Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Motywator do nauki

Jak realizować swoje cele, gdy nasza motywacja często przypomina słomiany zapał? Jak się uczyć, aby osiągać lepsze rezultaty? Już od 2 listopada rusza projekt „Motywator” wspierający rozwój kompetencji poznawczych i motywacji uczniów gimnazjów w Warszawie. Inicjatywa jest realizowana i finansowana przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Uniwersytetem SWPS oraz Neurogrą. Udział w projekcie dla uczniów i nauczycieli jest bezpłatny.

Szybkie tempo życia w świecie realnym i cyfrowym oraz przeciążenie informacyjne stanowią wyzwanie dla procesu uczenia się i efektywnego wykonywania obowiązków. Nawet młode osoby narzekają na problemy z koncentracją i zapamiętywaniem informacji oraz realizacją założonych celów. Projekt „Motywator” ma za zadanie pomóc młodzieży w usprawnieniu zdolności do koncentracji, a następnie w pracy nad sobą i poprawą samooceny.

Treningi dostępne na platformie internetowej Motywatora mają formę angażujących gier komputerowych, które są na bieżąco personalizowane pod kątem potrzeb i wyników osiąganych przez danego uczestnika. Uczniowie dzięki udziałowi w treningach nabędą umiejętności związane ze sprawnym selekcjonowaniem informacji, nauczą się wybierać źródła stymulacji, ignorować szum informacyjny, wzmocnią zdolność rejestrowania i przywoływania informacji z pamięci oraz poczucie własnej sprawczości.

Ćwiczenia znajdujące się na platformie motywator.eu powstały w oparciu o serwis Neurogra.pl, narzędzie internetowe oferujące komputerowy trening zdolności intelektualnych. Merytorycznie projekt wspiera współtwórczyni serwisu Neurogra.pl - Anna Wieczorek-Taraday, doktorantka z Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych Uniwersytetu SWPS oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Maciej Taraday, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego i wykładowca Uniwersytetu SWPS, zajmujący się badaniem związku inteligencji z pamięcią.

Ważną rolę w projekcie odgrywają nauczyciele, których zadaniem jest wzmacnianie motywacji uczniów do wykonywania treningów oraz wykorzystanie w pracy dydaktycznej wiedzy o sposobach i możliwościach motywowania uczniów. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie wykorzystywania efektów ćwiczeń treningów. Monitorują też, czy młodzi systematycznie przystępują do treningów by osiągnąć zakładane efekty. Treningi dla nauczycieli powstały we współpracy z dr Ewą Jarczewską-Gerc, psychologiem emocji i motywacji z Uniwersytetu SWPS.

Efekty pracy młodzieży nad koncentracją, pamięcią i motywacją będą miały wpływ nie tylko na ich osiągnięcia szkolne, ale także na jakość życia. Wystarczy ćwiczyć kilka razy w tygodniu po 20 min, aby poprawić swoją pamięć i koncentrację – zachęca Olaf Furmanek z Neurogra.pl. Dobra pamięć i umiejętność realizacji celów umożliwiają zaspakajanie potrzeb, usprawniają komunikację z otoczeniem, przekładają się na wzrost poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie i dobrą samoocenę.

Więcej informacji o projekcie dla uczniów i nauczycieli znajduje się na stronie projektu „Motywator”

************************
Uniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozycję zawdzięcza połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. Uczelnia oferuje praktyczne programy studiów z psychologii, prawa, socjologii czy kulturoznawstwa dostosowane do wymagań zmiennego rynku pracy w pięciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Obecnie Uniwersytet SWPS kształci ponad 15 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia, prawo i literaturoznawstwo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo.

Tradycją Uczelni są cykle otwartych wydarzeń naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. Jako jeden z najlepszych ośrodków psychologicznych w kraju, Uniwersytet SWPS popularyzuje wiedzę psychologiczną realizując projekt Strefa Psyche (www.strefapsyche.swps.pl) i Strefa Rodzica (www.strefarodzica.swps.pl) oraz wspiera młodzież prowadząc w liceach na terenie całego kraju bezpłatne warsztaty psychologiczne, seksuologiczne i ogólnorozwojowe Strefa Młodzieży (www.strefamlodziezy.pl). 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie