Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

POZNAJ WSKiZ W POZNANIU

Pytania i odpowiedzi (FAQ)


Czy dyplom uzyskany w WSKiZ jest uznawany na terenie innych krajów europejskich?

Studia pierwszego stopnia to studia zawodowe, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Uzyskany w ten sposób tytuł ma tę samą wagę, niezależnie od tego na której z krajowych uczelni został zdobyty. Polskie dyplomy są uznawane za granicą na podstawie umów międzynarodowych lub – jeśli z danym krajem Polska nie zawarła takiej umowy – na podstawie obowiązujących w nim przepisów. Aktualny wykaz krajów, z którymi Polska podpisała umowy w sprawie uznawalności wykształcenia, można znaleźć na stronie MNiSW.


Czym jest i jak uzyskać "stwierdzenie porównywalności" dyplomu?

W krajach UE to rząd jest odpowiedzialny za system kształcenia i może w dowolny sposób wprowadzać nowe zasady, w tym zasady dotyczące uznawania lub nieuznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych w innych krajach. W większości przypadków możesz otrzymać "stwierdzenie porównywalności" dyplomu akademickiego określające, w jakim stopniu odpowiada on dyplomom wydawanym w kraju UE, do którego chcesz się udać. W tym celu skontaktuj się z centrum ENIC/NARIC w kraju, w którym starasz się o uznanie swojego dyplomu. W zależności od tego, w którym kraju i w jakim celu Twoje dyplomy zostaną ocenione, centrum ENIC/NARIC samo dokona oceny albo poprosi o nią właściwy organ.


Czy dyplomy uzyskane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym są równorzędne?

Tak – dyplomy uzyskane w obu trybach są równorzędne. Różnica polega jedynie na terminach odbywania się wykładów. Tryb niestacjonarny w założeniu przeznaczony jest dla osób pracujących.


Czy mogę kontynuować w WSKiZ studia, rozpoczęte na innej uczelni?

Tak, można kontynuować w WSKiZ studia rozpoczęte na innej uczelni.


Jak długo trwają studia w WSKiZ?

Na kierunku "Pedagogika" 3 lata (6 semestrów), niezależnie od trybu studiów. Na kierunkach inżynierskich 3,5 roku (7 semestrów) w trybie stacjonarnym i 4 lata (8 semestrów) w trybie niestacjonarnym.


Czy jako student WSKiZ otrzymam legitymację studencką?

Oczywiście – każdy student otrzymuje legitymację przed rozpoczęciem nauki.


Czy mogę zmienić kierunek na inny w trakcie trwania studiów?

Tak, można. Jednakże kierownik określonego kierunku podejmuje decyzję, o tym czy nie ma zbyt wielu różnic programowych.


Czy jest możliwość czasowego przerwania studiów (urlop dziekański)?

Studentowi może być udzielony urlop krótkoterminowy (semestralny) lub długoterminowy (roczny).


Co dzieje się w przypadku, gdy nie uda mi się ukończyć studiów w zaplanowanym czasie?

Trzeba złożyć podanie o przedłużenie studiów z podpisem promotora. Maksymalny okres takiego przedłużenia wynosi 6 miesięcy.


Jak często muszę brać udział w wykładach i laboratoriach?

Dzięki wykorzystaniu technologii e-learningowych, możliwe jest studiowanie bez konieczności częstego pojawiania się na Uczelni. Nawet 60% zajęć może być realizowane kanałem internetowym. Taki sposób studiowania łączy tradycyjne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii nauczania na odległość. Na studiach wspomaganych e-learningiem możesz uczyć się z dowolnego miejsca i w czasie, który Tobie pasuje najlepiej.


Skąd mogę pobierać materiały dydaktyczne w trakcie studiowania na WSKiZ?

Wszyscy studenci WSKiZ uzyskują dostęp do systemu e-learning. Dzięki stałemu dostępowi do nowoczesnej platformy edukacyjnej, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, masz kontakt z uczelnią oraz możesz w każdej chwili skorzystać z udostępnianych materiałów. Uzyskujesz także możliwość komunikowania się z wykładowcą, w tym skorzystania z konsultacji na czacie.


W jaki sposób zabezpieczone są dane osobowe studentów WSKiZ?

Dane są chronione zgodnie z wytycznymi ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r, tekst jednolity Dz. U. 2016 r. Dane nie są udostępniane zewnętrznym podmiotom, a korespondencja drogą elektroniczną realizowana jest jedynie w przypadku wyrażenia na to zgody.


Jak zapisać się na WSKiZ?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zaczekać na kontakt z naszego Biura Rekrutacji. Nasi pracownicy pomogą Ci szybko i sprawnie dokończyć formalności. Jeśli nie będziesz miał możliwości zjawić się osobiście w celu podpisania dokumentów, będziesz mógł przesłać je nam listem poleconym.


Czy posiadając wiedzę praktyczną, zdobytą np. w trakcie pracy zawodowej, mogę uzyskać zaliczenie określonej partii materiału, bez konieczności uczęszczania na wykłady?

Tak, istnieje możliwość zaliczenia części przedmiotów na podstawie doświadczenia zdobytego w pracy. Realizowane jest to poprzez egzamin w trybie komisyjnym.
 

Powiązane artykuły

Studia EMBA i MBA w Poznaniu

Studia podyplomowe w ramach Executive Master of Business Administration (EMBA) oferowane przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu należą do najbardziej prestiżowych i uznawanych na świecie w zakresie kwalifikacji menedżerskich.

czytaj dalej

SERDECZNIE zapraszamy na Studia studentów z Ukrainy

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu WSKiZ ZAPRASZA

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane