Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zapraszamy na Wydział Architektury w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi

Architektura jest dziedziną nauki i sztuki, która istnieje od wieków, zmienia się z biegiem czasu i prawdopodobnie będzie istnieć i rozwijać się zawsze. Dlatego też zawód architekta jest tak popularny wśród młodych ludzi. Daje on szansę na rozwijanie swoich pasji artystycznych, możliwość działania na rzecz społeczeństwa oraz, co ważne na obecnym, wymagającym rynku pracy, dobry i bardzo konkretny zawód.

Wydział Architektury w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi, jeden z trzech, obok Wydziału Wzornictwa oraz Wydziału Filmu i Fotografii, bardzo prężnie działajacych w szkole wydziałów, oferuje starannie opracowany, interdyscyplinarny oraz specjalistyczny program studiów w zakresie architektury. Na uczelni działają Katedra Architektury i Urbanistyki oraz Katedra Architektury Wnętrz.

Na kierunku Architektury i urbanistyki można odbyć 4-letnie studia, kończące się dyplomem I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera architekta. Katedra kształci studentów w zakresie projektowania architektonicznego obiektów budowlanych, m.in. domów jednorodzinnych
i wielorodzinnych, budynków usługowych, budynków publicznych i obiektów specjalnego przeznaczenia oraz projektowania urbanistycznego i zagadnień związanych z rewitalizacją.

Katedra Architektury Wnętrz oferuje studia I (3-letnie) oraz II stopnia (2-letnie), po których student uzyskuje dyplom licencjata lub magistra sztuki w zakresie architektury wnętrz. Architektura wnętrz to bardzo popularny kierunek, dające całe spectrum mozliwości realizawania swoich pasji
w zakresie: projektowania wnętrz domów, wnętrz usługowych, wnętrz obiektów publicznych, projektowania Wystaw, Targów i Scenografii, a także projektowania rewitalizacji wnętrz zabytkowych, a nawet projektowania mebli.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania jest jedyną uczelnią, łączącą wydziały Architektury, Wzornictwa oraz Filmu i Fotografii, przez co stwarza możliwość wszechstronnego wykształcenia
w tych artystycznych dziedzinach oraz swobodnego połączenia swoich pasji, oferując bezpłatne studia na drugim kierunku.

Wszystkich marzących o zawodzie architekta zapraszamy na studia na naszym Wydziale.

Katedra Architektury i Urbanistyki
I stopnia inżynierskie - 4-letnie
studia stacjonarne i niestacjonarne

- Projektowanie domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
- Projektowanie budynków usługowych
- Projektowanie budynków publicznych i obiektów specjalnego przeznaczenia
- Urbanistyka domów jednorodzinnych, osiedli, kwartałów miasta i planowania przestrzennego
- Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej i obiektów architektonicznych

Katedra Architektury Wnętrz
I stopnia - 3-letnie
II stopnia - 2-letnie
studia stacjonarne i niestacjonarne

- Projektowanie wnętrz domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
- Projektowanie wnętrz usługowych
- Projektowanie wnętrz obiektów publicznych
- Projektowanie rewitalizacji wnętrz zabytkowych
- Projektowanie Wystaw, Targów i Scenografii
- Projektowanie mebli

Zapraszamy! 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane