Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rekrutacja na bezpłatne szkolenie dla kobiet !!

[b]Menedżer Wyższego Szczebla[/b] Choć kobiety stanowią ponad połowę społeczeństwa, a wiele z nich może poszczycić się wykształceniem wyższym niż mężczyźni i doskonałymi kwalifikacjami, nadal trudno im osiągnąć najwyższe stanowiska kierownicze. W 50 notowanych na giełdzie największych spółkach, w każdym z krajów Unii Europejskiej, kobiety zajmują średnio 11% stanowisk menedżerskich wyższego szczebla oraz 4% stanowisk prezesów i szefów rad nadzorczych. Nie znaleziono, oprócz stereotypów, istotnych różnic między kobietami i mężczyznami, które uzasadniałyby ich dyskryminację w zarządzaniu. Rozwiązania ustawodawcze krajów, na rzecz równouprawnienia kobiet powinny wystarczać i nie stanowią barier w przedsiębiorczości i ich awansach kierowniczych. Analiza rzeczywistości jednak upoważnia do stwierdzenia, że w dalszym ciągu kobiety w zarządzaniu mają równe prawa i kompetencje, lecz nierówne szanse. By wspomóc kobiety w ich karierze przygotowano dla nich szkolenia pozwalające uzyskać wiedzę i umiejętności w obszarze zarządzania na wyższym szczeblu kierowniczym.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby w wieku 45+ oraz osoby niepełnosprawne.

Adresaci szkolenia: Kobiety pełniące funkcje kierownicze średniego szczebla
Liczba godzin dydaktycznych: 120 (wykłady/ćwiczenia/laboratoria)
Liczebność grup: 22 osoby
Czas realizacji szkoleń: III edycja: styczeń – maj 2011, IV edycja: luty – czerwiec 2011
Liczba zjazdów: 10 zjazdów, co dwa tygodnie, zajęcia w piątki 16.30-19.45 i soboty 8.30-15.30
Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Handlowa, ul. Ostrowskiego 22, Wrocław
Koszt szkolenia: bezpłatne, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i budżetu państwa
Opieka merytoryczna: dr inż. Teresa Kupczyk, teresa.kupczyk@handlowa.eu
Termin rekrutacji: 15.10.2010-15.12.2010,wtorek – piątek w godzinach 9.00-15.00

Szczegółowe inform acje o szkoleniu i rekrutacji: www .kdp.handlowa.eu

Biuro Projektu:
Wyższa Szkoła Handlowa, 53-238 Wrocław
ul. Ostrowskiego 22, tel./fax. 71 333 11 45 kdp@handlowa.eu, www.kdp.handlowa.eu

Projekt pt. „Kształcimy dla pracy”, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (nr umowy UDA – POKL. 04.01.01-00-088/09-01). 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane