Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Bezpłatne warsztaty przedmaturalne z matematyki na PWSW w Przemyślu

Z radością zawiadamiamy, iż Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu organizuje bezpłatne warsztaty z matematyki. Mają one na celu przygotowanie uczniów do zdania egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu.

Z radością zawiadamiamy, iż Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu organizuje bezpłatne warsztaty z matematyki. Mają one na celu przygotowanie uczniów do zdania egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu.

Z uwagi na fakt, iż tegoroczni maturzyści dopiero po raz drugi muszą obowiązkowo podejść do matury z matematyki warto rozważyć uczestnictwo w kursach przygotowujących. W związku z tym, że matematyka sprawia wielu uczniom znacznie większe trudności niż pozostałe przedmioty Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu daje możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach. Program warsztatów jest tak dostosowany, by zarówno słabsi uczniowie, jak i Ci, którzy chcą utrwalić matematyczną wiedzę mogli jak najwięcej skorzystać z zajęć.

Warsztaty odbędą się w dniach 30 listopada 2010 roku od godz. 16.00 oraz 3, 7, 10, 14 i 17 grudnia 2010 roku od godziny 16.00. Dokładny harmonogram zamieszczamy poniżej. Jest on również dostępny na naszej stronie internetowej www.pwsw.eu.

Zapraszamy do udziału w warsztatach! Chętni uczniowie proszeni są o wypełnienie deklaracji uczestnictwa i wysłanie jej na adres: kursy@pwsw.pl

Osoba, z którą należy się kontaktować:
Małgorzata Sielska
tel. 16 676 05 48 w. 28

Program warsztatów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z matematyki:

1. Liczby rzeczywiste (2 godziny)
2. Funkcje (2 godziny)
3. Wielomiany i funkcje wymierne (2 godziny)
4. Funkcje trygonometryczne (1 godzina)
5. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna (2 godziny)
6. Ciągi (2 godziny)
7. Planimetria i geometria analityczna (3 godziny)
8. Stereometria (2 godziny)
9. Rachunek prawdopodobieństwa (2 godziny)

Zajęcia odbędą się w następujących terminach:

30.11, 3, 7, 10, 14 i 17. 12 od godz. 16.00 (3 x 45 minut) 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane