Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Gliwicach!

Z nieskrywaną dumą informujemy, że otrzymaliśmy pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE na poziomie studiów licencjackich o profilu praktycznym na Wydziale Studiów Społecznych w Gliwicach.

Pozytywna ocena PKA to potwierdzenie wysokiego poziomu jakości kształcenia, który m. in. świadczy o nieustannym rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i potwierdza dbałość Uczelni o dobro jej studentów.

Jednocześnie informujemy, że jest to już DZIESIĄTA pozytywna ocena jakości kształcenia PKA, jaką może poszczycić się nasza Uczelnia na prowadzonych kierunkach studiów. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie