Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Polska Policja zyskała 171 oficerów

Uroczysta promocja mianowania na pierwszy stopień oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Aktu mianowania poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię dokonali: Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. W ceremonii wzięło udział wielu znamienitych gości na czele z Panem Ministrem Jarosławem Zielińskim – Sekretarzem Stanu w MSWiA oraz Panem Arkadiuszem Czartoryskim – Przewodniczącym Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

6 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która jest jedyną uczelnią w kraju kształcącą oficerów polskiej Policji, odbyła się uroczysta promocja mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji.

Złożeniem meldunku, wprowadzeniem sztandarów oraz odegraniem hymnu RP – zainaugurowano najważniejszą uroczystość w karierze zawodowej obecnych na placu apelowym 105 absolwentów Uczelni, w tym 18 kobiet.

Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dr hab. Marek Fałdowski, przywitał oraz podziękował za obecność zaproszonym gościom, promowanym oficerom, a w szczególności ich bliskim i rodzinom. W swoim przemówieniu podkreślał jak ważny to dzień, nie tylko dla nowych podkomisarzy, ale również dla całej formacji policyjnej w Polsce. Na zakończenie swojej wypowiedzi Komendant-Rektor WSPol życzył nowo mianowanym, aby dzięki wykształceniu zdobytemu w naszej Uczelni mogli w pełni realizować zadania w codziennej służbie. 

Po odczytaniu Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień oficerski Policji nadszedł wyczekiwany moment dla bohaterów uroczystości, mianowicie akt mianowania na podkomisarza Policji. Poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię, dokonali tego Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Komendant Główny Policji – Pan gen. insp. dr Jarosław Szymczyk zwracając się do oficerów pogratulował oraz podziękował za podjęcie trudu ukończenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Życzył im także rozwoju zawodowego oraz satysfakcji z wykonywanej służby. Na koniec swojego wystąpienia, Komendant Główny Policji wspominając o funkcjonariuszach poległych na służbie, życzył nowo promowanym oficerom Policji, aby po każdej służbie bezpiecznie wracali do domu, w którym będzie czekał na nich ktoś, kto będzie się cieszył z ich powrotu.

W imieniu nowo mianowanych oficerów wystąpił podkom. Bogdan Prażanowski. Przedstawiciel promowanych nazywając dzisiejszy dzień sukcesem, podziękował władzom Uczelni oraz kadrze dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji za trud i zaangażowanie włożone w edukację absolwentów.

Uroczystej promocji towarzyszył piknik rodzinny. Rodziny oraz bliscy promowanych absolwentów i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć specjalnie przygotowane wystawy policyjnego sprzętu oraz uzyskać szersze informacje na temat Wyższe Szkoły Policji w Szczytnie.

fot. i tekst www.wspol.edu.pl
 

Powiązane artykuły

AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE

Z dniem 1 sierpnia br. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie stała się Akademią Policji w Szczytnie. To historyczny moment i duży krok w historii Uczelni.

czytaj dalej

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2020

NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE

czytaj dalej

JAK ZOSTAĆ POLICJANTEM

Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia Komendant Główny Policji ma bardzo dobrą propozycję – możesz zostać policjantem.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane