Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia online

czyli studia przez internet

Czy wiesz, że według najnowszych badań przeprowadzonych wśród pracodawców, absolwenci studiów w formie online są coraz bardziej cenieni jako pracownicy? Dotyczy to przede wszystkim osób aplikujących na stanowiska kierownicze, ale nie tylko. Dla zatrudniającego jest to dowód samodyscypliny, efektywnego zarządzania czasem, determinacji, a także wysokiej motywacji. 

Studia online to atrakcyjna forma kształcenia, która umożliwia dostęp do naszej profesjonalnej kadry nauczycieli akademickich, oszczędzając czas i pieniądze studenta. Wyjątkowa możliwość zdobycia dyplomu licencjata oraz magisterskiego, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii edukacyjnych: dedykowanej temu celowi platformy oraz dodatkowych narzędzi np. wideokonferencji.

Korzyści:
Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich, z doświadczeniem w prowadzeniu edukacji przez Internet
Atrakcyjne, interaktywne kursy — dostępne z każdego miejsca na świecie, o każdej porze.
Możliwość samodzielnego zarządzania tokiem studiów.
Niski koszt studiowania — tylko 2 zjazdy w semestrze (dodatkowo raz w roku zjazd w sesji egzaminacyjnej)

 

N@uka w sieci - wygodniejsza strona studiowania


Studia online 


Studia I stopnia (licencjackie) w formie online:

FILOLOGIA ANGIELSKA ONLINE:
 • Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
 • Nauczyciel języka angielskiego
 • Tłumaczenia
FILOLOGIA GERMAŃSKA ONLINE:
 • Język niemiecki w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
 • Nauczyciel języka niemieckiego
 • Tłumaczenia
PEDAGOGIKA ONLINE:
 • Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Studia II stopnia (magisterskie) w formie online:

FILOLOGIA ANGIELSKA ONLINE:
 • Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
 • Nauczyciel języka angielskiego
 • Tłumaczenie
FILOLOGIA GERMAŃSKA ONLINE:
 • Język niemiecki w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
 • Nauczyciel języka niemieckiego
 • Tłumaczenie
PEDAGOGIKA ONLINE:
 • Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
E-learning czy też edukacja przez Internet nie jest dzisiaj niczym odkrywczym. Od wielu lat na świecie właśnie w ten sposób kształci się zarówno na Uczelniach jak i w korporacjach. Oczywiście istnieje znacząca różnica pomiędzy e-learningiem akademickim a korporacyjnym: najprościej rzecz ujmując – e-learning korporacyjny to gotowe, bezobsługowe kursy i zagadnienia, których realizacja nie wymaga kontaktu ani z prowadzącym ani z pozostałymi uczestnikami szkolenia.
W Wyższej Szkole Lingwistycznej uważamy jednak, że komunikacja z prowadzącym i grupą są bardzo ważnym aspektem studiowania, dlatego u nas e-learning jest oparty na komunikacji, interakcji i krytycznej dyskusji. Niewielkie grupy, stały kontakt z prowadzącymi, praca zespołowa oraz projektowa to zalety kształcenia w WSL.
Co ciekawe, rok akademicki podzielony jest, w przypadku studiów online, na tygodnie, w których następują kolejno po sobie lub równolegle przedmioty z siatki programowej. Jednocześnie każdy student pracuje więc nad jednym czy dwoma przedmiotami a nie, tak jak w przypadku studiów tradycyjnych, nad wszystkimi przedmiotami w danym semestrze. Z jednej strony taki układ pozwala na równomierne rozłożenie pracy w roku akademickim,  z drugiej zaś pozwala na pełniejsze i bardziej zaangażowane uczestnictwo w każdym, konkretnym przedmiocie.
Zaliczenia i egzaminy, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, muszą odbywać się w siedzibie Uczelni. W większości przypadków zaliczenia będą odbywały się w czasie obu, semestralnych zjazdów, lecz może wystąpić konieczność uczestnictwa w sesji egzaminacyjnej.
 

Powiązane artykuły

N@uka w sieci

wygodniejsza strona studiowania

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie