Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

MWSLIT WE WROCŁAWIU PARTNEREM PROJEKTU WE - TRANSFORM

W ramach projektu WE-TRANSFORM CILT (UK) -Polska wraz z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu badają wpływ automatyzacji i cyfryzacji transportu na wymagane umiejętności i wiedzę przyszłych pracowników.

Do tej pory w ramach projektu zorganizowano spotkania grup fokusowych oraz wywiady eksperckie, których celem było zbadanie wpływu automatyzacji i cyfryzacji na branże TSL oraz opracowanie scenariuszy, które pozwolą pracownikom skutecznie sprostać wyzwaniom, które niesie przyszłość. Kolejnym krokiem współpracy w ramach projektu WE-TRANSFORM będzie opracowanie głównych wniosków z badań i rekomendacji, które zostaną przedstawione Komisji Europejskiej.WE-TRANSFORM: Digitizing Europe s Transportation Workforce 

Projekt WE-TRANSFORM to inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu płynne przejście europejskich pracowników branży transportowej na cyfryzację i automatyzację. Rozpoczęty w grudniu 2020 r. projekt koncentruje się na podnoszeniu umiejętności i wiedzy pracowników w sferze transportu, aby przygotować ich na wyzwania szybko zmieniającego się środowiska cyfrowego.

Projekt ma na celu stworzenie sieci interesariuszy i ekspertów z branży transportowej, co ułatwi dzielenie się wiedzą, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań i stymulowanie zmiany polityki. Działania te obejmują szereg wydarzeń, warsztatów i programów szkoleniowych, których celem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników i wspieranie przejścia do bardziej zdigitalizowanego i zautomatyzowanego sektora transportu.

WE-TRANSFORM ma na celu stworzenie zorganizowanego i kolektywnego podejścia do badań, komunikacji i wdrażania zmian na rynku pracy, co zapewni nie tylko możliwość przewidywania jakie będą nowe niezbędne umiejętności, lecz również pozwoli na ich rozwijanie. Projekt łączy forum interesariuszy w celu współpracy międzynarodowej w oparciu o wiedzę fachową pochodzącą od 34 partnerów oraz ich rady doradczej. Powstałe w ten sposób międzynarodowe centrum dostarczające wiedzy i danych, będzie wspierać generowanie programu opartego na dowodach i zorientowanego na działanie. Program ten powinien pomóc decydentom w stawianiu czoła wyzwaniom związanym ze skutkami automatyzacji dla pracowników w sektorze transportu.

WE-TRANSFORM to europejski projekt H2020 składający się z konsorcjum 34 partnerów z 16 krajów europejskich i pozaeuropejskich.

Projekt WE-TRANSFORM poczynił znaczne postępy w kierunku osiągnięcia swoich celów. Zorganizowany został szereg wydarzeń i warsztatów w Rydze, Dubrowniku, Walencji, Turynie, Wiedniu i Brukseli, w tym Warsztaty Forum Interesariuszy WE-TRANSFORM, które zgromadziły liderów branży, decydentów i ekspertów w celu omówienia wyzwań i możliwości, jakie stwarza cyfryzacja w branży transportowej.

Oprócz tych wydarzeń, w ramach projektu przygotowano kilka inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie wyników projektu, w tym serię seminariów internetowych WE-TRANSFORM oraz spotkania grupy fokusowej na miejscu.

Partnerzy akademiccy projektu WE-TRANSFORM zebrali i przeanalizowali działania i inicjatywy badawcze związane z wpływem automatyzacji transportu na pracowników tej branży. Celem niniejszego raportu dla wszystkich rodzajów transportu na poziomie krajowym i unijnym jest przedstawienie pełnej listy tych inicjatyw i wskazanie najlepszych praktyk spośród nich. Wnioski obejmują obserwację utraty miejsc pracy i zwolnień pracowniczych, zdefiniowanie jakie są utracone umiejętności w przyszłych zawodach związanych z transportem, oraz skupienie działań na sektorze motoryzacyjnym. Partnerzy przeprowadzili również dogłębną analizę wyzwań związanych z automatyzacją dotyczącą pracowników w branży transportowej. Celem niniejszej analizy było określenie co powoduje zmianę roli pracowników transportu w przyszłości, jakie są nowo wymagane umiejętności oraz nadchodzących wyzwań, którym będą musieli sprostać pracownicy branży transportowej. Uzyskane wyniki pozwoliły na zdefiniowanie struktury procesu współtworzenia wiedzy, która ma umożliwić sformułowanie rekomendacji na zakończenie projektu.

W ramach projektu powstało także kilka publikacji, w tym raporty na temat stanu cyfryzacji w branży transportowej oraz na temat najlepszych praktyk w zakresie rozwijania umiejętności cyfrowych wśród pracowników. Raporty te dostarczają cennych informacji na temat wyzwań i możliwości związanych z cyfryzacją w sektorze transportu oraz zawierają praktyczne zalecenia dla decydentów i liderów branży.

W miarę rozwoju branży transportowej projekt WE-TRANSFORM będzie odgrywał kluczową rolę w zapewnianiu pracownikom umiejętności i wiedzy potrzebnych do odniesienia sukcesu w zdigitalizowanym i zautomatyzowanym środowisku. Wraz z decydentami i pracodawcami, którym zależy na trwałości pracy i pracownikom zaangażowanym w codzienne zmiany.

Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi tej przełomowej inicjatywy i jej wysiłków mających na celu transformację pracowników w sektorze transportu w Europie, pomagającymi w podejmowaniu mądrzejszych decyzji oraz kształtowaniu polityki w sposób bardziej innowacyjny i oparty na dowodach dzięki odpowiedzialnemu i świadomemu zarządzaniu.

Dołącz do nas na naszych mediach społecznościowych LINKEDIN oraz Twitter

Zapraszamy do przyłączenia się do zbliżających się 5. Warsztatów Forum Interesariuszy w Wiedniu
 

Powiązane artykuły

MWSLiT W DZIESIĄTCE NAJLEPSZYCH UCZELNI NIEPUBLICZNYCH W POLSCE

WEDŁUG RANKINGU PERSPEKTYWY 2024

czytaj dalej

NAJLEPSZA UCZELNIA LOGISTYCZNA W POLSCE ZAPRASZA!

Do końca września trwa rekrutacja na studia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

czytaj dalej

LETNIA REKRUTACJA ROZPOCZĘTA!

Rozpoczęła się letnia rekrutacja na studia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Studia rozpoczynające się od marca są dobrą okazją dla tych, którzy nie chcą czekać aż do października.

czytaj dalej

STARTUJE BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE LOGISTYKI

przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

czytaj dalej

RUSZYŁA II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są: wiedza, umiejętności oraz postawy w obszarze branży TSL (transport-spedycja-logistyka).

czytaj dalej

Rekrutacja na studia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu wciąż trwa!

Nie czekaj dłużej i wybierz uczelnię, oferującą przyszłościowe kierunki studiów

czytaj dalej

ZBLIŻA SIĘ STOPIEŃ CENTRALNY OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są: wiedza, umiejętności z obszaru branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Uczestnikami w tegorocznej edycji, są uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

czytaj dalej

XI EDYCJA OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ

Rozpoczęła się kolejna – XI już edycja Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu

czytaj dalej

IX EDYCJA OLIMPIADY BUDOWLANEJ

Ruszyła kolejna, IX już edycja Olimpiady Budowlanej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

czytaj dalej

MWSLIT JAKO NAJBARDZIEJ INNOWACYJNA I KREATYWNA UCZELNIA W POLSCE

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów konkursu Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych

czytaj dalej

X EDYCJA OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ

Rozpoczęła się kolejna – X już edycja Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Olimpiada skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

czytaj dalej

VIII EDYCJA OLIMPIADY BUDOWLANEJ

Ruszyła kolejna, VIII już edycja Olimpiady Budowlanej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Olimpiada skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane