Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rejs Niepodległości

W samo południe, 20 maja 2018 roku, "Dar Młodzieży" zaczął pisać kolejny rozdział w historii polskiej bandery.

Tego dnia, w samo południe, "Dar Młodzieży" oddał cumy i wyruszył po raz drugi w swojej historii na Wielki Krąg. Od lat marzyliśmy o kolejnym wielkim rejsie naszej fregaty. W Dziale Armatorskim planowaliśmy trasy, rozważaliśmy różne warianty,  utrzymywaliśmy żaglowiec w stanie technicznym pozwalającym niemal z marszu podjąć wielkie wyzwanie.

„Dar Młodzieży” - trzymasztowa fregata, żaglowiec szkolny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  kontynuuje  tradycję dwóch słynnych  poprzedników – „Lwowa” – żaglowca lat pionierskich, kiedy to jeszcze Tczew był siedzibą Szkoły Morskiej  i „Daru Pomorza” – „białej fregaty”, służącej szkoleniu kadr morskich dla biało-czerwonej bandery w latach 1930 – 1982. 

Stulecie powrotu Rzeczypospolitej na mapę Europy okazało się momentem, w którym pomysł wielkiej podróży zyskał powszechne uznanie i rządowe wsparcie. Tak narodził się "Rejs Niepodległości". Trudno wyobrazić sobie lepszego ambasadora Polski od „Daru Młodzieży” – „białej fregaty” mającej przyjaciół na wszystkich kontynentach, w setkach portów odwiedzanych w ciągu 36 lat służby na rzecz edukacji morskiej.

W Japonii, Australii, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Chinach, portach Europy i Afryki studenci naszych Akademii i szkół morskich budowali i utrwalali prestiż kraju i bandery. Niezależnie od czasów i okoliczności byliśmy postrzegani jako reprezentanci narodu o znaczącej morskiej tradycji. Dobrej szkole marynarskiego rzemiosła.

Przygotowując się do wielkiego przedsięwzięcia „Dar Młodzieży” przeszedł, obok obowiązkowego stoczniowego przeglądu potwierdzenia klasy, szereg prac remontowo-modernizacyjnych. Dostosowano systemy i mechanizmy statku do najnowszych rygorów konwencyjnych pod względem ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi. Także wyposażenie nawigacyjne, systemy komunikacji, wymieniono na nowocześniejsze. Prace dzisiaj wykonane zabezpieczą potrzeby szkoleniowe i eksploatacyjne statku w kolejnych sezonach. 

Wiele jest w historii polskiego szkolnictwa morskiego rejsów wielkich, podróży stanowiących kamienie milowe w historii polskich żagli. Na szczycie tej hierarchii lokują się zawsze rejsy opasujące ziemię. Dwukrotnie w historii, żaglowce gdyńskiej szkoły opłynęły świat. W latach 1934/1935 dokonał tego „Dar Pomorza”, jego następca „Dar Młodzieży”, najtrudniejszym szlakiem wokół trzech przylądków, zamknął pętlę w podróży lat 1987/1988.

Każda z podróży zaplanowanych w przeszłości – tych wielkich i tych mniej spektakularnych, rutynowych szkoleniowych rejsów, to był pracowity czas dla załogi i praktykantów. Czas praktycznej nauki zawodu, weryfikacji predyspozycji do morskiej służby, próba charakterów. Bo „Dar Młodzieży” nigdy nie był po prostu celebrytą morskich szlaków. Budując prestiż kraju bandery, stanowi do dzisiaj ważny element polskiego modelu edukacji morskiej.

Tak jest również i tym razem. Bowiem "Rejs Niepodległości", obok wzniosłego, rocznicowego przesłania i udziału 400 laureatów ogólnopolskiego, patriotycznego konkursu, jest pracowitym rejsem szkoleniowym - morską zawodową praktyką dla 534 studentów i uczniów średnich szkół morskich.

Oprócz załogi stałej, w rejsie bierze udział 472 studentów naszej Uczelni (218 z Wydziału Nawigacyjnego, 200 z Wydziału Mechanicznego, 54 z Wydziału Elektrycznego). Ponadto uczniowie średnich szkół morskich ze Świnoujścia (33) i Szczecina (29) oraz 400 laureatów konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zaplanowano 7 wymian grup praktykantów - w sumie 934 młodych ludzi weźmie udział w tym przedsięwzięciu.  

Powrót do Gdyni zaplanowano na 28 marca 2019 roku. Przewiduje się, że "Dar Młodzieży" zawinie do 21 portów na 4 kontynentach, podróżując po 3 oceanach. Dzień rocznicy Stulecia Niepodległej - 11 listopada 2018 - zastanie fregatę gdzieś między Szanghajem a Osaką. W dniach 22 - 28 stycznia 2019 roku "Dar Młodzieży" weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Wszędzie nasz żaglowiec pokaże biało-czerwoną banderę, a jego pojawienie się zostanie dostrzeżone - tak było zawsze, bo żaglowiec z załogą młodych ludzi morza, w każdym z portów budzi zainteresowanie i  pozytywne tylko emocje.  
 

Powiązane artykuły

Uniwersytet Morski w Gdyni - REKRUTACJA

Największa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie ZAPRASZA

czytaj dalej

Uniwersytet Morski w Gdyni - ZAPRASZA

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim

czytaj dalej

INFORMATORY Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

dla kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021

czytaj dalej

ŚWIĘTO UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

14 czerwca 2019

czytaj dalej

DZIEŃ OTWARTY UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

12 kwietnia 2019 roku w godzinach 9:00 - 14:00

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane