Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa

Telefon:
22 519 21 70, 519 21 75

Fax:
22 519 22 55

Adres e-mail:
rekrutacja@kozminski.edu.pl

Adres www:
www.kozminski.edu.pl

Akademia Leona Koźmińskiego

Informacje o Uczelni
Uczelnia Koźmińskiego powstała w 1993 r.

Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia magisterskie w zakresie nauk prawnych. Ofertę studiów wyższych uzupełniają liczne studia podyplomowe, w tym programy MBA, oraz studia doktoranckie.

Uczelnia Koźmińskiego jako jedyna niepaństwowa szkoła wyższa w Polsce ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Można odbyć tutaj także dwustopniowe studia wyższe w języku angielskim.

Uczelnia od lat zajmuje I miejsce w rankingach polskich szkół wyższych. „Wprost”, „Polityka”, „Perspektywy” i „Rzeczpospolita” kilkakrotnie już przyznały jej tytuł najlepszej niepublicznej uczelni w Polsce.

W 2004 r. jako jedyna szkoła wyższa w Polsce Uczelnia otrzymała wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku „Zarządzanie i Marketing”. Przyznanie oceny wyróżniającej zostało uzasadnione spełnieniem wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych, znacznie przekraczających obowiązujące standardy prowadzenia studiów na tym kierunku, oraz posiadaniem znakomitej bazy dydaktycznej, w tym bardzo nowoczesnej biblioteki.

Jako jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej KOŹMIŃSKI posiada też prestiżową akredytację EQUIS (Europejski System Doskonalenia Jakości), nadawaną przez Europejską Fundację Rozwoju Zarządzania najlepszym szkołom biznesu.

Umożliwia ona m. in. ścisłą współpracę z uczelniami zagranicznymi oraz wymianę studentów. Każdy student, który ukończył pierwszy rok studiów i osiągnął dobre wyniki w nauce, może ubiegać się o wyjazd zagraniczny. Do wyboru jest około 80 uczelni na całym świecie, m.in. w Anglii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Meksyku, w Niemczech, Norwegii, Rosji, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, we Włoszech. Uczelnia oferuje rozbudowany system stypendialny (stypendia naukowe, socjalne, sportowe), bezpłatną opiekę lekarską i ubezpieczenia.


STUDIA W KOŹMIŃSKIM TO:
 • unikalny program nauczania, potwierdzony akredytacjami zagranicznymi i krajowymi, dający dyplom uznawany za granicą
 • 5-letni europejski system kształcenia
 • zdobywanie wiedzy pod kierunkiem najlepszych wykładowców, którzy oprócz wiedzy teoretycznej posiadają także bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej
 • studia w językach obcych
 • uczestnictwo w spotkaniach z wybitnymi przedstawicielami świata nauki, polityki, biznesu
  atrakcyjne praktyki, sprzyjające poznaniu przyszłego pracodawcy
 • realne szanse znalezienia pracy w krajach Unii Europejskiej
 • studiowanie za granicą w ramach wymiany studenckiej
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych
 • rozbudowany system stypendialny
 • możliwość studiowania na dwóch kierunkach lub specjalnościach równocześnie, z wykorzystaniem zniżek
 • ciekawe życie studenckie (koła naukowe, samorząd, imprezy studenckie)
 • różnorodne zajęcia sportowe, sale gimnastyczne, basen, korty tenisowe, siłownia, ścianka wspinaczkowa
 • możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i doktoranckich
 • stały kontakt z absolwentami, wsparcie absolwentów w budowaniu kariery zawodowej i oferowanie im różnorodnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych


WŁADZE UCZELNI • Rektor: prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
Prorektor, Zastępca Rektora: prof. dr hab. Witold T. Bielecki
Prorektor ds. Dydaktycznych: prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
Prorektor ds. Badań Naukowych: prof. dr hab. Wojciech Gasparski
Przewodniczący Rady Powierniczej: prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec