Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Poszukiwany inżynier na rynku pracy – popyt wciąż rośnie!

Choć co roku przybywa w Polsce około 20-30 tysięcy inżynierów, to wciąż jest to na rynku pracy zbyt mało. Dlatego Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, bardzo duży nacisk kładzie na kształcenie wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, której kompetencje i umiejętności odpowiadają wymaganiom pracodawców.

Popyt na inżynierów jest duży nie tylko w Polsce, ale także i zagranicą. Duże koncerny wydobywcze, motoryzacyjne, lotnicze czy z obszaru energii „zielonej” chcą zatrudniać polskich inżynierów. Potrzebują ich zwłaszcza w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Skandynawii czy we Włoszech. Jak podkreślają specjaliści rynku pracy, polscy pracownicy są cenieni za zaangażowanie, elastyczność oraz umiejętność wychodzenia poza schematy i radzenia sobie w nadzwyczajnych sytuacjach. To na co zwracają także szczególną uwagę pracodawcy, to obok gruntownego wykształcenia, umiejętności zawodowych i kwalifikacji technicznych, także tzw. umiejętności miękkie, czyli społeczne, o które lubińska Uczelnia także dba:

– Kształcąc przyszłych inżynierów dużą uwagę przykładamy także do spraw związanych z zarządzaniem zespołem czy innymi kompetencjami miękkimi, które każdy menedżer, kierownik czy pracownik powinien posiadać – mówi Lucyna Kubis, Kanclerz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. – Ponieważ naszymi studentami są także osoby, które w swojej pracy utrzymują kontakty zawodowe z przedstawicielami firm zagranicznych dużą wagę przykładamy do zajęć językowych, czy też z zakresu komunikacji – dodaje Kanclerz.

Ukończenie studiów technicznych i uzyskanie tytułu inżyniera otwiera wiele możliwości, lecz tylko pod warunkiem, że prawidłowo zostanie zaplanowana i pokierowana swoja ścieżka kariery. Wynika to także z doświadczeń ekspertów rynku pracy. Jak pokazują wyniki 8. edycji globalnego badania „Niedobór talentów”, opublikowanego przez agencję doradztwa personalnego ManpowerGroup, pracodawcy niezmiennie poszukują w pierwszej kolejności wykwalifikowanych pracowników fizycznych oraz inżynierów. Tuż za nimi uplasowali się także przedstawiciele handlowi oraz technicy. Dlatego lubińska Uczelnia oferuje mieszkańcom naszego Regionu studia inżynierskie na kierunkach: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Górnictwo i Geologia. Kandydaci mają do wyboru takie specjalności jak: Inżynierię Bezpieczeństwa Pracy, Inżynierię Procesów Produkcji oraz Zarządzanie Systemami Jakości (nowość), a także Techniki Eksploatacji Złóż, Maszyny i Urządzenia Górnicze, Eksploatację Złóż Rud Miedzi (nowość).

Dzięki temu, że kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w UZZM jest interdyscyplinarny i łączy przygotowanie inżynierskie z określonej dziedziny z wiedzą z: badań operacyjnych, finansów, rachunkowości, zarządzania, psychologii czy marketingu, to absolwent będzie profesjonalnie przygotowany do podjęcia pracy na różnych stanowiskach w branży przemysłowej. Z kolei absolwent Górnictwa i Geologii oprócz technicznej wiedzy i kompetencji zawodowych pozyska umiejętności miękkie z zakresu komunikacji i autoprezentacji, tak ważnych w kontaktach zawodowych, w tym biznesowych, a także radzenia sobie ze stresem czy sprawnego zarządzania czasem.

Bergman Engineering, firma inżynierska i rekrutacyjna, obserwuje największe zapotrzebowanie na inżynierów wśród następujących branż: automotive, gas & oil, energetyka, nowe technologie oraz infrastruktura. Na stronie internetowej Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia czytamy, że według cytowanej firmy Bergman Engineering, najczęściej poszukiwanymi specjalistami są między innymi: Technolog/Inżynier procesu, Inżynier jakości, Inżynier ds. planowania, Specjalista ds. wydobycia, Automatyk, Specjalista ds. energii, Proces planner, Inżynier zarządzania jakością oraz Inżynier produktu.

Jak można zauważyć, poszukiwane inżynierskie zawody w dużej mierze pokrywają się ze specjalnościami i kierunkami prowadzonymi przez lubińską Uczelnię, która stara się z roku na rok szybko reagować na zmieniający się tendencje na rynku pracy. W tym celu UZZM konsultuje swój program kształcenia z przedstawicielami największych firm w Regionie Zagłębia Miedziowego – w ramach powołanego Konwentu. Uczelnia by mocno ukierunkowywać studia na rynek pracy, zatrudnia nie tylko kadrę akademicką, ale także i wielu specjalistów (praktyków), którzy w trakcie studiów łączą i przekazują studentom zarówno wiedzę teoretyczna, jak i praktyczną.

Rekrutacja na Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego trwa do wyczerpania limitu miejsc. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wolne miejsca jeszcze czekają.

--------------------

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie powstała w 2002 roku. Jest placówką niepubliczną i jedyną uczelnią wyższą w Lubinie. Uczelnia kształci na studiach I i II stopnia oraz posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych. Jej kadrę dydaktyczną tworzą zarówno wykładowcy z największych ośrodków akademickich, jak i wysokiej klasy specjaliści – praktycy.

Kandydaci na studia mają do wyboru kierunki licencjackie i inżynierskie: Zarządzanie, Pedagogika, Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, a także studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie. W ramach w/w kierunków Uczelnia kształci na kilkunastu specjalnościach, które na bieżąco są aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb na rynku pracy.

Strukturę dydaktyczną UZZM tworzą dwa wydziały: Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydział Nauk Technicznych. Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniając zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dopasowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.

www.uzzm.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane