Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Podkarpackie Spotkania Edukacyjne 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w jesiennej edycji spotkań edukacyjnych w miastach: Mielec 13 XI 2018, Dębica -14 XI 2018, Przemyśl 15 XI 2018, Jarosław 16 XI 2018

Mielec  13 XI 2018 - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, ul. Jagiellończyka 3

Dębica -14 XI 2018 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy, ul. Ogrodowa 20

Przemyśl 15 XI 2018 - II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul. Glazera 44

Jarosław 16 XI 2018- Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1

 

Ekspozycje dla Wystawców udostępnione od godz. 7.00

Godziny zwiedzania ekspozycji: 9.00 - 13.00

Wszystkie imprezy objęte są Honorowym Patronatem Prezydentów i Starostów miast goszczących Targi oraz Medialnym Patronatem Portalu www.pomaturze.pl

Stoiska wystawiennicze, przygotowywane są w halach sportowych, największych szkół ponadgimnazjalnych powyższych miast. Ścisła współpraca z samorządem jest gwarancją bardzo licznego udziału młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanej ofertą edukacyjną szkół wyższych.
Termin Spotkań Edukacyjnych jest odpowiedzią na oczekiwania pedagogów i uczniów, dla których listopad to ostatni dzwonek aby dokonać zmian przedmiotów wybranych na maturę, tak aby zdawać te przedmioty, które brane są pod uwagę przy rekrutacji na Państwa uczelnie.

Przygotowywaną kampanię promującą Targi, kierujemy do młodzieży kończącej naukę w szkołach średnich, a także mieszkańców miasta, zainteresowanych zdobywaniem wykształcenia, jego pogłębieniem, czy aktualizacją już posiadanych kwalifikacji.

Posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez wystawienniczych zapewni liczne grono potencjalnych odbiorców Państwa oferty. Jest ono także gwarancją profesjonalnego przygotowania Targów od strony technicznej i organizacyjnej umożliwiając Państwu skupienie się na nawiązywaniu korzystnych kontaktów.

Licząc na Państwa udział w Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych 2018, prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami aplikacyjnymi na www.tetrix.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących udziału w targach, prosimy o kontakt z Biurem Targów.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane