Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Konferencja o mobbingu w DSW

Zarówno w krajach europejskich, jak i w Polsce obserwuje się rosnącą liczbę pracowników poddawanych mobbingowi. W Szwecji, gdzie zjawisko psychoterroru zostało opisane, zaobserwowano wzrost liczby mobbinowanych pracowników z 3,5% w lachach 90. do 10% w roku 2010.

- Jaka jest realna skala mobbingu na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu? Jak odróżnić mobbing od dyskryminacji i innych przejawów patologii grupy? Jakie są przyczyny rozwijania się mobbingu? Jakie są sposoby przeciwdziałania mobbingowi? Na te i inne pytania naukowcy i praktycy odpowiedzą już jutro, podczas seminarium „Współczesne konteksty mobbingu”, organizowanego przez Zakład Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej – mówi dr Małgorzata Gamian– Wilk, psycholożka z DSW.
Do udziału w dyskusji organizatorzy zapraszają pracowników, którzy chcieliby poznać sposoby obrony przed psychoterrorem oraz pracodawców i przedstawicieli Działów HR, którzy chcieliby dowiedzieć się jak budować system przeciwdziałania mobbingowi. - W konferencji weźmie udział prof. dr hab. Lidia Grzesiuk (Uniwersytet Warszawski), wybitna specjalistka, autorka i współautorka kilkunastu książek z zakresu psychopatologii, psychoterapii i komunikacji interpersonalnej – dodaje dr Gamian-Wilk. Od kilku lat prof. Grzesiuk prowadzi badania dotyczące mobbingu w miejscu pracy. Swój udział potwierdzili również inni specjaliści zajmujący się naukowo tematyką mobbingu.
Podczas obrad doświadczeniami wymienią się naukowcy i praktycy, zajmujący się tematyką mobbingu w różnych dziedzinach życia. Zaprezentowane zostaną zachowania i zjawiska zaliczane do problematyki mobbingu, jego rodzaje i formy, sposoby diagnozowania. Poruszone zostanie także zagadnienie mobbingu w świetle prawa. Uczestnicy będą również dyskutować o prewencji i radzeniu sobie ze zjawiskiem mobbingu (zaproszeni do dyskusji zostali: prawnik współpracujący z ZNP, przedstawiciel PIP, przedstawiciel stowarzyszenia antymobbingowego). O działaniach prewencyjnych oraz sposobach radzenia sobie z mobbingiem w przedsiębiorstwie opowie przedstawicielka firmy Impel.

Miejsce i termin konferencji:
12. kwietnia 2012, godz. 9.00 – 17.00
Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul Strzegomska 55, Wrocław.
Konferencja „Współczesne konteksty mobbingu" jest wydarzeniem interdyscyplinarnym, organizowanym przez Zakład Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Sponsorami konferencji są firmy: Impel oraz Kruk.

www.dsw.edu.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane