Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealna Szkoła Optyczna Teresa Piotrowska

Policealna Szkoła Optyczna Teresa Piotrowska


Technik optyk [325302] jest zawodem kształconym od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia, jak: dobór, wykonywanie i dopasowanie okularów oraz innych pomocy wzrokowych stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji.

Technik optyk wykonuje pomiary oftalmiczne, naprawy i konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych. Udziela porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych.

Technik optyk może naprawiać, konserwować i justować przyrządy optyczne.

Technicy optycy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania elementów i układów optyczno-mechanicznych i optoelektronicznych.

Zdobycie zawodu technika optyka jest możliwe w Policealnej Szkole Optycznej Teresa Piotrowska w Warszawie. Policealna Szkoła Optyczna Teresa Piotrowska w Warszawie jest kontynuacją Policealnej Szkoły Optycznej dla Dorosłych działającej od 1996 roku. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej (Decyzja Nr 21 Kuratorium Oświaty w Warszawie z dnia 3.01.1997 r.) i jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w m. st. Warszawa pod numerem ewidencyjnym

Nauka prowadzona jest w systemie zaocznym o 2 letnim cyklu kształcenia.

Zjazdy organizowane są w sobotę i niedzielę dwa razy w miesiącu.

Szkoła dysponuje własną, profesjonalnie wyposażoną pracownią techniczną do kształcenia w zawodzie technik optyk. Wyposażenie pracowni jest na bieżąco modernizowane.

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, co pozwala w jak najlepszym stopniu przygotować słuchaczy do zdania egzaminu i wykonywania zawodu. Słuchacze otrzymują do każdego przedmiotu skrypty zawierające przerabiany materiał.

Szkoła oferuje nauczanie języków obcych – język angielski lub rosyjski (możliwy jest też język niemiecki).

Matura nie jest wymagana. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Od 2012 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r kształcenie w zawodzie technik optyk może odbywać się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i w klasach szkoły policealnej.


Obecne kwalifikacje:


  • 14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
  • 30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

i od września 2019 r wg nowej podstawy programowej

  • 02 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
  • 03 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Historia


W 1952 roku w Warszawie powstała Zasadnicza Szkoła Optyczna mieszcząca się na ulicy Kamionkowskiej 18 (Grochów). Szkoła ta była początkiem szkolenia w Warszawie w zawodzie optyka.

Przez kolejne lata działalność szkoły była rozszerzana. Zmieniały się nazwy szkoły, patroni oraz siedziby.

Od 1996 roku szkoła mieści się przy ulicy Siennickiej 15 (Grochów). 10 października 1990 roku otrzymuje nazwę Zespołu Szkół Opto-Elektronicznych. 1 września 1992 roku otworzono przy Zespole Szkół Opto-Elektronicznych publiczne Policealne Studium Zawodowe (później Policealna Szkoła Zawodowa nr 19) dla młodzieży kształcące w zawodzie technik optyk o specjalności optyka okularowa.

W celu uzupełnienia kształcenia dorosłych w 1996 roku powstało niepubliczne Policealne Studium Optyczne dla Dorosłych którego organem prowadzącym jest Fundacja Pomocy Szkole Optycznej. W 2005 r. zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty została zmieniona nazwa na „Policealną Szkołę Optyczną dla Dorosłych”. W czerwcu 2017 na mocy Uchwały nr 2 Walnego Zebrania Fundacji Pomocy Szkole Optycznej nastąpiła zmiana osoby prowadzącej szkołę z Fundacji Pomocy Szkole Optycznej na dyrektor szkoły inż. Teresę Piotrowską (pozostałe wpisy pozostały bez zmian).

W lutym 1997 roku szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

W szkole zawsze prowadzona jest tylko jedna klasa pierwsza i jedna druga.

W szkole dla dorosłych zostali zatrudnieni nauczyciele ze szkoły dziennej posiadający duże doświadczenie w pracy pedagogicznej w kształconym zawodzie. Pięciu nauczycieli jest nauczycielami dyplomowanymi.

Od początku w Policealnej Szkole Optycznej dla Dorosłych przez wiele lat jednym z wykładowców optyki oraz technologii był mgr inż. Jan Szymański nestor polskiej optyki, który jest autorem podręcznika „Budowa i montaż aparatury optycznej”.

Obecnie dzienna, publiczna Szkoła Optyczna już nie istnieje, a więc Policealna Szkoła Optyczna dla Dorosłych jest kontynuatorem kształcenia w zawodzie technik optyk na ulicy Siennickiej 15.

Posiadamy pracownię wyposażoną we własny sprzęt obejmujący pełen proces kształcenia w zawodzie technik optyk.

26 czerwca 2017 roku po zaprzestaniu działalności Fundacji Pomocy Szkole Optycznej nastąpiła zmiana organu prowadzącego szkołę na inż. Teresę Piotrowską jako osobę fizyczną.

Z dniem 8 lipca 2019 r zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.)  nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Policealna Szkoła Optyczna Teresa Piotrowska

Do czerwca 2019 roku Policealną Szkołę Optyczną dla Dorosłych opuściło już 22 roczniki – 720 absolwentów.

Do 2014 roku egzamin odbywał się w starej formule bez podziału na kwalifikacje. Średnia zdawalność egzaminu wynosiła wtedy około 90%.


Kursy na uczelni:

technik optyk

Zawody na uczelni:

technik optyk

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Podkarpackie Spotkania Edukacyjne 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w jesiennej edycji spotkań edukacyjnych w miastach: Mielec 13 XI 2018, Dębica -14 XI 2018, Przemyśl 15 XI 2018, Jarosław 16 XI 2018

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane