Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku


przejdź do spisu treści

Jeśli szukasz szkoły, której ukończenie zagwarantuje Ci zatrudnienie, nie wyjeżdżaj!
Wszystko znajdziesz na miejscu – w UP w SanOKu!


Dziesięć powodów, dla których warto wybrać studia w SanOKu

 • Kadra

To tzw. osoby z branży, które kształcą przede wszystkim praktycznie. Poza tym współpracujemy z Krakowem, Lublinem, Częstochową i  Rzeszowem – u nas nauczysz się tego samego co studenci z większych ośrodków!

 • Oferta

Z roku na rok proponujemy więcej. Mamy już studia magisterskie, ciągle powiększamy i modyfikujemy ofertę studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich), nieustannie dostosowujemy kierunki i specjalności do potrzeb lokalnego rynku pracy. Sprawdź na www.pwsz-sanok.edu.pl. Dzienne? Zaoczne? Podyplomowe? A może po prostu kurs dokształcający? Na pewno znajdziesz coś dla siebie.

 • Wiek nie ogranicza

Dla nas nie jesteś ani za stary, ani zbyt zapracowany, żeby podjąć studia:) Uruchomiliśmy system „Studia 26+” dostosowany do osób pracujących oraz – zacieśniając współpracę między Uczelnią i przemysłem – stworzyliśmy podwaliny pod system kształcenia dualnego.

 • Współpraca z przyszłymi pracodawcami

Dajemy możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy – organizujemy praktyki, staże, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, firmach, ośrodkach naukowo-badawczych, kulturalnych, a do tego stale monitorujemy jakość tej współpracy.

 • Bardziej kameralnie się nie da:)

Trudno znaleźć drugą taką uczelnię, w której dostęp studentów do kadry byłby równie szybki i prosty. Podkreślają to nasi absolwenci! Ponadto dla nas student to najlepsza inwestycja – pomoc w rozwoju jego zainteresowań i pasji jest naszym priorytetem. Z tego wynikają kolejne punkty…

 • Jeśli tylko zechcesz postudiować za granicą…

Mamy program Erasmus+! To 37 umów o współpracy podpisanych z ośrodkami akademickimi z całej Europy. Słyszałeś, że Erasmus zmienia życie? No właśnie:)

 • Studenci obcokrajowcy

Kilkudziesięciu studiującym w PWSZ obcokrajowcom oferujemy nie tylko zajęcia w języku angielskim, ale także kursy języka polskiego. Pomagamy załatwiać sprawy wizowe, stypendialne i organizacyjne związane z pobytem w Polsce i Sanoku. Masz znajomych za granicą? Namów ich na studia u nas!

 • A może masz żyłkę działacza?

Wówczas do dyspozycji dostajesz wiele różnego rodzaju kół naukowych i kół zainteresowań. Ponadto w PWSZ wychodzi gazeta studencka i funkcjonuje samorząd. To wszystko naprawdę działa i cieszy (a zarazem kształci!) ludzi. Do tego jesteśmy otwarci na każdą nową inicjatywę – może chciałbyś coś zaproponować? Czekamy!

 • Relaks po godzinach

W 2015 r. powstało Centrum Sportowo-Dydaktyczne – nowy obiekt Uczelni, z pełnowymiarową i w pełni wyposażoną halą sportową, do tego profesjonalna siłownia, sala fitness, a także aula z najwyższej jakości sprzętem audiowizualnym, gdzie odbywają się konferencje, koncerty, festiwale i akcje charytatywne. Potrzebujesz poćwiczyć? Nie ma problemu - dostosujemy grafik. Chcesz zrobić koncert swojego zespołu przed prawdziwą publicznością – zapewnimy Ci wszelkie możliwe wsparcie!

 • Niepełnosprawność nie wyklucza

Studiuje u nas 50 studentów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. To mówi samo za siebie – mamy budynki dydaktyczne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy, schodołaz, toalety, miejsca parkingowe…),można liczyć na  pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, a pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych pomaga osobom pięć dni w tygodniu.

I jak? Nadal nieprzekonany? W takim razie nie pozostaje nic innego niż zobaczyć to na własne oczy i doświadczyć osobiście:) Rekrutacja wciąż trwa - zapraszamy!  


STUDIA I STOPNIA (licencjackie)


kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 
 • ze specjalnością: zespoły instrumentalno-wokalne  w muzyce estradowej
 • ze specjalnością: rytmika w edukacji i wychowaniu
kierunek: EKONOMIA 
 • bez specjalności
 • ze specjalnością: ekonomika handlu i sprzedaży
 • ze specjalnością: rachunkowość i podatki 
kierunek: PEDAGOGIKA   
 • ze specjalnością: edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
 • ze specjalnością: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • ze specjalnością: logopedia i terapia pedagogiczna
kierunek: PRACA SOCJALNA 
 • ze specjalnością: praca socjalna z resocjalizacją
 • ze specjalnością: praca socjalna z opieką instytucjonalną i środowiskową
 • ze specjalnością: praca socjalna z opieką nad osobą starszą i niepełnosprawną
kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Od roku akademickiego 2016/2017 Uczelnia proponuje na tym kierunku płatne praktyki 

kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE  

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie) 


kierunek: GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH    

Ze względu na zajęcia praktyczne związane z obsługą maszyn rolniczych na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych występują ograniczenia w rekrutacji dla osób z niepełnosprawnością ruchową

kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  
 • ze specjalnością: informatyka stosowana w budowie maszyn
 • ze specjalnością: mechatronika z informatyką
 • ze specjalnością: programowanie i obsługa obrabiarek CNC
 • ze specjalnością: logistyka w przedsiębiorstwie
 • ze specjalnością: zarządzanie jakością produkcji

STUDIA II STOPNIA (magisterskie) 


kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  (mgr)
kierunek:  PIELĘGNIARSTWO (mgr)
kierunek: PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA (mgr)    
kierunek: GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH (mgr) 

Ze względu na zajęcia praktyczne związane z obsługą maszyn rolniczych na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych występują ograniczenia w rekrutacji dla osób z niepełnosprawnością ruchową


przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE


 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Z DIAGNOZĄ I TERAPIĄ PSYCHOPEDAGOGICZNĄ
 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
 • GOSPODARKA ŁOWIECKA W GÓRSKICH EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH – nowość!
 • KOMPUTEROWE STEROWANIE OBRABIARKAMI NUMERYCZNYMI CNC
 • KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA INŻYNIERSKIEGO
 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – nowość!
 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
 • RESOCJALIZACJA Z PROFILATYKĄ SPOŁECZNĄ (Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM)
 • ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW NIEROLNICZYCH
 • STOSOWANA PSYCHOLOGIA SPORTU
 • SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA
 • ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚĆIĄ TQM
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI

TRYB I WARUNKI REKRUTACJI


I ETAP REKRUTACJI

Złożenie kompletu dokumentów w Dziale Toku Studiów (Sanok, ul. Mickiewicza 21, budynek A): 

pokój 108 – sekretariat studiów 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

II ETAP REKRUTACJI

Kwalifikacja przez Kierownika Studiów Podyplomowych kandydatów na studia.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia I etapu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną odrzucone. Oznacza to, że kandydat, który nie złoży kompletu dokumentów w Dziale Toku Studiów, nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • poświadczona przez Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • 1 fotografia (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
 • kserokopia dokumentu tożsamości,

przejdź do spisu treści

Studia 26+


Chcesz studiować, a nie masz możliwości uczestniczenia w zajęciach z powodu braku czasu wynikającego z wykonywania innych zajęć? Chcesz podnosić swoje kwalifikacje, a praca zawodowa lub inne obowiązki Ci w tym przeszkadzają?

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku wprowadza innowacyjny system studiów 26+. Do tej pory system ten świetnie sprawdził się na niektórych kierunkach oferowanych przez sanocką uczelnię i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów.

Studia 26+ to alternatywa dla studiów niestacjonarnych, ponieważ zajęcia i praktyki, tak przecież istotne na wszystkich kierunkach o profilu zawodowym odbywają się popołudniami. Studia w ramach tego systemu są bezpłatne, a więc przyszli studenci uzyskają wykształcenie wyższe realizowane na wysokim poziomie, nie narażając swoich domowych budżetów, tak bardzo nadwyrężonych w dzisiejszych czasach.

Zalety programu Studia 26+:
 • tryb studiowania dopasowany do potrzeb osób pracujących zawodowo i chcących uzyskać wykształcenie wyższe;
 • zajęcia w ramach programu odbywać się będą w wybranych dniach tygodnia
 • w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość studiowania według indywidualnej organizacji zajęć;
 • możliwość uznawania efektów kształcenia już nabytych, w tym także uznawanie dotychczasowych doświadczeń zawodowych lub akademickich do zaliczania przedmiotów z planu studiów;
 • w planie realizacja części zajęć metodą e-learningu (kształcenia na odległość);
 • możliwość występowania o stypendia – rektora, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi losowe.
Zalety wynikające z programu 26+ to nie wszystko czym możemy Cię zaskoczyć. Studia w Uczelnii Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku to także:
 • wysokie stypendia i nagrody rektora
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERSAMUS +
 • program płatnych praktyk
 • wsparcie uczelni na rynku pracy po zakończeniu studiów
 • wykwalifikowana kadra naukowa
 • doskonała baza dydaktyczna

Nie czekaj z podjęciem decyzji do ostatniej chwili! Zarejestruj się już teraz elektronicznie na www.pwsz-sanok.edu.pl i studiuj w Sanoku. Jeżeli masz więcej pytań skontaktuj się z nami pod numerami telefonów (13) 46 55 954, (13) 46 55 967.

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku. Przed Tobą wiele możliwości!


STUDIA I STOPNIA

kierunek: EKONOMIA (STUDIA 26+

 • bez specjalności
 • ze specjalnością: ekonomika handlu i sprzedaży
 • ze specjalnością: rachunkowość i podatki 

kierunek: PEDAGOGIKA    (STUDIA 26+)

 • ze specjalnością: edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
 • ze specjalnością: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • ze specjalnością: logopedia i terapia pedagogiczna

kierunek: PRACA SOCJALNA  (STUDIA 26+)

 • ze specjalnością: praca socjalna z resocjalizacją
 • ze specjalnością: praca socjalna z opieką instytucjonalną i środowiskową
 • ze specjalnością: praca socjalna z opieką nad osobą starszą i niepełnosprawną

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie) 

kierunek: GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH    (STUDIA 26+)

kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  (STUDIA 26+)

 • ze specjalnością: informatyka stosowana w budowie maszyn
 • ze specjalnością: mechatronika z informatyką
 • ze specjalnością: programowanie i obsługa obrabiarek CNC
 • ze specjalnością: logistyka w przedsiębiorstwie
 • ze specjalnością: zarządzanie jakością produkcji

STUDIA II STOPNIA (magisterskie) 

kierunek: GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH (mgr) -  (STUDIA 26+)


Kierunki wykładane na uczelni:

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Licencjat Stacjonarny
ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
gastronomia z dietetyką Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka zasobami na obszarach wiejskich Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
nowe media Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Kontakt telefoniczny i mailowy


KONTAKT TELEFONICZNY

Dział toku studiów

 • kierownik - tel. 13 46 559 56
 • studia stacjonarne (tzw.dzienne) - tel. 13 46 559 54
 • studia niestacjonarne (tzw.zaoczne, podyplomowe, pomostowe) - tel. 13 46 559 67

Biuro Rektora
tel.13 46 559 52, fax.13 46 559 59

Kanclerz
tel. 13 46 559 62

Kwestor
tel. 13 46 559 58

Kwestura
tel. 13 46 559 57

Dział Kadr
tel. 13 46 559 66

Dział organizacyjny (przetargi, inwestycje)
tel. 13 46 559 68

Biblioteka
tel. 13 46 559 41

Biuro Projektów Unijnych
tel. 13 46 559 42

Koordynator Praktyk Studenckich
tel. 13 46 559 47

Kancelaria Tajna - Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
tel. 13 46 559 72

Biuro Karier, Promocji i Współpracy
tel. 13 46 559 78, 13 46 55 975

Rzecznik prasowy Uczelni
tel. 13 46 55 978
wpajestka@pwsz-sanok.edu.pl  

Instytut Medyczny 

 • sekretariat - tel. 13 46 559 60
 • Zakład Pielęgniarstwa /Zakład Ratownictwa Medycznego  tel. 1346 55 938

Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej

 • sekretariat - tel. 13 46 559 44
 • Zakład Leśnictwa /Zakład Rolnictwa - tel. 13 46 559 63

Instytut Społeczno-Artystyczny
tel. 13 46 559 43

 • Zakład Języka i Kultury - tel. 13 46 559 65
 • Zakład Pracy Socjalnej - tel. 13 46 559 73
 • Zakład Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej - tel. 13 46 559 74
 • Zakłd Ekonomii tel. 13 46 559 64
 • Zakład Pedagogiki - tel. 13 46 559 76
 • Studium Języków Obcych - tel. 13 46 559 46

Instytut Techniczny

 • portiernia - tel. 13 46 559 81
 • dyrektor - tel. 13 46 559 82
 • sekretariat - tel. 13 46 559 83
 • pokój wykładowców - tel. 13 46 559 84

Pełnomocnik ds. stud. niepełnosprawnych
tel. 13 46 55 944

Samorząd studencki
tel. 13 46 559 70

Informatyka
tel. 13 46 559 71

Konserwatorzy
tel. 13 46 559 79

Portiernia / Szatnia (budynek A)
tel. 13 46 559 69

Portiernia / Szatnia (budynek F)
tel. 13 45 559 49

Portiernia - Centrum Sportowo-Dydaktyczne
tel. 13 46 559 77


KONTAKT MAILOWY

Biuro Rektora
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl

Kanclerz
kanclerz@pwsz-sanok.edu.pl

Kwestor
kwestor@pwsz-sanok.edu.pl

Kwestura
azerlak@pwsz-sanok.edu.pl 

tdemkow@pwsz-sanok.edu.pl 

Dział Kadr
kadry@pwsz-sanok.edu.pl

Biblioteka
biblioteka@pwsz-sanok.edu.pl

Biuro Karier, Promocji i Współpracy   

kkorfanty@pwsz-sanok.edu.pl  
wpajestka@pwsz-sanok.edu.pl  
dpremik@up-sanok.edu.pl 
biurokarier@pwsz-sanok.edu.pl 
international@pwsz-sanok.edu.pl 

Koordynator Praktyk Studenckich    
praktyki@pwsz-sanok.edu.pl

Kierownik Działu Toku Studiów
kierownik.dts@pwsz-sanok.edu.pl

Dział Toku Studiów - studia stacjonarne
studias@pwsz-sanok.edu.pl

Dział Toku Studiów - studia niestacjonarne
studian@pwsz-sanok.edu.pl

Dział organizacyjny (przetargi, inwestycje)
asabat@pwsz-sanok.edu.pl

Pełnomocnik ds. stud. niepełnosprawnych    
osobysprawne2@pwsz-sanok.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Uczelnia Państwowa w Sanoku laureatem konkursu ORŁY EDUKACJI!

Jest nam miło poinformować, że Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku znalazła się w zaszczytnym gronie tegorocznych laureatów konkursu ORŁY EDUKACJI!

czytaj dalej

Magisterka z Mechaniki i budowy maszyn w PWSZ w Sanoku

Po jednolitych studiach magisterskich z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej od października tego roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku ruszają studia magisterskie na kierunku Mechanika i budowa maszyn!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie