Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Podkarpackie Spotkania Edukacyjne 2011

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych 2011.

Podkarpackie Spotkania są imprezą składającą się z czterech jednodniowych Targów Edukacyjnych odbywających się:

BRZOZÓW 11 stycznia 2011
I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie
ul. prof. W. Pańki 2

JASŁO 12 stycznia 2011
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
ul. Floriańska 24

SANOK 13 stycznia 2011
Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku
ul. Stróżowska 16

KROSNO 14 stycznia 2011
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 W Krośnie
ul. Podkarpacka 16

Wszystkie imprezy objęte są Honorowym Patronatem Prezydentów i Starostów miast goszczących Targi. Patronat Medialny nad imprezą objął portal internetowy www.kierunkistudiow.pl oraz portal www.pomaturze.pl

Stoiska wystawiennicze przygotowywane są w halach sportowych największych szkół ponadgimnazjalnych powyższych miast. Ścisła współpraca z samorządem jest gwarancją bardzo licznego udziału młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanej ofertą edukacyjną szkół wyższych.

Termin Spotkań Edukacyjnych jest odpowiedzią na oczekiwania pedagogów i uczniów, dla których luty to ostatni dzwonek, aby dokonać zmian przedmiotów wybranych na maturę tak, aby zdawać te przedmioty, które brane są pod uwagę przy rekrutacji na Państwa uczelnie.

Przygotowywaną kampanię promującą Targi kierujemy do młodzieży kończącej naukę w szkołach średnich a także do mieszkańców miasta zainteresowanych zdobywaniem wykształcenia, jego pogłębieniem czy aktualizacją już posiadanych kwalifikacji.

Posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez wystawienniczych zapewni liczne grono potencjalnych odbiorców Państwa oferty. Jest ono także gwarancją profesjonalnego przygotowania Targów od strony technicznej i organizacyjnej umożliwiając Państwu skupienie się na nawiązywaniu korzystnych kontaktów.

Licząc na Państwa udział w Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych 2011 prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami aplikacyjnymi. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących udziału w targach prosimy o kontakt z nami.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

www.tetrix.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane