Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

UZYSKAŁA UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Z radością informujemy, że na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2019 r., Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie uzyskała uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pielęgniarstwo.

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Do 06 marca 2020 r., prowadzimy nabór na studia II stopnia, kierunek Pielęgniarstwo – semestr letni 2019/2020. Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem zgłoszenia się 40 kandydatów.

WARUNKI REKRUTACJI – przyjęcia kandydatów na studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Cudzoziemcy podejmujący naukę w naszej Uczelni, oprócz powyższych dokumentów zobowiązani są do złożenia:

tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów, na podstawie których odbywa się rekrutacja;

potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski;

certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub poświadczenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub potwierdzenia MUM, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Uczelnia może wydłużyć lub skrócić termin naboru na dany semestr, w zależności od ustalonego limitu miejsc.

więcej...
 

Powiązane artykuły

Fizjoterapia w sporcie – NOWY KIERUNEK

Roczne, podyplomowe studia przeznaczone są dla trenerów, absolwentów fizjoterapii, pielęgniarstwa oraz specjalistów odnowy biologicznej, którzy na co dzień pracują lub będą pracować z osobami aktywnymi ruchowo.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane