Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Sztuka Wojenna we współczesnych wojnach i konfliktach zbrojnych

W Akademii Sztuki Wojennej, 14 listopada 2019 r., odbyła się I Konferencja Naukowa z nowego cyklu Sztuka Wojenna we współczesnych wojnach i konfliktach zbrojnych. Tematem przewodnim naukowego spotkania była Rola broni pancernej i zmechanizowanej na współczesnym polu walki.

Cele tegorocznej konferencji ukierunkowane były na wymianę poglądów pomiędzy sferą militarną a sferą przemysłową, wspierającą rozwój techniczny wojsk pancernych i zmechanizowanych. Spotkanie wpisało się również w obszar sztuki wojennej dzięki podjęciu dyskusji dotyczącej użycia ww. wojsk z punktu widzenia ewolucji wojen i konfliktów zbrojnych.

Tematyka konferencji dotyczyła m.in.:

  • środowiska walki zbrojnej na środkowo-europejskim teatrze działań (północno-wschodnia flanka NATO),
  • dylematów teorii i praktyki współczesnej sztuki wojennej,
  • wyzwań współczesnego pola walki w kontekście użycia wojsk pancernych i zmechanizowanych,
  • redefiniowania koncepcji wykorzystania wojsk pancernych i zmechanizowanych na współczesnym polu walki,
  • miejsca i roli wojsk pancernych i zmechanizowanych w koncepcjach wojen: asymetrycznej, hybrydowej oraz podprogowej,
  • kierunków rozwoju środków walki wojsk pancernych i zmechanizowanych, z uwzględnieniem potrzeb Wojsk Lądowych SZ RP.

W konferencji uczestniczyli oficerowie i dowódcy wojsk pancernych i zmechanizowanych z 11 DKPanc, 16 PDZ, 18 DZ oraz 12 SDZ, a także przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i  Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Grupa specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i obronności reprezentowana była przez Departament Analiz Przygotowań Obronnych i Administracji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Akademię Wojsk Lądowych, Wojskową Akademię Techniczną oraz Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych. W konferencji wzięli udział również eksperci techniki wojskowej i przemysłu zbrojeniowego.
 

Powiązane artykuły

MBA D&S - Master of Business Administration DEFENSE&SECURITY

Studia MBA w AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ zostały stworzone z myślą o potrzebach rozwojowych kadry kierowniczej i menedżerskiej pracującej w instytucjach realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności, służbach mundurowych oraz przemyśle zbrojeniowym.

czytaj dalej

Dwadzieścia lat w NATO

Mija już dwadzieścia lat od momentu, kiedy Polska wstąpiła do struktur Paktu Północnoatlantyckiego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane