Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rok założenia: 1926 | Rektor: prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP

przejdź do spisu treści

jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych
uczelni ekonomicznych w Polsce.UEP należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. W klasyfikacji profilowej znajdujemy się od lat na podium. W zestawieniu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” zajmujemy 3. miejsce. Mamy wysokiej klasy kadrę naukową, nowoczesne programy nauczania i świetną bazę infrastrukturalną. Nasi absolwenci bardzo dobrze sobie radzą na rynku pracy. Zajmują pozycje menedżerskie, są liderami biznesu i dobrze opłacanymi specjalistami.

Zajęcia prowadzone zgodnie z nowoczesną metodyką i zachodnimi standardami edukacyjnymi przygotowują do wyzwań stawianych przez współczesną gospodarkę. Uczymy myśleć w kategoriach maksymalizacji korzyści i wartości, stosować narzędzia biznesowe, rozwiązywać problemy i zarządzać. Mamy ofertę w języku polskim i angielskim. Przyczyniamy się do rozwoju nauki i gospodarki. Cieszymy się prestiżem społecznym i środowiskowym. Przekłada się to na dobre noty również w klasyfikacjach międzynarodowych. W obejmującym blisko 160 krajów rankingu Eduniversal aż 17 naszych kierunków studiów uzyskało wyróżnienia. To najwyższy wynik w Polsce wśród uczelni ekonomicznych.


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu po raz pierwszy znalazł się na samym szczycie zestawienia Fundacji Edukacyjnej Perspektywy 2019.  

Najwyższa pozycja w 20. edycji Rankingu Szkół Wyższych w kategorii uczelni ekonomicznych jest efektem konsekwentnego podnoszenia jakości oferty edukacyjnej i naukowo-badawczej.

Przesunęliśmy się również na wyższą pozycję w zestawieniu ogólnym Rankingu Uczelni Akademickich obejmującym 90 szkół wyższych. Zajmujemy 13 miejsce, o 4 pozycje wyżej w stosunku do ubiegłorocznego notowania. 

Szkoły wyższe oceniano w 10 grupach kryteriów:  Prestiż akademicki, Absolwenci na rynku pracy, Opinia kadry, Preferencje pracodawców, Ekonomiczne losy absolwentów, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Publikacje, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. 

Najlepiej wypadliśmy w grupach kryteriów: Absolwenci na rynku pracy, Preferencje pracodawców i Potencjał naukowy.

Swoją renomę UEP zawdzięcza wysokiej jakości nauczania i bogatej, uwzględniającej światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze trendy biznesu ofercie dydaktycznej. Wysoką pozycję Uczelni budują również szerokie kontakty międzynarodowe i współpraca z biznesem. Programy nauczania odpowiadają wymogom globalnego rynku pracy oraz europejskim standardom edukacji. Uczelnia ma wdrożony unijny standard rozliczania studiów ECTS umożliwiający studentom budowanie międzynarodowej ścieżki studiów oraz umowy o podwójnych dyplomach, dzięki którym absolwenci mogą uzyskać dyplom uczelni rodzimej i zagranicznej. Stała wymiana wzorców kształcenia z ośrodkami z całego świata, rozbudowane programy wyjazdów zagranicznych, wykłady i specjalności w językach obcych oraz bloki zajęć prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z międzynarodowych koncernów powodują, że studenci kończący Uczelnię są dobrze przygotowani do wyzwań nie tylko krajowego, ale i globalnego rynku pracy. Liczba zagranicznych uczelni partnerskich kooperujących z Uczelnią jest ustawicznie poszerzana. Dziś wynosi ponad 150 ośrodków.

Silną stroną Uczelni jest kadra dydaktyczna tworzona przez wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej (ponad 500 nauczycieli akademickich, w tym blisko 140 profesorów). Przedstawiciele Uczelni zasiadają w uznanych gremiach eksperckich, uczestniczą w badaniach i ekspertyzach, doradzają podmiotom gospodarki i państwa. Dokonania badawcze i publikacje kadry akademickiej UEP stanowią ważny wkład do współczesnych nauk ekonomicznych i literatury przedmiotowej. 

Na zajęciach wykorzystywane są zachodnie metody edukacji biznesowej i nowoczesne formy nauczania (praca nad projektami, studia przypadków, prezentacje, e-learning). Atutem Uczelni są dobre warunki studiowania - nowoczesne sale i wyposażenie, jedna z najlepszych w tej części Europy bibliotek naukowych. 


Collegium Altum w Poznaniu 
/wysokość całkowita 103,35 m/
– budynek Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w centrum Poznania

Kierunki studiów 2021/2022

Stacjonarne I stopnia

Stacjonarne II stopnia

Niestacjonarne I stopnia

Niestacjonarne II stopnia


przejdź do spisu treści

Stacjonarne I stopnia


Bachelor in Business Administration


specjalności:

 • Global Economics
  Developing skills necessary to start a career as a highly qualified specialist in different types of organization (a variety of businesses, non-profit organizations, public administration units, local, regional or national government).

 • International Business and Management
  Developing skills necessary to start a career as managers of operational, financial, analytical departments in international corporations or small and medium enterprises (SMEs) operating on a national and international scale.

Logistyka


 • Logistyka obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i zarządzaniem procesami logistycznymi wewnątrz przedsiębiorstwa i w łańcuchach dostaw. Studenci zdobywają umiejętności  przeprowadzania analiz ekonomicznych,  projektowania i zarządzania zmianą w odniesieniu do procesów logistycznych, posługiwania się  systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie logistyczne a także  diagnozowania i projektowania systemów zarządzania łańcuchami dostaw, w szczególności w perspektywie międzynarodowej.

Jakość i rozwój produktu (studia inżynierskie)


specjalności:

 • Menedżer produktu
  to odpowiednia dla Ciebie specjalność, jeśli jesteś kreatywny oraz masz zacięcie marketingowe, zdobędziesz wiedzę jak działać skutecznie na rynku, aby w przyszłości Twój produkt odniósł sukces. W tym celu wyposażymy Cię w pakiet praktycznej wiedzy i umiejętności do tworzenia i weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnych z potrzebami i pragnieniami klientów, wprowadzenia produktu z sukcesem na rynek, a po wprowadzeniu efektywnego zarządzania na każdym etapie rynkowego cyklu życia.

 • Specjalność menedżer produktu znajduje się na kierunku jakość i rozwój produktu
  Jakość i rozwój produktu to przyszłościowy kierunek inżynierski, na którym łączymy wiedzę ekonomiczną, techniczno-przyrodniczą i społeczną. Jako student nauczysz się, jak zaprojektować od podstaw nowy produkt i ulepszyć istniejący. Poznasz właściwości produktów i usług oraz procesy wpływające na ich jakość, wartości użytkowe i bezpieczeństwo. Jeżeli chcesz wyróżnić się na rynku pracy, zdobywając tytuł zawodowy inżyniera, to studia pierwszego stopnia na kierunku jakość i rozwój produktu, są idealne dla Ciebie!

 • Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
  to specjalność studiów umożliwiająca wszechstronne przygotowanie inżynierów zdolnych do nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach menadżerów jakości oraz jednostkach usługowych. Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu przyrodniczych i ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów nieżywnościowych (przemysłowych). Program nauczania z zakresu towaroznawstwa obejmuje m.in. identyfikację i charakterystykę materiałów, charakterystykę wybranych grup produktów nieżywnościowych oraz analizę czynników wpływających na ich jakość i trwałość. Ponadto studenci są zapoznawani z metodami oceny jakości produktów na zgodność z obowiązującymi wymaganiami.

 • Kształtowanie jakości produktów spożywczych
  Kształcimy specjalistów ds. jakości żywności, przygotowanych do pracy na stanowiskach inżynierów jakości oraz menedżerów jakości. Nasi absolwenci posiadają kompetencje w zakresie kształtowania jakości surowców żywnościowych oraz wyrobów gotowych, oceny przydatności surowców do produkcji, oceny jakości na poszczególnych etapach procesów produkcyjnych, identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności, raportowania oraz interpretowania wyników oceny oraz kontroli jakości, projektowania, wdrażania oraz weryfikacji systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, nadzoru nad ich funkcjonowaniem, a dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi zdobytej wiedzy potrafią współpracować z poszczególnymi działami przedsiębiorstwa oraz otoczeniem firmy.

 • Specjalność menedżer produktu znajduje się na kierunku jakość i rozwój produktu
  Jakość i rozwój produktu to przyszłościowy kierunek inżynierski, na którym łączymy wiedzę ekonomiczną, techniczno-przyrodniczą i społeczną. Jako student nauczysz się, jak zaprojektować od podstaw nowy produkt i ulepszyć istniejący. Poznasz właściwości produktów i usług oraz procesy wpływające na ich jakość, wartości użytkowe i bezpieczeństwo. Jeżeli chcesz wyróżnić się na rynku pracy, zdobywając tytuł zawodowy inżyniera, to studia pierwszego stopnia na kierunku jakość i rozwój produktu, są idealne dla Ciebie!

 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
  Systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem stanowią fundament doskonalenia produktów i organizacji. Wspierają procesy decyzyjne odnoszące się do jakości, efektywności środowiskowej i bezpieczeństwa. Stosowanie technik i narzędzi zarządzania wymaga nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności, rozumienia podejścia systemowego, nabycia swego rodzaju intuicji „systemowca”, bez której trudno zrozumieć złożoność otoczenia i czynników wpływających na jakość produktów oraz procesów. Celem naszej specjalności jest kształcenie ekspertów, którzy znają, rozumieją i z pasją wykorzystują narzędzia zarządzania do doskonalenia produktów oraz organizacji. Programy oraz formy prowadzenia zajęć zapewniają przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

 • Specjalność menedżer produktu znajduje się na kierunku jakość i rozwój produktu
  Jakość i rozwój produktu to przyszłościowy kierunek inżynierski, na którym łączymy wiedzę ekonomiczną, techniczno-przyrodniczą i społeczną. Jako student nauczysz się, jak zaprojektować od podstaw nowy produkt i ulepszyć istniejący. Poznasz właściwości produktów i usług oraz procesy wpływające na ich jakość, wartości użytkowe i bezpieczeństwo. Jeżeli chcesz wyróżnić się na rynku pracy, zdobywając tytuł zawodowy inżyniera, to studia pierwszego stopnia na kierunku jakość i rozwój produktu, są idealne dla Ciebie!

Informatyka i ekonometria


specjalności:

 • Analityka gospodarcza
  Specjalność kształcąca analityków – poszukiwanych na rynku pracy specjalistów o szerokich kompetencjach z zakresu ekonomii, informatyki, statystyki, ekonometrii i matematyki. Absolwenci specjalności  przygotowani są do wykorzystywania współczesnych technologii informatycznych do sporządzania profesjonalnych analiz ilościowych na potrzeby przedsiębiorstw dowolnych branż  oraz  instytucji państwowych  i samorządowych. W trakcie studiów nacisk  położony jest na wykształcenie  umiejętności efektywnego pozyskiwania i przetwarzania informacji, sporządzania prognoz, symulacji procesów gospodarczych  oraz  optymalizacji decyzji biznesowych.

 • Elektroniczny biznes
  Celem specjalności Elektroniczny Biznes jest przygotowanie nowej klasy menedżerów–informatyków, którzy będą zdolni do twórczego i efektywnego funkcjonowania w elektronicznej gospodarce na skalę międzynarodową. Wszystkie prognozy i analizy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na specjalistów e–biznesu będzie gwałtownie rosło, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i USA. Połączenie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych oraz ekonomii i zarządzania pozwoli absolwentom specjalności uzyskać przewagę na bardzo konkurencyjnym globalnym rynku pracy.

 • Informatyka w gospodarce i administracji
  Informatyka w gospodarce i administracji to specjalność dająca poszukiwaną przez pracodawców umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności biznesowej. Absolwenci specjalności postrzegani są przez potencjalnych pracodawców jako specjaliści z zakresu rozwiązań informatycznych świadomi uwarunkowań ekonomicznych oraz potrafiący sprawnie działać w grupie projektowej.
  Studia na specjalności pozwalają ich uczestnikom na zapoznanie się z technologiami informatycznymi wykorzystywanymi obecnie, a także trendami rozwoju. Liczne kontakty Katedry Informatyki Ekonomicznej z instytucjami z całego świata umożliwiają studentom odbywanie praktyk także poza granicami Polski, a także uczestnictwo w projektach prowadzonych w katedrze.

 • Inżynieria finansowa
  Pasjonują Cię finanse, giełda i FOREX? Inżynieria finansowa jest specjalnością dla Ciebie. Nauczysz się, jak prognozować ceny i ryzyko na rynkach finansowych. Poznasz metody zarządzania ryzykiem inwestycji za pomocą modeli statystycznych i matematycznych, a przede wszystkim zdobędziesz rzadką i poszukiwaną umiejętność wyceny skomplikowanych instrumentów finansowych (na przykład opcji).

Gospodarka turystyczna


 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
  Interdyscyplinarny charakter turystyki powoduje, że szczegółowa wiedza z zakresu mechanizmów funkcjonowania tej dziedziny gospodarowania musi przenikać się z kompetencjami i umiejętnościami z zakresu stosunków międzynarodowych, ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów i rachunkowości oraz prawa.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze


specjalności:

 • International Management in Emerging Markets
  IMEM – your most complete, comprehensive and competitive Bachelor Program!
  International Management in Emerging Markets Program offered at the Poznan University of Economics & Business provides students with unparalleled competence in managing different organizations across national boundaries and diverse cultures. International Management in Emerging Markets students complete a comprehensive and competitive program led by the PUEB. The program’s mission is to develop and disseminate leading-edge knowledge concerning the practice of international management, within the emerging markets context.
 • Logistyka międzynarodowa
  Logistyka międzynarodowa należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu, co więcej jest nauką interdyscyplinarną, ściśle związaną z biznesem międzynarodowym. Zgodnie z wytycznymi Procesu Bolońskiego studia licencjackie na specjalności logistyka międzynarodowa mają charakter studiów zawodowych. Mają one przygotować studentów do pracy w obszarze logistyki, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Temu celowi podporządkowany jest charakter i zakres oferowanych zajęć.

 • Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
  Specjalność przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie dostarcza praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim, możliwościach wykorzystania funduszy pomocowych i regulacjach na europejskim rynku pracy oraz wiedzy o prawie dyplomatycznym i technikach prowadzenia negocjacji w dyplomacji gospodarczej.

 • Biznes międzynarodowy
  Jeśli chcesz poznać i zrozumieć relacje oraz możliwe strategie zachodzące między dwoma i więcej podmiotami znajdującymi się w różnych państwach, aby być najlepszym menedżerem działającym w biznesie międzynarodowym, lepszej specjalności dla siebie nie znajdziesz!
  Biznes międzynarodowy obejmuje wszystkie transakcje podejmowane przez przedsiębiorstwa umiejscowione w dwóch lub więcej państwach. W celu zawarcia transakcji firmy muszą tworzyć międzynarodowe struktury operacyjne odmienne od tych, które są stosowane w operacjach na rynku krajowym. Oprócz wiedzy na temat strategii międzynarodowej, dzisiejsi menedżerowie muszą rozumieć zależności między tymi strategiami i ich rezultatami finansowymi.

Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia inżynierskie)


 • Na Zarządzaniu i inżynierii produkcji poznasz różnorodne aspekty zarządzania procesami produkcyjnymi z uwzględnieniem ich projektowania oraz optymalizowania z punktu widzenia kosztów, standardów jakości, wymogów bezpieczeństwa i środowiska.

Kierunek prawno-ekonomiczny


 • Kierunek Prawno-ekonomiczny jest prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma na celu kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie prawa, poparte rzetelną wiedzą ekonomiczną.
  Kierunek posiada innowacyjny charakter, o czym świadczy program kształcenia, który umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji czynności doradczych i podejmowania rozstrzygnięć w zakresie wsparcia i rozwoju procesów, zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym. Połączenie wiedzy prawniczej i ekonomicznej jest szansą dla wykształcenia specjalistycznych kompetencji zawodowych, atrakcyjnych i przydatnych dla rynku pracy.

Polityka społeczna


specjalności:

 • Finanse i zarządzanie usługami społecznymi
  Specjalność finanse i zarządzanie usługami społecznymi to edukacyjna mieszanka polityki społecznej, finansów i zarządzania. Pozwala na zdobycie wielu kompetencji, takich jak: gromadzenie i analiza informacji, zarządzanie projektem, finansami, zasobami ludzkimi, pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, kształtowanie strategii i planów operacyjnych.

 • Komunikacja społeczna najlepsze miejsce dla tych, którzy chcą zdobyć umiejętność trafnego rozpoznawania, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów społecznych. Po naszej specjalności będziesz potrafił gromadzić i analizować dane, tworzyć plany i strategie operacyjne, negocjować, tworzyć wizerunek społeczny, pisać teksty perswazyjne, zarządzać projektami oraz organizować kampanie społeczne.

Finanse, audyt, inwestycje


specjalności:

 • Bankowość i pośrednictwo finansowe
  Specjalność bankowość i pośrednictwo finansowe poświęcona jest różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego. Oferujemy solidne podstawy teoretyczne tych zagadnień, jednak szczególną uwagę zwracamy na kwestie praktyczne, związane z ofertą banków, poszczególnymi czynnościami i produktami bankowymi, pozyskiwaniem środków pieniężnych oraz inwestowaniem kapitałów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Obok zagadnień mikroekonomicznych, związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucjami kredytowymi, a także dotyczących współpracy banku z innymi podmiotami, poruszana jest tematyka systemów bankowych, międzynarodowych stosunków finansowych, systemów pieniężnych i walutowych oraz rynków finansowych. Ponadto, ukończenie specjalności oznacza uzyskanie – po wniosku banku-pracodawcy – stopnia Samodzielnego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, nadawanego przez Związek Banków Polskich.

 • Finanse, audyt i podatki
  Specjalność finanse, audyt i podatki wychodzi naprzeciw potrzebom kształceniu uniwersyteckiemu i potrzebom praktyki gospodarczej, w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem audytu i podatków. Pozwala ona poznać i zrozumieć podatki i system podatkowy, problematykę harmonizacji podatków i międzynarodowej konkurencji podatkowej, mechanizmy finansów publicznych, w szczególności finansów państwa, samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej, audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne oraz metodykę aplikacji o środki unijne. Obejmuje także problematykę rynku pieniężnego i kapitałowego.

 • Rachunkowość i skarbowość jest specjalnością dającym szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Studia zaznajamiają także z problematyką analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich.

 • Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem to specjalność dająca wiedzę o ubezpieczeniach jako finansowym instrumencie zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie. Studia zapoznają studentów z rynkiem ubezpieczeniowym, jego instytucjami i produktami, tak w aspekcie ekonomicznym, jak i prawnym. Specjalność ma bogatą, sięgającą 70 lat tradycję na Uniwersytecie.

Ekonomia


specjalności:

 • Ekonomia globalna i menedżerska
  Studia na specjalności EGiM podporządkowane są wymogom współczesnego rynku pracy oraz potrzebom praktyki gospodarczej. Oznacza to, że absolwenci specjalności posiadają nowoczesną wiedzę z zakresu ekonomii oraz potrafią ją zastosować w praktyce gospodarowania (czyli w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządowych i rządowych itd.).
  Fundamentem przygotowania absolwentów jest solidna wiedza ogólnoekonomiczna i menedżerska. Współczesne środowisko gospodarcze wymaga od specjalistów (menedżerów) rozumienia zmian zachodzących w otoczeniu poszczególnych podmiotów ekonomicznych. Dlatego też specjalność uczy gospodarowania na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz udziela odpowiedzi na pytanie o to, co się obecnie dzieje w ekonomii. Wiedza przekazywana na EGiM umożliwia zrozumienie zachodzących zjawisk gospodarczych i przewidywania ich konsekwencji. Natomiast praktyczne umiejętności kształtowane na naszej specjalności ukierunkowane są na rozwiązywanie konkretnych wyzwań pojawiających się w sektorze prywatnym i publicznym.

 • Gospodarka żywnościowa i biobiznes
  Specjalność Gospodarka żywnościowa i biobiznes na kierunku Ekonomia obejmuje studia z zakresu mechanizmów europejskiego i światowego rynku żywności. W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę na temat instytucji europejskich związanych z gospodarką żywnościową i Wspólną Polityką Rolną, zapoznają się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw branży rolno-żywnościowej oraz gwarantowania jakości artykułów żywnościowych. Studiowanie na specjalności umożliwia udział w seminariach naukowych prowadzonych w komisjach europejskich w Brukseli. Program specjalności obejmuje również zagadnienia związane z analizą ekonomiczną i finansową przedsiębiorstw, organizacją rynku żywności, systemami zapewniania jakości oraz umiejętnościami niezbędnymi w pozyskiwaniu środków unijnych wspierających podmioty gospodarki żywnościowej.

 • Publicystyka ekonomiczna i public relations
  W XXI wieku czynnikiem decydującym o konkurencyjności firmy w warunkach globalizacji i postrzeganiu pracownika na rynku pracy jest szeroko rozumiana informacja. Umiejętność komunikowania się jest obecnie najbardziej poszukiwana na rynku pracy. Wybierając specjalność publicystyka ekonomiczna i public relations zdobędziesz umiejętności, które będą bardzo pomocne w uzyskaniu pracy (etap aplikacji), jej utrzymaniu, a następnie pozwolą cieszyć się z awansu zawodowego.
  Misją specjalności jest zdobywanie i przekazywanie wiedzy oraz uniwersalnych umiejętności komunikowania się w biznesie, mediach, w ramach firmy. Prowadzimy badania i kształcimy przyszłych menedżerów ds. public relations, specjalistów kreowania wizerunku, dziennikarzy ekonomicznych, negocjatorów, specjalistów komunikowania wewnętrznego, doradców politycznych.

 • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
  Specjalność Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji jest skierowana do osób zainteresowanych problematyką konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw, a także zasadami funkcjonowania instytucji otoczenia. Studia zapewniają nabycie kompetencji i umiejętności potrzebnych w pracy na poziomie menedżera przedsiębiorstwa, uczą kreatywności i analityki w przygotowaniu strategii biznesu, w tym min. strategii marketingowej, produkcyjnej, zarządzania jakością, prognozowania kursów walutowych i stóp procentowych, kierowania projektem, wsparcia eksperckiego w podejmowaniu decyzji, co jest niezbędne w podejmowaniu działalności doradztwa biznesowego. Student pozna technikę przygotowania biznes planu, analiz finansowych przedsiębiorstwa, wyceny nieruchomości, operatu szacunkowego, studium wykonalności, oceny inwestycji. Nie bez powodu specjalność SBiPGwWG należy do najczęściej wybieranych przez studentów studiów dziennych i zaocznych.

 • Zasoby ludzkie w organizacji
  Studiując na specjalności zasoby ludzkie w organizacji, dowiesz się, jak funkcjonuje człowiek w pracy oraz jak skutecznie zarządzać personelem. Kompetencje, które zdobędziesz, są konieczne na wszystkich stanowiskach menedżerskich oraz w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie m.in. na stanowiskach specjalistów: ds. personalnych, ds. wynagrodzeń, ds. szkoleń.

Rachunkowość i finanse biznesu


specjalności:

 • Analityka usług finansowych
  Specjalność analityka usług finansowych oferowana na pierwszym i drugim stopniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w biznesie umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych, aby być skutecznym menedżerem. Student w trakcie studiów na specjalności pozyskuje kompetencje wyróżniające analityka usług finansowych. Nabywa wiedzę o uczestniczących na nim podmiotach biznesowych, a więc zarówno o dostawcach usług finansowych, jak i o klientach korporacyjnych oraz indywidualnych. Studia pozwolą na łączenie specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz rynków finansowych z analitycznym podejściem do formułowania oraz realizacji rynkowych strategii działania, zarówno usługodawców (instytucji finansowych), jak i usługobiorców (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe).

 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
  Specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych połączone z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości to podstawowe walory naszej specjalności, dające naszym Studentom wyjątkowo szerokie spektrum możliwości zatrudnienia.

 • Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
  Specjalność inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa jest jedynym tego typu programem kształcenia w polskich wyższych uczelniach ekonomicznych. Cechą charakterystyczną specjalności jest nowoczesność programu, jego unikatowość oraz prestiż. Wszyscy nauczyciele akademiccy wykładający na specjalności posiadają doświadczenie zdobyte w praktyce gospodarczej. Na specjalności studentów zachęca są do kreatywnego rozwiązywania realnych problemów gospodarczych w ramach prowadzonych projektów. Nabyte na specjalności kompetencje i umiejętności pozwalają na szybkie i łatwe przejście z etapu studiowania do etapu pracy zawodowej.

Zarządzanie


specjalności:

 • Handel i marketing
  Handel i marketing to specjalność z dużymi tradycjami, jedna z najstarszych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program specjalności obejmuje szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego.
  Handel i marketing to specjalność przygotowująca do pracy w sektorze handlu, w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Program studiów uwzględnia także coraz większe zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu e-marketingu i e-handlu. Wielu naszych absolwentów pracuje w działach marketingu, sprzedaży i obsługi klienta w różnych rodzajach przedsiębiorstw oraz w agencjach reklamowych.

 • Komunikacja w biznesie
  Komunikacja w biznesie to specjalność, na której możesz zdobyć uniwersalne umiejętności mające decydujący wpływ na pełen sukcesów przebieg Twojej kariery zawodowej. Podczas praktycznych zajęć nauczysz się samodzielności w zdobywaniu i ocenie informacji, dowiesz się jak nawiązywać kontakty biznesowe, prezentować i argumentować swoje racje oraz prowadzić negocjacje. Jeśli chcesz być skutecznym menedżerem, to wybierz komunikację w biznesie. Kompetencje, jakie tu uzyskasz, sprawią, że będziesz miał nad innymi przewagę, gdyż każdy musi się komunikować, ale nie każdy potrafi robić to skutecznie.
  W programie studiów licencjackich dominują przedmioty, których zadaniem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z szeroko pojętej komunikacji (np. prezentacje i wystąpienia publiczne, negocjacje, techniki sprzedaży, tworzenie kampanii reklamowych) Bez komunikacji nie istniejesz!

 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
  Rozwój rynku nieruchomości w Polsce powoduje duże zainteresowanie tą sferą życia gospodarczego i społecznego, która w dalszym ciągu będzie się dynamicznie rozwijać i stwarzać szanse interesującej, atrakcyjnej, a przede wszystkim dobrze opłacanej pracy. Obserwuje się również rozwój działalności inwestycyjnej i wzrost zainteresowania specjalistami przygotowanymi do prowadzenia działalności inwestycyjnej w sferze nieruchomości we wszystkich typach firm i instytucji. Specjalność proponowana jest zatem kandydatom, którzy w przyszłości zamierzają pracować w szeroko rozumianej sferze gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej.

 • Zarządzanie projektami
  jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów wiedzy w dziedzinie zarządzania. Biegłość w zakresie zarządzania projektami stanowi istotny wyróżnik skutecznego lidera biznesu. Duża dynamika otoczenia biznesowego sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw odchodzi od tradycyjnych struktur działania na rzecz działalności w oparciu o projekty. Jednocześnie na rynku pracy jest deficyt wykwalifikowanych kierowników projektów. W ramach oferty programowej znajdują się przedmioty umożliwiające przekazanie nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami oraz umożliwiające nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Zajęcia prowadzone są z użyciem nowoczesnych technik audiowizualnych, z nastawieniem na wysoki poziom interaktywności. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią uzyskanie pożądanych na rynku pracy certyfikatów Certified Project Management Associate – IPMA lub/i Certified Associate in Project Management – PMI.

 • Zarządzanie przedsiębiorstwami
  Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwami profilowana jest na przedsiębiorstwo i zarządzanie nim w dwóch perspektywach. Perspektywa zewnętrzna to zrozumienie roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności publicznej. Perspektywa wewnętrzna to zrozumienie zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego, jakości, stosunków z klientami.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Opinie liderów biznesu na całym świecie, zawarte w raporcie Deloitte Global Human Capital Trends 2018 wskazują na szybki wzrost tego, co nazywamy przedsiębiorstwem społecznym. Ta zmiana odzwierciedla rosnące znaczenie kapitału społecznego w kształtowaniu celów organizacji, kierowaniu jej relacjami z interesariuszami oraz wpływie na jej ostateczny sukces lub porażkę. Nowoczesne organizacji chcą rozwijać swoją wartość biznesową w oparciu o potencjał pracowników, nowoczesne technologie i innowacyjne trendy HR. Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi dedykowana została kształtowaniu wiedzy i umiejętności w zarządzaniu kapitałem ludzkim jako wartością (transakcyjny lub twardy HR) oraz zarządzaniu ludźmi jako partnerami w biznesie (transformacyjny lub miękki HR).

 • Konsulting gospodarczy
  Konsulting gospodarczy to  specjalność, która kompleksowo, zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w zarządzaniu, przygotowuje poszukiwanych i cenionych pracowników sektora doradztwa w Polsce i za granicą. Model kształcenia na specjalności zakłada, iż na pierwszym stopniu studiów studenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy analityka, natomiast drugi stopień studiów przygotowuje do pracy w charakterze doradcy, konsultanta. W ramach oferty programowej znajdują się przedmioty nowe, oryginalne, dotychczas nie spotykane w treściach kształcenia istniejących specjalności – m.in. modele procesów doradczych, obsługa klienta korporacyjnego, techniki raportowania, informatyczne narzędzia analityki rynkowej, odnowa strategiczna przedsiębiorstwa. Zajęcia prowadzone będą z użyciem nowoczesnych technik audiowizualnych, z nastawieniem na wysoki poziom interakcyjności.

Applied Economic and Social Analysis


 • Kierunek Applied Economic and Social Analysis ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny, a jego absolwent uzyskuje wiedzę z ekonomii, nauk o zarządzaniu i innych dyscyplin społecznych (socjologii, filozofii społecznej, kulturoznawstwa, psychologii społecznej, polityki społecznej, etyki  i politologii).
  Najważniejszymi umiejętnościami uzyskanymi w czasie studiów jest identyfikowanie, analizowanie i rozumienie społecznych uwarunkowań zjawisk gospodarczych oraz społecznych skutków zjawisk i procesów gospodarczych. Absolwent nowego kierunku zostanie wyposażony w umiejętność prowadzenia badań mieszanych (ilościowo-jakościowych) oraz wnioskowania na ich podstawie.

Finance


 • KIERUNEK FINANCE ma charakter elitarny i interdyscyplinarny: obejmuje przedmioty pozwalające na zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania oraz specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej finansów. Językiem wykładowym jest język angielski, co czyni ten kierunek elitarnym  tym sensie, że jego absolwenci uzyskują także wysokie językowe kompetencje w zakresie obszaru przedmiotowego nauk o finansach.
  W trakcie studiów studenci uzyskują umiejętność rozumienia mechanizmów rządzących współczesnymi gospodarkami, wykorzystywania narzędzi analitycznych, zarządzania finansami w skali mikro i makroekonomicznej, rozwiązywania problemów praktycznych związanych z wykonywanym zawodem w sektorze finansowym. Absolwenci kierunku finance dysponują szerokimi kompetencjami zawodowymi, które pozwalają im aplikować na oferowane w Polsce i za granicą stanowiska wymagające podejmowania ważnych i odpowiedzialnych decyzji w zakresie finansów oraz swobodnego posługiwania się językiem angielskim.

przejdź do spisu treści

Stacjonarne II stopnia


Transition, Innovation and Sustainability Environments


 • Transition, Innovation and Sustainability Environments (TISE) is the Erasmus Mundus Join Master’s Degree program and offers second-cycle studies at four European universities. Graduates will receive a diploma of completion of studies conducted jointly by four universities: Donau-Universität Krems (Austria), Universidade Nova de Lisboa (Portugal), University College Dublin (Ireland) and the Poznań University of Economics and Business (Poland). Main advantages of this programme, are:

  - Joint graduation diploma from 4 European Universities,
  - International, prestigious and innovative curricula,
  - Recognised and experienced lecturers from various universities, a large number of guest lectures, modern teaching infrastructure,
  - International students’ groups – opportunity for cultural immersion.

  Transition, Innovation and Sustainability Environments (TISE) delivers a holistic take on transitional processes and innovation strategies, educating students to be change agents for challenges in complex human-environment systems (socio-cultural/socio-technical/socio-economic). Under the umbrella of Systems Science, it integrates Socio-Cultural Studies, Social Sciences, Economics and the impact of Technology on today’s societies, leading to a deeper understanding of the multiplex environments and their issues. At the same time, the program offers sets of tools and methodologies to approach the opportunities and risks that emerge from these transitional processes. The study program is interdisciplinary and innovative. It touches on current and important issues related to new, digital technologies, sustainable development and transformation of the economy under conditions of high dynamics of socio-economic changes. It prepares students to create modern strategies, create innovations, and implement specific tools and processes of change management, as well as quickly and accurately identify opportunities and threats related to the transformation of the organization. It equips students with managerial competences and knowledge, allowing for management through competence leadership, effective problem solving, and flexible responses to change, as well as understanding and analysis of the impact of modern technologies on society, enterprises and institutions.

Nadzór i kontrola


 • Nadzór i kontrola to nowość w ofercie studiów UEP;
  - pierwszy w Polsce kierunek praktyczny we współpracy z międzynarodową firmą audytorską,
  - unikatowy i przygotowany wraz z partnerem biznesowym plan zajęć,
  - praktyki gwarantowane dla wszystkich studentów Kierunku,
  - ponad 60% wykładowców to praktycy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym.
                                                                                                                                                      więcej...

Zarządzanie ryzykiem finansowym


 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
  Kierunek Zarządzanie ryzykiem finansowym przygotowuje studentów do samodzielnego wykonywania obowiązków oraz pełnienia funkcji kierowniczych w zespołach zajmujących się oceną ryzyka w instytucjach finansowych.
  Doświadczenie zdobyte przez absolwentów w toku praktycznych studiów ułatwia absolwentom wdrożenie się w obowiązki na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach. Jeśli chcesz po ukończeniu studiów wykazywać się dwuletnim stażem pracy w międzynarodowej instytucji finansowej – wybierz właśnie ten kierunek, o praktycznym profilu. Jeżeli chcesz rozwinąć swoje umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem – zarządzanie ryzykiem finansowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu jest tym, czego szukasz!
  Aż 50% zajęć prowadzą pracownicy międzynarodowych instytucji finansowych.
  Po ukończeniu naszego Kierunku bez trudu znajdziesz pracę w:

  - instytucjach finansowych, takich jak: banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, otwarte fundusze emerytalne, spółki leasingowe i faktoringowe, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe,
  - niebankowych instytucjach pośrednictwa kredytowego, finansowego i doradztwa finansowego,
  - działach zarządzania ryzykiem w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych,
  - spółkach konsultingu gospodarczego i finansowego.

Jakość i rozwój produktu


 • Menedżer produktu (studia 3-semestralne)
  Wiedza, która jest niezbędna do zarządzania produktem i marką, a także przedsiębiorstwem zdobyta na I stopniu studiów Menedżer Produktu bądź innych, uzupełniania jest w szerokim wymiarze o aspekty praktyczne związane z badaniami marketingowymi produktu i marki, strategią rozwoju przedsiębiorstwa, implementacją strategii marketingowej, rolą i miejscem opakowania w strategii marketingowej, komercjalizacją produktu i kreowaniem marki. W programie uwzględniono blok przedmiotów koncentrujących się na poznaniu narzędzi analizy danych (SPSS, Statistica), pozwalających na przygotowanie informacyjnych podstaw podejmowania decyzji w podmiocie gospodarczym. Dopełnia ona w istotnym stopniu dotychczas zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności o te elementy, które są niezbędne do podjęcia pracy w pionach marketingowych, sprzedażowych, handlowych i usługowych.

  Menedżer produktu posiada interdyscyplinarną wiedzę, dzięki solidnym podstawom towaroznawczym i szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania i marketingu oraz jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu produktem w każdym etapie jego cyklu życia. W szczególności w jego tworzeniu i komercjalizacji, wprowadzaniu na rynek, pozycjonowaniu oraz budowaniu strategii marketingowych dla portfela produktów przedsiębiorstwa, a także strategii instrumentalnych. Kształcenie na drugim stopniu tej specjalności przyczynia się niewątpliwie do podniesienia umiejętności analizy, prognozowania oraz oceny procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście zarządzania produktem i jego wyposażeniem w podmiocie gospodarczym z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi właściwych dla towaroznawstwa, zarządzania i marketingu.
  Tematyczne obszary kształcenia (Profil absolwenta)

  Program studiów opiera się blokach tematycznych:
  - Informacyjne podstawy decyzji menedżera produktu – wybrane przedmioty: badania marketingowe i rynkowe, informacyjne podstawy decyzji marketingowych,
  - Zarządzanie portfelem produktów w przedsiębiorstwie – wybrane przedmioty: zarządzanie produktem, zarządzanie marką, badania jakościowe produktu, opakowanie w strategii marketingowej, zintegrowana polityka produktowa przedsiębiorstwa, zintegrowana komunikacja marketingowa.
  - Komercjalizacja produktów – wybrane przedmioty: badania marketingowe produktu i marki, zarządzanie kategorią produktu, projektowanie nowych produktów, biznes plan
  - Badania jakości produktów żywnościowych i przemysłowych –  wybrane przedmioty: towaroznawstwo żywności, towaroznawstwo przemysłowe, ekonomiczne aspekty jakości, przechowalnictwo

  Absolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:
  - marketingu strategicznego
  - zarządzania produktem i marką,
  - zarządzania opakowaniem,
  - prowadzenia badań marketingowych produktu i marki,
  - przygotowania planu marketingowego,
  - tworzenia informacyjnych podstaw decyzji rynkowych (CRM),
  - badania zachowań uczestników rynku,
  - komunikacji marketingowej,
  - oceny jakości produktu.
  - towaroznawczych aspektów rozwoju i zarządzania produktem

  Potencjalne miejsce zatrudnienia po ukończeniu studiów na specjalności menedżer produktu:
  -Działy/komórki marketingu, sprzedaży, komunikacji rynkowej
  - Działy/komórki projektowe, badawcze, rozwoju produktu, komercjalizacji produktu…
  - Działy/komórki kontroli jakości wyrobów
  - Ośrodki badawczo – rozwojowe, centra rozwoju technologii, parki technologiczne
  - Agencje kreatywne (reklamowe, mediowe, badawczo –rozwojowe)
  - Agencje konsultingowo – doradcze

 • Kształtowanie jakości produktów spożywczych (studia 3-semestralne)
  Specjalność kształtowanie jakości produktów spożywczych (KJPS) koordynowana jest przez dr hab. inż. Urszulę Samotyję, prof. UEP, pracownika Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Profil kształcenia ukierunkowany jest na wykształcenie specjalistów w zakresie projektowania produktów spożywczych, których atrakcyjność sensoryczna, jakość zdrowotna i bezpieczeństwo oraz wygoda użytkowania są niezbędne do odniesienia sukcesu rynkowego. Walorem specjalności są zajęcia, podczas których studenci pracując w interdyscyplinarnych zespołach rozwijają umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej oraz technicznej w praktyce. Zajęcia warsztatowe prowadzone są z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i metod twórczego rozwiązywania problemów, m.in. metody Design Thinking.

  Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
  - kreowania produktów żywnościowych,
  - kształtowania jakości żywności w zakresie walorów organoleptycznych, jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa oraz wygody użytkowania,
  - znakowania żywności oraz przygotowania dokumentacji produktowej,
  - zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

  Zadania kierowane do studentów w ramach realizowanych na specjalności przedmiotów wymagają strategicznego podejścia do rozwiązania tematu, inwencji, a jednocześnie uwzględnienia uwarunkowań rynkowych, technologicznych, jak i prawnych, co pozwala studentom na zdobycie kompetencji do odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

  Obszary tematyczne wraz z wybranymi przedmiotami 
  - projektowanie nowych produktów – wybrane przedmioty: projektowanie produktów żywnościowych, towaroznawstwo artykułów spożywczych, metody sensoryczne w badaniach konsumenckich, zarządzanie produktem, zachowania uczestników rynku, techniki badania preferencji konsumenckich, ekonomiczne aspekty jakości, ekologiczne aspekty jakości, nowoczesne instrumenty promocji;
  - kształtowanie cech organoleptycznych, funkcjonalnych oraz jakości zdrowotnej żywności na przykładzie m.in. żywności wygodnej, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, żywności dla niemowląt i małych dzieci, żywności prozdrowotnej (funkcjonalnej), żywności regionalnej, żywności ekologicznej, suplementów diety. Charakterystyka dodatków do żywności, a także zanieczyszczeń żywności i substancji antyodżywczych – wybrane przedmioty: towaroznawstwo artykułów spożywczych, prognozowanie i ocena trwałości żywności, implikacje zdrowotne składników diety, związki lotne w żywności, żywność regionalna i tradycyjna – systemy promocji i ochrony, alergeny w żywności, toksykologia żywności;
  - prawne i środowiskowe aspekty produkcji żywności – wybrane przedmioty: towaroznawstwo artykułów spożywczych (nowa żywność), autentyczność żywności, żywność regionalna i tradycyjna – systemy promocji i ochrony, gospodarka odpadami w przemyśle spożywczym, bioprocesy w przemyśle i ochronie środowiska, ochrona własności przemysłowej;
  - zarządzanie bezpieczeństwem żywności – wybrane przedmioty: analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności, audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

  Profil absolwenta 
  Absolwenci specjalności są ekspertami w zakresie projektowania innowacyjnych produktów żywnościowych. Znajdują zatrudnienie na stanowiskach  menedżer produkcji, rozwoju produktu oraz specjalista ds. jakości, pracują w działach badawczo-rozwojowych R&D, działach produkcji, działach jakości oraz działach promocji  przedsiębiorstw działających w branży spożywczej (m.in. producenci oraz dystrybutorzy żywności oraz substancji dodatkowych do żywności, sektor HoReCa, sieci handlowe). Zajmują się testowaniem innowacyjnych receptur produktów spożywczych (szczególna rolę w tym obszarze odgrywają badania konsumenckie), optymalizacją receptur, rozwojem produktu, tworzeniem dokumentacji produktowej, doradztwem technologicznym, promowaniem produktu, kontaktują się z poszczególnymi działami przedsiębiorstwa oraz otoczeniem firmy. Zdobytą wiedzę i umiejętności często wykorzystują prowadząc własną działalność gospodarczą (usługową, handlową lub produkcyjną).

 • Kształtowanie jakości produktów przemysłowych (studia 3-semestralne)
  Kształtowanie jakości produktów przemysłowych to specjalność studiów dająca przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach usługowych oraz instytucjach państwowych i administracyjnych. Studia mają charakter interdyscyplinarny i umożliwiają zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu przyrodniczych i ekonomicznych aspektów kształtowania jakości produktów. Uzyskana wiedza umożliwia aktywne uczestnictwo w projektowaniu produktów, wyborze surowców i technologii oraz doborze parametrów produktów. Program nauczania obejmuje wszystkie etapy cyklu życia wyrobu z uwzględnieniem projektowania, wytwarzania, użytkowania i utylizacji. Absolwent dysponuje umiejętnościami współpracy z ludźmi oraz kierowania zespołami w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

  Wiedza i umiejętności
  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do projektowania i oceny jakości wyrobów przemysłowych. Realizowany program nauczania
  pozwala na zdobycie dogłębnej wiedzy o wybranych grupach wyrobów oraz metodach ich oceny. Absolwent jest przygotowany do proponowania nowych rozwiązań zarówno w ocenie wyrobów, jak i metodach ich wytwarzania. W szczególności absolwenci są przygotowani do prac w zakresie:

  - projektowania, oceny i ochrony jakości wyrobów przemysłowych na wszystkich etapach cyklu życia,
  - prowadzenia badań wyrobów na zgodność z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych,
  - proponowania nowych metod badań wyrobów,
  - samodzielnego wykonywania ekspertyz towaroznawczych,
  - doradztwa w obrocie towarami w zakresie zapewnienia jakości i zarządzania jakością.

  Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

  - Towaroznawstwo – wybrane przedmioty: towaroznawstwo przemysłowe, towaroznawstwo spożywcze, towaroznawstwo wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków, nanomateriały, • Kształtowanie jakości – wybrane przedmioty: kompleksowe zarządzanie jakością, statystyczne sterowanie procesem.

  Profil absolwenta
  Możliwości zatrudnienia:
  - przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe,
  - ośrodki badawczo-rozwojowe,
  - działy kontroli jakości i certyfikacji wyrobów,
  - jednostki doradcze i komórki organizacyjne związane z nadzorem operacyjnym w zakresie zapewnienia jakości i zarządzania jakością wyrobów,
  - laboratoria analityczne i jednostki kontrolno-pomiarowe,
  - instytucje państwowe i administracyjne.

  Opinie Absolwentów
  Studia na specjalności dają możliwość zdobycia wiedzy praktycznej, która w połączeniu z solidnymi podstawami teoretycznymi obejmującymi wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych, pozwala na elastyczne wykorzystanie umiejętności w różnorodnych działach gospodarki.

 • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem (studia 3-semestralne)
  Program specjalności „ Zarządzanie jakością środowiskiem i bezpieczeństwem” umożliwia studentom pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania jakością, w szczególności projektowania, budowy i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania (m.in. jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem żywności) w organizacjach produkcyjnych i usługowych. Poruszana problematyka obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu systemowego zarządzania jakością, ekonomicznych i prawnych aspektów jakości, zarządzania procesowego, międzynarodowych standardów dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania, integracji systemów zarządzania, pracy zespołowej, metod i technik zarządzania jakością, wspomagania informatycznego oraz zarządzania przedsiębiorstwami.
  Programy oraz formy prowadzenia zajęć zapewniają przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem znormalizowanych systemów zarządzania. Szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty zarządzania oparte na case studies z przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Realizacja takiej formy kształcenia jest możliwa dzięki bogatemu doświadczeniu wykładowców z Katedry Zarządzania Jakością, którzy realizują  liczne projekty w praktyce gospodarczej, pełnią funkcję auditorów wiodących w uznanych jednostkach certyfikujących oraz są aktywni w innych gremiach, min. w komitetach technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

  Wiedza i umiejętności
  Absolwent specjalności nabywa umiejętności:
  - menedżerskie, w zakresie systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, bhp, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem żywności i innych),
  - zastosowania systemowego podejścia do zarządzania, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych, wliczając jednostki administracji publicznej,
  - doskonalenia systemów zarządzania z wykorzystaniem m. in. metod i technik zespołowego rozwiązywania problemów, podejścia procesowego, pomiaru satysfakcji klienta,
  - mapowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych w organizacji przy wykorzystaniu takich metod jak np. Value Stream Mapping, Swim Lane,
  - pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami
W ramach przedmiotów kierunkowych studenci uczestniczą w zajęciach dotyczących m.in.:
- dokumentacji znormalizowanych systemów zarządzania,
- integracji znormalizowanych systemów zarządzania,
- analiz i doskonalenia systemów zarządzania
- auditowania zintegrowanych systemów zarządzania.

Profil absolwenta
Absolwent specjalności Jakość i Rozwój Produktu  posiada wiedzę i praktyczne umiejętności związane z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem znormalizowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO/ IEC 27001 i inne). Potrafi planować i realizować zadania związane ze wszystkimi elementami systemów zarządzania, które pozwalają na pełnienie roli bezpośrednio odpowiedzialnych za kierowanie wydziałami i procesami dotyczącymi kształtowania jakości.
Zapotrzebowanie rynku pracy uzasadnia kształcenie specjalistów z tego zakresu, a perspektywy zawodowe koncentrują się na eksponowanych stanowiskach w newralgicznych obszarach działalności przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych (m.in. produkcja, zaopatrzenie, logistyka, obsługa klienta i sprzedaż). Umiejętności nabyte w zakresie specjalności, co potwierdza praktyka gospodarcza, są niezbędne w okresach dynamicznego rozwoju, jak i kryzysu gospodarczego.

Absolwenci specjalności są przygotowani do:
- samodzielnego kreowania rozwiązań w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania – projektowanie, budowa i wdrażanie systemów w organizacjach produkcyjnych i usługowych,
- koordynacji, na szczeblu kierownictwa organizacji, prac w zakresie systemowego zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji, a także systemów branżowych,
- zarządzania projektami związanymi z doskonaleniem organizacji, w szczególności pracy zespołowej, wykorzystywania narzędzi i technik zarządzania jakością.
- zapewnienia ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych,
- kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

 • Design i komercjalizacja produktu (studia 4-semestralne)
  W świecie hiperkonsumpcji design jest jednym z najbardziej potrzebnych przejawów ludzkiej kreatywności. Design upraszcza nasz świat – humanizuje sferę technologii, wyrobów i usług. Firmy, które to zrozumiały i wykorzystują ten zakres wiedzy, są z reguły motorem rozwoju współczesnej gospodarki. Jednak w dzisiejszych dynamicznych warunkach rynkowych nawet ciekawe i wartościowe produkty same się nie sprzedadzą. Potrzebują odpowiedniego wsparcia w momencie wprowadzania na rynek. A zatem sukces w dzisiejszych realiach biznesowych wymaga wiedzy na temat możliwości wykorzystania prawdziwego potencjału designu, a także umiejętności mądrego wprowadzania produktów na rynek.
  Specjalność Design i Komercjalizacja Produktu to odpowiedź na potrzeby rynku w zakresie specjalistów rozumiejących rynkowe znaczenie designu i skutecznej komercjalizacji produktu, przygotowanych do efektywnego zarządzania tymi procesami.
  Dostępna w Polsce oferta edukacyjna skupia się na niezależnym kształceniu dwóch profili absolwentów – projektanta oraz menedżera, przygotowanych do myślenia zupełnie innymi kategoriami. Specjalność Design i Komercjalizacja Produktu w swoim programie łączy oba sposoby myślenia o produkcie.
  Specjalność prowadzona jest przez Katedrę Marketingu Produktu. Zainteresowania badawczo-naukowe pracowników Katedry skupione są na szeroko rozumianym produkcie we wszystkich etapach jego cyklu życia. Uzupełniająca się wiedza i doświadczenie naukowe oraz praktyczne pracowników Katedry, dają podstawy do „mówienia” o dobrze zaprojektowanym produkcie i jego komercjalizacji w ujęciu kompleksowym. Dodatkowym atutem specjalności jest osadzenie jej w realiach towaroznawczych, co umożliwia studentom technologiczno-jakościowe spojrzenie na produkt, jego strukturę wartości i stronę funkcjonalną. Uzupełnienie wiedzy z obszaru designu i zarządzania produktem o przyrodnicze, technologiczne i ekonomiczne zagadnienia, daje studentom głębsze zrozumienie produktu, przekładając się na przewagę absolwenta na rynku pracy.

  Jak rozumiemy design?
  Design to działalność intelektualna, specyficzny sposób rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych i projektowych; to świadome podejście do rozpoznawania potrzeb i zaspokajania ich przy pomocy dostępnych środków materialnych i technologicznych. Design nie odnosi się jedynie do obszaru stylu i estetyki; jest narzędziem służącym doskonaleniu wyrobów, usług i procesów. W przedsiębiorstwach design postrzegany jest coraz częściej jako skuteczne narzędzie wprowadzania nowych rozwiązań. Rozwijający się portfel rynkowy wyrobów i usług sprawia, że dążący do poprawy jakości życia konsumenci coraz bardziej zdecydowanie domagają się dobrych produktów, do powstania których niezbędna jest wiedza na temat rynkowego wykorzystania designu. Design kładzie nacisk na kreatywność, nowoczesność, innowacyjność, a nade wszystko na nową wizję lepszej przyszłości konsumenta.

  Jak rozumiemy komercjalizację?
  Szansę na sukces rynkowy mają dobrze zaprojektowane produkty i usługi, które zostaną odpowiednio zaprezentowane na rynku. Stąd w nazwie specjalności pojawia się komercjalizacja. Jest to proces sam w sobie trudny, wymagający wiedzy marketingowej, ekonomicznej i zarządczej; to proces prowadzący do nadania produktowi takich wartości, które zostaną zaakceptowane przez uczestników rynku. Dlatego w programie specjalności duży nacisk położony został na zagadnienia związane z wprowadzeniem produktu na rynek czyli przygotowaniem jego strategii.

  Tematyczne obszary kształcenia
  Program specjalności realizowany jest przy wsparciu pracowników Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz praktyków biznesu.
  Program obejmuje przedmioty z czterech bloków tematycznych:
  - przedmioty kształtujące podstawy wiedzy ekonomiczno – marketingowej menedżera
  - przedmioty poświęcone kształtowaniu różnych wymiarów wartości produktu
  - przedmioty o tematyce towaroznawczej
  - przedmioty poświęcone stricte problemowi designu i komercjalizacji produktu

  Problematyka poruszana w programie specjalności
  - Rozwój/innowacyjność produktów
  - Design w budowaniu przewagi konkurencyjnej
  - Obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, w których design ma zastosowanie
  - Zarządzanie designem w przedsiębiorstwie
  - Badania marketingowe (produkt, marka, konsument)
  - Budowanie i implementacja strategii produktu/marki
  - Projektowanie przestrzeni rynkowej dla produktu/marki
  - Komercjalizacja produktu/marki
  - Zarządzanie produktem/marką
  - Towaroznawcze aspekty rozwoju i zarządzania produktem

  Potencjalne miejsca pracy po ukończeniu studiów na specjalności
  - Przedsiębiorstwa w branżach kreatywnych
  - Przedsiębiorstwa różnych branż (wytwórczych i usługowych) chcące budować przewagę konkurencyjną w oparciu o design
  - Przedsiębiorstwa stawiające na innowacje
  - Działy projektowe, badawcze, rozwoju produktu, marketingu…
  - Agencje kreatywne (reklamowe, mediowe, badawczo –rozwojowe)
  - Agencje konsultingowo – doradcze
 • Menedżer produktów kosmetycznych (studia 4-semestralne)
  Dynamiczny rozwój polskiego rynku kosmetyków determinuje konieczność posiadania wśród zatrudnionej kadry specjalistów zarówno z dziedziny kosmetologii, chemii surowców kosmetycznych, jak też profesjonalnych menedżerów posiadających wiedzę zarówno z zakresu towaroznawstwa kosmetyków , zarządzania podmiotem rynkowym czy marketingu produktów kosmetycznych czyli możliwie wszechstronnie wykształconych menedżerów produktów kosmetycznych.
  Specjalność Menedżer Produktów Kosmetycznych na studiach II stopnia, na kierunku Towaroznawstwo jest unikatową i atrakcyjną ofertą na rynku usług edukacyjnych w Polsce (w szczególności w Wielkopolsce). Oferta kierowana jest do absolwentów studiów 1 stopnia na kierunku Kosmetologia, Chemia kosmetyczna, Zarządzanie i Towaroznawstwo. W Poznaniu oferta kierowana będzie głównie do absolwentów kosmetologii Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji, Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka, Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii , Wydziału Chemii UAM oraz wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
  Specjalność ma charakter typowo rynkowy; a więc koncentruje się na przygotowaniu menedżerów podmiotów rynkowych wyspecjalizowanych w segmencie produktów i usług kosmetycznych (produkcja, dystrybucja, usługi, wielowymiarowe aspekty działalności marketingowej).
  Specjalność Menedżer Produktów Kosmetycznych od roku akademickiego 2015/2016 jest realizowana pod patronatem znanych światowych przedsiębiorstw rynku kosmetyków – Beiersdorf Manufacturing Polska i Nivea Polska. Patronat realizowany jest w formie udziału praktyków w procesie kształcenia, realizację projektów i prac magisterskich, a także udział studentów w stażach i praktykach.

  Tematyczne obszary kształcenia (Profil absolwenta)
  Absolwenci specjalności MENEDŻER PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH będą posiadać niezbędną wiedzę z zakresu:
  - towaroznawstwa nowoczesnych surowców i produktów kosmetycznych
  - metod oceny jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych,
  - badania i kreowania potrzeb i zachowań konsumentów w sferze rynkowej,
  - projektowania wyrobów kosmetycznych,
  - zarządzania cenami i dystrybucją produktów kosmetycznych,
  - strategii zarządzania marką na rynku kosmetyków,
  - prowadzenia działań promocyjnych na rynku kosmetyków,
  - kierowania jednostkami handlowymi i usługowymi z zakresu kosmetyki.

  Potencjalne miejsca zatrudnienia po ukończeniu studiów na specjalności menedżer produktów kosmetycznych
  - przedsiębiorstwa produkcyjne branży kosmetycznej 
  - przedsiębiorstwa dystrybucyjne w branży kosmetycznej
  -przedsiębiorstwa handlowe (zarządzanie kategorią produktów kosmetycznych)
  - przedsiębiorstwa usługowe na rynku kosmetyków
 • Opakowalnictwo (studia 4-semestralne)
  Specjalność opakowalnictwo na kierunku Jakość i rozwój produktu została opracowana przez pracowników Instytutu Nauk o Jakości oraz Instytutu Gospodarki Międzynarodowej w oparciu o szeroką współpracę z partnerami gospodarczymi z branży logistycznej i opakowaniowej. Program studiów skupia się na przygotowaniu specjalistów w zakresie projektowania i oceny jakości opakowań, ich wykorzystania w łańcuchu logistycznym oraz w gospodarce o obiegu zamkniętym. Opakowania są niezbędnym elementem procesów produkcyjnych, handlu a także codziennego życia konsumentów. Specjaliści z zakresu opakowalnictwa są poszukiwani w różnych branżach i mają mocną pozycję na rynku pracy.

  Potencjalne miejsce zatrudnienia po ukończeniu studiów na specjalności opakowalnictwo:
  Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych nie tylko związanych z branżą opakowaniową, ponieważ opakowania są elementem działalności wielu podmiotów gospodarczych.  Są przygotowani w szczególności do pracy na stanowiskach związanych z:
  - projektowaniem, oceną i ochroną jakości materiałów opakowaniowych i gotowych opakowań na wszystkich etapach cyklu życia produktów;
  - prowadzeniem badań materiałów opakowaniowych i gotowych opakowań na zgodność
  z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych oraz standardów branżowych;
  - wyborem adekwatnych do zamierzonego celu metod badań opakowań, samodzielnej oceny opakowań oraz doradztwa dotyczącego problemów związanych z pakowaniem towarów w różnych branżach;
  - wdrażaniem rozwiązań opakowaniowych w przemyśle i handlu, zgodnych zasadami zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, bez szkody dla efektywnego przebiegu procesów logistycznych.

Innovation Management


 • Innovation Management
  Innovation management is an area within the discipline of management, which has been developing very dynamically over the years. Issues of economic innovation have become an integral part of business activity and are expressed not only by the search for innovative products, new business models, especially based on Internet technologies, but also by the steadily growing R&D budgets.

Aplikacje Internetu rzeczyQuantitative Finance


 • Quantitative Finance
  Quantitative Finance is a two-year Master program, which aims at preparing for careers in financial sector as quantitative analyst or risk manager. The program is designed for graduates with bachelor or engineer degree who are able to undertake a highly-specialized and quantitative-oriented study of finance.
  During the study you will have courses with practicioners working in the financial industry as risk managers and specialists for pricing financial instruments.

Informatyka i ekonometria


 • Analityka gospodarcza
  Studia drugiego stopnia na specjalności analityka gospodarcza mają na celu wszechstronne wykształcenie poszukiwanych na rynku pracy wysokiej  klasy analityków,  wyróżniających się rozległą  wiedzą z zakresu ilościowych metod analizy procesów gospodarczych (metod  statystyczno – ekonometrycznych i optymalizacyjnych), jak również biegłą znajomością profesjonalnych narzędzi informatycznych.
 • Informatyka w gospodarce i administracji
  Informatyka w gospodarce i administracji to specjalność dająca poszukiwaną przez pracodawców umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności biznesowej. Absolwenci specjalności postrzegani są przez potencjalnych pracodawców jako świadomi uwarunkowań ekonomicznych specjaliści z zakresu rozwiązań informatycznych. Informatyka jako dziedzina zmienia się bardzo dynamicznie, stąd w nauczaniu kładziemy nacisk na rozwijanie analitycznego sposobu myślenia oraz umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, które pozwolą studentom stosować narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów biznesowych w praktyce zawodowej.
  Nasi absolwenci są specjalistami w zakresie rozwiązań informatycznych, potrafiącymi sprawnie działać w grupie projektowej.
 • Inżynieria finansowa
  Inżynieria finansowa (określana w języku angielskim jako Quantitative finance) jest dziedziną nowoczesnych finansów, która dostarcza narzędzi do modelowania i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych oraz do ilościowego zarządzania ryzykiem związanym z inwestycjami finansowymi.
  Inwestowanie i zarządzanie ryzykiem opiera się obecnie na stosowaniu zaawansowanych technik modelowania, opartych na wiedzy z zakresu finansów, matematyki i ekonometrii. Niewielu ludzi dysponuje połączeniem tak wyjątkowych umiejętności i wiedzy. Takimi specjalistami są właśnie absolwenci specjalności inżynieria finansowa.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze


 • International Business
  Master IB is everything you need if you are interested in a managerial career in an international business environment.
  By interacting with students from different regions of the world you will enhance your understanding of other cultures, other business, economic, political and legal environments.
  After your studies you will have the competence and qualifications to work on managerial positions with international business-related tasks in companies, organizations or in the public sector.
 • Logistyka międzynarodowa
  W dobie postępujących procesów internacjonalizacji i globalizacji znaczenie logistyki międzynarodowej w XXI wieku jest kluczowe dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej tak dla niewielkich przedsiębiorstw, jak i dla korporacji transnarodowych. Widoczny jest wzrost roli usług logistycznych, realizowanych w ponadgranicznych systemach logistycznych, których konfiguracja musi podążać za potrzebami przedsiębiorstw realizujących operacje międzynarodowe. Skuteczność logistyki w wymiarze międzynarodowym zależy od właściwych wyborów strategicznych, w zakresie stopnia lokalnego dostosowania działań oraz poziomu ich globalnej standaryzacji, w szerokim kontekście internacjonalizacji. Dlatego podstawowym celem specjalności logistyka międzynarodowa na studiach magisterskich jest przygotowanie studentów do podejmowania strategicznych dla firm decyzji. Przykładowo mogą to być decyzje o lokalizacji działalności (w wymiarze międzynarodowym), o wyborze źródeł zaopatrzenia, o stopniu wykorzystania zasobów wewnętrznych i zewnętrznych (outsourcing).
 • Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie
  Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie to specjalność o profilu ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu europejskiego. Program studiów II stopnia obejmuje tematykę będącą poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy przekazywanej w czasie trzyletnich studiów licencjackich. Nie ogranicza on jednak w niczym dostępu i możliwości studiowania studentom innych specjalności zarówno uczelni ekonomicznych, jak i innych. Studia magisterskie na specjalności przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie umożliwiają nabywanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania wszystkich podmiotów na wspólnym rynku europejskim (przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, organizacji zrzeszających konsumentów, pracowników, przedsiębiorców etc.) odnoszących się m.in. do podatków, uwarunkowań kulturowych biznesu międzynarodowego czy finansów międzynarodowych przedsiębiorstw.
 • Zarządzanie i finanse międzynarodowe
  Wyróżnikiem specjalności Zarządzanie i finanse międzynarodowe jest specyficzny międzynarodowy kontekst omawianej problematyki działalności podmiotów gospodarki narodowej na poziomie przedsiębiorstw i instytucji – w związku z zachodzącymi procesami globalizacji działalności gospodarczej oraz ciągłymi zmianami warunków konkurowania na światowym rynku, w tym rosnącą wagą finansów międzynarodowych i nowymi wyzwaniami związanymi z rozwojem rynków finansowych i inżynierii finansowej. Ma to odzwierciedlenie w zakładanych w ramach specjalności efektach kształcenia, dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji.

Product & Process Management


 • Product & Process Management
  to innowacyjny i interdyscyplinarny, anglojęzyczny kierunek studiów II stopnia obejmujący kształcenie w zakresie zarządzania produktami oraz procesami, który został przygotowany we współpracy z ekspertami biznesu oraz praktykami gospodarczymi. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy na temat zarządzania produktami i procesami, a także umożliwiają nabycie umiejętności menedżerskich i kwalifikacji technicznych z tym związanych. Oferowane zajęcia łączą tradycyjne oraz nowatorskie metody nauczania m.in. umożliwiające kompleksowy rozwój i wdrożenie nowych produktów, są prowadzone w języku angielskim przez polskich i zagranicznych specjalistów.

Zarządzanie i inżynieria produkcji


 • Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
  Profil kształcenia na specjalności zarządzanie i inżynieria produkcji żywności (ZiIPŻ), koordynowanej przez dr hab. inż. Wojciecha Zmudzińskiego, prof. UEP, kierownika Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Żywności, umożliwia studentom uzyskanie zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania systemami produkcji i dystrybucji żywności ze szczególnym uwzględnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego. Wyjątkowym elementem programu specjalności są zajęcia umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności projektowania produktów żywnościowych zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami technologicznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi, preferencjami konsumenta oraz trendami rynkowymi. Studenci specjalności zdobywając wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu jakością, stanowić będą jedno z najważniejszych ogniw podejmowania strategicznych decyzji z punktu widzenia przedsiębiorstw sektora spożywczego.

 • Zarządzanie jakością produktów
  to specjalność, która pozwala przede wszystkim łączyć wiedzę inżynierską z umiejętnościami menedżerskimi. Program specjalności umożliwia studentom pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania jakością produktów – zarówno od strony procesowej jak i produktowej. Poruszana problematyka obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu systemowego zarządzania jakością, zarządzania procesowego, międzynarodowych standardów dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301), zarządzania sytuacjami kryzysowymi, społecznej odpowiedzialności biznesu, technik doskonalenia procesów produkcyjnych, wspomagania informatycznego oraz konsumenckiej oceny produktów i zachowań uczestników rynku. Programy oraz formy prowadzenia zajęć zapewniają przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem znormalizowanych systemów zarządzania. Szczególny nacisk położono na kwestie innowacyjności i dostosowania produktu do potrzeb i oczekiwań konsumenta oraz praktyczne aspekty zarządzania – case studies z przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej
  kształci przyszłych specjalistów odpowiedzialnych za współtworzenie nowoczesnych technologii i procesów produkcyjnych kosmetyków oraz wyrobów chemii gospodarczej, modelowanie ich jakości, a także dobre i efektywne nimi zarządzanie. Jeśli więc chcesz zostać menedżerem z rozległą wiedzą (nie tylko) ekonomiczną i posiadać praktyczne umiejętności z zakresu technologii i inżynierii produkcji kosmetyków oraz wyrobów chemii gospodarczej, to jest to Twoja specjalność.

Kierunek prawno-ekonomiczny


 • Kierunek prawno-ekonomiczny
  Kierunek Prawno-ekonomiczny jest prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma na celu kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie prawa, poparte rzetelną wiedzą ekonomiczną.
  Kierunek posiada innowacyjny charakter, o czym świadczy program kształcenia, który umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji czynności doradczych i podejmowania rozstrzygnięć w zakresie wsparcia i rozwoju procesów, zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym. Połączenie wiedzy prawniczej i ekonomicznej jest szansą dla wykształcenia specjalistycznych kompetencji zawodowych, atrakcyjnych i przydatnych dla rynku pracy.

Finanse, audyt, inwestycje


 • Bankowość i pośrednictwo finansowe
  Specjalność bankowość poświęcona jest różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego. Oferujemy solidne podstawy teoretyczne tych zagadnień, jednak szczególną uwagę zwracamy na kwestie praktyczne, związane z ofertą banków, poszczególnymi czynnościami i produktami bankowymi, pozyskiwaniem środków pieniężnych oraz inwestowaniem kapitałów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Obok zagadnień mikroekonomicznych, związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucjami kredytowymi, a także dotyczących współpracy banku z innymi podmiotami, poruszana jest tematyka systemów bankowych, międzynarodowych stosunków finansowych, systemów pieniężnych i walutowych oraz rynków finansowych. Ponadto, ukończenie specjalności oznacza uzyskanie – po wniosku banku-pracodawcy – stopnia Samodzielnego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, nadawanego przez Związek Banków Polskich.

 • Doradztwo finansowe
  Podstawowym celem kształcenia na specjalności Doradztwo finansowe jest przekazanie studentom wiedzy z obszaru planowania i doradztwa  finansowego dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego. Szczególny nacisk położono na praktyczny wymiar wszystkich przedmiotów specjalnościowych, zarówno obowiązkowych, jak i do wyboru.

 • Finanse, audyt i podatki
  Specjalność finanse, audyt i podatki łączy w sobie zalety kształcenia ogólnego na poziomie uniwersyteckim oraz specjalistycznej wiedzy praktycznej, nieocenionej w wykonywaniu pracy zawodowej. Realizowany w ramach specjalności program obejmuje w szczególności takie zagadnienia jak: audyt finansowy i audyt środków UE, finansowanie projektów z funduszów UE, wspólnotowy system celny i strategie podatkowe przedsiębiorstw. Studiujący na specjalności poznają także giełdę papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, rynek instrumentów pochodnych i światowy rynek finansowy.

 • Rachunkowość i skarbowość
  Rachunkowość i skarbowość jest specjalnością dającą szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Studia zaznajamiają także z problematyką analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej we współczesnej gospodarce rynkowej, funkcjonującej w obrębie struktur krajowych i europejskich.

 • Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
  Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem to specjalność dająca wiedzę o ubezpieczeniach jako finansowym instrumencie zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie. Studia zapoznają studentów z rynkiem ubezpieczeniowym, jego instytucjami i produktami, tak w aspekcie ekonomicznym, jak i prawnym. Specjalność ma bogatą, sięgającą 70 lat tradycję na Uniwersytecie.

 • Inwestycje finansowe
  Inwestycje finansowe stwarza bardzo szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy po studiach, ponieważ uczy praktycznych umiejętności z zakresu inwestowania i zarządzania kapitałami osób prywatnych. Studia na tej specjalności kształcą przyszłych doradców w instytucjach finansowych typu asset management, private banking itp. obsługujących klientów indywidualnych, jak i specjalistów kształtujących portfele inwestycyjne.

Ekonomia


 • Ekonomia globalna i menedżerska
  Oferta II stopnia studiów na specjalności została stworzona w celu wykształcenia menedżera o szerokiej wiedzy ekonomicznej, posiadającego umiejętność przewidywania zmian zachodzących w bliskim i globalnym otoczeniu organizacji prywatnych i publicznych. Począwszy od roku akademickiego 2017/2018 zajęcia na tej specjalności odbywają się według nowego programu studiów, w którym znacznie więcej miejsca niż wcześniej zajmują przedmioty przekazujące praktyczne, specjalistyczne umiejętności biznesowe. Jest to możliwe, gdyż do prowadzenia zajęć na II stopniu zostali zaproszeni pracownicy aż ośmiu katedr UEP o wyraźnie zróżnicowanych specjalizacjach.

 • Gospodarka żywnościowa i biobiznes
  Specjalność Gospodarka żywnościowa i biobiznes na kierunku Ekonomia obejmuje studia z zakresu mechanizmów europejskiego i światowego rynku żywności. W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę na temat instytucji europejskich związanych z gospodarką żywnościową i Wspólną Polityką Rolną, zapoznają się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw branży rolno-żywnościowej oraz gwarantowania jakości artykułów żywnościowych. Studiowanie na specjalności umożliwia udział w seminariach naukowych prowadzonych w komisjach europejskich w Brukseli. Program specjalności obejmuje również zagadnienia związane z analizą ekonomiczną i finansową przedsiębiorstw, organizacją rynku żywności, systemami zapewniania jakości oraz umiejętnościami niezbędnymi w pozyskiwaniu środków unijnych wspierających podmioty gospodarki żywnościowej.

 • Publicystyka ekonomiczna i public relations
  Specjalność publicystyka ekonomiczna i public relations na poziomie studiów II stopnia adresowana jest z jednej strony do naszych absolwentów I stopnia, z drugiej zaś do absolwentów z pozostałych kierunków i wydziałów UEP oraz innych uczelni, którzy chcą posiąść umiejętność komunikowania się – obecnie najbardziej poszukiwaną na rynku pracy.

 • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
  Specjalność Strategia biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji oferuje studia które dają szanse wyboru. Z nami możesz wspólnie poznać strategię w relacjach biznes – biznes i biznes – państwo, poprowadzić projekty z praktyką i dla praktyki. Studiując poznasz także zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i kształtowania strategii, dowiesz się jak realizować transakcje w obrocie międzynarodowym, z uwzględnieniem prawa i podatków, jak zarządzać ryzykiem kursowym i niepewnością, będziesz zbierać i z wykorzystaniem analizy danych ankietowych, analizować informacje związane z funkcjonowaniem rynku i zachowaniami konsumentów.

 • Zasoby ludzkie w organizacji
  Zasoby ludzkie w organizacji  to specjalność przeznaczona dla osób chcących rozwijać wiedzę i umiejętności z zakresu rekrutowania i doboru pracowników, adaptacji i szkolenia kadr, motywowania i wynagradzania, ubezpieczeń społecznych i programów emerytalnych. Studiując na tej specjalności wzbogacisz kwalifikacje ekonomisty o kompetencje z zakresu zarządzania i psychologii, zwiększając tym samym możliwości i szanse rozwoju swojej kariery zawodowej.

Rachunkowość i finanse biznesu


 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
  Specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych połączone z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości to podstawowe walory naszej specjalności, dające naszym Studentom wyjątkowo szerokie spektrum możliwości zatrudnienia.

 • Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
  Specjalność inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa  jest jedynym tego typu programem kształcenia w polskich wyższych uczelniach ekonomicznych. Cechą charakterystyczną specjalności jest nowoczesność programu, jego unikatowość oraz prestiż. Wszyscy nauczyciele akademiccy wykładający na specjalności posiadają doświadczenie zdobyte w praktyce gospodarczej. Na specjalności studenci zmuszani są do kreatywności, prowadzenia dużej liczby projektów. Nabyte na specjalności kompetencje i umiejętności pozwalają na szybkie i łatwe przejście z etapu studiowania do etapu pracy zawodowej.

 • Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA
  W ramach kierunku Rachunkowość i finanse biznesu realizowanego dla studentów stacjonarnych II stopnia istnieje możliwość wyboru specjalności Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA Kierunek Finanse i rachunkowość biznesu uzyskał niezwykle prestiżową, międzynarodową akredytację Association of Chartered Certified Accountants. Absolwenci tej specjalności otrzymają zwolnienie z 9 egzaminów (poziom fundamental) na 14 egzaminów pozwalających na uzyskanie certyfikatu ACCA, potwierdzającego wysokie kwalifikacje w obszarze rachunkowości.

Zarządzanie


 • Handel i marketing
  to specjalność z dużymi tradycjami, jedna z najstarszych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Program specjalności obejmuje szeroką problematykę z zakresu marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz tworzenia wartości dla klienta za pomocą instrumentów marketingu mix. Stanowi znaczące rozwinięcie wiedzy przekazywanej w trakcie studiów I stopnia w zakresie handlu i marketingu oraz umożliwia nabycie dodatkowych umiejętności. Szczególny nacisk położony jest na rozwiązywanie problemów decyzyjnych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i funkcją marketingu.
 • Komunikacja w biznesie
  O ile nasza specjalność na I stopniu pozwalała na poznanie uniwersalnych umiejętności i narzędzi z obszaru komunikacji, o tyle na poziomie studiów II stopnia realizowane przedmioty koncentrują się na zarządzaniu strategicznym komunikacją marketingową, zarządzaniu sprzedażą, wizerunkiem firmy i marki. Analizując studia przypadków, pracując w grupach oraz spotykając się z praktykami, pozyskasz umiejętności niezbędne do bycia skutecznym menedżerem potrafiącym delegować zadania oraz myśleć strategicznie. Na naszej specjalności poznasz ciekawych ludzi i będziesz studiował w atmosferze sprzyjającej kreatywności.
 • Wycena nieruchomości
  Celem specjalności wycena nieruchomości jest dostarczenie studentom możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania w sferze nieruchomości. Program specjalności spełnia wymagania programowe ustalone przez Ministerstwo Infrastruktury. Ukończenie specjalności upoważnia, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, m.in. do podjęcia starań – zgodnie z ustawą – o dopuszczenie do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienia państwowe do szacowania nieruchomości.
 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
  Rozwój rynku nieruchomości w Polsce powoduje duże zainteresowanie tą sferą życia gospodarczego i społecznego, która w dalszym ciągu będzie się dynamicznie rozwijać i stwarzać szanse interesującej, atrakcyjnej, a przede wszystkim dobrze opłacanej pracy. Obserwuje się również rozwój działalności inwestycyjnej i wzrost zainteresowania specjalistami przygotowanymi do prowadzenia działalności inwestycyjnej w sferze nieruchomości we wszystkich typach firm i instytucji. Specjalność proponowana jest zatem kandydatom, którzy w przyszłości zamierzają pracować w szeroko rozumianej sferze gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej.
 • Zarządzanie projektami
  Studia II stopnia na specjalności Zarządzanie projektami są sposobem na przygotowanie profesjonalnej kadry do obsługi procesów biznesowych podlegających dynamicznym zmianom. Reagowanie na zmiany powinno być szybkie, konkurencyjne w stosunków do zachowania innych podmiotów rynkowych i stwarzać podstawy do dalszego rozwoju organizacji. Obok wiadomości stanowiących międzynarodowe kanony wiedzy z zakresu zarządzania projektami, w ofercie znajdują się  treści programowe dotyczące problematyki związanej z zarządzaniem portfelem projektów. 
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami
  Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwami profilowana jest na przedsiębiorstwo i zarządzanie nim w dwóch perspektywach. Perspektywa zewnętrzna to zrozumienie roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności publicznej. Perspektywa wewnętrzna to zrozumienie zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego, jakości, stosunków z klientami.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Profil specjalności zogniskowany jest przede wszystkim na ZZL w przedsiębiorstwach, ale uwzględnia również inne organizacje, niezależnie od ich wielkości i branży. Pracownicy, kierownicy, zarządzający, właściciele są wszędzie i wszystkim im potrzebna jest umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi. Kompetencje z tej dziedziny przydadzą się zatem każdemu, niezależnie od stanowiska, które będzie zajmował w przedsiębiorstwie. Z tego powodu zarządzanie zasobami ludzkimi jest specjalnością dobrą zarówno jako podstawowa specjalizacja zawodowa, jak i uzupełniająca dla przyszłych i aktualnych menedżerów.

przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWESpis  alfabetyczny


A

Accounting and Financial Management – Advanced Level

Accounting and Financial Management – Basic Level

Analiza ekonomiczna i controlling

Analizy rynkowe i strategiczne

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych


B

Bankowość i doradztwo finansowe

Business Accounting


C

Cła i podatki w procedurach celnych

Coaching Menedżerski. Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji.


E

e-Commerce

E-marketing

Ekologia w biznesie/tworzenie zielonych strategii (sektor prywatny i publiczny)


F

Finance Business Partner

Finanse menedżerskie

Finanse i rachunkowość budżetowa

Finanse własnego biznesu Finansowanie projektów


G

Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa

Gospodarka nieruchomościami - specjalność: doradztwo i obsługa rynku nieruchomości

Gospodarka nieruchomościami – specjalność: wycena nieruchomości


H

Handel zagranicznyInwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne


J

Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań


K

Komunikacja i techniki perswazji w biznesie


L

Lean Manufacturing

Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw

Logistyka w przemyśle 4.0.


M

Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym

Marketing w praktyce

Master of Business Training - studia menedżersko-trenerskie

Master of Public Administration (MPA)

Menedżer projektów Employer Branding

Menadżer szkolnictwa zawodowego

Menedżer Bezpieczeństwa Informacji

Menedżer jakościMenedżer kultury

Menedżer w opiece zdrowotnej

Metodyki i metody zarządzania projektami

Mistrzowie rynków finansowych


O

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej dla służb mundurowych


P

Podatki i doradztwo podatkowe

Prawo w obrocie gospodarczym

Przywództwo strategiczne

Psychologia w biznesie


R

Rachunkowość (w Bydgoszczy)

Rachunkowość (w Zielonej Górze)

Rachunkowość i finanse

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie

Rozliczenia kadrowo-płacowe

Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych

Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie


U

Ubezpieczenia gospodarcze


W

Współczesne narzędzia komunikowania społecznego


Z

Zamówienia publiczne

Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi

Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR

Zarządzanie marketingowe na rynku B2B

Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami – narzędzie dla praktyków

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie w opiece zdrowotnej


przejdź do spisu treści

Międzynarodowa akredytacja AMBA
dla Executive MBA UEP


Program Executive MBA UEP (w języku polskim) otrzymał międzynarodową akredytację Association of MBA’s (AMBA). Od tej chwili wszystkie programy MBA prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wyróżnione są tą prestiżową akredytacją.

Uczelnia otrzymała po raz pierwszy akredytację AMBA w 2008 roku dla programu Executive MBA Poznań-Atlanta. Program ten już dwukrotnie przechodził z powodzeniem procedurę re-akredytacji, za każdym razem otrzymując akredytację AMBA na najdłuższy możliwy okres 5 lat. Kolejną re-akredytację, podczas której ponownej ocenie zostaną poddane obydwa programy MBA prowadzone przez UEP zaplanowano na rok 2023.

Association of MBAs z siedzibą w Londynie istnieje od 1967 roku. Akredytacja AMBA jest uznawana za najbardziej prestiżową na świecie akredytację dedykowaną programom Master of Business Administration. Posiada ją około 2% najlepszych szkół biznesu na całym świecie w 70 krajach.


Kierunki studiów

studiów oferowane w roku akademickim 2021/2022

stacjonarne I stopnia

Bachelor in Business Administration

Logistyka

Jakość i rozwój produktu (studia inżynierskie)

Informatyka i ekonometria

Gospodarka turystyczna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia inżynierskie)

Kierunek prawno-ekonomiczny

Polityka społeczna

Finanse, audyt, inwestycje

Ekonomia

Rachunkowość i finanse biznesu

Zarządzanie

Applied Economic and Social Analysis

Finance

stacjonarne II stopnia

Transition, Innovation and Sustainability Environments

Nadzór i kontrola

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Jakość i rozwój produktu

Innovation Management

Aplikacje Internetu rzeczy

Quantitative Finance

Informatyka i ekonometria

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Product & Process Management

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek prawno-ekonomiczny

Finanse, audyt, inwestycje

Ekonomia

Rachunkowość i finanse biznesu

Zarządzanie

niestacjonarne I stopnia

Logistyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia inżynierskie)

Informatyka i ekonometria

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Jakość i rozwój produktu

Finanse, audyt, inwestycje

Ekonomia

Rachunkowość i finanse biznesu

Zarządzanie

niestacjonarne II stopnia

Informatyka i ekonometria

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Jakość i rozwój produktu

Finanse, audyt, inwestycje

Bankowość i ubezpieczenia

Finanse, audyt i podatki

Rachunkowość i skarbowość

Ekonomia

ZarządzanieKierunki wykładane na uczelni:

aplikacje internetu rzeczy II stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse, audyt, inwestycje I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka turystyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawno-ekonomiczny I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
rachunkowość i finanse biznesu I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
towaroznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie ryzykiem finansowym II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

NADZÓR I KONTROLA nowość w ofercie studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu UEP

Zdecyduj się na pierwszy w Polsce kierunek praktyczny prowadzony we współpracy z międzynarodową firmą audytorską EY Polska.

czytaj dalej

Aplikacje Internetu Rzeczy - kierunek międzyuczelniany

Kierunek Aplikacje Internetu Rzeczy (AIR) kształci wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do stosowania najnowszych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych, zarówno w kontaktach automatycznych (między urządzeniami), jak i do realizacji interfejsu człowiek-maszyna, w aplikacjach systemów „inteligentnych”, których podstawą jest filozofia Internetu Rzeczy oraz Internetu Usług.

czytaj dalej

Finanse, audyt i podatki

Specjalność finanse, audyt i podatki wychodzi naprzeciw potrzebom kształceniu uniwersyteckiemu i potrzebom praktyki gospodarczej, w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem audytu i podatków.

czytaj dalej

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

Kierunek zdecydowanie wyróżnia się praktycznym charakterem. W ogólnym wymiarze 1320 godzin, 720 godzin przypada na zajęcia prowadzone przez praktyków z banku.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Jak pracują SAPerzy i jak zostać jednym z nich?

Praca w IT jest na topie niezależnie od tego, czy ktoś dopiero kończy szkołę średnią, studia lub planuje przebranżowienie. Nie wszyscy jednak widzą siebie w roli programisty, testera czy project managera. Dla tych, którzy chcą pozostać na skraju biznesu i technologii istnieje idealnie dopasowana droga - konsultant/tka SAP. Co jednak robią SAPerzy i od czego zacząć przygotowanie do zawodu?

czytaj dalej

Analityczni Liderzy - konkurs Ministerstwa Finansów

Jest on skierowany przede wszystkim do osób zainteresowanych takimi obszarami jak ekonomia, ekonometria, analiza danych (Big Data) czy finanse publiczne.

czytaj dalej

Drzwi Otwarte na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 15 marca 2020 r

POD HASŁEM "Wejdź z nami na drogę kariery"

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane