Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Przetestuj swój angielski online

Wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe Instytut Anglistyki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej zaprasza do wypełnienia bezpłatnego testu Online Practical English@SWPS. Do wzięcia udziału w teście wystarczy jedynie dostęp do internetu.

Test składa się z pięciu części. Uczestnicy kursu przechodzą kolejno zadania ze słownictwa, czytania, pisania, gramatyki i tłumaczenia. Na zakończenie kursanci otrzymują informację zwrotną na temat poziomu swoich umiejętności językowych.

Każdy, kto weźmie udział w teście online będzie mógł poczuć się, jak student anglistyki. Zagadnienia i ćwiczenia dostępne w kursie online zostały wybrane z bogatej oferty zajęć dla studentów I roku filologii angielskiej I stopnia, którzy korzystają z nich na co dzień podczas zajęć na platformie e-learningowej.

Test opracowany przez Instytut Filologii Angielskiej SWPS oraz Centrum E-learningu SWPS. – Zwracamy uwagę zarówno na jakość metodyki nauczania języka angielskiego w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii, jak i ich praktyczne zastosowanie – mówi prof. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, dyrektor Instytutu – Dzięki temu nasi absolwenci nabywają praktyczne umiejętności tak cenione na rynku pracy.

SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną prowadzącą studia na kierunkach filologicznych według rankingu „Perspektyw" i „Rzeczpospolitej" 2013. Studia anglistyczne w SWPS zapewniają sprawne posługiwanie się językiem angielskim połączone z wiedzą o kulturach krajów anglojęzycznych i przygotowaniem do pracy tłumacza i nauczyciela języka. Uczelnia oferuje studia I i II stopnia na anglistyce. Kształci tłumaczy, nauczycieli oraz znawców amerykańskiej kultury, zwłaszcza kina i telewizji.

Test Online Practical English@SWPS można rozwiązywać pod poniższym linkiem: http://onlinepracticalenglish.swps.edu.pl/

***
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Od 16 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci około 14,4 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane