Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

WSTiH w Gdańsku - najlepszą szkołą wyższą kształcącą kadry dla turystyki

Gdańska uczelnia - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku - po raz kolejny z rzędu uznana została przez branżowe czasopismo "Wiadomości Turystyczne" najlepszą szkołą wyższą kształcącą kadry dla turystyki. Jest się z czego cieszyć, gdyż niż demograficzny drastycznie wstępujący w progi uczelni wyższych może spowodować, iż wiele z uczelni niepublicznych nie przetrwa tej próby. Najlepsi jednak pozostaną. Jak wynika z przeprowadzonego rankingu – jedna z najlepszych szkół turystycznych znajduje się w naszym właśnie regionie.

Jednym z ważnych ocenianych elementów było prowadzenie zajęć przez praktyków, czyli zbliżenie teorii do praktyki. Zdecydowanym atutem WSTiH jest fakt, że wiele zajęć prowadzonych jest przez dyrektorów hoteli i uzdrowisk, restauratorów oraz innych specjalistów branży turystyczno-gastronomicznej.

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku od lat olbrzymi nacisk kładzie także na naukę języków obcych, których znajomość w branży turystycznej jest nieodzowna. Dla osób, które opanowały sztukę posługiwania się językiem angielskim i chcą tą umiejętność wykorzystywać w życiu codziennym Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku uruchamia studia I stopnia w języku angielskim. Będzie to jedyny język wykładowy na wszystkich zajęciach specjalności „International Hospitality and Tourism Management” na kierunku Turystyka i rekreacja. Absolwenci tej specjalności będą mieli szansę zostać poszukiwanymi fachowcami w jednym z najważniejszych i szybko rozwijających się sektorów gospodarki, a mianowicie w turystyce i hotelarstwie. W czasie studiów studenci posiądą wiedzę z zakresu prowadzenia przedsiębiorstw hotelarskich oraz innych obiektów świadczących usługi noclegowe, SPA&Wellness, obiektów gastronomicznych, a także wiedzę z zakresu turystyki międzynarodowej. Będą przygotowani do pracy w sferze obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego, w ogniwach administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki, organizacjach turystycznych oraz firmach zajmujących się organizacją spotkań biznesowych czy eventów.

Studenci podczas lektoratów będą mieli również okazję nauczyć się dodatkowego języka. Dzięki znajomości co najmniej dwóch j. obcych słuchacze będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych w przedsiębiorstwach o zasięgu nie tylko krajowym ale przede wszystkim międzynarodowym.

Uczelnia nie spoczywa na laurach. Od nowego roku akademickiego uruchamia dwa nowe kierunki: Dietetyka i Fizjoterapia – ściśle związane z turystyką zdrowotną.

Zapraszamy na stronę www.wstih.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane