Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zapisz się na studia inżynierskie i ...

ODBIERZ LAPTOPA

Tego jeszcze nie było - ROZDAJEMY LAPTOPY

Tak, dobrze widzisz i to nie jest żart! Wszyscy kandydaci, którzy zdecydują się podjąć naukę na stacjonarnych studiach inżynierskich, na początku nowego roku akademickiego otrzymają od PWSZ Gniezno laptopy. Komputery będą im służyły przez kolejne 3,5 roku nauki i jeśli zakończą studia w terminie oraz przystąpią do egzaminu dyplomowego i zaliczą go z wynikiem pozytywnym - laptopy przechodzą na ich własność!

Jak to możliwe?

Pod koniec marca br. informowaliśmy Was o tym, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało nam grant w wysokości 1 mln zł. O przyznaniu grantu zadecydowały następujące kryteria:

  • niski wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów studiów (w 1 roku po uzyskaniu dyplomu)
  • wysoki wskaźnik ich zarobków
  • brak negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ciągu ostatnich 5 lat.

Środki finansowe muszą zostać przeznaczone na sfinansowanie działań, które mają na celu doskonalenie jakości kształcenia. Zakup komputerów osobistych dla studentów studiów inżynierskich to pierwsza ze zmian, które zamierzamy wprowadzić jeszcze w tym roku kalendarzowym. Kolejne będą związane z doposażeniem specjalistycznych pracowni, uruchomieniem dodatkowych warsztatów i kursów doskonalących.

Szczegółowe informacje na temat grantu dostępne są na stronie MNiSW - http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_03/c02e527542f7dcdc0176f79066e4e05c.pdf
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane