Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Ostatnie wolne miejsca na lubińskiej Uczelni czekają!

Dla tych z Was, którzy jeszcze nie zdążyli złożyć dokumentów na studia lub niedawno odebrali świadectwa dojrzałości z matur poprawkowych, mamy dobrą wiadomość – [b]rekrutacja na Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie wciąż trwa! [/b]

Pedagogika Resocjalizacyjna i Socjoterapia, Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Zarządzanie Kadrami, Rachunkowość i Zarządzanie Finansami, a także Psychologia w Zarządzaniu – to tylko niektóre specjalności na kierunku Pedagogika i Zarządzanie, które ruszają od października na lubińskiej Uczelni i na które wciąż prowadzona jest rekrutacja. Ponadto w nadchodzącym roku akademickim UZZM oferuje kandydatom studia na kierunkach: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, a także Górnictwo i Geologia, w tym na specjalnościach: Zarządzanie Procesami Produkcji, Techniki Eksploatacji Złóż oraz Maszyny i Urządzenia Górnicze.

Warto podkreślić, że dzięki zróżnicowanym specjalnościom, dopasowanym do wymogów rynku pracy, wielu zajęciom laboratoryjnym, wyjazdom terenowym i spotkaniom z wykwalifikowanymi praktykami z największych firm w Regionie, przyszły student lubińskiej Uczelni pozyska wiedzę oraz umiejętności, które będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej.

Dla kogo Pedagogika?
Studiowanie specjalności Pedagogika Resocjalizacyjna i Socjoterapia – nowości którą oferuje Uczelnia, zapewni zdobycie wiedzy z zakresu m.in.: psychologii klinicznej, problemów patologii społecznej, metodyk pracy z rodziną, profilaktyki i terapii uzależnień oraz prawnych podstaw resocjalizacji. Jak podkreśla dr Renata Ilnicka, wykładowca na kierunku Pedagogika na UZZM – Ukończenie tej specjalności umożliwi przyszłym pedagogom podjęcie pracy m.in. w instytucjach resocjalizacyjno-wychowawczych w charakterze pedagoga konsultanta, nauczyciela-socjoterapeuty w szkołach podstawowych, placówkach interwencyjnych oraz szeroko pojętych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Z kolei Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna adresowana jest do osób, które pragną profesjonalnie zajmować się kształceniem i wychowywaniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w instytucjach edukacyjnych i mogą być zatrudniony na stanowisku nauczyciela w przedszkolach i szkołach.

Teoria teorią, ale praktyka pedagogiczna ponad wszystko!
Oprócz przedmiotów stricte teoretycznych na lubińskiej Uczelni dużo uwagi przykłada się do zajęć praktycznych. Studenci Pedagogiki podczas 3-letniego kształcenia mają okazję do licznych wyjazdów terenowych i niepowtarzalną możliwość bycia w miejscach, które dla zwykłego człowieka byłyby niemożliwe do odwiedzenia.

Dla kogo Psychologia w Zarządzaniu oraz Zarządzanie Kadrami?
Absolwent specjalności Psychologia w Zarządzaniu , która rusza od października na UZZM, będzie przygotowany do podjęcia obowiązków zawodowych na różnych stanowiskach, szczególnie jako kadra kierownicza średniego szczebla w organizacjach produkcyjnych, handlowych, usługowych i doradczych, jako konsultant w firmach doradztwa personalnego, organizacyjnego lub ekonomicznego. Z kolei nowa specjalność Zarządzanie Kadrami adresowana jest do osób pracujących lub zainteresowanych podjęciem pracy w działach zajmujących się m.in. prowadzeniem dokumentacji pracowników, harmonogramowaniem czasu pracy, a także doborem pracowników do zadań.

A co mają do zaoferowania studia na specjalności Rachunkowość i Zarządzanie Finansami?
Studia te umożliwiają poznanie reguł rachunkowości i zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości i różnego rodzaju analiz finansowych wykonywanych w przedsiębiorstwach. Pozwalają także na pogłębienie wiedzy z zakresu podatków i innych zobowiązań publiczno prawnych. Studia ułatwiają zdobycie pracy m.in. w zawodzie księgowego.

Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – przemyślany wybór!
Na wstępie warto podkreślić, że UZZM jest jedną z zaledwie czterech Uczelni w Polsce oferującą kandydatom na studia kierunek Górnictwo i Geologia. W nadchodzącym roku akademickim student górnictwa będzie mógł kształcić się z zakresu technik eksploatacji złóż oraz maszyn górniczych.

Po ukończeniu studiów inżynierskich, na specjalności Techniki Eksploatacji Złóż oraz Maszyny i Urządzenia Górnicze absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wydobywczych, a także firmach świadczących usługi dla górnictwa i przemysłu wydobywczego, maszynowego oraz elektrotechnicznego.

Z kolei kształcenie na specjalności Zarządzanie Procesami Produkcji przygotowuje przyszłego inżyniera do podjęcia pracy jako kadra techniczna średniego szczebla w firmach produkcyjnych i świadczących usługi dla przemysłu. Absolwent posiądzie wiedzę z zakresu projektowania procesów produkcyjnych, a także kontrolowania i modyfikowania już istniejących. Program studiów zapewnia możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej systemów produkcyjnych, a także zarządzania projektami z zakresu produkcji.

Postaw na swoją przyszłość! Ostatnie wolne miejsca czekają właśnie na Ciebie!

Więcej na temat zasad rekrutacji oraz pełna oferta kształcenia na rok akademicki 2012/2013 dostępna jest na stronie internetowej www.uzzm.pl - w zakładce „Studia – Dla Kandydata”. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane