Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyniki egzaminów maturalnych tuż tuż... Jaką drogę kształcenia obrać dalej?

Już niespełna tydzień dzieli tegorocznych maturzystów od najważniejszych w ich życiu wyników egzaminów. 28 czerwca maturzyści otrzymają świadectwa dojrzałości i ruszą z dokumentami na podbój uczelni w celu złożenia podań na wybrane kierunki. A co warto studiować w Lubinie?

Nie trzeba daleko wyjeżdżać, aby zdobyć gruntowną wiedzę, praktyczne umiejętności, kompetencje społeczne i podnieść swoje kwalifikacje. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie w zbliżającym się roku akademickim proponuje kandydatom na studia zarówno kierunki techniczne, jak i społeczne, humanistyczne oraz ekonomiczne. Kandydat może wybierać pomiędzy kilkunastoma specjalnościami.

Zarządzanie kadrami, finansami, administracją oraz psychologia w zarządzaniu; socjoterapia, resocjalizacja, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna czy opieka i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych – to tylko niektóre z propozycji studiów licencjackich oferowanych przez UZZM. Kandydaci na studia inżynierskie w roku akademickim 2013/2014 mogą wybierać pomiędzy eksploatacją złóż, maszynami górniczymi, wiertnictwem górniczym, a także zarządzaniem bezpieczeństwem pracy oraz procesami produkcji.

Studia na UZZM skierowane są zarówno do tegorocznych maturzystów, jak i osób, które już rozpoczęły swoją drogę zawodową, ale wciąż pragną rozwijać się i zdobyć nowe umiejętności, wiedzę oraz kompetencje.

A co wyróżnia lubińską Uczelnię?

Wyjazdy terenowe, zajęcia praktyczne, programy kształcenia odpowiadające zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy, małe grupy wykładowe, a także praktyki u najważniejszych pracodawców Regionu. UZZM daje także swoim studentom możliwość studiowania drugiego kierunku lub specjalności zupełnie za darmo! To wyjątek wśród szkół wyższych.

Atuty Uczelni potwierdzają także jej absolwenci:

– Dzięki studiom na UZZM, a tym samym dzięki wiedzy zdobytej podczas udziału w zajęciach wzrosło poczucie moich kompetencji zawodowych. Studia dały mi lepszy pogląd na wiele spraw i dziedzin życia, których dotąd nie dostrzegałam. Wiedzę i umiejętności zdobyte w toku studiów wykorzystuję przede wszystkim w mojej pracy zawodowej, którą rozpoczęłam równolegle z podjęciem studiów. Początkowo zostałam zatrudniona nijako „na kredyt” - bo bez kierunkowego wykształcenia. Dziś po trzech latach nadal pracuje w tym samym miejscu ciesząc się, że nie zawiodłam zaufania p. kierownik, która powierzyła mi to stanowisko. Niewątpliwie swój rosnący profesjonalizm zawdzięczam podjętym na UZZM studiom. Pomogły mi one w organizacji warsztatu mojej pracy, oraz w bardzo znaczny sposób wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z dzieckiem.

Wioletta Biały, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pracownik mini-przedszkola w Lubinie

– Studia pozwoliły mi ugruntować i uporządkować dotychczasową wiedzę oraz poznać nowe dziedziny. Otrzymanie dyplomu inżynierskiego spowodowało awans zawodowy oraz zwiększenie dochodów finansowych. Jednocześnie ukończenie UZZM zainspirowało mnie do podjęcia studiów II stopnia. Nabyta wiedza na tutejszej uczelni dała mi dobre podstawy naukowe i umożliwiła bezproblemowe kontynuowanie studiów.

Dariusz Boniecki, absolwent specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy, główny specjalista ds. bezpieczeństwa pracy w firmie PHU „Lubinpex” Sp. z o.o.

Studia za granicą także!

Od nowego roku akademickiego studenci lubińskiej Uczelni oprócz wiedzy, którą będą mogli zdobyć na Uczelni, będą także mieli szansę na odbycie części studiów za granicą na podstawie ustalonego programu zajęć. A to za sprawą umowy międzynarodowej, którą UZZM podpisała w maju br. z uczelnią publiczną na Słowacji - Uniwersytetem Komeńskiego w Bratysławie. Umowa pozwoli także studentom i wykładowcom uczestniczenie w procesie dydaktycznym na słowackiej Uczelni.

Rekrutacja na lubińskiej Uczelni na kierunkach: Zarządzanie, Pedagogika, Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji planowana jest do drugiej połowy września lub do wyczerpania limitu miejsca na poszczególnych specjalnościach. Kandydat na studia musi legitymować się świadectwem dojrzałości z dowolnych przedmiotów i w dowolnym zakresie. Uczelnia nie prowadzi egzaminów wstępnych, a liczy się kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY

www.uzzm.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane