Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie ZAPRASZA

Nowe kierunki i specjalności na rok akademicki 2022/2023


1.   Administrowanie gospodarką turystyczną
(specjalizacja na kierunku Administracja) - I stopień;

2.   Cyberszpiegostwo - wywiad i kontrwywiad
(specjalizacja na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne) - I stopień;

3.   Informatyka w zarządzaniu finansami
(specjalizacja na kierunku Finanse i rachunkowość) - I stopień, II stopień;

4.   Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
(specjalizacja na kierunku Pedagogika) - I stopień, II stopień;

5.   Lektor języka angielskiego
(specjalizacja na kierunku Filologia Angielska) - I stopień, II stopień;

6.   Filologia angielska z językiem polskim jako obcym
(lektorat - specjalizacja na kierunku Filologia Angielska) - I stopień, II stopień;

7.   Lektor języka hiszpańskiego
(specjalizacja na kierunku Filologia Hiszpańska) - I stopień, II stopień;

8.   Filologia hiszpańska z językiem polskim jako obcym
(lektorat - specjalizacja na kierunku Filologia Hiszpańska) - I stopień, II stopień;

9.   Filologia niderlandzka od podstaw
(kierunek) - I stopień;

10. Filologia niemiecka
(Germanistyka) od podstaw (kierunek) - I stopień;

11. Filologia rosyjska
(Rusycystyka) od podstaw (kierunek) - I stopień;

12. Filologia włoska
(Italianistyka) od podstaw (kierunek) - I stopień;

13. Filologia szwedzka
(Skandynawistyka) od podstaw (kierunek) - I stopień;

14. Filologia francuska
(Romanistyka) od podstaw (kierunek) - I stopień;

15. Kwalifikacyjne studia podyplomowe nauczania języków obcych
(studia podyplomowe)  

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane