Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Animacja i upowszechnianie kultury

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji pracowników miejskich i wiejskich domów kultury, głównie Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. Studia adresowane są także do tych osób, które chcą zagadnieniami uprawiania kultury zająć się zawodowo ale też dla tych, które chcą nauczyć się pryncypiów kreatywnej samorealizacji. Proponowany tryb i model „otwarty” struktury wykładów pozwolić ma w przyszłości na samodzielne dokonanie transkrypcji na inny obszar np. kraju i inny teren zainteresowań, oczywiście taki, w którym integracja turystyki, sportu, rekreacji i kultury zajmuje poczesne miejsce.

W wyniku seminaryjnego trybu działań poznawczych studentów, ma powstać bardzo szczegółowa „mapa” potencjału Kotliny Jeleniogórskiej w tytułowym zakresie - to poza dydaktyczny cel tych studiów. Mapa owa pozwoli na podejmowanie działań zintegrowanych zarówno tematycznie, dziedzinowo jak nawiązywanie ścisłej współpracy pomiędzy lokalnymi ośrodkami kultury a profesjonalnymi jej centrami. Może pozwolić więc też na lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału, dając szanse na specyficzne zintegrowanie społeczności.

Kolejnym ważnym społecznie aspektem proponowanego studium podyplomowego jest wdrożenie ich studentów - animatorów kultury w tryb działań samorealizacyjnych, a przez to empiryczne poznanie specyfiki tego procesu nie tylko w celu samorozwoju ale także wdrażania go, w pełne twórczych amatorów środowisko. Z kolei nabycie lub weryfikacja posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki twórczości, pryncypiów socjologii kreatywnych działań grupowych, pozwoli na delikatne kierunkowanie gustów w odniesieniu do sposobu spędzania czasu wolnego przez bogacącą się klasę średnią, która tu mieszka, ale i tę która tu przyjeżdża na wypoczynek.

Organizowanie wszczynających zainteresowania imprez wymaga poznania pryncypiów funkcjonowania menadżerskiego, stąd przedmiot ten jest kontynuowany przez cały kurs w wymiarze 2 godzin, podczas każdej sesji.

Wzbudzenie i pogłębienie rozwoju dyspozycji twórczych; próby celowego transferu koncepcji z dziedziny twórczość do dziedziny działań w zakresie własnej profesji może zaowocować wykreowaniem grupy ludzi admiratorów samorealizacji a w sferze zawodowej kompetentnych do uprawiania zawodu animatora kultury.

Studia podyplomowe są przeznaczone zarówno dla osób czynnych zawodowo pracowników sfery kultury jak i amatorów tej sfery życia społecznego.

Czas trwania jednej edycji studiów podyplomowych: 2 semestry.
Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w piątek od godz. 16:00 do 21:00, sobotę oraz w niedzielę. 
Koszt studiów: : zobacz  za 1. semestr.

Budowanie marki i e-promocja

Studia podyplomowe są przeznaczone zarówno dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, jak i dla wszystkich zatrudnionych, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie budowania marki, promowania działalności organizacji, wykorzystywania najnowszych technologii do promowania działalności a także uzyskać kwalifikacje niezbędne w pracy na stanowiskach specjalistów ds. komunikacji i promocji.

Studia przeznaczone są także dla osób, które chcą zająć się kompleksową obsługą komunikacji w 3 sektorach gospodarki: biznesie, samorządach i organizacjach pozarządowych, zamierzają prowadzić działalność gospodarczą lub już działają aktywnie na rynku i chcą nabyć konkretnych i praktycznych umiejętności, pozwalających im się lepiej promować, z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Słuchacze realizują program w ciągu 9 miesięcy. Planowane są spotkania raz w miesiącu, w układzie dwudniowych sesji. Planowana liczba 196 godzin zajęć dydaktycznych. Forma zaliczenia studiów odbywa się na podstawie praktycznego projektu zaliczeniowego.

W ramach programu merytorycznego prezentowanych studiów podyplomowych uczestnicy pozyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje w następującym zakresie:

 • Znajomość podstaw marketingu
 • Skuteczne budowanie marki z wykorzystaniem narzędzi komunikacji marketingowej, w tym najnowszych technologii
 • Budowanie relacji z klientem w sieci
 • Zarządzanie zespołem i przywództwo
 • Podstawy negocjacji biznesowych
 • Znajomość zasad pisania efektywnych tekstów perswazyjnych (promocyjnych, opisów projektów na potrzeby instytucji przyznających dotacje)
 • Organizacja i skuteczne wykorzystanie eventów, takich jak targi, sympozja, konferencje, koncerty, konkursy itd.
 • Poznanie roli eventów w promowaniu działalności
 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Umiejętność współpracy z mediami i wykorzystania mediów do swoich biznesowych celów
 • Planowanie kampanii reklamowej w mediach społecznościowych.

Uczestnik studiów podyplomowych nabywa w szczególności umiejętności praktyczne. Słuchacze na zaliczenie przygotowują indywidualny plan strategii komunikacji dla wybranej organizacji. Po zakończeniu kształcenia absolwent ma wiedzę z zakresu skutecznego wykorzystania narzędzi komunikacji do promowania działalności organizacji.

Zajęcia będą odbywały się w nowoczesnych salach dydaktycznych, pracowni komputerowej oraz studiu radiowym i telewizyjnym.
Koszt studiów: zobacz za 1. semestr. Studia trwają dwa semestry.

inne kierunki podyplomowe: 

 • Fizjoterapia i opieka w geriatrii
 • Język niemiecki w kontaktach biznesowych i turystycznych
 • Język niemiecki w turystyce i kulturze - NOWOŚĆ
 • Kwalifikacje pedagogiczne
 • Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej
 • Odnowa biologiczna
 • Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 • Socjoterapia z terapią pedagogiczną 
 • Terapia pedagogiczna z arteterapią

Informacje pod nr tel. 75 64 53 300 lub na rektorat@kpswjg.pl

Kursy:

 • Instruktor Rekreacji Ruchowej
 • Kursy językowe
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
 • Masaż kosmetyczny twarzy ANTY AGING
 • Trener personalny
 • Wychowawca kolonijny
 • Zarządzanie wizerunkiem osobistym 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie