Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Ranking „Financial Times”: Akademia Leona Koźmińskiego 41 miejsce na świecie

W opublikowanym 1 grudnia rankingu „Financial Times” najlepszych uczelni biznesowych w Europie Polskę reprezentują dwie uczelnie – Akademia Leona Koźmińskiego (41 miejsce) i Szkoła Główna Handlowa (77 miejsce). Ranking powstaje na podstawie obecności każdej z uczelni w czterech podrankingach publikowanych przez „FT” w ciągu roku, m.in. studiów magisterskich z zarządzania (tu ALK ma 32 miejsce) i Executive MBA (20 miejsce ALK), oraz pomiaru jakości kadry dydaktycznej i średnich ważonych zarobków absolwentów.

Wydany już po raz jedenasty ranking uczelni biznesowych „Financial Times” ujawnił dwa ważne trendy: uczelnie europejskie łączą się, by uzyskać przewagę konkurencyjną dzięki efektowi skali i coraz silniej wchodzą na rynki zagraniczne, zwłaszcza azjatyckie, gdzie występuje rosnący popyt na wyższe studia menedżerskie. Oba te trendy omijają na razie najlepsze uczelnie z Polski, Czech i Węgier, ale też z Niemiec, które stawiają na jeden silny kampus narodowy. Natomiast ALK wpisuje się w modę na kształcenie interdyscyplinarne menedżerów. Redaktorzy „FT” zauważają bowiem, że te uczelnie biznesowe, które poszerzyły ofertę o socjologię czy matematykę stały się kolebką innowacji biznesowych i technologicznych. W Koźmińskim można studiować nie tylko finanse i rachunkowość oraz zarządzanie, ale też prawo, ekonomię, socjologię biznesu i mediów, psychologię w zarządzaniu, administrację i zarządzanie w wirtualnym środowisku.

- Mamy też programy prowadzone wspólnie z uczelniami zagranicznymi, co daje studentom możliwość uzyskania dwóch dyplomów – polskiego i zagranicznego oraz stwarza szansę na studiowanie roku lub semestru w partnerskiej uczelni – mówi prof. Witold Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, występującej od pięciu lat w rankingach „FT” jako najlepsza uczelnia biznesowa w Polsce. Studenci Koźmińskiego mają do wyboru zarówno studia po polsku, jak i kilka programów prowadzonych wyłącznie po angielsku. Oprócz sztandarowych studiów z zarządzania i finansów są to m.in. Bradford University Master in International Business and Management , Double Degree Bachelor Program in Management with Professional Placement we współpracy z DHBW-Mannheim. Uczelnia ma też podpisane porozumienie z Grenoble Ecole de Management, dzięki któremu studenci ALK mogą uczyć się rok we Francji uzyskując tam drugi dyplom. Prowadzi też wymianę studentów i naukową z ponad 200 uczelniami na świecie.

W Akademii Leona Koźmińskiego uczy się około tysiąca cudzoziemców z blisko 70 krajów, co stawia warszawską uczelnię w czołówce najwyżej umiędzynarodowionych polskich szkół wyższych. Jest również jedną z najchętniej wybieranych polskich uczelni przez studentów podejmujących nauką w naszym kraju w ramach wymiany międzynarodowej. Zagraniczni studenci w dużym stopniu kierują się rankingiem „Financial Times”, w którym ta polska uczelnia wygląda atrakcyjnie także z powodu konkurencyjnych kosztów kształcenia i relatywnie wysokich zarobków absolwentów.

Akademia Leona Koźmińskiego cieszy się również dużą popularnością wśród polskich studentów, dla których coraz częściej staje się pierwszym wyborem. Rekrutacja na rok akademicki 2014/2015 wypadła bardzo dobrze, pomimo niżu demograficznego i dużej konkurencji na rynku krajowym ze strony uczelni publicznych, na których studia są bezpłatne. Przyjęto ponad 2 tysiące nowych studentów na wszystkie studia I i II stopnia.

- Absolwenci wracają do nas także na studia podyplomowe, MBA, na studia doktoranckie i polecają naszą uczelnię znajomym – zauważa dyr. Sylwia Hałas-Dej dyrektor ds. programów edukacyjnych i rozwoju ALK. – Odbieramy to jako wyraz zaufania i satysfakcji z odebranej edukacji. Cieszą nas ich sukcesy zawodowe, które śledzimy, podobnie jak te powroty na studia. Staramy się dopasowywać ofertę kształcenia podyplomowego do oczekiwań edukacyjnych zgłaszanych miedzy innymi przez absolwentów i przez pracodawców. Tworzymy na ich potrzeby nowe programy.

W rankingu europejskich uczelni biznesowych 2014 „Financial Times” zwyciężyła w tym roku London Business School, drugie miejsce przypadło HEC Paris, a trzecie hiszpańskiej IE Business School. Wśród 80 najlepszych uczelni, jakie trafiły do rankingu najwięcej, bo aż 21 reprezentuje Wielką Brytanię, a 19 – Francję. Europa Wschodnia reprezentowana jest głownie przez państwowe uniwersytety, z których najwyżej uplasował się Uniwersytet w Petersburgu (61); Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze, SGH i węgierski Corvinus zajęły miejsca od 77 do 79). Najmłodsza w tym towarzystwie (i jedyna prywatna) Akademia Leona Koźmińskiego wyraźnie zdystansowała te uczelnie. Na wysoką, 41 pozycję ALK przekłada się z pewnością komplet posiadanych akredytacji międzynarodowych AASCB, EQUIS i AMBA, których pozostałe szkoły nie mają (najbliżej ich uzyskania jest Uniwersytet w Petersburgu, który ma już dwie z trzech wymienionych).

Pełny ranking uczelni biznesowych „Financial Times” dostępny jest pod adresem: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/european-business-school-rankings-2014

************************
Akademia Leona Koźmińskiego jest wyższą uczelnią o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Jest jedyną uczelnią w Polce, która posiada akredytacje międzynarodowe: AACSB, EQUIS, AMBA i CEEMAN; ma też ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków zarządzanie, prawo i administracja. Według rankingów krajowych oraz międzynarodowych jest najlepszą polską uczelnią biznesową i liderem kształcenia menedżerskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest też najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Polsce – studiuje w niej tysiąc obcokrajowców reprezentujących ponad 60 narodowości. Na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych kształci 8000 osób. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane