Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Unia Europejska o zmianach w edukacji nauczycieli -dyskusja w DSW

O przygotowaniu do zawodu, kondycji nauczycieli w Europie i zmieniającej się roli nauczycieli w Unii Europejskiej będą w piątek w Dolnośląskiej Szkole Wyższej dyskutowali przedstawiciele: Komisji Europejskiej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskiej Sieci Polityk Kształcenia Nauczycieli (ENTEP), Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz pedagodzy.

Badacze (m.in. dr Paul Hordsworth (Komisarz Europejski), dr Michael Day (Brytyjskie Ministerstwo Oświaty, Londyn) prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Ireneusz Kawecki (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), prof. Romita Iucu (Uniwersytet Bukareszteński)), na przykładzie 18 krajów europejskich będą rozmawiali na temat zmieniającej się roli i powinności zawodowych współczesnych nauczycieli oraz transformacji zachodzących w wielu obszarach szkoły wyższej. Zmiany te w sposób bezpośredni wpływają na jakość profesjonalnego przygotowania nauczycieli i ich gotowość do zaangażowanego działania w świecie dynamicznych zmian społeczno-kulturowych.

Spotkanie adresowane jest do środowiska pedagogów, „nauczycieli” i nie ma charakteru tradycyjnego. Po wysłuchaniu wystąpień w sesji plenarnej zachęcamy do dyskusji. Całość konferencji będzie tłumaczona symultanicznie, co daje możliwość aktywnego uczestniczenia w obradach. Udział w konferencji to również okazja do poznania najnowszych trendów w kształceniu nauczycieli w 18 krajach europejskich reprezentowanych przez przedstawicieli ministerstw nauki i edukacji.

Konferencja "Zmieniająca się rola nauczycieli w Unii Europejskiej – od przekazywania do kreowania wiedzy", organizowana przez European Network on Teacher Education Polices (ENTEP) oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą. Spotkanie swoim patronatem objęli: prof. dr. hab. Józef Lubacz Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, prof. Romita Iucu Prezydent European Network on Teacher Education Police, prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Data: 18 maja 2012 r., godz. 10-18.00,
Miejsce: Wrocław, ul. Strzegomska 55.

www.dsw.edu.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane