Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia MAGISTERSKIE w Lubinie

Miło nam poinformować Państwa, że nasze wysiłki dotyczące uruchomienia studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym na Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie zbliżają nas do upragnionego celu.

Polska Komisja Akredytacyjna podjętą uchwałą pozytywnie zaopiniowała wniosek naszej Uczelni, co daje ogromną nadzieję na pozytywną decyzję Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów zgodnie z opracowaną koncepcją kształcenia. Więcej informacji na stronie www.uzzm.pl w zakładce Studia II stopnia.

Planowane rozpoczęcie studiów to 1 października 2013 r. W związku z tym na obecnym etapie przyjmujemy telefoniczne zgłoszenia (tel. 76/749 89 29, 76/749 89 28) osób chętnych do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia. Dla zgłoszonych kandydatów zarezerwujemy miejsce i skontaktujemy się w momencie otrzymania ostatecznej decyzji Ministerstwa.

Wówczas też zaprosimy Państwa na konferencję, w celu uzyskania wyczerpujących informacji. Jeżeli jednak chcieliby Państwo zadać dodatkowe pytania już dziś prosimy o kontakt.

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
tel: 76/ 749 89 25

--------------------------

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie powstała w 2002 roku, jest placówką niepubliczną i jedyną Uczelnią Wyższą w Lubinie. Jej kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy i ćwiczeniowy z najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich takich jak: Wrocław, Poznań, Zielona Góra czy Kraków. UZZM oferuje cztery kierunki studiów pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz studia podyplomowe. Obecnie w przygotowaniu są studia magisterskie na kierunku Zarządzanie.

Strukturę dydaktyczną UZZM tworzą dwa wydziały: Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydział Nauk Technicznych. Kierunki studiów i programy nauczania dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniając zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dopasowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.

www.uzzm.pl



 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane