Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Rok zalozenia: 1992 | Rektor: dr Cezary Wosiński
Uczelnia powstała w roku 1992. Specjalizujemy się w kształceniu na kierunkach filologia (angielska, germańska, rosyjska) i pedagogika. Studia na poziomie licencjackim i magisterskim prowadzimy w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Nasza społeczność akademicka to ponad 1600 studentów i słuchaczy oraz ponad 140 pracowników naukowych i dydaktycznych, tworzących nowoczesny i przyjazny klimat uczelni. Stabilna i pewna pozycja WSL to efekt konsekwentnego inwestowania w rozwój pracowników naukowych i studentów, poziom dydaktyki, badania naukowe i wyposażenie techniczne.

Dzięki licznym projektom badawczym z zakresu m.in. metodyki nauczania języków obcych (również na poziomie wczesnoszkolnym), przekładoznawstwa, zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji, języków specjalistycznych, resocjalizacji oraz pedagogiki specjalnej możemy naszym studentom oferować atrakcyjne specjalności i programy nauczania, dające pewność rozwoju indywidualnych talentów. Pewność odnalezienia i uwypuklenia zalet i potencjału, który w nich tkwi. Budzimy ciekawość i zaspokajamy ją. Bardzo dbamy o to, by wysoką jakością kształcenia i nowoczesnymi metodami wprowadzać spokój studiowania i wyeliminować stres w trakcie sesji egzaminacyjnych. Starania te doceniła Państwowa Komisja Akredytacyjna. Obydwa prowadzone przez WSL kierunki studiów zostały ocenione pozytywnie (uchwały PKA z dnia 2 lipca i 17 września 2009). Od lat znajdujemy się w czołówce niebiznesowych uczelni niepublicznych w Polsce.

W tym roku zostaliśmy najlepszą uczelnią niepubliczną w regionie (ranking Wprost 2010). 80% naszych obecnych studentów trafia do WSL z polecenia absolwentów uczelni, którzy chwalą świetną kadrę nauczycielską, obsługę administracyjną oraz atmosferę.


Kierunki

 • Filologia rosyjska studia pierwszego stopnia
• Język rosyjski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości

 • Filologia angielska pierwszego stopnia
studia stacjonarne (dzienne)
• Lingwistyka stosowana - tłumaczenie
• Amerykanistyka
• Multimedialny nauczyciel języka angielskiego
• Specjalne potrzeby edukacyjne
• Nauczyciel dwóch przedmiotów
• Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości

studia niestacjonarne (zaoczne)
• Lingwistyka stosowana - tłumaczenie
• Amerykanistyka
• Multimedialny nauczyciel języka angielskiego
• Specjalne potrzeby edukacyjne
• Nauczyciel dwóch przedmiotów
• Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości

 • Filologia germańska pierwszego stopnia
studia stacjonarne (dzienne)
• Filologia germańska z językiem angielskim
• Filologia germańska z językiem hiszpańskim
• Filologia germańska z językiem włoskim
• Filologia germańska z językiem rosyjskim
• Nauczyciel dwóch przedmiotów:
          o Nauczyciel j. niemieckiego oraz wczesnoszkolne nauczanie j. angielskiego
          o Nauczyciel j. niemieckiego oraz edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
• Lingwistyka stosowana – tłumaczenia
• Język niemiecki w biznesie – podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
• Komunikacja w kontaktach międzynarodowych

studia niestacjonarne (zaoczne)
• Nauczyciel dwóch przedmiotów:
          o Nauczyciel j. niemieckiego oraz wczesnoszkolne nauczanie j. angielskiego
          o Nauczyciel j. niemieckiego oraz edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
• Lingwistyka stosowana – tłumaczenia
• Język niemiecki w biznesie – podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
• Komunikacja w kontaktach międzynarodowych

 •  Filologia polska pierwszego stopnia
• Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Filologia drugiego stopnia
studia stacjonarne (dzienne)
• Lingwistyka stosowana - tłumaczenie pisemne
• Amerykanistyka
• Multimedialny nauczyciel języka angielskiego
• Specjalne potrzeby edukacyjne
• Tłumaczenie konferencyjne
• Nauczyciel języka obcego
• Język obcy w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości

studia niestacjonarne (zaoczne)
• Lingwistyka stosowana - tłumaczenie pisemne
• Amerykanistyka
• Multimedialny nauczyciel języka angielskiego
• Specjalne potrzeby edukacyjne
• Tłumaczenie konferencyjne
• Nauczyciel języka obcego
• Język obcy w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości

 • Pedagogika pierwszego stopnia
studia stacjonarne i niestacjonarne
• Pedagogika pracy socjalnej
• Edukacja przedszkolna i opieka nad dzieckiem
• Edukacja dla bezpieczeństwa
• Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
• Andragogika z doradztwem zawodowym
• Terapia specyficznych trudności w uczeniu się
• Pedagogika społeczna i zarządzanie bezpieczeństwem
• Marketing i zarządzanie w edukacji
• Edukacja europejska
• Poradnictwo zawodowe i edukacyjne
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny
• Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna
• Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
• Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
• Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego
• Pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia
• Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

 • Pedagogika drugiego stopnia
studia stacjonarne i niestacjonarne
• Pedagogika pracy socjalnej
• Edukacja przedszkolna i opieka nad dzieckiem
• Edukacja dla bezpieczeństwa
• Andragogika z doradztwem zawodowym
• Terapia specyficznych trudności w uczeniu się
• Pedagogika społeczna i zarządzanie bezpieczeństwem
• Marketing i zarządzanie w edukacji
• Edukacja europejska
• Poradnictwo zawodowe i edukacyjne
• Pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny
• Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna
• Wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
• Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
• Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego
• Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
• Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym


Studia podyplomowe

 • Tłumacz konferencyjny - język angielski, niemiecki, rosyjski
 • Studium podyplomowe przygotowujące do egzaminu na Tłumacza Przysięgłego
 • Podyplomowe Studium w zakresie Przygotowania Pedagogicznego
 • Oligofrenopedagogika - Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z elementami terapii pedagogicznej
 • Oligofrenopedagogika - Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z elementami resocjalizacji profilaktyki społecznej
 • Resocjalizacja z elementami profilaktyki społecznej
 • Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym - dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe - 270 godzin
 • Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym - trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe - 385 godzin
 • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe
 • Dydaktyka języka polskiego jako obcego - trzysemestralne studia kwalifikacyjne
 • Metody aktywizujące i twórcze w edukacji - dwusemestralne studia doskonalące
 • Metodyka zdalnego nauczania języka angielskiego - dwusemestralne studia doskonalące
 • Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
 • Język niemiecki w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości
 • Technologie informacyjne i multimedialne w edukacji - T.I.M.E.Wyższa Szkoła Lingwistyczna

ul. Garncarska 6/8
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 365 58 02
wsl@wsl.edu.pl
www.wsl.edu.pl

Kierunki wykładane na uczelni:

filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie