Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Internetowa platforma CET-India pomoże uczelniom rekrutować studentów z Indii

Indie – to drugi po Europie Wschodniej – duży rynek, z którego polskie uczelnie mogą rekrutować studentów. Jak jednak dotrzeć do osób, których wiedza sprosta wymaganiom naszego systemu edukacji? Może w tym pomóc internetowa platforma egzaminacyjna zainicjowana w Indiach przez Indo-European Center działające przy Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

Platforma Common Entrance Test (CET) ma za zadanie wspierać polskie uczelnie, które odczuwają skutki niżu demograficznego. Zapewni im możliwość rekrutacji najlepszych kandydatów z Indii (także o sprawdzonych możliwościach finansowych) bez konieczności korzystania z pośrednictwa agencji rekrutacyjnych.
Za pomocą CET uczelnie mogą zweryfikować znajomość języka angielskiego, matematyki, historii Polski i Europy, a także zbadać poziom IQ przyszłych studentów studiów I, II i III stopnia.

Testy będą odbywały się dwa razy w roku: w 2015 r. – 19 lipca oraz 19 grudnia. Kandydaci z Indii będą przystępowali do egzaminów na 5 uniwersytetach: w stołecznym New Delhi, na dwóch uniwersytetach w mieście Pune nazywanym Oksfordem Wschodu oraz w Patnie i Kanyakumari.
W sumie do testów może przystąpić ok. 10 tys. kandydatów. Przebieg egzaminów będzie nadzorowany przez przedstawicieli uniwersytetów korzystających z platformy CET, Indo-European Center, Indo-European Education Foundation oraz AFiBV.

– Chcemy, aby z CET skorzystało jak najwięcej uczelni, zarówno państwowych, jak i niepublicznych, które walczą na trudnym rynku o utrzymanie pozycji i chcą zapełnić wolne miejsca na różnych kierunkach studiów. CET jest inicjatywą międzynarodową, skierowaną do uczelni z całej Europy i ma być także narzędziem promocji polskich i europejskich uczelni w Indiach – podkreśla Pradeep Kumar, dyrektor Indo-European Center przy Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

Z CET mogą skorzystać uczelnie współpracujące z Indo-European Education Foundation, w ramach której działa Indo-European Center – inicjator platformy. Formularz zgłoszeniowy oraz zasady członkostwa są dostępne na stronie fundacji: http://www.ieef.pl/en/. Działalność CET zostanie oficjalnie zainaugurowana na indyjskich uniwersytetach 31 sierpnia 2014 r. W pierwszym egzaminie weźmie udział ok. 1000 kandydatów.

************************

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest renomowaną warszawską uczelnią, posiadającą wyróżnienia niezależnych instytucji polskich i zagranicznych, jak Perspektywy, Rzeczpospolita, Home&Market czy Business Center Club. W 2014 r. AFiBV została uznana za najbardziej umiędzynarodowioną uczelnię w Polsce, a także uplasowała na 5. miejscu w rankingu uczelni niepublicznych Perspektyw i Dziennika Gazety Prawnej.

AFiBV tworzą wybitni eksperci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne, m.in. prof. Krzysztof Rybiński – b. wiceprezes NBP, prof. Andrzej Olechowski – b. minister finansów oraz b. minister spraw zagranicznych czy prof. Longin Pastusiak – b. wiceprezydent Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Uczelnia ściśle współpracuje z firmami i wspiera biznesową przedsiębiorczość studentów, czym wyróżnia się na polskim rynku edukacyjnym. Oferuje studia I i II stopnia, studia inżynierskie, podyplomowe oraz seminaria doktorskie. Istnieje od 1992 r. Wraz z Europejską Akademią Sztuk oraz Szkołą Główną Turystyki i Rekreacji tworzy Grupę Uczelni Vistula.

www.vistula.edu.pl/ 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane