Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Magisterka z Mechaniki i budowy maszyn w PWSZ w Sanoku

Po jednolitych studiach magisterskich z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej od października tego roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku ruszają studia magisterskie na kierunku Mechanika i budowa maszyn!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku Mechanika i budowa maszyn na poziomie studiów II stopnia (magisterskich) o profilu praktycznym.

Absolwent, realizując 4 semestralny cykl kształcenia na studiach magisterskich uzyska tytuł zawodowy magister inżynier. Będzie przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, a także związanych z organizacją, utrzymaniem produkcji i automatyzacją procesów technologicznych.

Planowane praktyki i wyjazdy studyjne, również zagraniczne pozwolą na praktyczne zastosowanie uzyskanej wiedzy teoretycznej oraz zapoznanie się studenta z rzeczywistymi procesami jakie zachodzą w środowisku przemysłowym. Absolwent uzyska także umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2. 

Interdyscyplinarny zakres wiedzy umożliwi absolwentom zatrudnienie, m.in. w: biurach konstrukcyjnych i projektowych, działach utrzymania ruchu maszyn, laboratoriach badawczo-rozwojowych, kontroli jakości, działach przygotowania i realizacji oraz nadzoru produkcji, działach remontowych, działach gospodarki magazynowej, planowaniu i monitoringu dostaw. Absolwent będzie także przygotowany do podjęcia samozatrudnienia poprzez założenie własnej działalności gospodarczej oraz podjęcia studiów III stopnia.

Rekrutacja elektroniczna kandydatów rozpocznie się 1 czerwca 2019 r.
 

Powiązane artykuły

Uczelnia Państwowa w Sanoku laureatem konkursu ORŁY EDUKACJI!

Jest nam miło poinformować, że Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku znalazła się w zaszczytnym gronie tegorocznych laureatów konkursu ORŁY EDUKACJI!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane