Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nowa uczelnia na akademickiej mapie Krakowa

W Krakowie - największym i najstarszym ośrodku akademickim w kraju, pojawiła się nowa uczelnia. Swój Wydział Zamiejscowy otworzyła tu Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – jedna z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. WSB od kilku lat z sukcesem prowadzi w Krakowie Centrum Studiów Podyplomowych, kształcąc m.in. w zakresie oświaty, zarządzania, coachingu, bezpieczeństwa i BHP.

- Co roku odnotowujemy wzrost zainteresowania naszą ofertą kandydatów z Krakowa, okolic
i województwa małopolskiego. Obserwując rozwój Centrum Studiów Podyplomowych WSB, postanowiliśmy w nowym roku akademickim, otworzyć swoje podwoje także dla kandydatów na studia I stopnia – mówi Dominik Penar, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Obecnie kandydaci na studia mogą wybierać spośród siedmiu specjalności. Na kierunku Bezpieczeństwo narodowe do wyboru są: organizacja i funkcjonowanie służb publicznych; wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa; bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej. Osobom, które chciałyby łączyć wiedzę i umiejętności menedżerskie z kompetencjami technicznymi, uczelnia poleca Inżynierię zarządzania. Wśród specjalności na tym kierunku znajdują się: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy; inżynier jakości; menedżer projektu; logistyka i transport.

- Warto zdecydować się na studia dzienne w Wydziale Zamiejscowym WSB. W trakcie pierwszego roku studiów czesne wynosić będzie jedynie 100 zł miesięcznie. Jest to możliwe dzięki programowi dofinansowania kształcenia - „Wsparcie na starcie”. Dodatkowo studenci objęci projektem mogą liczyć na staże, praktyki i zaangażowanie pracodawców – partnerów uczelni. Chcemy w ten sposób przygotować naszych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej, zgodnej z zainteresowaniami i wybranym kierunkiem kształcenia – mówi Dominik Penar, podkreślając, że główną ideą programu jest indywidualne podejście do każdego studenta i wsparcie go w zdobyciu pierwszych zawodowych doświadczeń.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej to uczelnia akademicka z 20-letnią historią. W strukturze WSB znajdują się obecnie cztery Wydziały Zamiejscowe: w Żywcu, Cieszynie, Olkuszu i Krakowie. Uczelnia kształci w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne: warsztaty, treningi, gry biznesowe, zajęcia wyjazdowe, zajęcia w terenie, laboratoria komputerowe i wizyty studyjne. Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani wykładowy i eksperci z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Jakość kształcenia WSB potwierdzają pozytywne i wyróżniające oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wysoka pozycja Uczelni w prestiżowych rankingach (m.in. 1 miejsce w południowej Polsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu miesięcznika Perspektywy). Zajęcia Wydziału Zamiejscowego WSB w Krakowie odbywają się w Technikum Komunikacyjnym nr 25 (ul. Ułanów 3, Kraków).

Szczegółowe informacje o ofercie Wydziału Zamiejscowego WSB w Krakowie, a także o systemie bonifikat i stypendiów:

www.wsb.edu.pl/krakow 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane