Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia e-learningowe – nowoczesna forma zdobycia wykształcenia

Według Głównego Urzędu Statystycznego popularność studiów i kursów w formie e-learning w Polsce wzrosła dwukrotnie na przestrzeni ostatnich 3 lat. Prognozy TNS i Demos Polska wskazują, że studia na odległość, które kiedyś było głównie drugą szansą dla osób dojrzałych, dziś są coraz częściej pierwszym wyborem młodych studentów.

Dostosowując swoją ofertę do wymogów współczesnego rynku oraz oczekiwań ze strony studentów, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu opracowała program pozwalający na efektywne wykorzystanie potencjału innowacyjnych narzędzi edukacji. Rekrutacja na studia w trybie e-learning potrwa do 30 października!

Mimo, że kształcenie na odległość nie jest w Polsce tak powszechnie jak w USA, Kanadzie czy Wielkiej Brytanii, coraz więcej osób w naszym kraju decyduje się na podjęcie edukacji on-line. Badania przeprowadzone na zlecenie Polish Open University wskazują, że 50% polskich studentów jest przekonana, że studia e-learningowe będą w stanie zastąpić studia tradycyjne. Tryb ten jest idealnym rozwiązaniem dla osób chcących pogodzić rozwój osobisty z obowiązkami zawodowymi, a także dla mieszkających na stałe za granicą. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu poza tradycyjną ścieżką studiowania pozwala na indywidualną organizację studiów. WSZiB w Poznaniu dysponuje platformą e-learningową, pozwalającą na dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów dydaktycznych w każdym miejscu i o każdej porze. Zalety edukacji przez Internet to m.in.:

• dostępność materiałów bez ograniczeń – o każdej porze i miejscu
• indywidualne planowanie nauki
• dostosowanie ilości przerabianego materiału do własnego tempa nauki
• brak kosztów noclegowych i komunikacyjnych
• możliwość połączenia edukacji z innymi obowiązkami

Niestacjonarne studia e-learningowe to doskonała forma zdobywania edukacji wyższej dla osób aktywnych zawodowo, matek czy osób pracujących za granicą. Należy jednak pamiętać, że studia on-line wymagają samodyscypliny, systematyczności i zaangażowania. Polecam studia w WSZiB w Poznaniu wszystkim osobom, które stawiają na własny rozwój i nie boją się nowych wyzwań – mówi Maria Wanierowicz, Kanclerz WSZiB w Poznaniu

Oferta studiów w trybie niestacjonarnym, e-learningowym w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Zarządzanie oraz Administracja. Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów), a uzupełniające magisterskie – 2 lata (4 semestry). Studenci są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach w ramach trzech zjazdów w semestrze. Pozostałe zjazdy obejmują zajęcia nieobowiązkowe. Formy zajęć oferowane na Uczelni to: wykłady, ćwiczenia, lektoraty, seminaria i konwersatoria, wszystkie dostępne za pomocą platformy e-learningowej Moodle, która umożliwia dostęp do materiałów dydaktycznych. Narzędzie daje również studentom możliwość publikowania prac zaliczeniowych, projektów, a także komunikowanie się z Wykładowcami i innymi studentami. Studia na odległość mogą być realizowane również w sposób całkowicie indywidualny.

Oferta studiów w trybie e-learning w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu obejmuje kierunki:

Zarządzanie z dostępnymi specjalnościami:
zarządzanie obsługą klienta, zarządzanie projektami, zarządzanie kadrami, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie logistyką, zarządzanie finansami, informatyka w zarządzaniu, psychologia zarządzania, rachunkowość jednostek gospodarczych, reklama i marketing, neuropsychologia biznesu.

Administracja z dostępnymi specjalnościami:
prawo energetyczne w gospodarce i administracji, prawo dla biznesu, administracja publiczna, administracja gospodarcza, administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, prawo i ochrona pracy, zarządzanie w administracji.

************************
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu to najstarsza, niepubliczna uczelnia w Wielkopolsce. Od początku funkcjonowania, Uczelni stawiała na połączenie praktycznej nauki biznesu z wiedzą prawną. Przez 22 lata WSZiB w Poznaniu wykształcił 37 tys. absolwentów, których wiedzę oraz umiejętności potwierdzają pracodawcy. Od roku 2000 WSZiB ma własny, nowoczesny budynek dydaktyczny i administracyjny z rektoratem, dziekanatami i biblioteką przy ul. Roboczej 4. Partnerem merytorycznym Uczelni jest Management Training & Development Center. Oferta studiów podyplomowych w WSZiB w Poznaniu obejmuje 4 kierunki: Praktyczne aspekty zarządzania projektami, Prawo i biznes, Rachunkowość jednostek gospodarczych oraz Administrowanie kadrami i płacami. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane