, ochrona roślin w terenach zieleni, rośliny rabatowe, dekoracje okolicznościowe terenów utwardzonych, projektowanie zieleni.

 • Specjalność: ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Absolwenci tej specjalności wiedzę z zakresu klasycznej produkcji rolniczej poszerzą o zagadnienia związane z: proekologicznymi technologiami produkcji roślinnej i zwierzęcej, biologicznymi metodami ochrony roślin, ekologicznymi aspektami mechanizacji produkcji roślinnej, oceną jakości i certyfikacją produktów ekologicznych, a także architekturą terenów zielonych, ekoenergią oraz gospodarką odpadami i ściekami i ochroną przyrody.

 • Specjalność: FUNDUSZE STRUKTURALNE I PROGRAMY OPERACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ

W ramach specjalności fundusze strukturalne i programy operacyjne Unii Europejskiej oferujemy program nauczania, który pozwoli na zdobycie wyspecjalizowanych narzędzi wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z aplikacją do Funduszy Strukturalnych i Programów Operacyjnych Unii Europejskiej. Dzięki nowoczesnym formom nauczania (prezentacje multimedialne, warsztaty, projekty zespołowe i indywidualne) oraz przedmiotom specjalnościowym (m.in.: programy operacyjne Unii Europejskiej, biznesplan w projektach unijnych, merytoryczne przygotowanie projektów unijnych, warsztaty praktycznego przygotowania projektów unijnych) zostać Specjalistą w dziedzinie pozyskiwania funduszy strukturalnych i aplikowania o środki unijne w ramach orogramów operacyjnych! Studia przygotują Cię do prowadzenia własnej działalności w zakresie pisania projektów i efektywnego ubiegania się o środki europejskie! Natomiast nabyta podczas studiów wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą Ci na podjęcie zatrudnienia w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, związanych z pozyskiwaniem, kontrolą i rozliczaniem środków unijnych.


przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo narodowe


- studia licencjackie (I stopnia)

studia stacjonarne i niestacjonarne , licencjackie (I stopnia)

Specjalności:

 • służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa państwa - NOWOŚĆ!
 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo zdrowotne
 • bezpieczeństwo w środowisku wodnym

Charakterystyka kierunku:

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na prowadzenie od października roku akademickiego 2011/2012 studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Absolwent trzyletnich studiów otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i tytuł zawodowy licencjata. Tytuł ten uzyskuje w zakresie wybranej na kierunku bezpieczeństwo narodowe specjalności: „zarządzanie kryzysowe" oraz „bezpieczeństwo zdrowotne".

Absolwent studiów kierunku bezpieczeństwo narodowe uzyskuje gruntowną wiedzę z zakresu ogólnych zasad bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Zostaje także wyposażony w umiejętności samodzielnej pracy na różnych stanowiskach w administracji publicznej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Szczególnie dotyczy to procedur związanych z procesem decyzyjnym realizowanym przez różne organy kierowania bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.

Stosownie do programu studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe studenci odbywają praktyki zawodowe w podmiotach sfery bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności: komórkach kryzysowych urzędów gminy, powiatu, szkolnictwa, służby zdrowia, instytucjach i organizacjach użyteczności publicznej, z uwzględnieniem Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej oraz Izby Celnej.

Specjalność: służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa państwa

Specjalność jest odpowiedzią na rozwijające się potrzeby organizacji i instytucji mundurowych, których profesjonalizm wymaga od swojej kadry i pracowników cywilnych właściwej wiedzy teoretycznej. Absolwent specjalności będzie przygotowany w sposób profesjonalny do ubiegania się o przyjęcie do służby w strukturach Wojska, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi na merytoryczne podejście do rozmowy kwalifikacyjnej i testów kwalifikacyjnych prowadzonych z kandydatami do przyjęcia w wymienionych formacjach mundurowych. Poza wymienionymi służbami absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach cywilnych prowadzących działalność w zakresie bezpieczeństwa i obronności orazw strukturach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne RP.

Cel kształcenia specjalności

Ukształtowanie sylwetki absolwenta cechującego się profesjonalną wiedzą i umiejętnościami z zakresu funkcjonowania Wojska, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącymi podstawę ubiegania się o pracę na stanowiskach służbowych w wymienionych służbach mundurowych oraz komórkach organizacyjnych administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych oraz prowadzących działalność w obszarze bezpieczeństwa i obronności RP.

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje gruntowną wiedzę z zakresu organizacji, roli, podstaw prawnych i zasad funkcjonowania Wojska, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Państwowej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Zostaje także wyposażony w wiedzę z zakresu zasad prawnych i etycznych cechujących poszczególne służby mundurowe. Zna procedury związane z procesem decyzyjnym realizowanym przez organy kierowania wymienionych służb (formacji) mundurowych. Ponadto, jest przygotowany do analizowania bieżącej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ładu i porządku prawnego państwa, przestępczości powszechnej, gospodarczej i terroryzmu oraz podejmowanych w tych obszarach działań ochronno-prewencyjnych.

W szczególności studiujący zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • teorii i praktyki funkcjonowania wymienionych służb (formacji) mundurowych,
 • analizy i oceny sytuacji w zakresie bezpieczeństwa państwa, w tym szczegółowego rozumienia i monitoringu zagrożeń oraz obiegu informacji w tym zakresie,
 • analizy i oceny podstawowych zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych rzutujących na sposób funkcjonowania wymienionych służb mundurowych w państwie,
 • realizacji zadań przez wymienione służby mundurowe w czasie pokoju, kryzysu (stanach nadzwyczajnych, sytuacjach kryzysowych) i wojny,
 • pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia i obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi organizacjami i instytucjami w państwie.

Przedmioty specjalnościowe

 • Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa państwa.
 • Policja w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Straż Graniczna – organizacja i funkcjonowanie.
 • Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa społecznego.
 • Państwowa Straż Pożarna w zintegrowanym systemie ratowniczym.

Specjalność: zarządzanie kryzysowe 

Specjalność przygotowuje studentów do wykorzystania wiedzy z zakresu działań w sytuacjach nadzwyczajnych. W ramach oferowanych na tej specjalności przedmiotów studenci nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu podstaw ratownictwa oraz procedur niezbędnych do efektywnego prowadzenia działań w sytuacji zagrożeń oraz poznają instytucje zarządzania kryzysowego.

Specjalność: bezpieczeństwo zdrowotne

Specjalność koncentruje się na wielowymiarowym wykorzystywaniu zasobów i systemów informacyjnych w ochronie zdrowia publicznego. Studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania, rejestracji i przetwarzania danych oraz analizy procesów i zjawisk z obszaru bezpieczeństwa zdrowotnego. 

Specjalność: bezpieczeństwo w środowisku wodnym

Specjalność umożliwia studentom szkolenie umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego i nurkowego. Studenci nabywają wiedzę z zakresu podstaw nurkowania swobodnego oraz użytkowania akwenów wodnych i zagrożeń w środowisku wodnym. 

Studiując na kierunku bezpieczeństwo narodowe zdobywasz wiedzę w zakresie

 • teorii i strategii bezpieczeństwa oraz polityki i systemów bezpieczeństwa narodowego,
 • państwa i prawa, współczesnych systemów politycznych oraz w zakresie praw człowieka i obywatela,
 • zarządzania kryzysowego i logistyki w sytuacjach kryzysowych,
 • międzynarodowych stosunków politycznych, wojskowych i gospodarczych,
 • technologii informacyjnej i zastosowania prognozowania w obszarze bezpieczeństwa narodowego,
 • dziedzin, potrzebnych w pracy zawodowej takich jak ochrona własności intelektualnej oraz ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, pozwalających na swobodne poruszanie się w obowiązującym systemie prawnym,
 • dyscyplin pozwalających zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania bezpieczeństwa narodowego w skali krajowej, regionalnej i lokalnej (geografia, historia Polski, ekonomia, administracja, organizacja i zarządzanie) oraz z zakresu komunikacji społecznej umożliwiających poznanie sposobów zachowania się zespołów ludzkich i komunikowania się jednostek, instytucji i podmiotów gospodarczych (socjologia, psychologia, negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi).

Stosownie do przedstawionego programu studenci odbywają praktyki zawodowe w podmiotach sfery bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności w komórkach kryzysowych urzędów gminy, powiatu, szkolnictwa, służby zdrowia, instytucji i organizacji użyteczności publicznej, z uwzględnieniem Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej oraz Izby Celnej.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe:

 • potrafi przeprowadzić analizę i ocenić sytuację bezpieczeństwa narodowego,
 • rozumie zmiany zachodzące w otoczeniu oraz prowadzi monitoring zagrożeń,
 • dokonuje samodzielnej oceny sytuacji zagrożenia, podejmuje działania z obszaru bezpieczeństwa, zapewniające stały poziom informacji, niezbędny do zbierania i opracowywania materiałów potrzebnych do tworzenia szeroko rozumianych strategii bezpieczeństwa,
 • analizuje oraz ocenia podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze,
 • rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk społecznoekonomicznych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w skali narodowej,
 • formułuje i analizuje problemy i zagrożenia, zarówno na poziomie makro, jak i mikroekonomicznym,
 • znajduje materiały źródłowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego, rozumie je, analizuje i interpretuje,
 • gromadzi i przetwarza analizowane dane, redaguje teksty o charakterze naukowym i analitycznym,
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz podejmowania działań w sferze zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa zdrowotnego.

przejdź do spisu treści

Dietetyka


- studia licencjackie (I stopnia), studia stacjonarne 

Specjalności:

 • osobisty trener zdrowia
 • osobisty dietetyk 
 • psychodietetyka 

Informacje ogólne

Kierunek Dietetyka w PSW w Białej Podlaskiej otwiera nowe perspektywy przed młodzieżą, szczególnie makroregionu bialskiego ale również innych terenów Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny, gdzie studia takie nie są prowadzone. Po wielu staraniach środowiska medycznego, dietetyka stała się pełnoprawnym i samodzielnym kierunkiem studiów o profilu ściśle medycznym i taki profil kształcenia proponujemy przyszłym studentom PSW. Nowy trend jest ściśle powiązany ze zdrowiem, co obecnie jest realizowane na wydziałach wyższych uczelni specjalizujących się w tematyce medycznej. Program kształcenia studentów przewiduje zdobycie wiedzy m.in. z zakresu fizjologii człowieka, biochemii medycznej, chemii żywności, interakcji między składnikami żywności oraz procesów związanych z rolą żywności i sposobów odżywiania ze stanem zdrowia w różnych okresach życia. Kształcenie teoretyczne, które będzie realizowane przez zespół specjalistów, zostanie uzupełnione o praktyki zawodowe m.in. w placówkach medycznych (szpital, dom pomocy społecznej).

Sylwetka absolwenta

Absolwent dietetyki będzie dysponował umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami zawodowymi z zakresu diagnostyki, poradnictwa, planowania i realizacji programów prozdrowotnych różnych grup ludności w zależności od wieku i stanu zdrowia. Dietetyka daje ogromne możliwości absolwentom tego kierunku w podejmowaniu zatrudnienia, jak również w dalszym kształceniu w celu zdobywania kolejnych stopni naukowych w dziedzinie medycyny. W świadomości społecznej coraz powszechniejsze staje się zrozumienie roli, jaką odgrywa żywność i żywienie w utrzymaniu zdrowia.

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • szpitale, przychodnie, poradnie chorób metabolicznych
 • restauracje, sklepy z suplementami diety i zdrową żywnością, firmy cateringowe
 • kluby fitness, sanatoria, firmy zajmujące się produkcją żywności lub suplementów diety
 • współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia
 • znaczna część absolwentów dietetyki podejmuje decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej i świadczeniu usług prywatnych w zakresie poradnictwa dietetycznego

Specjalność: „osobisty trener zdrowia”

Dietetyk tej specjalności jest przygotowany do współpracy przede wszystkim z placówkami zajmującymi się szeroko rozumianą kulturą fizyczną i sportem. Posiada wiedzę niezbędną do zaprojektowania diety adekwatnej do potrzeb organizmu, np. sportowca konkretnej dyscypliny sportu.

Specjalność: „osobisty dietetyk”

Jest to najbardziej perspektywiczna specjalność biorąc pod rozwój dietetyki w kierunku zindywidualizowania potrzeb organizmu w zakresie żywienia. Pacjenci gabinetu dietetycznego otrzymają np. dopasowany do ich potrzeb i stanu zdrowia konkretny program żywieniowy.

Specjalność: „psychodietetyka”

Specjalność pozwalająca zdobyć wiedzę ukierunkowaną na pokierowanie procesem żywienia (we współpracy z lekarzem) w sytuacjach związanych z zburzeniami psychicznymi np. : anoreksja, bulimia, uzależnienie od alkoholu itp.  


przejdź do spisu treści

Ekonomia


 • studia licencjackie (I stopnia), studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • transport, spedycja i przewozy międzynarodowe
 • gospodarka międzynarodowa 

Charakterystyka kierunku

Ekonomista to zawód uniwersalny. Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę we wszystkich działach i sferach gospodarki, we wszystkich przedsiębiorstwach, począwszy od stanowisk związanych z podstawowym zarządem, np. służbach finansowo-księgowych, poprzez stanowiska związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz marketingiem, aż po stanowiska kierownicze najwyższego szczebla – prezesów i dyrektorów firm czy głównych księgowych. Absolwenci kierunku ekonomia mogą w szczególności podjąć pracę w instytucjach UE, urzędach administracji publicznej, korporacjach międzynarodowych oraz innych przedsiębiorstwach w sektorze prywatnym i publicznym. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym:

I stopień licencjacki, trwające 3 lata (6 semestrów)

II stopień magisterski, trwające 2 lata (4 semestry),

mogą je podjąć absolwenci studiów licencjackich takich kierunków jak: ekonomia studia I stopnia, a także finanse i rachunkowość oraz zarządzanie, po wyrównaniu różnic programowych. Absolwenci innych kierunków studiów mogą podjąć studia magisterskie po uzupełnieniu minimum programowego I stopnia wymienionych kierunków studiów.

Specjalność transport, spedycja i przewozy międzynarodowe

Nowa specjalność kształcenia na kierunku Ekonomia studia I stopnia transport, spedycja i przewozy międzynarodowe przygotowuje studentów, dla potrzeb nowoczesnej gospodarki, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorstw i centrów transportowych, spedycyjnych a także logistycznych.

Absolwenci uzyskają wiedzę z zakresu podstawowych nauk ekonomicznych: ekonomii, ekonomiki transportu, organizacji i zarządzania oraz szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów specjalistycznych, obejmujących środki i systemy transportu cyklicznego oraz ciągłego, technik usług transportowo-magazynowych, marketingu, podstaw logistyki, technologii informatycznych, spedycji krajowej i zagranicznej i innych. Studenci zapoznają się z obowiązującym w transporcie i spedycji prawem z uwzględnieniem procedur celnych i europejskich standardów a także zagadnieniami międzynarodowej polityki gospodarczej. Dodatkowym atutem specjalności jest możliwość, rozpoczęcia stażu bezpośrednio po zakończeniu studiów - przez studenta z najwyższą średnią.

Absolwenci uzyskują również przygotowanie do prowadzenia własnej, szeroko pojętej działalności gospodarczej.

Specjalność gospodarka międzynarodowa

Specjalność gospodarka międzynarodowa jest unikatową specjalnością obejmującą zagadnienia takie, jak międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityczne i społeczne, procesy i zjawisk w skali globalnej, przemiany w międzynarodowym podziale pracy oraz na rynkach światowych. Problematyka specjalności związana jest także z procesami międzynarodowej integracji gospodarczej, wielostronnymi i bilateralnymi stosunkami gospodarczymi między krajami, zagadnieniami makroekonomii gospodarki otwartej, przemianami na światowych rynkach towarowych, przepływem usług, kapitału i pracy w skali międzynarodowej czy konsekwencjami zagranicznej polityki ekonomicznej, szczególnie mocarstw gospodarczych. Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się szeroko pojętą wymianą międzynarodową.

Studiując na kierunku ekonomia, studia I stopnia, zdobywasz rozszerzoną wiedzę w zakresie:

 • podstaw mikroekonomii i makroekonomii,
 • matematyki i narzędzi matematycznych - statystyki opisowej, ekonometrii,
 • zarządzania, zarządzania jakością, zarządzania logistyką, zarządzania strategicznego, nauki o przedsiębiorstwie,
 • rachunkowości, analizy ekonomicznej,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii integracji europejskiej,
 • polityki gospodarczej, polityki społecznej, historii gospodarczej,
 • finansów publicznych i rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw,
 • gospodarowania kapitałem ludzkim,
 • marketingu w handlu i usługach, zarządzania i planowania marketingowego,
 • zarządzania logistyką, zarządzania strategicznego, nauki o przedsiębiorstwie,
 • technologii informacyjnej,
 • dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej takich jak, prawo i prawo pracy, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie, marketing, planowanie strategiczne i biznes plan- niezbędnych do sprawnego prowadzenia podmiotów gospodarczych,
 • dyscyplin pozwalających zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki (geografia ekonomiczna, gospodarka regionalna, socjologia) oraz z zakresu komunikacji społecznej umożliwiających poznanie sposobów zachowania się zespołów ludzkich i komunikowania się jednostek, instytucji i podmiotów gospodarczych.

Absolwent kierunku ekonomia

 • potrafi przeprowadzić analizę dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych, ­
 • analizuje i ocenia sytuację ekonomiczno-finansową jednostek gospodarczych, ­
 • samodzielnie ocenia sytuację ekonomiczną organizacji, podejmuje działania z obszaru finansów zapewniających stały jej rozwój, zbiera i opracowuje materiały potrzebne do tworzenia szeroko rozumianych strategii rozwojowych organizacji, ­
 • analizuje i ocenia podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze, ­
 • rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej, ­
 • formułuje i analizuje problemy ekonomiczne, zarówno na poziomie makro, jak i mikroekonomicznym, ­
 • znajduje materiały źródłowe z zakresu ekonomii, potrafi je analizować i interpretować,
 • posiada umiejętności warsztatowe takie, jak gromadzenie, przetwarzanie, prezentowanie i analizowanie danych, redagowanie tekstów o charakterze naukowym i analitycznym,
 • posiada umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą, ­
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Celem kształcenia jest także ukształtowanie sylwetki absolwenta cechującego się kulturą i otwartością na zmiany, posiadającego umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym rynku pracy, cechującego się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. Istotne jest przygotowanie absolwenta nie tylko do pracy zawodowej, ale także do ciągłego samorozwoju i elastycznego reagowania na zmieniające się wymagania rzeczywistości społecznej, lokalnej, krajowej i globalnej.


przejdź do spisu treści

Finanse i rachunkowość


- studia licencjackie (I stopnia), stacjonarne 

Specjalności:

 • finanse przedsiębiorstw
 • informatyka w finansach

Informacje ogólne

Studia licencjackie na kierunku „finanse i rachunkowość” trwają 3 lata (6 semestrów).

Absolwent trzyletnich studiów otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i tytuł zawodowy licencjata. Tytuł ten uzyskuje w zakresie wybranej, jednej z dwóch oferowanych na kierunku „finanse i rachunkowość” specjalności: „finanse przedsiębiorstw” oraz „informatyka w finansach”. Studia kończą się obroną pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym.

Do studiowania na kierunku „finanse i rachunkowość” upoważnieni są absolwenci szkół średnich legitymujący się świadectwem dojrzałości. W pierwszym roku działalności kierunku w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej studenci będą przyjmowani na podstawie obowiązujących zasad rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

Rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce wytworzył zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę w dziedzinie finansów i rachunkowości, która wykorzystując zdobytą wiedzę w działalności różnego rodzaju podmiotów gospodarczych i instytucji będzie wnosiła aktywny wkład w postęp społeczno-gospodarczy zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak i krajowej.

Kierunek „finanse i rachunkowość” w założeniu zorientowany jest na przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry na stanowiska szczebla operacyjnego instytucji finansowych i niefinansowych, takich jak, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz samorządy, która obok nabycia specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości zdobędzie umiejętności praktycznego jej wykorzystania.

Poprzez połączenie wiedzy z umiejętnością jej zastosowania absolwent otrzymuje podstawy do efektywnej realizacji zadań bieżących organizacji i instytucji, jak również kreowania nowych rozwiązań, w tym pracy na własny rachunek. Studia mają także za zadanie gruntownie przygotować absolwenta do podjęcia studiów drugiego stopnia.

W szczególności studiujący na kierunku „finanse i rachunkowość” w ciągu 3 lat zdobywają wiedzę z zakresu:

 • podstaw finansów, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstwa, finansów międzynarodowych i analizy finansowej,
 • podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • podstaw mikroekonomii i makroekonomii,
 • matematyki i narzędzi matematycznych – matematyki finansowej, statystyki, ekonometrii stanowiących bazę zawodowego warsztatu,
 • bankowości, ubezpieczeń, rynków finansowych oraz marketingu usług finansowych,
 • technologii informacyjnej i zastosowania informatyki w finansach,
 • innych dziedzin, potrzebnych w pracy zawodowej takich jak, prawo i prawo finansowe oraz ochrona własności intelektualnej pozwalające na swobodne poruszanie się w obowiązującym systemie prawnym gospodarki, zarządzanie, marketing, planowanie strategiczne i biznes plan niezbędne do sprawnego prowadzenia podmiotów gospodarczych,
 • innych dyscyplin pozwalających zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki w skali krajowej, regionalnej i lokalnej (geografia ekonomiczna, polityka ekonomiczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze) oraz z zakresu komunikacji społecznej umożliwiających poznanie sposobów zachowania się zespołów ludzkich i komunikowania się jednostek, instytucji i podmiotów gospodarczych.

W programie studiów uwzględniono także przedmioty fakultatywne rozszerzające zagadnienia finansów samorządowych lub zamówień publicznych, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej lub rynku usług finansowych w Unii Europejskiej oraz negocjacji lub komunikacji społecznej.

Istotnym elementem kształcenia jest nauka języków obcych w stopniu umożliwiającym ich swobodne używanie w pracy zawodowej. Absolwent będzie znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości.

Oprócz uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości proces kształcenia jest ukierunkowany na wykształcenie u studentów umiejętności:

 • analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych,
 • rozumienia zmian zachodzących w finansach organizacji,
 • samodzielnej oceny sytuacji finansowej organizacji, podejmowania działań z obszaru finansów zapewniających stały jej rozwój, zbierania i opracowywania materiałów potrzebnych do tworzenia szeroko rozumianych strategii rozwojowych organizacji,
 • analizy oraz oceny podstawowych zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych,
 • rozumienia przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej,
 • formułowania i analizowania problemów finansowych, zarówno na poziomie makro, jak i mikroekonomicznym,
 • znajdowania materiałów źródłowych z zakresu finansów i rachunkowości, rozumienia ich, analizy i interpretacji,
 • warsztatowych takich, jak gromadzenie, przetwarzanie, prezentowanie i analizowanie danych, redagowanie tekstów o charakterze naukowym i analitycznym,
 • niezbędnych do podjęcia pracy w instytucjach i organizacjach finansowych i niefinansowych oraz w zakresie podejmowania działań w sferze przedsiębiorczości na własny rachunek.

Celem kształcenia jest także ukształtowanie sylwetki absolwenta cechującego się otwartością na zmiany, posiadającego umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym rynku pracy, cechującego się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

W ramach studiów studenci uzyskują kierunkowe podstawy – zależnie od własnego wyboru dokonanego po II roku studiów – z zakresu finansów przedsiębiorstw lub informatyki w finansach.


Specjalność: „finanse przedsiębiorstw”

Specjalność „finanse przedsiębiorstw” przygotowuje studentów do wykorzystania wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości w praktyce działalności gospodarczej.  W ramach oferowanych na tej specjalności przedmiotów studenci nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu rachunkowości, opodatkowania przedsiębiorstw, narzędzi z obszaru rewizji finansowej oraz umożliwiających projektowanie strategii finansowej przedsiębiorstwa oraz ocenę efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Specjalność: „informatyka w finansach”

Specjalność „Informatyka w finansach” przygotowuje studentów do wielowymiarowego wykorzystywania technik i metod informatycznych w szeroko pojętym obszarze finansów i rachunkowości. Studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania, rejestracji i przetwarzania danych oraz analizy procesów i zjawisk gospodarczych. Istotnym obszarem wiedzy i umiejętności absolwentów będą narzędzia informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz w rachunkowości przedsiębiorstw, a także wykorzystywanie technologii internetowych dla potrzeb e-biznesu.


przejdź do spisu treści

Filologia angielska


- studia licencjackie (I stopnia), stacjonarne

Specjalizacja nauczycielska 

Dodatkowe przedmioty do wyboru z zakresu: 

 • języka angielskiego w biznesie
 • translatoryki

 FILOLOGIA ANGIELSKA - CHARAKTERYSTYKA 

Kształcenie na specjalności Filologia angielska kładzie szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych. Oprócz możliwości uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w ramach specjalizacji nauczycielskiej, studenci mają do wyboru przedmioty dodatkowe z zakresu:

 • języka angielskiego w biznesie
 • translatoryki

Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej zapewnia studentom zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Studenci nabywają kompetencje w zakresie przygotowania merytorycznego, psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Integralną częścią kształcenia nauczycielskiego są praktyki, podczas których studenci poznają specyfikę zawodu nauczyciela, zasady organizacji pracy i funkcjonowania wybranych placówek, uczestniczą w życiu przedszkoli i szkół, obserwują lekcje języka angielskiego i prowadzą je samodzielnie.

Dodatkowo oferowane wybieralne przedmioty:

 • z zakresu języka angielskiego w biznesie umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim, słownictwem branżowym z zakresu ekonomii, marketingu, spedycji, obsługi celnej oraz korespondencji handlowej, a także rozwijają kompetencje interkulturowe ułatwiające sprawną komunikację w przyszłym środowisku pracy;
 • z dziedziny translatoryki przygotowują do pracy w charakterze tłumacza lub na podobnych stanowiskach wymagających znajomości języka angielskiego i umiejętności tłumaczenia, jak również przekazują wiedzę o skutecznych technikach i strategiach tłumaczeniowych, rozwijając umiejętności z zakresu języka biznesu i ekonomii oraz innych wybranych języków specjalistycznych.

Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych. Sprzęt multimedialny najnowszej generacji pozwala na efektywną naukę zarówno przedmiotów akademickich, jak i języka angielskiego. Czternaście godzin przedmiotów praktycznych tygodniowo gwarantuje opanowanie języka jako narzędzia poznawania świata, kultury oraz ludzi. Sprzyja także pogłębianiu wiedzy akademickiej i rozwijaniu zainteresowań w różnych dziedzinach życia. Ponadto, bezprzewodowy internet, dostęp do światowych baz danych na terenie PSW oraz z komputera domowego, ciągle poszerzane zbiory biblioteczne podręczników, literatury pięknej i czasopism w języku angielskim czy usługi uczelnianego Telecentrum oferują studentom te same możliwości, co wydziały filologiczne w dużych ośrodkach akademickich.

PSW współpracuje z uniwersytetami zagranicznymi w ramach projektów unijnych takich jak Erasmus+ Mobilność z krajami Programu (KA107) oraz Erasmus+ Mobilność z krajami Partnerskimi (KA107), które zapewniają studentom możliwość realizacji pobytu rocznego lub semestralnego w celu studiowania, a także odbycia płatnego stażu zagranicznego i zdobycia dodatkowego doświadczenia zawodowego w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach poza Unią.

Studenckie Koło Anglistów skupia pasjonatów, którzy realizują się poprzez aktywne i regularne uczestnictwo w życiu Uczelni oraz Zakładu Neofilologii. Studenci poszerzają swoje zainteresowania naukowo-badawcze, organizują dyskusje tematyczne i wymianę doświadczeń, dzięki czemu nabywają praktyczne umiejętności samokształcenia. Biorąc udział w konkursach kulturoznawczych, recytatorskich, tłumaczeniowych oraz w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, zgłębiają wiedzę na temat krajów anglosaskich. Dodatkowo Koło daje możliwość współtworzenia i przeprowadzenia lekcji pokazowych oraz konkursów językowych i kulturowych z udziałem lokalnej społeczności szkolnej.

Absolwenci filologii angielskiej mają możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich na naszej uczelni oraz w ośrodkach uniwersyteckich w całym kraju i za granicą. Dzięki funkcjonowaniu bolońskiego systemu nauczania, po ukończeniu trzyletnich studiów filologicznych mogą wybierać również inne kierunki.

Absolwenci anglistyki pracują nie tylko w szkołach i przedszkolach, lecz także w urzędach administracji publicznej, państwowej i samorządowej, w sektorach turystyki, bankowości oraz w instytucjach Unii Europejskiej. 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W CYKLU KSZTAŁCENIA

W cyklu edukacyjnym studenci zdobywają wiedzę i rozwijają swoje umiejętności w ramach bloków przedmiotów:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Przedmioty kierunkowe - językoznawstwo, literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
 • Przedmioty specjalizacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela - psychologia, pedagogika, dydaktyka języka angielskiego oraz praktyki zawodowe.

przejdź do spisu treści

Filologia rosyjska


- studia licencjackie (I stopnia), stacjonarne 

Specjalizacje:

 • język rosyjski i ukraiński w biznesie - NOWOŚĆ! 
 • język rosyjski w obsłudze transgranicznej 
 • język rosyjski w biznesie

Kierunek: FILOLOGIA

Z wielką satysfakcją informujemy, że w wyniku przeprowadzonej w kwietniu 2015 roku kontroli Polska Komisja Akredytacyjna, mocą uchwały z dnia 02.07.2015 r. wydała ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku studiów Filologia prowadzonym w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Wydana opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdza, że PSW spełnia wszystkie wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także że posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia.

Ocena wystawiona przez Polską Komisję Akredytacyjną jest potwierdzeniem wysokiego standardu nauczania na oferowanych przez PSW specjalnościach filologicznych: Filologia angielska, Filologia rosyjska.

Specjalność – filologia rosyjska

Przyjmujemy kandydatów także bez znajomości języka rosyjskiego Dla osób nie znających języka rosyjskiego prowadzimy bezpłatny kurs wyrównawczy.

Studia trwają trzy lata. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata. Program studiów obejmuje zarówno praktyczną naukę języka rosyjskiego, jak i inne przedmioty filologiczne, w tym historię literatury rosyjskiej i gramatykę opisową współczesnego języka rosyjskiego. Ponadto w programie znajdują się przedmioty przygotowania zawodowego. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyki, które podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Kandydatami na studia mogą być zarówno absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny z języka rosyjskiego, jak również ci, którzy nie znają tego języka (kandydaci z wynikiem egzaminu z innego języka nowożytnego na świadectwie maturalnym).

Specjalizacje kształcenia

Kandydaci na studia mogą wybrać jedną z trzech specjalizacji. W ramach każdej z nich studenci realizują następujące bloki przedmiotowe:

 • Podstawowy: Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, gramatyka praktyczna, fonetyka, sprawności  zintegrowane)
 • Kierunkowy (m.in. literatura rosyjska, gramatyka opisowa, historia Rosji, kultura rosyjska, realia Rosji współczesnej, wstęp do nauki o przekładzie)
 • Kształcenia ogólnego (m.in. drugi język obcy, zajęcia sportowe, technologia informacyjna).

Dzięki tematyce i praktycznym działaniom realizowanym podczas nich absolwenci uzyskują biegłą znajomość języka rosyjskiego oraz zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu językoznawstwa, literatury, kultury rosyjskiej, realiów Rosji, a także posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatyczno-komunikacyjnymi.

Dodatkową wiedzę studenci zdobywają w ramach przedmiotów specjalizacyjnych, a jej uzupełnienie stanowią praktyki, które podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Miejsca praktyk (w zależności od wybranej specjalizacji): agencje celne, Izba Celna, Straż Graniczna, firmy, przedsiębiorstwa lub urzędy, które na co dzień współpracują z Rosją i innymi krajami Europy Wschodniej, biura tłumaczeń/tłumacze przysięgli, firmy transportowo-spedycyjne, biura podróży,  firmy świadczące usługi hotelarskie, obsługujące klientów rosyjskojęzycznych

Specjalizacja język rosyjski i ukraiński w biznesie

Studenci nabywają wiedzę z zakresu rosyjskiego i ukraińskiego języka biznesu oraz rozwijają praktyczne umiejętności m.in. przygotowania i tłumaczenia dokumentacji specjalistycznej, prowadzenia negocjacji z ukraińskim oraz rosyjskojęzycznym partnerem biznesowym. Ponadto absolwenci uzyskują kompetencje  w zakresie komunikacji międzykulturowej w sferze biznesu .

Przedmioty bloku specjalizacyjnego: rosyjski język biznesu, rosyjska korespondencja handlowa, rosyjska terminologia ekonomiczna i prawnicza, praktyczna nauka języka ukraińskiego, ukraiński język biznesu, ukraińska terminologia specjalistyczna, praktyka kierunkowa i zawodowa.

Twoja przyszłość, czyli gdzie praca po studiach?

 • firmy, przedsiębiorstwa prowadzące działalność w różnych sektorach gospodarki i współpracujące na co dzień z partnerami ukraińskimi oraz z partnerami krajów rosyjskojęzycznych,
 • urzędy obsługi granicznej,
 • ośrodki dla uchodźców,
 • firmy transportowo-spedycyjne,
 • praca w instytucjach, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego i ukraińskiego oraz umiejętności translatorskie.
Specjalizacja język rosyjski w obsłudze transgranicznej

Studenci nabywają wiedzę z zakresu podstaw obsługi granicznej i współpracy transganicznej, a także prawa celnego, dewizowego i spedycyjnego. Ponadto rozwijają umiejętności z zakresu języka rosyjskiego w obsłudze transgranicznej, w tym terminologii specjalistycznej, sporządzania oraz przekładu dokumentacji i korespondencji (celnej, spedycyjnej). W ramach specjalizacji absolwenci uzyskują także kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej w sferze biznesu, w tym różnic i podobieństw kulturowych,  możliwych konfliktów międzykulturowych;

Przedmioty bloku specjalizacyjnego: język rosyjski w służbie celnej, język rosyjski w obsłudze granicznej, język rosyjski w spedycji, rosyjska terminologia obsługi granicznej, tłumaczenie dokumentacji celnej, podstawy geografii gospodarczej Rosji, komunikacja  interkulturowa w polsko-rosyjskich kontaktach biznesowych, obsługa graniczna i współpraca transgraniczna, prawo celne, dewizowe i spedycyjne, transport i spedycja,  praktyka zawodowa

Twoja przyszłość, czyli gdzie praca po studiach?

 •  Izba Celna
 •  Straż Graniczna
 •  firmy transportowo-spedycyjne
 •  firmy/instytucje, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego
Specjalizacja język rosyjski w biznesie

Studenci nabywają wiedzę z zakresu języka rosyjskiego w biznesie oraz rozwijają praktyczne umiejętności m.in. przygotowania i tłumaczenia dokumentacji specjalistycznej, prowadzenia negocjacji. Ponadto absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i marketingu oraz prawa w działalności gospodarczej.

Przedmioty bloku specjalizacyjnego: język rosyjski w biznesie, podstawy ekonomii, podstawy  marketingu, podstawy obsługi transgranicznej, podstawy prawa w działalności gospodarczej, negocjacje, praktyka zawodowa.

Twoja przyszłość, czyli gdzie praca po studiach?

 • firmy, przedsiębiorstwa prowadzących działalność w różnych sektorach gospodarki i współpracujących na co dzień z partnerami z krajów rosyjskojęzycznych
 • urzędy obsługi granicznej,
 • ośrodki dla uchodźców,
 • firmy transportowo-spedycyjne.

Dlaczego „filologia rosyjska” w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej?

 • możliwość nauki języka rosyjskiego od podstaw dla tych maturzystów, którzy w szkole średniej nie uczyli się języka  rosyjskiego (dla osób nie znających języka rosyjskiego prowadzimy bezpłatny kurs wyrównawczy)
 • oferta trzech specjalizacji dostosowana do aktualnych realiów i potrzeb lokalnego oraz krajowego rynku
 • do dyspozycji studentów ciągle wzbogacane i aktualizowane zbiory biblioteczne podręczników, literatury pięknej i czasopism w języku rosyjskim
 •  możliwość rozwijania swoich zainteresowań językiem (uczestnictwo w spotkaniach, wieczorkach, prezentacjach organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Rusycystów http://www.pswbp.pl/index.php/pl/koa-naukowe-fil/rusycystow) oraz naukowych (udział w ogólnopolskich konferencjach studenckich)
 • w czasie studiów najlepsi studenci mogą uzyskać stypendium na bezpłatne semestralne studia w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (na zakwaterowanie, pobyt studenci co miesiąc pobierają stypendium w Ambasadzie Polski w Moskwie )
 • absolwenci studiów I stopnia są w pełni przygotowani do kontynuowania nauki na studiach magisterskich w ośrodkach uniwersyteckich w całym kraju, zarówno na filologii rosyjskiej, jak i na kierunkach pokrewnych, np. slawistyce, rosjoznawstwie
 • dzięki dodatkowej wiedzy i umiejętnościom z zakresu obsługi granicznej, celnej, spedycyjnej oraz  biznesu turystycznego i hotelarskiego (w zależności od wyboru specjalizacji) absolwenci mogą zdobywać dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych i kursach związanych z powyższymi dziedzinami
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna, która w swej pracy wykorzystuje nowoczesne metody i techniki nauczania, zapewniające efektywne, przyjemne i profesjonalne zaspokajanie potrzeb i zainteresowań studentów
 • Zakład Neofilologii kierunek Filologia rosyjska oferuje również dwa rodzaje studiów podyplomowych

przejdź do spisu treści

Pedagogika 


studia licencjackie (I stopnia), stacjonarne 

Specjalności:

 • wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
 • pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

Absolwent studiów zawodowych na kierunku pedagogika otrzymuje tytuł zawodowy licencjat. Studia pedagogiczne w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej zapewniają swoim absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych w poszczególnych specjalizacjach. Wiedza, jaką w toku studiów zdobywają studenci pedagogiki, winna im ułatwiać zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego. Zawiera się ona w treściach kształcenia z zakresu problematyki ogólnofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej a przede wszystkim w zagadnieniach wchodzących w zakres przedmiotów pedagogicznych.

Wiedza i umiejętności absolwenta studiów pedagogicznych mają stanowić podstawę do nabywania umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Ma ona pozwolić na właściwe rozpoznawanie rzeczywistości przyszłych działań oraz na jej przekształcanie zgodnie z celami i specyfiką swojej pracy. W trakcie studiów ma nauczyć się dostrzegać oraz samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu swojej specjalności. 

Absolwent pedagogiki w toku studiów nabywa kompetencje komunikacyjne, w zakresie działania na rzecz drugiego człowieka, wspierania rozwoju jednostek oraz grup. Charakteryzuje się otwartością intelektualną, kreatywnością i innowacyjnością, elastycznością i dużymi zdolnościami adaptacyjnymi, wrażliwością emocjonalną. Winien nabrać umiejętności samodoskonalenia się i wzbogacania swojego warsztatu metodycznego, jak również refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową. 

Specjalność WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności: Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną  uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i  kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy w różnego typu placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 poz. 131) oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24.08.2017 r. poz. 1575).

Specjalność PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności: Pedagogika  resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, otrzymuje przygotowanie  pedagogiczne z zakresu diagnozowania problemów i podejmowania działań resocjalizacyjnych osób z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych np. w placówkach resocjalizacyjnych (ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii), zakładach karnych – na stanowisku wychowawcy (po odbyciu szkolenia specjalistycznego z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych), w świetlicach środowiskowych, w instytucjach i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej. Student będzie mógł prowadzić oddziaływania resocjalizacyjne i wspomagać rodziców w niwelowaniu przejawów zaburzeń emocjonalnych ich dzieci oraz w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, które mogą uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie społeczne dzieci. Absolwent jest przygotowany również do prowadzenia działań  w zakresie opieki i wychowania np. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  placówkach wsparcia dziennego, w placówkach interwencyjnych, w placówkach socjalizacyjnych, w instytucji  telefonu zaufania, w świetlicach,  internatach, bursach, placówkach wychowania pozaszkolnego, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w centrach pomocy rodzinie, w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej. Student może wykonywać zawód asystenta rodziny.

Nasi absolwenci:

 • już pracują jako nauczyciele i wychowawcy nie tylko w kraju ale i za granicą
 • kontynuują naukę na studiach II i III stopnia (studia doktoranckie).

przejdź do spisu treści

Pielęgniarstwo 


- studia licencjackie (I stopnia), stacjonarne 

Charakterystyka kierunku:

Studia trwają 7 semestrów i stanowią autonomiczną formę wyższych studiów zawodowych, kończą się obroną pracy licencjackiej. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa. Łączna liczba godzin dydaktycznych: 4815 godzin - zgodnie z wymaganiami krajów Unii Europejskiej. 

Praktyki i zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej i obejmują praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych, uzyskanych w toku realizacji przedmiotów kierunkowych. 

Absolwent studiów będzie posiadać: 

 • wiedzę w zakresie nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych 
 • umiejętności pomagania jednostce, rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu i  utrzymaniu pełni możliwości fizycznych i psychicznych
 • umiejętność sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną, opartą na zasadach etyki i holistycznego postrzegania człowieka 
 • umiejętność inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach.

Wykaz przedmiotów: 

Podstawy pielęgniarstwa, Badania fizykalne, Genetyka, Anatomia, Fizjologia, Biochemia i Biofizyka, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, Psychologia i socjologia, Pedagogika, Technologie informacyjne, Promocja zdrowia, Farmakologia, Prawo, przedmiot do wyboru: Zakażenia szpitalne, Język migowy, Promocja zdrowia psychicznego, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, Interna i pielęgniarstwo internistyczne, Język angielski, Wychowanie fizyczne, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, Położnictwo, Ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życiu, Dietetyka, Radiologia, Mikrobiologia i parazytologia, Patologia, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, Podstawowa opieka zdrowotna, Badania w pielęgniarstwie, Ratownictwo medyczne, Opieka paliatywna.


przejdź do spisu treści

Ratownictwo medyczne 


- studia licencjackie (I stopnia), stacjonarne  

Charakterystyka kierunku:

Studia licencjackie na kierunku ratownictwo medyczne trwają 6 semestrów i stanowią autonomiczną formę wyższych studiów zawodowych. Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Łączny wymiar godzin 3800. Praktyki odbywają się w Pogotowiu Ratunkowym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Straży Pożarnej, zakładach opieki zdrowotnej i obejmują praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych. 

Ukończenie kierunku Ratownictwo Medyczne daje możliwość zatrudnienia m.in. w:

 • Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych 
 • Pogotowiu Ratunkowym 
 • Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym 
 • Straży pożarnej 
 • Oddziałach szpitalnych 
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
 • Ratownictwie morskim 
 • Ratownictwie górniczym 
 • Wojskowym ratownictwie medycznym 
 • Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym 
 • Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym oraz Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym 
 • Transporcie sanitarnym 

Absolwent nabywa ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz z zakresu ratownictwa medycznego. Zdobywa również uprawnienia do nauczanie zawodu ratownika medycznego, organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych oraz prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie ratownictwa medycznego;

Wykaz przedmiotów: 

Ratownictwo medyczne, Medycyna ratunkowa, Medycyna katastrof, Medyczne czynności ratunkowe, Organizacja ratownictwa zintegrowanego, Ratownictwo specjalistyczne, Kwalifikowana pierwsza pomoc, Pierwsza pomoc, Technologie informacyjne, Język angielski, Wychowanie fizyczne, Filozofia, Anatomia, Fizjologia, Biofizyka, Biochemia, Psychologia, Socjologia, Zdrowie publiczne, Higiena i epidemiologia, Patofizjologia, Biologia i mikrobiologia, Medycyna sądowa, Język migowy, Pływanie, Pedagogika, Toksykologia, Farmakologia, Propedeutyka prawa, Dydaktyka, Metodologia badań, Choroby wewnętrzne, Chirurgia, Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia, Międzynarodowe aspekty zdrowia publicznego, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Polityka społeczna i zdrowotna, Biostatyka, Intensywna terapia, Neurologia, Położnictwo i ginekologia, Psychiatria, Pediatria, Traumatologia narządów ruchu, Pływanie i płetwonurkowanie, Seminarium licencjackie, praktyki 920 godzin.


przejdź do spisu treści

Socjologia 


- studia licencjackie (I stopnia), stacjonarne  

Specjalności:

 • dziennikarstwo i kreowanie wizerunku
 • diagnoza kryminologiczna

Na kierunku socjologia zostały wprowadzone 2 nowe specjalności:

DIAGNOZA KRYMINOLOGICZNA

W ramach ścieżki kształcenia proponujemy interesujące, różnorodne wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne z kryminologii oraz sposobów radzenia sobie z przestępczością. Program specjalności obejmuje studiowanie teoretycznych i praktycznych zagadnień przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, to jest: geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar przestępstw, sposoby przestępczego wykorzystywania Internetu (cyberprzestępczość, cyberterroryzm, cyberprzemoc), reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Wiele uwagi poświęcone jest instytucjom kontroli społecznej i prawnej oraz strukturze i kompetencjom poszczególnych służb porządku publicznego: policji, prokuraturze, sądownictwu, służbie więziennej i kuratorskiej – zarówno w kontekście regulacji prawnych i praktyk polskich jak i unijnych.

Specjalność polecana szczególnie dla przyszłych:

 • pracowników sektora służb publicznych
 • pracowników instytucji wychowawczych, zakładów opieki
 • pracowników samorządowych
 • pracowników służb mundurowych(policja, więziennictwo, ośrodki dla cudzoziemców i uchodźców, straż graniczna i inne)
 • analityków kryminologii
 • mediatorów w organizacjach pozarządowych
 • kuratorów
 • dziennikarzy śledczych
 • przedstawicieli instytucji na rzecz obrony praw człowieka

Przykładowe przedmioty kierunkowe i specjalnościowe: Socjologia dewiacji i kontroli społecznej, Metodyka pracy socjalnej i doradczej z migrantami i uchodźcami, Granice praw i wolności człowieka, Psychopatologia kryminalna, Diagnoza przestępczości, Dziennikarstwo śledcze, Społeczne uwarunkowania resocjalizacji.

DZIENNIKARSTWO I KREOWANIE WIZERUNKU

oferujemy:

 • zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, prowadzenia dialogu, kreowania wizerunku firmy, osoby, instytucji,
 • zajęcia dotyczące właściwego doboru narzędzi do budowania wizerunku,
 • umiejętność analizy przekazów medialnych oraz badania opinii publicznej,

W ramach specjalności „Dziennikarstwo i kreowanie wizerunku" proponujemy program nauczania uwzględniający nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny, warsztatowy blok przedmiotów w zakresie dziennikarstwa i kreowania wizerunku. Studia I-go stopnia w zakresie proponowanej specjalności pozwolą absolwentom posiąść umiejętność pisania i redagowania tekstów dziennikarskich, serwisów prasowych, itd. Kluczowe znaczenie przypisać należy współpracy z lokalnymi mediami, na co dzień zajmującymi się dziennikarstwem, dzięki której studenci proponowanej specjalności będą mieć możliwość zapoznania się z warsztatem dziennikarskich, codzienną pracą dziennikarza, zakresem jego obowiązków, zadań, itd.

Dzięki proponowanej ofercie programowej, studenci mają szansę posiąść umiejętność gromadzenia informacji, redagowania artykułów, stosowania narzędzi dziennikarskich. Poza tym posiądą umiejętność wykorzystania odpowiednich narzędzi do budowy wizerunku (osób, firm, organizacji) w mediach, otoczeniu zewnętrznym.

Specjalność skierowana do przyszłych:

 • dziennikarzy
 • pracowników mediów
 • pracowników agencji reklamowych
 • pracowników PR
 • rzeczników prasowych

Przykładowe przedmioty kierunkowe i specjalnościowe: Warsztat umiejętności menedżerskich, Public Relations, Systemy i rynki medialne, Media globalne, lokalne, środowiskowe, Prawo autorskie i prasowe, Gatunki dziennikarskie, Wprowadzenie do dziennikarstwa internetowego.


Dlaczego warto studiować socjologię na PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej?

Instytut Socjologii PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej spełnia wymagania stawiane instytucjom naukowym w naszym kraju oferując swoim studentom: wysoki poziom kształcenia, możliwość uczestnictwa w kole naukowym i konferencjach naukowych, przystosowanie uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostęp do pracowni komputerowej i Internetu, dostęp do zasobów bibliotecznych uczelni, pomoc w formie stypendium, wysoko wykwalifikowaną, otwartą na współpracę ze studentami kadrę naukowo-dydaktyczną, możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach wymiany studentów (m.in.: Erasmus, Leonardo da Vinci, itd.)

Instytut prowadzi badania teoretyczne, metodologiczne i empiryczne w zakresie: socjologii gospodarki, społecznej gospodarki rynkowej, e-gospodarki, socjologii religii, problemów niepełnosprawności, rozwoju zmian i funkcjonowania społeczności lokalnej, współpracy transgranicznej, funkcjonowania społeczności lokalnej w strefie nadgranicznej. Instytut współpracuje stale z Instytutem Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, gdzie studenci po ukończeniu studiów licencjackich na PSW mają możliwość podjęcia studiów uzupełniających magisterskich.

Swoją ofertę studiów Instytut Socjologii PSW im. Papieża Jana Pawła II kieruje również do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego a mających możliwość podjęcia studiów w ramach tzw. „Karty Polaka" z dnia 7 wześnia 2007 roku. „Karta Polaka" nadaje jej posiadaczom prawo do podjęcia studiów (w tym również doktoranckich) oraz innych form kształcenia, a także uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym dnia 27 lipca 2005 roku. Dodatkowo posiadacz „Karty Polaka" ma prawo ubiegać się o stypendium i inną pomoc przewidzianą dla cudzoziemców w odrębnych przepisach.

Wykaz wybranych przedmiotów realizowanych na studiach z socjologii:

Przedmioty podstawowe:

Wstęp do socjologii, Historia myśli socjologicznej, Współczesne teorie socjologiczne, Metody badań socjologicznych, Metodologia nauk społecznych, Statystyka, Mikrostruktury społeczne, Makrostruktury społeczne, Psychologia społeczna, Antropologia kulturowa, Demografia społeczna, Współczesne społeczeństwo polskie, Socjologia religii, Socjologia moralności, Socjologia kultury, Historia fi lozofi i, Logika formalna, Semiotyka i ogólna metodologia nauk, Warsztaty komputerowe, Język obcy, Seminarium licencjackie.


przejdź do spisu treści

Turystyka i rekreacja 


- studia licencjackie (I stopnia), stacjonarne  

Specjalności:

 • turystyka i rekreacja zdrowotna 
 • obsługa ruchu turystycznego
 • menadżer turystyki i hotelarstwa w  języku angielskim 
 • turystyka międzynarodowa - w języku angielskim

Studia na kierunku turystyka i rekreacja przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich podmiotach branży turystycznej, umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym:

 • I stopień licencjacki, trwający 3 lata (6 semestrów)
 • II stopień magisterski, trwający 2 lata (4 semestry)

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci uzyskują dyplom licencjata w określonej specjalności.

Realizacja programu studiów obejmuje następujące przedmioty: 

historia architektury i sztuki, fizjologia człowieka, psychologia, ekologia i ochrona środowiska, prawo, ekonomia, zarządzanie, podstawy turystyki, podstawy rekreacji, geografia turystyczna, krajoznawstwo, obsługa ruchu turystycznego, ekonomika turystyki i rekreacji, hotelarstwo, pedagogika czasu wolnego, technologia informacyjna, filozofia, socjologia, etyka, komunikacja interpersonalna, podstawy marketingu, podstawy statystyki, teoria i metodyka rekreacji, wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia, zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, pilotaż i obsługa imprez turystycznych, organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji, informacja w turystyce i rekreacji, turystyczne regiony świata, agroturystyka, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych, targi turystyczne, dwa języki obce, zajęcia sprawnościowe oraz obozy letni i zimowy.

Turystyka i rekreacja zdrowotna 

Celem specjalności jest: przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w charakterze edukatora zdrowia i specjalisty w zakresie wczesnej profilaktyki przewlekłych chorób niezakaznych (chorób cywilizacyjnych); przygotowanie studentów do wykorzystania różnych form aktywności ruchowej do upowszechniania prozdrowotnego styl u życia.

Wykaz przedmiotów realizowanych dodatkowo w ramach tej specjalności to: 

edukacja zdrowotna, turystyka uzdrowiskowa, organizacja turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, hipoterapia, organizacja i obsługa imprez turystycznorekreacyjnych, wellness, problemy turystyki i rekreacji osób starszych, trening personalny, aqua aerobic.

Obsługa ruchu turystycznego 

Celem specjalności jest: zapoznanie z zagadnieniami związanymi z obsługą ruchu turystycznego; wyposażenie w umiejętności z zakresu pracy i zarządzania biurem podróży; przygotowanie studenta do pracy animatora czasu wolnego w turystyce oraz organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych. Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wykaz przedmiotów realizowanych dodatkowo w ramach tej specjalności to: 

kultura obsługi i etyka zawodu, organizacje turystyczne w Polsce i na świecie, działalność i obsługa biura podróży, promocja usług turystycznych, organizacja i obsługa imprez turystycznych i rekreacyjnych, zarządzanie zasobami ludzikmi, baza gastronomiczna w turystyce, animacja czasu wolnego, systemy rezerwacyjne w turystyce.

Menadżer turystyki i hotelarstwa w języku angielskim

Celem tej specjalności jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych na temat funkcjonowania podmiotów turystycznych i hoteli, zapoznanie się z problematyką ekonomiczną działalności związanych z obsługą ruchu turystycznego – organizacją, marketingiem i zarządzaniem, a także elementami żywienia w hotelarstwie. Dzięki naciskowi położonemu na język absolwent tej specjalności będzie miał możliwość znalezienia pracy w hotelach prowadzonych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa w Polsce i za granicą.

Turystyka międzynarodowa w języku angielskim

Celem specjalności jest zdobycie wiedzy z zakresu turystyki międzynarodowej, poznanie funkcjonowania globalnego rynku turystycznego oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia i kierowania przedsiębiorstwem turystycznym działającym na międzynarodowym rynku usług turystycznych.

Absolwent tej specjalności będzie merytorycznie i praktycznie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych zajmujących się obsługą międzynarodowego ruchu turystycznego.

Dzięki naciskowi położonemu na język absolwent tej specjalności będzie miał możliwość znalezienia pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą.

Zyska kompetencje umożliwiające zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za rozwój turystyki oraz instytucjach obsługi ruchu turystycznego: w biurach podróży, hotelach, informacjach turystycznych i przedsiębiorstwach transportowych.


Kontynuacja kształcenia

Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich trwających 2 lata (4 semestry), w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Dowiedz się więcej o Uzupełniających Studiach Magisterskich w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej.


przejdź do spisu treści

Zarządzanie


- studia licencjackie (I stopnia), stacjonarne 

Specjalności:

 • mała przedsiębiorczość w sektorze handlu i usług
 • obsługa graniczna
 • zarządzanie innowacjami
 • zarządzanie logistyką

Ogólne informacje o kierunku:

Kierunek studiów zarządzanie reprezentuje dziedzinę nauk ekonomicznych należącą do obszaru nauk społecznych. Przedmiotem nauk o zarządzaniu są zagadnienia, które mają wpływ na podejmowanie w organizacji racjonalnych decyzji i sprawne ich funkcjonowanie, przyczyniając się do osiągnięcia ich celów. Dotyczą one sprawności działań zespołowych i do ich istoty należą problemy pracy kierowniczej.

Sylwetka absolwenta:

Studenci kierunku zarządzanie w toku studiów nabywają gruntowną wiedzę z zakresu teorii nauk ekonomicznych i społecznych oraz zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie analizy i oceny zjawisk, procesów gospodarczych i społecznych. Podstawy teoretyczne edukacji pozwalają absolwentom dostosować się do zmieniającej się sytuacji gospodarczo-społecznej i wymagań zmieniającego się rynku pracy.

Opanowane umiejętności pozwalają na samodzielne wykonanie analiz w skali przedsiębiorstwa, instytucji publicznych, sektorów gospodarki, jednostek samorządowych. Absolwenci są przygotowani do definiowania problemów ekonomicznych, określenia ich ważności, wyboru metod analizy i ich stosowania, wyciągania wniosków oraz prezentacji wyników analiz w różnych formach. Potrafią skutecznie posługiwać się odpowiednimi do tego metodami i technikami. Zdobywają umiejętności samodzielnego wykonywania zadań analitycznych i współpracy w zespołach. Charakteryzują się kreatywnym, przedsiębiorczym podejściem do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania, w tym potrafią wyszukiwać, analizować i prezentować informacje oraz zarządzać skutecznie realizacją zadań.

Dopełnieniem wykształcenia uzyskiwanego przez studentów na kierunku zarządzanie jest nabycie umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych mających zastosowanie w zarządzaniu organizacją oraz znajomość języka obcego na poziomie zapewniającym komunikację z otoczeniem, również w zakresie zarządzania organizacją.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek, zatrudnienia w przedsiębiorstwach na różnego typu stanowiskach, w tym o charakterze zarządczym oraz instytucjach publicznych, w tym samorządowych, w których gestii leży zarządzanie procesami rozwojowymi w skali lokalnej i regionalnej. Absolwenci są także dobrze przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie zawierające informacje o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych nabywanych w toku studiów zawiera poniższy plik: pdf EFEKTY Zarządzanie

Specjalności kształcenia:

Wiedza zdobywana na kierunku zarządzanie ma charakter teoretyczny i praktyczny i obejmuje problematykę powstawania, funkcjonowania, przekształcania oraz rozwoju i współdziałania różnego typu organizacji gospodarczych. Zagadnienia te mogą być rozpatrywane w różnych przekrojach, co stwarza możliwość elastycznego kształtowania oferty specjalności. Na kierunku zarządzanie studenci mogą wybierać specjalność spośród czterech oferowanych:

 • „eurobiznes”
 • „obsługa graniczna”
 • „zarządzanie innowacjami”
 • „zarządzanie logistyką” 
Specjalność „mała przedsiębiorczość w sektorze handlu i usług”

umożliwia zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia efektywnej i konkurencyjnej działalności gospodarczej. Nauczysz się zarządzać małą firmą, identyfikować i skutecznie wykorzystywać szanse rynkowe, pozyskiwać środki finansowe na rozwój firmy, poznasz efektywne strategie komunikacji z rynkiem oraz zasady kreowania i wprowadzania na rynek nowych produktów. Przygotowujemy Cię również do wykorzystywania nowoczesnych technologii elektronicznych w zarządzaniu firmą i pozyskiwaniu klientów.

Specjalność „obsługa graniczna”

przygotowuje studentów do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą granic państwowych oraz zajmujących się obsługą ruchu międzynarodowego. Absolwent będzie znał prawne podstawy obrotu towarowego, tworzenia warunków i wspierania współpracy transgranicznej oraz podstawy finansów międzynarodowych. Nabędzie wiedzę i umiejętności związane z podstawowymi procedurami związanymi z obsługą celną, spedycją, transportem, profilaktyką zdrowotną, weterynaryjną i fitosanitarną, a także funkcjonowaniem jednolitego rynku europejskiego i procedurami związanymi ze specyfiką rynków unijnych. Zdobędzie umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz kreowania nowych rozwiązań.

Specjalność „zarządzanie innowacjami”

przygotowuje specjalistów wyposażonych w wiedzę z zakresu teorii i praktyki zarządzania różnego rodzaju organizacjami i kierowania ludźmi. Absolwent tej specjalności będzie przygotowywany do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych oraz administracji publicznej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W szczególności celem tej specjalności jest ugruntowanie wiedzy i umiejętności a także kompetencji społecznych związanych z tworzeniem, realizacją i wdrażaniem innowacji. Gospodarka oparta na wiedzy to gospodarka, w której niezbędne jest wdrażanie innowacji na każdym poziomie zarządzania.

Specjalność „zarządzanie logistyką”

ukierunkowana jest na zdobycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu i spedycji. Absolwenci specjalności będą przygotowani do pełnienia funkcji zarządczych w firmach transportowych i spedycyjnych małej i średniej wielkości. Nabędą podstawową, specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych, w tym z zakresu gospodarki magazynowej, ekonomiki transportu, projektowania procesów logistycznych, zarządzania spedycją.


przejdź do spisu treści

Fizjoterapia


- studia jednolite magisterskie (5-letnie), stacjonarne

Charakterystyka kierunku

FIZJOTERAPIA to kierunek medyczny związany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego. Celem fizjoterapii jest usunięcie dolegliwości towarzyszących procesom chorobowym oraz zapobieganie nawrotom i postępowi choroby. Poprzez zabiegi uzyskuje się zwalczanie bólu i stanów zapalnych, usprawnianie czynności poszczególnych narządów, szczególnie narządu ruchu oraz poprawę ogólnej wydolności i sprawności organizmu.

Absolwent kierunku Fizjoterapia powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych; dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów medyczno-rehabilitacyjnych (w tym planowania modelu rehabilitacji) oraz kontrolowania efektywności procesów fizjoterapii.

Na kierunku Fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę w zakresie metod leczniczych, m.in. takich jak balneoterapia, klimatoterapia, hydroterapia, kinezyterapia, ergoterapia, fizykoterapia, masaż i terapia manualna. Absolwenci 5-letnich jednolitych studiów magisterskich przygotowani będą merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Uzyskają uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia - do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz w celach leczniczych i rehabilitacyjnych.

Kwalifikacje zdobyte w wyniku ukończenia jednolitych 5-letnich studiów wyższych w zakresie fizjoterapii umożliwiają podjęcie pracy zarówno w publicznych jak i niepublicznych placówkach służby zdrowia, takich jak:

 • szpitale o różnym profilu,
 • specjalistyczne przychodnie,
 • gabinety rehabilitacyjne,
 • zakłady przyrodolecznicze,
 • sanatoria,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • sklepy specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego,
 • firmy farmaceutyczne,
 • ośrodki sportowo-rekreacyjne,
 • ośrodki dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • specjalistyczne placówki zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo,
 • szkolnictwo wyższe i medyczne studia zawodowe (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


Oferta studiów podyplomowych Państwowej Szkoły Wyższej  im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej skierowana jest do  osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, inżynierskich, licencjackich i są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji, zdobyciem nowego wykształcenia i umiejętności. Uzupełniając swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów podyplomowych, zwiększamy swoje szanse na rynku pracy.


Oferta studiów podyplomowych


Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego

 • Ochrona danych osobowych  

Zakład Ekonomii

 • Odnawialne źródła energii -
 • Prawno ‑ administracyjne aspekty pracy urzędnika z elementami informatyki - NOWOŚĆ! 
 • Polsko-Szwajcarskie Studia Menedżerskie - Zarządzanie w XXI wieku - NOWOŚĆ! 

Zakład Informatyki

 • Technologia informacyjna i informatyka w szkole 

Zakład Rolnictwa

 • Rolnictwo ekologiczne i projektowanie terenów zielonych 

 Zakład Finansów i Rachunkowości

 • Bezpieczeństwo finansowe Polski i Unii Europejskiej - NOWOŚĆ! 
 • Finanse publiczne i administracja 
 • Rachunkowość i audyt finansowy 

 Zakład Zarządzania

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Obsługa celna spedycyjna i transportowa 
 • Agent celny 
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Zakład Pedagogiki

 • Terapia pedagogiczna z podstawami metod integracji sensorycznej
 • Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • Podyplomowe studia kwalifikacji pedagogicznych 
 • Dydaktyka szkolna z elementami neurodydaktyki 
 • Asystent rodziny  
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Zakład Neofilologii

 • Kształcenie nauczycieli języka angielskiego 
 • Język angielski w biznesie, obsłudze transgranicznej i lotniczej 
 • Język rosyjski w biznesie, obsłudze transgranicznej i lotniczej 

Zakład Zdrowia Publicznego

 • Koder medyczny 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, pok. 335R (II piętro)
tel. +48 83 344 99 53,  podyplomowe@pswbp.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziału do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny
filologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo Inżynier Stacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej na III miejscu w rankingu Perspektywy 2020

W dniu 17 lipca br. w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie 21. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020, który jest rywalizacją uczelni z całej Polski.

czytaj dalej

Bezpłatne kursy dla maturzystów

MATURA 2018!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane