Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rok zalozenia: 1926 | Rektor: Rektor: prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest jedną z najstarszych i.najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników korpusu administracji rządowej, samorządowej i unijnej. Niezmiennie lokuje się w absolutnej czołówce rankingowej. Zajmuje pierwsze miejsce w kraju wśród uczelni ekonomicznych w ogólnopolskim rankingu naukowym Polityki. Jest wysoko pozycjonowany w klasyfikacjach światowych – uzyskał „Certyfikat 3 palm” w międzynarodowym rankingu Eduniversal, potwierdzającym przynależność do „uprzywilejowanego klubu najlepszych szkół biznesu w 153 państwach świata”. Jakość kształcenia przekłada się na pozytywny wizerunek u pracodawców - w rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej w opinii pracodawców (kryterium „preferencje pracodawców”) UEP uzyskał najwyższy wynik wśród wszystkich uczelni ekonomicznych. Pierwsze miejsce pod względem zatrudniania przez pracodawców zajmuje również w rankingu Wprost. Absolwenci znajdują się wśród najlepiej zarabiających w kraju. Z raportu Rzeczpospolitej, w którym pod uwagę wzięto wykształcenie szefów największych polskich firm wynika, że UEP należy do elitarnego grona najsilniejszych ośrodków akademickich kształcących decydentów gospodarczych i kadry kierownicze najwyższego szczebla.

Swoją renomę UEP zawdzięcza wysokiej jakości nauczania i bogatej, uwzględniającej światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze trendy biznesu ofercie dydaktycznej. Wysoką pozycję Uczelni budują również szerokie kontakty międzynarodowe i współpraca z biznesem. Programy nauczania odpowiadają wymogom globalnego rynku pracy oraz europejskim standardom edukacji. Uczelnia ma wdrożony unijny standard rozliczania studiów ECTS umożliwiający studentom budowanie międzynarodowej ścieżki studiów oraz umowy o podwójnych dyplomach, dzięki którym absolwenci mogą uzyskać dyplom uczelni rodzimej i zagranicznej. Stała wymiana wzorców kształcenia z ośrodkami z całego świata, rozbudowane programy wyjazdów zagranicznych, wykłady i specjalności w językach obcych oraz bloki zajęć prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z międzynarodowych koncernów powodują, że studenci kończący Uczelnię są dobrze przygotowani do wyzwań nie tylko krajowego, ale i globalnego rynku pracy. Liczba zagranicznych uczelni partnerskich kooperujących z Uczelnią jest ustawicznie poszerzana. Dziś wynosi ponad 150 ośrodków.

Silną stroną Uczelni jest kadra dydaktyczna tworzona przez wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej (ponad 500 nauczycieli akademickich, w tym blisko 140 profesorów). Przedstawiciele Uczelni zasiadają w uznanych gremiach eksperckich, uczestniczą w badaniach i ekspertyzach, doradzają podmiotom gospodarki i państwa. Dokonania badawcze i publikacje kadry akademickiej UEP stanowią ważny wkład do współczesnych nauk ekonomicznych i literatury przedmiotowej.
Na zajęciach wykorzystywane są zachodnie metody edukacji biznesowej i nowoczesne formy nauczania (praca nad projektami, studia przypadków, prezentacje, e-learning). Atutem Uczelni są dobre warunki studiowania - nowoczesne sale i wyposażenie, jedna z najlepszych w tej części Europy bibliotek naukowych.


UEP oferuje możliwość studiowania na jednym z 5 wydziałów i wyboru spośród 60 specjalności w ramach kierunków, które cechują się orientacją praktyczną.


Kierunki studiów


Studia I stopnia

Wydział Ekonomii

 • Kierunek ekonomia
 • Kierunek finanse i rachunkowość
 • Kierunek polityka społeczna
 • Kierunek prawno-ekonomiczny
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
 • Kierunek gospodarka turystyczna
 • Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
 • Kierunek informatyka i ekonometria
Wydział Towaroznawstwa
 • Kierunek towaroznawstwo
 • Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Zarządzania


Studia II stopnia

Wydział Ekonomii

 • Kierunek ekonomia
 • Kierunek finanse i rachunkowość
 • Kierunek polityka społeczna
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
 • Kierunek gospodarka turystyczna
 • Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
 • Kierunek informatyka i ekonometria
 • Kierunek techniczne zastosowania Internetu
Wydział Towaroznawstwa
 • Kierunek towaroznawstwo
 • Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Zarządzania
 • Kierunek finanse i rachunkowość
 • Kierunek gospodarka przestrzenna
 • Kierunek zarządzanie

www.ue.poznan.pl

Kierunki wykładane na uczelni:

ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawno-ekonomiczny I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
techniczne zastosowania internetu II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
towaroznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie