Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nowa siedziba Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie

Po pięciu latach prac, w pełni realizujemy nasze zamierzenia. 22go listopada otworzyliśmy nową siedzibę Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Od teraz, studenci oraz wykładowcy, a także cała administracja Wydziału będą funkcjonować pod nowym adresem, przy ul. Willowej 2, w dawnym budynku Technikum Budowy Okrętów.W uroczystości udział wzięli Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk,  Prezydent Miasta Szczecin Pan  Piotr Krzystek, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - Pan Stanisław Wziątek, Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie dr hab. inż. kpt.ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS, przedstawiciele Rady Uczelni, administracji morskiej, członkowie Senatu, pracownicy i studenci Akademii Morskiej w Szczecinie.

Gospodarzem uroczystości był dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AMS, dziekan Wydziału Mechanicznego.

Podczas otwarcia, oficjalnie przecięto wstęgę, dokonując symbolicznego otwarcia budynku,  a także przedstawiono prezentacje związane z historią Wydziału i budynku, a także zaprezentowano plany na przyszłość.

Nowy początek i uroczystość stały się też okazją, by oficjalnie wręczyć insygnia władzy dziekańskiej dziekanom powstałych w tym roku akademickim Wydziałów: Informatyki  i Telekomunikacji oraz Mechatroniki i Elektrotechniki. Swoje łańcuchy odebrali: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski oraz dr inż. of. elektr. okręt. Maciej Kozak, prof. AMS.Siedziba przy Willowej

Jest to budynek z początku XX wieku, przed wojną mieściło się w nim gimnazjum. Po wojnie, we wrześniu 1949 r. w Stoczni Szczecińskiej powstała trzyletnia Publiczna Średnia Szkoła Metalowa. W 1950/51 przeobrażono ją w dwuletnią Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkolne w 1952 r. W tym czasie odbudowano zniszczony budynek dawnej niemieckiej szkoły przy ul Willowej i nowy rok szkolny 1953/4 rozpoczęto właśnie w wyremontowanym obiekcie. Szkoła została przekształcona w Technikum Budowy Okrętów w roku 1961, a w roku 1994 w Zespół Szkół Budowy Okrętów. Szkoła w budynkach przy ul. Willowej funkcjonowała do roku 2010.

Pięć lat prac

W roku 2013 na mocy porozumienia z Miastem Szczecin, zabudowania i teren po byłym ZSBO przejęła Akademia Morska w Szczecinie. Teren oraz budynki przejęliśmy z zamiarem kompleksowego przeniesienia tu Wydziału Mechanicznego uczelni.

Pierwsze prace objęły część zabudowań i już w roku 2015 przeniesiono tam część jednostek i laboratoriów, a także otwarto ultranowoczesne Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych  i Ochrony Środowiska.

Centrum Badania Paliw wraz z klatką schodową stanowiły pierwsze kompleksowo przebudowane pomieszczenia w obiektach przy ul. Willowej.

Cały budynek dydaktyczny nr 2 przy ul. Willowej jest przeznaczony dla Wydziału Mechanicznego, powierzchnia użytkowa wynosi 3200 m2. Przebudowa budynku nr 2 pochłonęła  11 mln złotych brutto – nie uwzględniając kosztów wyposażenia.

Wydział Mechaniczny przy Willowej

W listopadzie 2019 roku, po pięciu latach od przejęcia działki nasz plan ostatecznie się dokonuje i przenosimy pod adres na Willowej cały Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie – 22 listopada nastąpi uroczyste otwarcie nowej siedziby Wydziału.

Wydział Mechaniczny działający w ramach Akademii Morskiej w Szczecinie kształci inżynierów i magistrów inżynierów na kierunku mechanika i budowa maszyn w następujących specjalnościach:

  • studia stacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych, diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych;
  • studia stacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych,
  • studia niestacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych;
  • studia niestacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych.

Wydział ma za sobą ponad pięć dekad funkcjonowania intensywnie rozwijał kadrę naukowo-dydaktyczną i bazę laboratoryjno-badawczą.

Obecnie WM ma 367 studentów (w tym: 7 studentek) 19 doktorantów

Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Mechanicznemu uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Całość inwestycji

Wartość prac zrealizowanych w ramach całej, pięcioletniej inwestycji to ok. 19 300 000 zł. W tych kosztach wykonano kompleksową modernizację obu budynków dydaktycznych, zmodernizowano budynek dawnej kuźni, wykonano nowe przyłącza energetyczne i wodne, przebudowano częściowo przyłącza kanalizacyjne oraz wykonano pewien zakres prac związany z zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia działki blisko 2,3 ha.
 

Powiązane artykuły

Akademia Morska w Szczecinie / Politechnika Morska REKRUTACJA 2022

Na studiach inżynierskich i licencjackich przygotowaliśmy 15 kierunków - wśród nich studia po angielsku, studia dla przyszłych marynarzy, a także inżynierów, konstruktorów, jeden kierunek licencjacki.

czytaj dalej

Nawigacja ze specjalnością ratownictwo – profesja z przygodą w tle

Studiowanie nawigacji nie musi automatycznie oznaczać pracy na mostku kapitańskim. Gdzie i co studiować, aby nie wiało nudą, jaka uczelnia zapewni atrakcyjne programy studiów? Odpowiedź znajduje się na Wałach Chrobrego w Szczecinie.

czytaj dalej

Po maturze - czas na relaks !

6 maja od godz. 12:00 - Akademia Morska w Szczecinie zaprasza maturzystów na kawę

czytaj dalej

Zapraszamy na spacer NIEwirtualny!!!

Czekaliśmy na to kilka miesięcy - zapraszamy Was na spacer #niewirtualny po Akademii Morskiej w Szczecinie.

czytaj dalej

Powtórz z nami materiał - zdaj maturę! Bezpłatny kurs z matematyki.

Trwają zapisy na bezpłatne korepetycje z matematyki - Pitagoras 2021 - które odbędą się w marcu i kwietniu .

czytaj dalej

Nabór uzupełniający w Akademii Morskiej w Szczecinie

Jak co roku – ogłaszamy nabór uzupełniający na kierunki w AMS. Tym razem zapraszamy chętnych na wszystkie nasze kierunki, z zastrzeżeniem, że ilość miejsc jest ograniczona.

czytaj dalej

MATURZYŚCI - decydujące starcie!

Wyniki matur już ogłoszone, gratulujemy wszystkim, którzy mogą już wybierać wymarzone studia. Wiemy jednak, że jak co roku, niektórym maturzystom nie powiodło się w pierwszym terminie.

czytaj dalej

#AkademiaEko - KONKURS

UWAGA – OGŁASZAMY KONKURS! Lato w pełni, ale pomyśleliśmy, że to dobry czas, żeby czegoś się od Was nauczyć. Pokażcie nam, jak dbać o środowisko? W jaki sposób na co dzień – sami, z przyjaciółmi, rodziną – troszczycie się o przyszłość naszej planety? Tak – planety!

czytaj dalej

Akademia Morska w Szczecinie z nagrodą PRIMUS i certyfikatem Uczelnia Liderów

W X jubileuszowym Konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia Liderów

czytaj dalej

Wirtualne Dni Otwarte Akademii Morskiej w Szczecinie 24 i 25 czerwca 2020r

W tym roku nie możemy spotkać się z Wami w murach naszej Uczelni - ale to nie oznacza, że zrezygnowaliśmy z uchylenia drzwi Akademii Morskiej w Szczecinie. Zapraszamy na www, Facebooka oraz YouTube. Spotkajcie się z nami w internecie - 24 i 25 czerwca od godziny 10:30.

czytaj dalej

WEBINARIUM: STATKI AUTONOMICZNE – PRZYSZŁOŚĆ DALEKA CZY BLISKA?

17 czerwca o godzinie 17. Współorganizatorem spotkania online jest Akademia Morska w Szczecinie.

czytaj dalej

KONKURS NAWIGACYJNY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA OCEANÓW

Akademia Morska w Szczecinie ogłasza konkurs nawigacyjny z okazji Światowego Dnia Oceanów, przypadającego na dzień 8 czerwca.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie