Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rok założenia: 1926 | Rektor: prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP

przejdź do spisu treści

jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych
uczelni ekonomicznych w Polsce.Specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników korpusu administracji rządowej, samorządowej i unijnej. Niezmiennie lokuje się w absolutnej czołówce rankingowej. Zajmuje pierwsze miejsce w kraju wśród uczelni ekonomicznych w ogólnopolskim rankingu naukowym PERSPEKTYW .

Jest wysoko pozycjonowany w klasyfikacjach światowych – uzyskał „Certyfikat 3 palm” w międzynarodowym rankingu Eduniversal, potwierdzającym przynależność do „uprzywilejowanego klubu najlepszych szkół biznesu w 153 państwach świata”. Jakość kształcenia przekłada się na pozytywny wizerunek u pracodawców - w rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej w opinii pracodawców (kryterium „preferencje pracodawców”) UEP uzyskał najwyższy wynik wśród wszystkich uczelni ekonomicznych. Pierwsze miejsce pod względem zatrudniania przez pracodawców zajmuje również w rankingu Wprost. Absolwenci znajdują się wśród najlepiej zarabiających w kraju. Z raportu Rzeczpospolitej, w którym pod uwagę wzięto wykształcenie szefów największych polskich firm wynika, że UEP należy do elitarnego grona najsilniejszych ośrodków akademickich kształcących decydentów gospodarczych i kadry kierownicze najwyższego szczebla. 


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu po raz pierwszy znalazł się na samym szczycie zestawienia Fundacji Edukacyjnej Perspektywy 2019.  

Najwyższa pozycja w 20. edycji Rankingu Szkół Wyższych w kategorii uczelni ekonomicznych jest efektem konsekwentnego podnoszenia jakości oferty edukacyjnej i naukowo-badawczej.

Przesunęliśmy się również na wyższą pozycję w zestawieniu ogólnym Rankingu Uczelni Akademickich obejmującym 90 szkół wyższych. Zajmujemy 13 miejsce, o 4 pozycje wyżej w stosunku do ubiegłorocznego notowania. 

Szkoły wyższe oceniano w 10 grupach kryteriów:  Prestiż akademicki, Absolwenci na rynku pracy, Opinia kadry, Preferencje pracodawców, Ekonomiczne losy absolwentów, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Publikacje, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. 

Najlepiej wypadliśmy w grupach kryteriów: Absolwenci na rynku pracy, Preferencje pracodawców i Potencjał naukowy.

Swoją renomę UEP zawdzięcza wysokiej jakości nauczania i bogatej, uwzględniającej światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze trendy biznesu ofercie dydaktycznej. Wysoką pozycję Uczelni budują również szerokie kontakty międzynarodowe i współpraca z biznesem. Programy nauczania odpowiadają wymogom globalnego rynku pracy oraz europejskim standardom edukacji. Uczelnia ma wdrożony unijny standard rozliczania studiów ECTS umożliwiający studentom budowanie międzynarodowej ścieżki studiów oraz umowy o podwójnych dyplomach, dzięki którym absolwenci mogą uzyskać dyplom uczelni rodzimej i zagranicznej. Stała wymiana wzorców kształcenia z ośrodkami z całego świata, rozbudowane programy wyjazdów zagranicznych, wykłady i specjalności w językach obcych oraz bloki zajęć prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z międzynarodowych koncernów powodują, że studenci kończący Uczelnię są dobrze przygotowani do wyzwań nie tylko krajowego, ale i globalnego rynku pracy. Liczba zagranicznych uczelni partnerskich kooperujących z Uczelnią jest ustawicznie poszerzana. Dziś wynosi ponad 150 ośrodków.

Silną stroną Uczelni jest kadra dydaktyczna tworzona przez wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej (ponad 500 nauczycieli akademickich, w tym blisko 140 profesorów). Przedstawiciele Uczelni zasiadają w uznanych gremiach eksperckich, uczestniczą w badaniach i ekspertyzach, doradzają podmiotom gospodarki i państwa. Dokonania badawcze i publikacje kadry akademickiej UEP stanowią ważny wkład do współczesnych nauk ekonomicznych i literatury przedmiotowej. 

Na zajęciach wykorzystywane są zachodnie metody edukacji biznesowej i nowoczesne formy nauczania (praca nad projektami, studia przypadków, prezentacje, e-learning). Atutem Uczelni są dobre warunki studiowania - nowoczesne sale i wyposażenie, jedna z najlepszych w tej części Europy bibliotek naukowych. 


Collegium Altum w Poznaniu 
/wysokość całkowita 103,35 m/
– budynek Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w centrum Poznania


Kierunki studiów

studiów oferowane w roku akademickim 2019/2020

stacjonarne I stopnia
 • ekonomia,
 • finanse, audyt, inwestycje,
 • kierunek prawno-ekonomiczny,
 • polityka społeczna.
 • gospodarka turystyczna
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • informatyka i ekonometria
 • towaroznawstwo,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.
 • rachunkowość i finanse biznesu,
 • zarządzanie.
stacjonarne II stopnia
 • ekonomia,
 • finanse, audyt, inwestycje,
 • kierunek prawno-ekonomiczny,
 • polityka społeczna
 • gospodarka turystyczna,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze.
 • aplikacje Internetu rzeczy,
 • informatyka i ekonometria.
 • towaroznawstwo (studia czterosemestralne, rekrutacja na semestr zimowy),
 • towaroznawstwo (studia trzysemestralne, rekrutacja na semestr letni),
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia trzysemestralne, rekrutacja na semestr letni).
 • rachunkowość i finanse biznesu,
 • zarządzanie,
 • zarządzanie ryzykiem finansowym - NOWOŚĆ - studia o profilu praktycznym.
niestacjonarne I stopnia
 • ekonomia
 • finanse, audyt, inwestycje         
 • gospodarka turystyczna
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • informatyka i ekonometria
 • towaroznawstwo
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • rachunkowość i finanse biznesu
 • zarządzanie
niestacjonarne II stopnia
 • ekonomia
 • finanse, audyt, inwestycje          
 • gospodarka turystyczna
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • informatyka i ekonometria
 • towaroznawstwo (studia czterosemestralne, rekrutacja prowadzona na semestr zimowy)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia trzysemestralne, rekrutacja prowadzona na semestr letni)
 • rachunkowość i finanse biznesu
 • zarządzanie


przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWESpis  alfabetyczny


A

Accounting and Financial Management – Advanced Level

Accounting and Financial Management – Basic Level

Analiza ekonomiczna i controlling

Analizy rynkowe i strategiczne

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych


B

Bankowość i doradztwo finansowe

Business Accounting


C

Cła i podatki w procedurach celnych

Coaching Menedżerski. Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji.


E

e-Commerce

E-marketing

Ekologia w biznesie/tworzenie zielonych strategii (sektor prywatny i publiczny)


F

Finance Business Partner

Finanse menedżerskie

Finanse i rachunkowość budżetowa

Finanse własnego biznesu Finansowanie projektów


G

Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa

Gospodarka nieruchomościami - specjalność: doradztwo i obsługa rynku nieruchomości

Gospodarka nieruchomościami – specjalność: wycena nieruchomości


H

Handel zagranicznyInwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne


J

Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań


K

Komunikacja i techniki perswazji w biznesie


L

Lean Manufacturing

Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw

Logistyka w przemyśle 4.0.


M

Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym

Marketing w praktyce

Master of Business Training - studia menedżersko-trenerskie

Master of Public Administration (MPA)

Menedżer projektów Employer Branding

Menadżer szkolnictwa zawodowego

Menedżer Bezpieczeństwa Informacji

Menedżer jakościMenedżer kultury

Menedżer w opiece zdrowotnej

Metodyki i metody zarządzania projektami

Mistrzowie rynków finansowych


O

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej dla służb mundurowych


P

Podatki i doradztwo podatkowe

Prawo w obrocie gospodarczym

Przywództwo strategiczne

Psychologia w biznesie


R

Rachunkowość (w Bydgoszczy)

Rachunkowość (w Zielonej Górze)

Rachunkowość i finanse

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie

Rozliczenia kadrowo-płacowe

Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych

Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie


U

Ubezpieczenia gospodarcze


W

Współczesne narzędzia komunikowania społecznego


Z

Zamówienia publiczne

Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi

Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR

Zarządzanie marketingowe na rynku B2B

Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami – narzędzie dla praktyków

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie w opiece zdrowotnej


przejdź do spisu treści

Międzynarodowa akredytacja AMBA
dla Executive MBA UEP


Program Executive MBA UEP (w języku polskim) otrzymał międzynarodową akredytację Association of MBA’s (AMBA). Od tej chwili wszystkie programy MBA prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wyróżnione są tą prestiżową akredytacją.

Uczelnia otrzymała po raz pierwszy akredytację AMBA w 2008 roku dla programu Executive MBA Poznań-Atlanta. Program ten już dwukrotnie przechodził z powodzeniem procedurę re-akredytacji, za każdym razem otrzymując akredytację AMBA na najdłuższy możliwy okres 5 lat. Kolejną re-akredytację, podczas której ponownej ocenie zostaną poddane obydwa programy MBA prowadzone przez UEP zaplanowano na rok 2023.

Association of MBAs z siedzibą w Londynie istnieje od 1967 roku. Akredytacja AMBA jest uznawana za najbardziej prestiżową na świecie akredytację dedykowaną programom Master of Business Administration. Posiada ją około 2% najlepszych szkół biznesu na całym świecie w 70 krajach.


Kierunki studiów

studiów oferowane w roku akademickim 2019/2020

stacjonarne I stopnia
 • ekonomia,
 • finanse, audyt, inwestycje,
 • kierunek prawno-ekonomiczny,
 • polityka społeczna.
 • gospodarka turystyczna
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • informatyka i ekonometria
 • towaroznawstwo,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.
 • rachunkowość i finanse biznesu,
 • zarządzanie.
stacjonarne II stopnia
 • ekonomia,
 • finanse, audyt, inwestycje,
 • kierunek prawno-ekonomiczny,
 • polityka społeczna
 • gospodarka turystyczna,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze.
 • aplikacje Internetu rzeczy,
 • informatyka i ekonometria.
 • towaroznawstwo (studia czterosemestralne, rekrutacja na semestr zimowy),
 • towaroznawstwo (studia trzysemestralne, rekrutacja na semestr letni),
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia trzysemestralne, rekrutacja na semestr letni).
 • rachunkowość i finanse biznesu,
 • zarządzanie,
 • zarządzanie ryzykiem finansowym - NOWOŚĆ - studia o profilu praktycznym.
niestacjonarne I stopnia
 • ekonomia
 • finanse, audyt, inwestycje         
 • gospodarka turystyczna
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • informatyka i ekonometria
 • towaroznawstwo
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • rachunkowość i finanse biznesu
 • zarządzanie
niestacjonarne II stopnia
 • ekonomia
 • finanse, audyt, inwestycje          
 • gospodarka turystyczna
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • informatyka i ekonometria
 • towaroznawstwo (studia czterosemestralne, rekrutacja prowadzona na semestr zimowy)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia trzysemestralne, rekrutacja prowadzona na semestr letni)
 • rachunkowość i finanse biznesu
 • zarządzanie


Kierunki wykładane na uczelni:

aplikacje internetu rzeczy II stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse, audyt, inwestycje I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka turystyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawno-ekonomiczny I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
rachunkowość i finanse biznesu I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
towaroznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie ryzykiem finansowym II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Aplikacje Internetu Rzeczy - kierunek międzyuczelniany

Kierunek Aplikacje Internetu Rzeczy (AIR) kształci wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do stosowania najnowszych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych, zarówno w kontaktach automatycznych (między urządzeniami), jak i do realizacji interfejsu człowiek-maszyna, w aplikacjach systemów „inteligentnych”, których podstawą jest filozofia Internetu Rzeczy oraz Internetu Usług.

czytaj dalej

Finanse, audyt i podatki

Specjalność finanse, audyt i podatki wychodzi naprzeciw potrzebom kształceniu uniwersyteckiemu i potrzebom praktyki gospodarczej, w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem audytu i podatków.

czytaj dalej

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

Kierunek zdecydowanie wyróżnia się praktycznym charakterem. W ogólnym wymiarze 1320 godzin, 720 godzin przypada na zajęcia prowadzone przez praktyków z banku.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Drzwi Otwarte na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 15 marca 2020 r

POD HASŁEM "Wejdź z nami na drogę kariery"

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane