Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nowa siedziba Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie

Po pięciu latach prac, w pełni realizujemy nasze zamierzenia. 22go listopada otworzyliśmy nową siedzibę Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Od teraz, studenci oraz wykładowcy, a także cała administracja Wydziału będą funkcjonować pod nowym adresem, przy ul. Willowej 2, w dawnym budynku Technikum Budowy Okrętów.W uroczystości udział wzięli Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk,  Prezydent Miasta Szczecin Pan  Piotr Krzystek, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - Pan Stanisław Wziątek, Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie dr hab. inż. kpt.ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS, przedstawiciele Rady Uczelni, administracji morskiej, członkowie Senatu, pracownicy i studenci Akademii Morskiej w Szczecinie.

Gospodarzem uroczystości był dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AMS, dziekan Wydziału Mechanicznego.

Podczas otwarcia, oficjalnie przecięto wstęgę, dokonując symbolicznego otwarcia budynku,  a także przedstawiono prezentacje związane z historią Wydziału i budynku, a także zaprezentowano plany na przyszłość.

Nowy początek i uroczystość stały się też okazją, by oficjalnie wręczyć insygnia władzy dziekańskiej dziekanom powstałych w tym roku akademickim Wydziałów: Informatyki  i Telekomunikacji oraz Mechatroniki i Elektrotechniki. Swoje łańcuchy odebrali: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski oraz dr inż. of. elektr. okręt. Maciej Kozak, prof. AMS.Siedziba przy Willowej

Jest to budynek z początku XX wieku, przed wojną mieściło się w nim gimnazjum. Po wojnie, we wrześniu 1949 r. w Stoczni Szczecińskiej powstała trzyletnia Publiczna Średnia Szkoła Metalowa. W 1950/51 przeobrażono ją w dwuletnią Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkolne w 1952 r. W tym czasie odbudowano zniszczony budynek dawnej niemieckiej szkoły przy ul Willowej i nowy rok szkolny 1953/4 rozpoczęto właśnie w wyremontowanym obiekcie. Szkoła została przekształcona w Technikum Budowy Okrętów w roku 1961, a w roku 1994 w Zespół Szkół Budowy Okrętów. Szkoła w budynkach przy ul. Willowej funkcjonowała do roku 2010.

Pięć lat prac

W roku 2013 na mocy porozumienia z Miastem Szczecin, zabudowania i teren po byłym ZSBO przejęła Akademia Morska w Szczecinie. Teren oraz budynki przejęliśmy z zamiarem kompleksowego przeniesienia tu Wydziału Mechanicznego uczelni.

Pierwsze prace objęły część zabudowań i już w roku 2015 przeniesiono tam część jednostek i laboratoriów, a także otwarto ultranowoczesne Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych  i Ochrony Środowiska.

Centrum Badania Paliw wraz z klatką schodową stanowiły pierwsze kompleksowo przebudowane pomieszczenia w obiektach przy ul. Willowej.

Cały budynek dydaktyczny nr 2 przy ul. Willowej jest przeznaczony dla Wydziału Mechanicznego, powierzchnia użytkowa wynosi 3200 m2. Przebudowa budynku nr 2 pochłonęła  11 mln złotych brutto – nie uwzględniając kosztów wyposażenia.

Wydział Mechaniczny przy Willowej

W listopadzie 2019 roku, po pięciu latach od przejęcia działki nasz plan ostatecznie się dokonuje i przenosimy pod adres na Willowej cały Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie – 22 listopada nastąpi uroczyste otwarcie nowej siedziby Wydziału.

Wydział Mechaniczny działający w ramach Akademii Morskiej w Szczecinie kształci inżynierów i magistrów inżynierów na kierunku mechanika i budowa maszyn w następujących specjalnościach:

  • studia stacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych, diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych;
  • studia stacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych,
  • studia niestacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych;
  • studia niestacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych.

Wydział ma za sobą ponad pięć dekad funkcjonowania intensywnie rozwijał kadrę naukowo-dydaktyczną i bazę laboratoryjno-badawczą.

Obecnie WM ma 367 studentów (w tym: 7 studentek) 19 doktorantów

Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Mechanicznemu uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Całość inwestycji

Wartość prac zrealizowanych w ramach całej, pięcioletniej inwestycji to ok. 19 300 000 zł. W tych kosztach wykonano kompleksową modernizację obu budynków dydaktycznych, zmodernizowano budynek dawnej kuźni, wykonano nowe przyłącza energetyczne i wodne, przebudowano częściowo przyłącza kanalizacyjne oraz wykonano pewien zakres prac związany z zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia działki blisko 2,3 ha.
 

Powiązane artykuły

UWAGA MATURZYSTO - startuje PITAGORAS 2020

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza maturzystów na bezpłatny kurs przygotowujący do matury z matematyki.

czytaj dalej

Trwa rekrutacja w Akademii Morskiej

W Akademii Morskiej w Szczecinie przedłużamy termin rekrutacji kandydatów na studia. Przyszli studenci Akademii mogą wybrać studia na kierunkach tzw. „pływających” lub lądowych. Oprócz najpopularniejszych kierunków, jak nawigacja, mechanika i budowa maszyn czy logistyka, w tym roku przygotowaliśmy nowości.

czytaj dalej

BEZPŁATNY KURS Z MATEMETYKI PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY POPRAWKOWEJ

Pitagoras 2019

czytaj dalej

Trwa rekrutacja na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie kształci profesjonalistów, znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy.

czytaj dalej

DZIEŃ OTWARTY w Akademii Morskiej w Szczecinie

15 marca 2019 r. w godz. 9:00-16:30

czytaj dalej

Pitagoras 2019 - kurs z matematyki dla maturzystów

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza maturzystów do udziału w BEZPŁATNYM kursie przygotowującym do MATURY Z MATEMATYKI.

czytaj dalej

Trwa nabór w Akademii Morskiej w Szczecinie – zapraszamy kandydatów

Otworzyliśmy nabór uzupełniający na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych w Akademii Morskiej w Szczecinie: na kandydatów czekamy do 14 września 2018 r.

czytaj dalej

Kurs przed maturą poprawkową z matematyki

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza maturzystów, którzy w sierpniu planują przystąpić do poprawkowego egzaminu maturalnego.

czytaj dalej

Dzień otwarty w AKADEMII MORSKIEJ w SZCZECINIE

Prezentacja sprzętu, symulacje, konkursy i ciekawe spotkania - mnóstwo atrakcji czeka na uczestników dnia otwartego.

czytaj dalej

PITAGORAS 2018 - bezpłatny kurs z matematyki

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza maturzystów na BEZPŁATNY kurs z matematyki przygotowujący do egzaminu maturalnego „PITAGORAS 2018”.

czytaj dalej

Ostatnie terminy naborów na rok akademicki 2017/18 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Trwają ostatnie dni naboru na studia niestacjonarne na Wydziałach Nawigacyjnym i Mechanicznym.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie