Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

STUDIA PODYPLOMOWE

w NIEPUBLICZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE MEDYCZNEJ we Wrocławiu


Dietetyka w zdrowiu i chorobie

Studia podyplomowe „Dietetyka w zdrowiu i w chorobie” organizowane są przez kierunek studiów Dietetyka na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu.

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych (ze stopniem inżyniera, magistra) oraz licencjackich zainteresowanych żywieniem różnych grup ludności, poradnictwem dietetycznym, żywieniem zbiorowym i naukami pokrewnymi oraz poznaniem przedmiotów o tej tematyce.  Studenci zapoznają się ze sposobami żywienia w rożnych jednostkach chorobowych, zaburzeniach metabolicznych, zaburzeniach odżywiania o podłożu psychogennym i innych. Nasze zdrowie zależy od pożywienia i właściwego odżywiania.

Zajęcia w formie wykładów,  ćwiczeń i seminariów oraz praktyki  w poradni żywieniowej i zakładach żywienia zbiorowego prowadzone przez specjalistów z zakresu zaburzeń odżywiania i ich naprawy odpowiednim, indywidualnie dobranym postępowaniem dietetycznym stanowią źródło poznania ogromnej wiedzy praktycznej niezbędnej w walce z otyłością i chorobami dietozależnymi.

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania studiów: 2 semestry w wymiarze 570 godzin, w tym 45 godzin praktyki.

Studia podyplomowe są płatne. Obowiązująca cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w miesięcznych ratach.

Możliwość dofinansowania / sfinansowania studiów podyplomowych

Informujemy, że osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy spełniające kryteria oraz osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej mogą w Urzędzie Pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dowiadywać się o możliwość sfinansowania/dofinansowania studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać pod numerem telefonu: 71 321 11 54 lub 71 322 15 48 lub drogą elektroniczną: email: nwskwroclaw@op.pl.

więcej...


Kosmetologia

Studia podyplomowe „Kosmetologia stosowana” trwają dwa semestry. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu.

Celem studiów jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zagadnień z zakresu interdyscyplinarnej kosmetologii: pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej. W szczególności student uzyskuje wiedzę na temat zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego, prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetycznych i fizykoterapeutycznych, nabywa umiejętności tworzenia kompleksowych programów pielęgnacyjnych i leczniczych w ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem.

Zajęcia praktyczne odbywają się w  pracowniach kosmetycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt m.in. do mezoterapii bezigłowej, elektrostymulacji mięśni mimicznych, liposukcji ultradźwiękowej czy masażu próżniowego.

Liczba godzin zajęć praktycznych z przedmiotu Pracownia kosmetologii: 140
ogólna liczba godzin: 520
punkty ECTS: 32

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Możliwość dofinansowania / sfinansowania studiów podyplomowych

Informujemy, że osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy spełniające kryteria oraz osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej mogą w Urzędzie Pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dowiadywać się o możliwość sfinansowania/dofinansowania studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać pod numerem telefonu: 71 321 11 54 lub 71 322 15 48 lub drogą elektroniczną: email: nwskwroclaw@op.pl.

więcej...


Opieka geriatryczna i zarządzanie zakładem opieki dla seniorów

Studia adresowane są przede wszystkim do osób zarządzających lub chcących zarządzać zakładem opieki zdrowotnej dla seniorów, zajmujących się organizowaniem warunków do realizacji zadań menadżerskich, praktyków chcących doskonalić wiedzę z zakresu zarządzania.

W krajach rozwiniętych ludzie żyją o 25-30 lat dłużej niż na początku XX wieku.

W Polsce za 20 lat osób powyżej 65. roku życia będzie o ponad 3 mln więcej niż w 2010 roku. Wynika z tego, że życie ludzkie się wydłuża, czego konsekwencją jest wzrastający odsetek starszej części społeczeństwa. Sytuacja ta przyczynia się do powstania wielu problemów, z których część wymaga rozwiązań o charakterze opiekuńczo- społecznym i pozamedycznym, w tym organizowania opieki stacjonarnej i pozastacjonarnej nad osobami starszymi. Studia podyplomowe oferowane przez Niepubliczną Wyższą Szkołę Medyczną we Wrocławiu będą niewątpliwie pomocą w rozwiązywaniu wielu dylematów związanych z organizowaniem opieki nad osobami starszymi.

Studia trwają dwa semestry i obejmują około 565 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria i praktyki). Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskane kompetencje.

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy NWSM we Wrocławiu oraz osoby zaproszone przez Radę Programową (specjaliści w zakresie marketingu i zarządzania, lekarze, dietetycy, kosmetologowie oraz praktycy zajmujący się organizowaniem opieki geriatrycznej).

W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, a zwłaszcza w zakresie :

 • wprowadzania systemów informatycznych do zarządzania zakładami opieki zdrowotnej,
 • skutecznego wprowadzania zmian w funkcjonowaniu zakładu z uwzględnieniem czynników administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych,
 • efektywnego stosowania metod przepływu informacji i komunikatu promującego firmę,
 • maksymalnego wykorzystania potencjału w zakresie organizacji i funkcjonowania zakładu a także potencjału tkwiącego w zasobach ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych ,
 • nowoczesnych metod motywowania i oceny kadr w aspekcie ich przydatności i rozwoju

Studia podyplomowe są płatne. Opłata nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w miesięcznych ratach.

Możliwość dofinansowania / sfinansowania studiów podyplomowych

Informujemy, że osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy spełniające kryteria oraz osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej mogą w Urzędzie Pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dowiadywać się o możliwość sfinansowania/dofinansowania studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać pod numerem telefonu: 71 321 11 54 lub 71 322 15 48 lub drogą elektroniczną: email: nwskwroclaw@op.pl.

więcej...


Podologia

Studia trwają dwa semestry. Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu podologii. Studia na kierunku podologia stwarzają możliwość zdobycia atrakcyjnego rynkowego zawodu. Społeczeństwo europejskie starzeje się, stąd konieczność wykształcenia grupy wysoko wyspecjalizowanych specjalistów z zakresu wspomagania leczenia, pielęgnacji oraz usuwania defektów kończyn dolnych.

W programie studiów m.in.: usuwanie zrogowaciałego naskórka, pękająca pięta, grzybice, pleśnie, choroby płytki paznokciowej, cukrzyca-stopa cukrzycowa, halluks, wrastające paznokcie – postępowanie, profilaktyka, metody wspomagania leczenia, pielęgnacja.

Studia obejmują zajęcia praktyczne- 135 godzin.

Absolwenci pogłębią wiadomości z anatomii i biomechaniki stopy, chorób stóp i paznokci, posiądą wiedzę i umiejętności z  zakresu: ortez indywidualnych, klamer korygujących oraz ich doboru. Poznają obsługę specjalistycznego sprzętu: doboru, frezów, frezarek i narzędzi podologiczno – chirurgicznych.

To nie jest klasyczny pedicure to nowa dziedzina medycznej kosmetologii. Powstaje nowe środowisko kosmetologów – podologów. Wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku pracy zwiększania naszych umiejętności w nowoczesnej specjalistycznej kosmetologii. To nowy zawód, na który czeka rynek pracy.

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Czas trwania studiów: 2 semestry w wymiarze 565 godzin, w tym 135 godzin zajęć praktycznych w ramach przedmiotu Pracownia podologii.

Studia podyplomowe są płatne. Obowiązująca cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w miesięcznych ratach.

Możliwość dofinansowania / sfinansowania studiów podyplomowych

Informujemy, że osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy spełniające kryteria oraz osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej mogą w Urzędzie Pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dowiadywać się o możliwość sfinansowania/dofinansowania studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać pod numerem telefonu: 71 321 11 54 lub 71 322 15 48 lub drogą elektroniczną: email: nwskwroclaw@op.pl.

więcej...


Żywienie i dietetyka w sporcie

Studia podyplomowe „Żywienie i dietetyka w sporcie” organizowane są przez kierunek studiów Dietetyka na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu.

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych (ze stopniem inż., mgr) oraz licencjackich zainteresowanych żywieniem różnych grup ludności, w szczególności sportowców i osób aktywnych fizycznie oraz poradnictwem dietetycznym, żywieniem zbiorowym i naukami pokrewnymi, a także poznaniem przedmiotów o tej tematyce.  Słuchacze zapoznają się ze sposobami żywienia osób o wzmożonym wysiłku fizycznym w rożnych dyscyplinach sportu, z żywieniem w wybranych jednostkach chorobowych, zaburzeniach metabolicznych, zaburzeniach odżywiania o podłożu psychogennym i innych. Słuchacze poznają również przyczyny  zaburzeń odżywiania i ich naprawy odpowiednim, indywidualnie dobranym postępowaniem dietetycznym. Studia stanowią ponadto źródło ogromnej wiedzy praktycznej niezbędnej w walce z otyłością i chorobami dietozależnymi. Nasze zdrowie i sprawność fizyczna zależą od pożywienia i właściwego sposobu odżywiania.

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania studiów: 2 semestry w wymiarze 605 godzin, w tym 30 godzin praktyki.

Zajęcia w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i seminariów będą realizowane w systemie dwudniowych zjazdów (soboty i niedziele) przez 2 semestry. Prowadzone są przez specjalistów z zakresu dietetyki oraz odżywiania sportowców w różnych dyscyplinach sportu.

Wykaz przedmiotów :

 • Metabolizm mięśni i fizjologia wysiłku
 • Związki biologicznie czynne w żywności
 • Psychodietetyka
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Żywienie, a wysiłek fizyczny
 • Antropologia sportu
 • Żywienie człowieka
 • Coaching w sporcie
 • Poradnictwo żywieniowe
 • Toksykologia i doping w sporcie
 • Alergie pokarmowe
 • Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym
 • Podstawy dietetyki
 • Żywienie w różnych dyscyplinach sportu
 • Doustna suplementacja pokarmowa
 • Odnowa biologiczna

Kwalifikacja uczestników: po złożeniu wypełnionego kwestionariusza i opłaty wpisowej w wysokości  290 zł. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Podstawą uzyskania Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych studiów jest pozytywne zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów zajęć oraz pozytywne zdanie egzaminu kończącego studia podyplomowe.

Informujemy, że osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy spełniające kryteria oraz osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej mogą w Urzędzie Pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dowiadywać się o możliwość sfinansowania/dofinansowania studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać pod numerem telefonu: 71 321 11 54 lub 71 322 15 48 lub droga elektroniczną: email: nwskwroclaw@op.pl, dziekanat@nwsm.pl.

więcej...


Trychologia

Trychologia to nowa, specjalistyczna, poświęcona skórze owłosionej głowy i włosom dziedzina z pogranicza medycyny i kosmetologii.

Studia podyplomowe z zakresu trychologii przygotowują słuchaczy do samodzielnej diagnostyki skóry owłosionej głowy, udzielania porad z zakresu profilaktyki i pielęgnacji włosów, wykonywania podstawowych zabiegów wzmacniających włosy, przeciwdziałających ich wypadaniu, a nawet powodujących ich ponowy wzrost.

Studia podyplomowe z zakresu trychologii w NWSM trwają 2 semestry (ponad 450 godzin zajęć dydaktycznych). Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnych gabinetów trychologicznych, organizacji stanowisk trychologicznych w salonach fryzjerskich, jak również współpracy z lekarzami w klinikach i instytutach trychologii. W trakcie studiów Słuchacze otrzymują wiedzę z zakresu dermatologii (z naciskiem na dermatologię skóry owłosionej głowy), mikrobiologii (z uwzględnieniem mikrobiologii skóry owłosionej głowy), budowy i fizjologii włosa, zasad prawidłowego żywienia i suplementacji w przypadku problemów z włosami, chemii ogólnej i chemii produktów fryzjerskich, farmakologii, podstaw prawa i marketingu. W ramach zajęć praktycznych Słuchacze kształtują umiejętności z zakresu diagnostyki trichologicznej (m.in. trichoskop, trichogram), przeprowadzania zabiegów z zakresu profilaktyki i pielęgnacji włosów, wykonywania zabiegów wspomagających leczenie problemów skórnych i problemów włosów (m.in. darsonwalizacja, mezoterapia, karboksyterapia), samodzielnego przygotowywania preparatów leczniczo-pielęgnacyjnych do włosów, masażu głowy.

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe są płatne. Obowiązująca cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w miesięcznych ratach.

Możliwość dofinansowania / sfinansowania studiów podyplomowych Informujemy, że osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy spełniające kryteria oraz osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej mogą w Urzędzie Pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dowiadywać się omożliwość sfinansowania/dofinansowania studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać pod numerem telefonu: 71 321 11 54 lub 71 322 15 48 lub drogą elektroniczną: email: nwskwroclaw@op.pl.

więcej...
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie